• Home
  • Arnolda Petra Nauta
Arnolda Petra Nauta

Arnolda Petra Nauta
Gifted Adults Foundation, The Netherlands · Board

MD and psychologist, PhD

About

94
Publications
45,508
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
515
Citations
Additional affiliations
January 2005 - January 2011
Netherlands Society Of Occupational Medicine
Netherlands Society Of Occupational Medicine
Position
  • Senior Researcher
September 1997 - June 2001
Erasmus MC
Position
  • Coordinator
September 1997 - June 2001
Erasmus University Rotterdam
Position
  • Coordinator
Description
  • Coordinator of placements for trainees in GP

Publications

Publications (94)
Method
Full-text available
It is a national multidisciplinary guideline for treatment of overstrain and burnout by GP, company doctor and psychologist.
Book
Full-text available
Giftedness, Douance, Dotação, Talento, Altas Habilidades, Altas Capacidades, Sobredotação, Talent, Intelligence, Neurodiversity, Inclusion, Esporte, Desporto, Sports
Article
Full-text available
“Ik ben toch niet gek”, zegt men in het dagelijks leven nogal eens. Maar voor sommige mensen heeft deze uitspraak een letterlijke betekenis, bijvoorbeeld als je hoort bij een minderheidsgroep. In dit artikel worden de termen ‘normaal’ en ‘gek’ nader onderzocht. ‘Gek’ kan per cultuur en per tijdsperiode een andere betekenis hebben. In dit artikel...
Article
Full-text available
This evocative article describes how boredom and the related and relatively new concept of boreout relate to the lived experiences of gifted people mainly in the workplace. With illustrative cases from several domains in the lives of gifted people, practical suggestions for combating boreout are given, which are also essential suggestions for peopl...
Article
Full-text available
To date relatively little is known about the intimate relationships of the intellectually gifted and the way they attach themselves to and handle conflicts with their intimate partner. The present study examined these issues by examining the relationship between attachment styles, conflict styles and relationship quality in a sample of 196 adult me...
Book
Full-text available
Veranderende samenwerking in de zorg De samenwerking in de zorg verandert sterk. Door toepassingen van informaticatechnologie, door mondigere patiënten, door steeds meer aandacht voor chronische ziekten en multimorbiditeit en door taakherschikking. Samenwerken lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. In de pers lezen we soms dat het door geen o...
Article
Full-text available
There are a lot of group training sessions to train people in more effective behaviour. The authors are experienced in the development and execution of such courses for small groups of gifted adults. Because literature about this theme is scarce, the authors like to share their experiences. First, we explain the theoretical model we use in the trai...
Article
Full-text available
This article describes a study on labour disputes of gifted people. Fifty-five gifted people, who have had one or more labour disputes, which resulted in their staying at home and filling out an online survey. Face-to-face interviews were held with seven respondents with more than two labour disputes. In this article, we describe the results of the...
Article
Full-text available
NAGC Counseling and Guidance Newsletter October 2013 p. 19 -21. Giftedness appears in all areas of life and colors all domains. Gifted adults possess the positive aspects of giftedness, such as passion, energy, and focus; as well as the negative sides like fear of failure, procrastination, problems in making choices, burn-out, boredom, and conflict...
Book
Full-text available
How can gifted workers unleash their potential? You are smart and want your life to mean something. But why don't things work the way you want them to? Why don't other people understand you and why do your colleagues irritate you? Living and working with giftedness is not always easy – either for the gifted themselves or for the people around th...
Book
Full-text available
Een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoge eisen stellen aan je zelf, niet weten hoe je moet studeren, twijfelen over een vervolgstudie, je anders voelen dan anderen ... In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op school, ervaringen met of juist zonder vrienden, hun idealen en dromen. In elf hoofds...
Article
Full-text available
