Asli Bugay

Asli Bugay
Middle East Technical University | METU · Guidance and Psychological Counseling

Ph.D.

About

54
Publications
61,122
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
720
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
580 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
Introduction
I received my BA from Ankara University, and completed my PhD in Guidance and Psychological Counseling at Middle East Technical University, Ankara, Turkey. Currently, I work as the coordinator of the Guidance and Psychological Counseling Program at Middle East Technical University’s Northern Cyprus Campus. I had the pleasure of receiving the prestigious KOÇ-KAM Project Award by Koç University Gender Studies Center with my research titled ‘Attitudes toward women and their causes in Turkey’. My research interests include forgiveness, self-forgiveness, romantic relationships, and rumination.

Publications

Publications (54)
Article
Full-text available
We examined the combined effect of sex and gender socialization, place and political orientation, and culture (individualism-collectivism) on Turkish students’ attitudes toward women (ATW). A convenience sample of 3235 students from 16 universities in Turkey was presented with the Turkish versions of the ATW Scale, the Bem Sex Roles Inventory, and...
Article
Full-text available
This study systematically examined the unique, mediating, and moderating effects of fundamental attachment dimensions (anxiety and avoidance), self-esteem, and self-compassion on the dimensions of rumination (brooding and reflection) and co-rumination. Turkish university students (N = 510) completed the measures of the major variables. Results reve...
Article
Full-text available
Bu çalışmada lise öğrencilerinin okul iklimi algılarının ölçülmesi ve okul ikliminin demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 12 ilden 6094 (2859 erkek, 3235 kız) lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Okul İklimi Ölçeği (OİÖ)- Lise Formu ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Öncelikle betimsel istatistikle...
Article
Full-text available
Although the studies conducted in the field of gifted students in our country have gained momentum in recent years, studies regarding interventions that will respond to their social and emotional needs remain limited. In addition to evoking many positive features such as giftedness, being smart and successful, the difficulties caused by giftedness...
Article
Full-text available
We conducted a meta-analysis to analyze the effects of randomized controlled positive psychological interventions on subjective and psychological well-being. Our aim was to extend previous research by following a more comprehensive approach in the selection of studies, by including new moderators, by focusing on adult nonclinical populations and in...
Article
Full-text available
The present study examines the reliability and validity of the Turkish version of the Lifespan Sibling Relationship Scale (LSRS; Riggio, 2000). A total of 578 (336 female, 242 male) Turkish emerging adults participated in this study. A Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to test construct validity for the original six-factor model of the sc...
Article
Full-text available
Yas, kişilerin kendisi için önemli olan yakınlarını ya da nesneleri kaybetmesinden sonra meydana gelen doğal bir tepkidir. (Worden, 2001). Yas sürecinde ortaya çıkan duygular kişilerin normal yaşantılarında hissettiği duygulardan farklılık gösterdiği için bu duygular yas tepkileri olarak adlandırılır. Yas tepkileri kayıplardan sonra oluşur ve genel...
Article
Full-text available
Alanyazında, psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışman adaylarının sadece akademik gelişimlerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi yerine mesleğe ilişkin kişisel eğilim olarak adlandırılan akademik olmayan özelliklerini de dikkate almak gerektiği vurgulanmaktadır. Buna paralel olarak öğrencilerde psikolojik danışma eğitimleri boyunca oluşan...
Article
Full-text available
Modern communication technologies (such as e-mailing, texting and messaging via social networks) have become increasingly used today while establishing, maintaining and dissolving romantic relationships. This issue, which is being long studied in the United States, has been recently addressed in developing countries as well. This research has two a...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Ebeveyn Okul İklimi Ölçeğinin (Parent School Climate Survey) Türkçeye kazandırılması ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Bu ölçek okuldaki genel uyumu, öğrenci ve yetişkinler arasındaki ilişkinin kalitesini ölçmek amacıyla Yale Çocuk Çalışmaları Merkezinden Haynes, Emmons ve Comer (1994) tarafından...
