Attila Varga

Attila Varga
Eötvös Loránd University

Doctor of Education

About

39
Publications
6,614
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
95
Citations
Introduction

Publications

Publications (39)
Article
Napról napra több kutatás erősíti meg, hogy nemcsak közelítjük, de át is léptük az ökológia krízishez vezető út küszöbét, így napjainkban a fenntarthatóságra nevelést segítő iskolai programok megvalósításának és népszerűsítésének rendkívül nagy jelentősége van. Számos országban évtizedek óta folyik ezen fenntarthatósági programok hatékonyságának ma...
Article
Full-text available
As climate change develops reactions such as eco-anxiety, eco-guilt and ecological grief are becoming increasingly common. Our aim was to develop questionnaires to assess these psychological consequences, and to examine their relationship with pro-environmental behavior (PEB). Items of the questionnaires were generated based on literature review an...
Article
Full-text available
A complex research program linked to the national Sustainability Thematic Week (STW) educational program was launched in 2020 to examine Hungarian primary and secondary school students’ environmental attitudes, behaviors, and awareness. The Hungarian newly developed version of the New Ecological Paradigm Scale for Children was used in a large sampl...
Article
Full-text available
In 2015 the Sustainable Development Goals (SDGs) were ratified by 195 countries. To be achieved by 2030, the goals aim to transform our world by leaving no one behind. In 2017 the Global Ecovillage Network (GEN) investigated how 30 ecovillages from 5 continents already contributed to the UN SDGs. The results were presented on the 2018 High-Level Po...
Presentation
Full-text available
Presentation outline: The phenomena of free exploration in nature and ecological identity The connection between free exploration in nature and ecological identity based on our research results Free exploration in nature in eco-schools and non-eco-schools The implementation of free exploration in nature in curricular and extracurricular programs...
Research
Full-text available
Könyvkritika Halász Gábor & Fazekas Ágnes (2020). A tudás keletkezése. Gondolat. http://halaszg.elte.hu/download/00%20-%20A%20K%C3%96NYV%20(190904)_Boroka%20(corrected).htm
Chapter
Today, agriculture is near to its global limits. Further increases in agricultural production could become impossible in the foreseeable future. Recent data suggests that the combined biomass of animals bigger than some kilograms (including humans) is circa 1.1 billion tons, which includes domestic animals (700 million tons, 63%), humans (300 milli...
Thesis
Full-text available
A dolgozat kísérletet tesz arra, hogy összegezze, mi lehet az oktatás és azon belül leginkább a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítésének hozzájárulása az emberiség előtt álló fenntarthatósági kihívásokra adandó válaszok kereséséhez, és bemutasson néhányat az ezen a téren eddig elért eredmé-nyek közül.Célja, hogy a dolgozat olvas...
Conference Paper
Full-text available
Understanding how people think about global challenges offers a window for the cultural changes needed in order to develop environmental policy measures to deal with them. The presentation gives an overview of two online surveys. The first was conducted in the United States on a national representative sample. The Hungarian study was a partial repl...
Chapter
Full-text available
A projektoktatás több szempontból is kiemelkedő jelentőségű oktatási módszer a fenntarthatóság pedagógiája számára. A cikk első felében a projektoktatás és a fenntarthatóság pedagógiája közötti kapcsolat kerül bemutatásra három szempontból: a projektoktatás hatása a diákok tanulási motivációjára, a projektoktatás híd szerepe az oktatás és a valós é...
Article
Full-text available
The Carpathian Convention is a multilateral environmental agreement focused on nature conservation and sustainable development of the Carpathian Mountain region; its articles cover various thematic and cross-sectional areas. Article 13 of the convention outlines provisions for awareness raising, education, and public participation and is central to...
Chapter
Parallel to the global tendencies, Hungary has also shifted its environmental educational practices into direction of education for sustainable development for more than a decade. The chapter briefly presents how the Hungarian environmental educational context is embedded into the global processes and highlights the main focus of its development, m...
Preprint
Full-text available
ABSZTRAKT Miként befolyásolják a környezetpedagógia, a környezeti nevelő természetről szóló beszéd-és gondolkodásmódját a romantikus természeti idea máig őrzött hagyatékai? Beszélhetünk még a XXI. században természetről, vagy a természet természetességéről az oktatásban? Társítható a természet fogalmához gyász, kegyetlenség, akár gonoszság? A tanul...
Conference Paper
Full-text available
A Nemzeti Tehetség Központ egyik feladata az iskolai tehetséggondozó munkát támogató akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése és szervezése. E feladat keretében fejlesztették a Központ munkatársai „A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásba...
Article
Full-text available
By what criteria and how can the efficiency of education for sustainable development (ESD) be assessed or measured? Theoretical and political definitions of teacher competencies for ESD are only the first steps in the implementation process of these competencies throughout the educational system. If we want to develop an effective evaluation system...
Article
Full-text available
As global challenges to sustainable development are increasing, there is a growing pressure for educational systems to embed education for sustainable development (ESD) into formal education. To meet this demand, Eco-School systems were established in many countries during the past decades. Using General Inductive Approach to analyze raw data sourc...
Chapter
Education plays a crucial role to reach the Sustainable Development Goals (SDGs). (UN, 2015) Not just because inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all is one of the 17 SDGs, but because 6 other SDGs literally mention education or its synonyms, and none of the other 10 goals could be achieved wi...
Chapter
Full-text available