CASUSSandra Broers, 38 jaar, komt bij de huisarts. Zij heeft sinds drie weken rugklachten met uitstraling in haar linkerbeen. De huisarts stelt vragen en onderzoekt haar. Zij vindt geen uitvalsverschijnselen. De rug is wat stijf. Ze vraagt wat Sandra voor werk doet. Sandra werkt in een kantine. Ze vertelt dat ze nu even niet werkt. Op de vraag van...
Article
Objective: To assess barriers and facilitators to implementation of an occupational health guideline aimed at preventing weight gain. Methods: Barriers and facilitators to implementation were assessed among 14 occupational physicians (OPs) and employers and analyzed following a systematic approach using Atlas.ti. Results: Barriers and facilitators...
Article
Full-text available
To date, hardly anything is known about the partner preferences of the intellectually gifted. The present study therefore examined the extent to which 354 gifted individuals judged 17 characteristics to be important in a (potential) partner and compared these ratings with those obtained from a community sample (n = 554). Among other things, it was...
Article
To investigate which ethical considerations play a role in the assessment of absenteeism due to sickness and of disability, and how these are dealt with. Qualitative, exploratory study. We conducted interviews with 32 individual professional practitioners: 8 occupational health physicians, 8 insurance company physicians, 8 general practitioners, an...
Article
Full-text available
Vermoeidheid, lusteloosheid, slappe dove benen, vaak vallen, niet meer kunnen onthouden, obsti-patie, het werken wil niet meer dokter...' U kent als bedrijfsarts deze klachten vast wel. Soms komt een verzuimende werknemer slof-fend de spreekkamer van de bedrijfsarts binnen. Meteen speelt er dan door zijn/haar hoofd: 'stres-soren, motivatoren, pluis...
Article
The present study examined the extent to which a sample of 202 gifted individuals (members of Mensa) engaged in four humor styles and the extent to which these humor styles were related to their well-being. These results were compared to a comparative population sample (n = 265). Results showed that gifted individuals most often used positive humor...
Book
Full-text available
DE INNOVATIEBROUWERIJ Loop je rond met ideeën om de wereld (om je heen) te verbeteren? Geloof je in een idee, maar weet je niet hoe je dit moet realiseren? Of ben je al begonnen, maar loop je tegen allerlei blokkades aan? Deze en andere vragen liggen ten grondslag aan De Innovatiebrouwerij, een boek dat je direct op weg helpt bij het realiseren va...
Article
Full-text available
Begeleiding van hoogbegaafden in de eerstelijns gezondheidszorg kan effectiever. Hoogbegaafden raadplegen een psycholoog veelal vanwege arbeidsconflicten, onvoldoende uitdaging in het werk of relatieproblemen. Slechts enkele hoogbegaafden hebben een specifieke vraag die direct met hun hoogbegaafdheid te maken heeft: ik heb ontdekt dat ik hoogbegaaf...
Article
Full-text available
Partnergeweld vormt een groot maatschappelijk probleem, waar wij als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere arboprofessionals steeds vaker mee te maken krijgen. Er is nog weinig bekend over de begeleiding van slachtoffers van partnergeweld op en naar werk. Aan de hand van drie cases uit de praktijk maken wij mogelijke gevolgen voor het werk i...
Article
Full-text available
De richtlijn is uitgebracht door de Nederlandse Internisten Vereeniging in 2007. Namens de NVAB nam de heer A. van Linge deel aan de projectgroep. Ook patiëntenorganisaties namen deel.
Article
De richtlijn is uitgebracht door het CBO in 2006 en geautoriseerd door een groot aantal beroepsverenigingen, waaronder de NVAB en de NVVG.
Article
Full-text available
Deze richtlijn is verschenen in 2007. De werkgroep was breed samengesteld uit verschillende verenigingen van medisch specialisten, huisartsen, psychologen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en de patiëntenvereniging van posttraumatische dys-trofiepatiënten. De richtlijn bevat een aantal hoofdstukken waarin de state of the art van het ziektebeeld en d...
Article
Full-text available
Collaboration is a prerequisite for the optimal delivery of health care. Recently, collaboration was named as one of the key competencies in both undergraduate and postgraduate medical education. There is a need for information on insights, theories and didactic methods relating to collaboration competencies. This article describes six theories and...
Article
Full-text available
Patricia van der Pas, verzekeringsarts, ziet Chris van Boven in november 2007 voor een beoordeling ‘Hersteloperatie 45–50’.1 Chris is 53. Na de ulo ging hij meteen werken, deed dat 25 jaar bij een scholengemeenschap waar hij zich opwerkte van conciërge tot hoofd interne dienst. psychiatrische expertise-depressie en behandeling-hersteloperatie (oSB...