Chapter
In this chapter, a set of studies conducted by the authors in post-genocide Rwanda and post-civil war Angola is reported. These studies (a) examine the conceptualizations people living in these countries have regarding reconciliation sentiment, (b) quantitatively assess the relationship between reconciliation sentiment and mental health in a group...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu Okul ortamında veya özel danışma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlar birçok kriz ve afet durumu ile karşı karşıya gelmekte ve karşılaştıkları vakalara müdahale etmek durumunda kalmaktalar. Yas ve kayıp, cinsiyet temelli şiddet, kendini yaralama davranışları, özkıyım vakaları, savaş ve göç gibi vakalar özellikle ülkemizde son...
Article
Full-text available
Bu calismanin amaci bilgi ve iletisim teknolojilerinin kullanimi (BITK) ile benlik saygisi, disadonukluk ve cinsiyetin iletisim becerilerini ne olcude yordadigini arastirmaktir. Arastirmanin katilimcilarini, Ankara ili Cankaya ilcesinde bulunan dort Anadolu Lisesinin 9., 10. ve 11. siniflara devam eden ve arastirmaya gonullu katilan 738 (409 kiz, 3...
Article
Full-text available
The present study examined the reliability and validity of the Turkish version of the Dyadic Almost Perfect Scale (DAPS). The Turkish version of DAPS and Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) was administered to 263 (157 female and 104 male) Turkish university students and 2 participants didn’t specify their gender. Internal reliability was ca...
Article
Full-text available
Whether physicians or other caregivers should intervene to end terminally-ill patients’ lives has always been controversial. In euthanasia, physicians intervene directly and purposely to end pa-tients’ lives whereas in physician-assisted suicide (PAS) physicians provide patients with the means to end their lives by themselves. Studies examining the...
Article
Full-text available
Objective: The purpose of the study was to investigate the validity and reliability of the Behavior Problem Scale (BPS) in a sample of Turkish high school students. Methods: This is a descriptive study and confirmatory factor analysis was used. The scale was administered to 542 Anatolian high school students from 9th, 10th and 11th grades in Ankara...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşma...
Article
Full-text available
The aim of this study was to examine the psychometric properties of the Turkish version of The School Climate Questionnaire. Data were collected from 542 students aged between 14-18 attending high schools in Ankara. The School Climate Questionnaire (SCQ)-High School Form, Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS), Demographic Infor...
Article
Full-text available
zet: Bu araştırmada iletişim becerilerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada üç farklı üniversite öğrencisi grubundan veri toplanmıştır. 162 öğrenciden oluşan ilk gruptan elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizinde kullanılmıştır. 144 üniversite öğrencisinden oluşan ikinci grup veri ile doğr...
Article
Full-text available
Bu araştırmada iletişim becerilerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Ölçeğin 30 maddelik ön deneme formu toplam (n:162) üniversite öğrencisine verilmiş, açımlayıcı faktör analizinden sonra kalan 25 madde bu kez toplam (n:144) üniversite öğrencisine verilerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizl...
Article
Full-text available
The assessment of student progress throughout counselor education training has been problematic in that earlier efforts have focused on content and skill mastery but did not attempt to assess belief or attitudinal change as the result of training. Within the field of counselor education there has emerged some discussions about assessments of the co...
Article
Full-text available
The aim of the study was to investigate the reliability and validity of the Trait Meta-Mood Scale in a Turkish sample. Trait Meta-Mood Scale (TMMS), The Satisfaction with Life Scale (SWLS), Ruminative Response Scale (RRS), and Beck Depression Inventory (BDI) were administered to 387 (271 females and 113 males) university students with a mean age of...
Article
Full-text available
This study examined the reliability and validity of a Turkish version for the Marital Dispositional Forgiveness Scale (MDFS). 104 married couples (M age = 36.6 yr., SD = 9.4) living in Turkey completed the Turkish versions of the MDFS and the Relationship Assessment Scale (RAS). Cronbach's coefficients a for negative dimension (wives = .82, husband...
Article
Full-text available
The study examined the validity of the Turkish versions of three forgiveness-related questionnaires: the Conceptualizations of Forgiveness Questionnaire, the Forgivingness Questionnaire, and the Disposition to Seek Forgiveness Questionnaire. These questionnaires were translated from English to Turkish. The study also compared Turkish and French par...