Absztrakt A környezeti nevelés keretében elsősorban szervezett programok segítségével igyekszünk környezettudatos viselkedést kialakítani, a természet szabad és kötetlen felefedezésével kapcsolatos élmények környezettudatosságra gyakorolt hatása kevésbé ismert. A tanulmány a szabad explorációs élményeknek az ökológiai identitás kialakulásában betöl...
Chapter
Full-text available
A tanulmány a magyarországi környezeti nevelés fejlődése szempontjából meghatározó Environmental and School Initiatives (ENSI) nemzetközi hálózat 32 éves történetét mutatja be. Az ENSI az OECD projektjeként jött létre 1986-ban azzal a céllal, hogy elősegítse a környezeti nevelés területén az oktatáskutatás a pedagógiai gyakorlat és az oktatáspoliti...
Preprint
Full-text available
A környezeti nevelés keretében elsősorban szervezett programok segítségével igyekszünk környezettudatos viselkedést kialakítani, a természet szabad és kötetlen felefedezésével kapcsolatos élmények környezettudatosságra gyakorolt hatása kevésbé ismert. A tanulmány a szabad explorációs élményeknek az ökológiai identitás kialakulásában betöltött szere...
Preprint
A tanulmány a magyarországi környezeti nevelés fejlődése szempontjából meghatározó Environmental and School Initiatives (ENSI) nemzetközi hálózat 32 éves történetét mutatja be. Az ENSI az OECD projektjeként jött létre 1986-ban azzal a céllal, hogy elősegítse a környezeti nevelés területén az oktatáskutatás a pedagógiai gyakorlat és az oktatáspoliti...
Preprint
Full-text available
A tanulmány a magyarországi környezeti nevelés fejlődése szempontjából meghatározó Environmental and School Initiatives (ENSI) nemzetközi hálózat 32 éves történetét mutatja be. Az ENSI az OECD projektjeként jött létre 1986-ban azzal a céllal, hogy elősegítse a környezeti nevelés területén az oktatáskutatás a pedagógiai gyakorlat és az oktatáspoliti...
Chapter
Full-text available
Hungary has a modern society, which is rooted deeply in the Central-European cultural tradition. The dualism of the tradition and the modernity can be detected in political, economic, cultural and even educational processes. This paper gives a glance to this Hungarian feature in the field of education. It summarizes the different activities which s...
Book
Full-text available
Environment and School Initiatives" (ENSI) was an international network, offering a platform for cooperation among practitioners, researchers and policy makers in the fields of Environmental Education and Education for Sustainable Development. Innovative environmental projects, Action Research, Quality Criteria for ESD schools, Teacher competencies...
Chapter
Full-text available
A rendszerváltást követően hazánk csatlakozott a legfejlettebb országokat tömörítő nemzetközi szervezetekhez (OECD, EU). Mindez nem csak az ország politikai és gazdasági teljesítményének elismerését jelentette, nem csak a szervezeti tagsággal járó előnyök kihasználásának lehetőségét eredményezte, hanem számos kötelezettséggel is jár. Az egyik kötel...
Chapter
Full-text available
The paper gives an overview about the realization of the whole school approach of education for sustainable development in Hungary by presenting and analysing the most recent result collected through the two level monitoring system of the Hungarian Eco-school network.
Article
Full-text available
sszefoglalás: A 2012-2013-as iskolai tanévben bevezetett iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) program és a nemzetipark-igazgatóságok együttműködését vizsgáltuk annak érdekében, hogy a rendszer indulása óta eltelt hat évben összegyűlt tapasztalatokat értékelve javaslatokat fogalmazzunk meg a jövőre vonatkozóan. A tíz hazai nemzetipark-igazgatóság közü...
Article
The chapter gives an overview of a transition process in Hungary, marked by a major development that led to a network on environmental education (EE), which has slowly begun transforming into practitioners of ESD. In presenting the milestones and main lessons of this journey, emphasis is placed on how theoretical frameworks, personal and institutio...
Research
Full-text available
E jelentés az Európai Life Long Learning - Comenius Programme által támogatott „Real World Learning” nemzetközi projekt keretében készült. Jelentésünk célja a valós életből való tanulás, ezen belül a terepi tanulás és egyéb szitutatív tanulási helyzetek magyarországi oktatásban történő jelenlétének, erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és a...
Article
Full-text available
We analyze the conceptions of 4248 teachers on Environment and GMO (Genetically Most of the differences between teachers' conceptions are observed inside each country. Some of them (related to preservation or utilization of Environment) significantly differentiate the 12 countries. Biology teachers have more knowledge on GMO and more opinions pro-G...
Presentation
Full-text available
Napjainkban egyre gyakrabban, szinte naponta halljuk a kifejezést: „fenntartható fejlődés”.Sokan és sokféleképpen értelmezik, ezért - bár már sokunknak ismerRsen cseng - ha elgondolkodunk rajta, mégis olyan nehezen megfogalmazható, mit is jelent ez a szóösszetétel, értjük-e vajon annak mélyebb, mögöttes tartalmát? Hogy mit is mond, mit kell, hogy j...
Article
The introduction to this paper gives a short overview of the Environment and Schools Initiatives (ENSI) perspective on teaching competences. We argue that as change is one of the key elements of sustainable development, reflection that helps to adapt educational practice to a continuously developing world should be a starting point for every educat...
Article
A környezeti válság további elmélyülésének megakadályozása érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyulése 2002 decemberében a 2005-2015 közötti évtizedet a fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját átha...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
How to measure efficacy in sustainability education is a poorly explored issue. However, measuring efficacy and drawing the conclusions are inevitable in order to know whether our efforts are on the right pathways, and really contribute to a transition towards a sustainable world. The project goal is to explore strengths and weaknesses of ESD in Hungary. Our goal is to improve knowledge on the efficient ways of sustainability education, and finally with identifying the right tools, promote the integration of sustainability education throughout all level of education, including the whole spectrum of higher education training programs.