Article
Full-text available
The present study aimed to investigate the common fears and their origins among children and adolescents from different age, gender, and socioeconomic levels (SES). The sample was comprised of 642 females (48.8%) and 673 males (51.2%) with a total of 1,315 participants aged between 8 and 18 (M = 13.15; SD = 3.18). The Fear interview was utilised to...
Conference Paper
Full-text available
The views of young Turkish people on the acceptability of physician- assisted suicide (PAS) in the case of patients suffering from intractable pain or in a state of complete dependence were examined. Ninety-nine participants aged 18-25 were presented with scenarios depicting different situations in which a patient, who suffered from an illness that...
Article
Full-text available
In this qualitative study, we interviewed 12 female and 10 male graduate students from Turkey. All of the participants have been living in the US for at least a year. Given that the collectivistic Turkish culture is very different than the more individualistic American culture, we aimed at understanding how men and women’s meaning of dating and mar...
Article
Full-text available
The purpose of the present study was to adapt the 15-item short version of Attitude toward Women Scale (AWS) (Spence & Helmreich, 1978) into Turkish by first doing the translation of its items and then by investigating its preliminary psychometric properties. AWS and Bem Sex Role Inventory (BSRI) were administered to Turkish college students. Facto...
Article
Full-text available
The current study investigated the reliability and validity of the Turkish version of the Heartland Forgiveness Scale (HFS). The Turkish version of the HFS, the Ruminative Response Scale (RRS), and the Satisfaction with Life Scale (SWLS) were administered to 796 Turkish university students (430 women, 366 men) with a mean age of 20.6 yr. (SD = 2.1)...
Article
Full-text available
The aim of the present study was to examine the validity and reliability of the two forms of the Ruminative Response Scale (RRS) proposed by Nolen-Hoeksema and Morrow (1991) and Treynor, Gonzalez, and Nolen-Hoeksema (2003). In addition to The Ruminative Response Scale (RRS), the Beck Depression Inventory (BDI) was administered to a sample of 387 Tu...
Article
Full-text available
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi / 2012, 4 (37) 96 Affetme ile ilgili çalışmalar son yıllarda hızlı bir artış göstermektedir (Ho ve Fung, 2011). Ancak, psikoloji alanının öncülerinden Freud, James, Adler, Horney ve Frank gibi kuramcılar affetme kavramını açıklamayı göz ardı ettikleri için (Rotter, 2001, p. 174), affetme ile ilgili kuram...
Article
Full-text available
The aim of this study was to examine the mediator role of loneliness in the relationship between peer victimization and depressive symptoms. The participants of the study were 144 adolescents (66 girls, 78 boys) ranging in age from 11 to 15 years. Hierarchical multiple regression analyses were conducted to test the relations of peer victimization t...
Article
Full-text available
The goal of this study was to examine the mediator and moderator roles of loneliness in the relationship between peer victimisation and depressive symptoms. The participants of the study were 144 adolescents (66 girls, 78 boys) ranging in age from 11 to 15 years. Hierarchical multiple regression analyses were conducted to test the relations of peer...
Article
Full-text available
Problem Statement: In Turkey, there is no scale to measure one's shame and guilt level as a trait. Therefore, translating and adapting The Trait Shame and Guilt Scale into Turkish language and culture expected to fill the gap regarding the understanding of guilt and shame as a trait. Purpose of the Study: The aim of the study was to investigate the...
Article
Full-text available
This study examines the basic psychometric properties of the Children’s Response Styles Questionnaire (CRSQ; Abela, Rochon, & Vanderbilt, 2000). The Children’ Response Style Questionnaires and The Children’s Depression Inventory were administered to 312 (46.6%) participants from the fourth and 358 (53.4%) from the seventh grade. Participants were r...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışmanın amacı, ülkemizde henüz yeterince tanınmayan kum oyunu terapisinin en belirgin özel-liklerini tanıtmaktır. Bu amaçla yazıda, kum oyununun önce tarihsel gelişimi, kullanım alanları ve kum oyunu ile ilgili pratik genel kurallar verilmiştir. Ayrıca, kum oyununda danışmanın rolü, terapötik tek-nikler ve terapi süreci ile kısa bir bilgi...
Article
Full-text available
z: Ruminasyon, stresli deneyimlere karşı verilen ve genellikle baş etmeyi güçleştiren tepkilerden biri olarak tanımlanmış ve depresif duygu durumu başta olmak üzere birçok psikolojik sorunla olan ilişkisi tepki stilleri araştırmacılarınca ortaya konmuştur. Ancak ruminasyonun ergen örnekleminde gösterdiği gelişimsel örüntü özellikle farklı kültürler...
Article
Full-text available
This study investigates the reliability and validity of the Turkish version of the Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995). This scale was originally developed to measure the ability to understand one's mood, to find the degree to which individuals moderate their moods, and to find correspondences between feelings and...
Article
Full-text available
The aim of the study was to adapt the Heartland Forgiveness Scale (HFS) developed by Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen and Billings, (2005) into Turkish. In order to provide an evidence of reliability and construct validity of Heartland Forgiveness Scale (TVHFS), the internal consistency coefficient (Cronbach alpha), convergent validity...
Article
Full-text available
This study was designed to examine structural validity and reliability of short version of The Ruminative Response Scale (RRS) developed by Treynor, Gonzalez, and Nolen-Hoeksema (2003). Participants were 549 (307 girls, 242 boys) volunteering high school students. Confirmatory Factor Analysis (CFA), Internal Consistency Coefficient (Cronbach Alpha)...
Article
Full-text available
The aim of the study was to understand how international students’ expectations changed with respect to marriage as a result of living in the U.S. The sample consisted of 12 unmarried female graduate students from Turkey who have been living in the United States for at least 1 year. Informal, open-ended, and semi-structured interviews were conducte...
Article
Full-text available
In the light of grounded theory, the authors explored change in romantic relationship expectations of international students. Twelve female graduate students from Turkey were interviewed and several themes were identified explaining the presence and absence of change in participants' attitudes toward romantic relationships. The findings are discuss...
Article
Full-text available
z: Bu araştırmanın amacı, hataya ilişkin özelliklerinin başkalarını affetme ile ilişkisini anlamak ve hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi ne kadar yordadığını görmektir. Araştırmaya, 376 (196 kız, 180 erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile Heartland Affetme Ölçeği'nin Türkçe formu (Bu...
Article
Full-text available
zet Bu araştırma, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında karşılaştıkları eksikliklere ve bu eksikliklere yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Fen Bilgisi...
Article
Full-text available
The migration of students from one country to another for educational purposes is a phenomenon which has a long history. There are over a million students and scholars attending institutions of higher learning abroad mostly in the United States, Britain, Canada, and Australia who are experiencing the process of adaptation as foreign cultural groups...
Article
Full-text available
The aim of the present study was to investigate the effects of attachment categories (Secure, Fearful, Preoccupied, Dismissing) on the six love types (Eros, Ludus, Storage, Pragma, Mania, Agape, and Eros) as a function of gender. Turkish versions of The Relationship Questionnaire (RQ) and Love Attitude Scale (LAS) were administered to 467 (252 fema...
Article
The intent of this study was to examine the relationship between loneliness and life satisfaction. In this study, data was gathered by administering three instruments, namely, Revised UCLA Loneliness Scale (Russell, Peplau, and Cutrona, 1980) and the Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, and Griffin, 1985) and Demographic Informatio...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Mental health specialists have important responsibilities in the preparation process before a disaster and in the prevention works after a disaster so that the societies and individuals having been directly or indirectly exposed to disasters do not experience short-term and long-term difficulties. However, the number of people capable of implementing a psychosocial intervention after a disaster is rather limited.The immediate need for training these people become obvious when individuals who have been or would be exposed to disasters and traumas due to the earthquakes, technological or mining accidents, economic crisis, terror or migrations due to the wars on our borderlines are considered. To address this need, developing an online educational program to be implemented immediate after and during a disaster for the counselors is planned on a) how counselors would work with the children and the adolescents, the parents, the teachers, the people with disabilities b) how they would do self-care on themselves.