Article
Full-text available
Krachtens de huidige Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte (de Wet VLZ) hebben werkgevers gedurende twee jaar de plicht tot loondoorbetaling. Wordt een medewerker binnen 28 dagen na een herstelmelding weer ziek, dan loopt de eerdere periode van loondoorbetaling door. Wanneer de terugval na een periode van 28 of meer dagen plaatsvindt, dan begi...
Book
Eigenlijk zou dit boek overbodig moeten zijn. Het ligt immers voor de hand dat bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en professionals uit andere disciplines samenwerken in het belang van de cliënt. Tocht gaat hierbij nog veel mis. In het dagelijks werk zijn de randvoorwaarden voor samenwerking niet altijd optimaal. En misschien durven we soms ook niet...
Article
To investigate the clinical course and prognostic factors of complaints of arm, neck, and shoulder. A prospective cohort study in physical therapy practice. Participating physiotherapists recruited new consulters with musculoskeletal complaints of the neck and/or upper extremities. Participants filled in questionnaires at baseline, 3 months, and 6...
Article
Full-text available
Jannie Nijman is 52 jaar. Zij is als onderwijsassistent werkzaam op een scholengemeenschap. Vanwege acute hartklachten, op vakantie gekregen, verzuimt zij nog vier weken. Ze is bij de bedrijfsarts geweest. Deze maakt een probleemanalyse waarin hij onder andere vermeldt dat ze ‘...op vakantie klachten heeft gekregen van een serieuze aandoening van h...
Book
Full-text available
Ongeleide projectielen op koers – Werken en leven met hoogbegaafdheid Noks Nauta en Sieuwke Ronner Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s? Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet v...
Article
Full-text available
Bedrijfsartsen hebben sinds een aantal jaren een toenemend aantal richtlijnen voor de praktijk. De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidence en worden ontwikkeld volgens een vast protocol. Medio 2007 heeft de NVAB tien richtlijnen voor het handelen van de bedrijfsarts (zie hiervoor www.nvab-online.nl onder ‘Richtlijnen en leidraden’)...
Article
Full-text available
De NVAB heeft thans acht richtlijnen, inclusief één multidisciplinaire richtlijn. Richtlijnen vormen een weerslag van de wetenschappelijke stand van zaken rond een bepaald onderwerp en geven diagnostische afwegingen en aanbevelingen voor handelingen voor de praktijk van de bedrijfsarts. NVAB-richtlijn-psychische klachten-dilemma-minimumcontract-mo...
Article
Full-text available
To identify predictors of non-recovery in non-traumatic complaints at the arm, neck and shoulder in general practice 6 months after the first consultation. A prospective cohort study was set in 21 Dutch general practices. Consulters with a first or new episode of non-traumatic arm, neck or shoulder complaints and age 18 through 64 yrs entered the c...
Article
Full-text available
Bedrijfs- en verzekeringsartsen hebben regelmatig te maken met cliënten met psychische klachten. Bij 30% van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid 1 blijken psychische klachten (in een breed scala) hiervoor verantwoordelijk. Een deel van deze klachten wordt (mede) door factoren op het werk veroorzaakt of verergerd. Psychische klachten hebben op h...
Article
Full-text available
Samenvatting De NVAB heeft thans vijf richtlijnen die het handelen van de bedrijfsarts richting geven. Eind 2006 zal het aantal verdubbeld zijn. Richtlijnen zijn onderdeel van een kwaliteitsverbeteringtraject van de beroepsgroep. Het publiceren ervan houdt echter niet automatisch in dat bedrijfsartsen ze ook toepassen.
Article
To evaluate whether regional projects for collaboration between general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs) improved the quality of their social medical guidance (SMG) and the satisfaction of their patients. Evaluation study with before and after measurements with respect to the same GPs and OPs. Structured interviews were conduct...
Article
Full-text available
Klaas de Wit is vanuit zijn arbodienst sinds drie jaar bedrijfsarts bij Jansen van Weerd, een bouwbedrijf waar ongeveer 150 mensen werken. Hij doet er spreekuur op locatie. Hij heeft een goede band met de werkgever, die hij regelmatig spreekt, zowel in het sociaalmedisch teamoverleg als informeel in ‘de wandelgangen’.
Article
Full-text available
Samenvatting Sinds bedrijfsartsen per 1 januari 2004 op kosten van de ziektekostenverzekeraar zelfstandig mogen verwijzen, wordt er veel gedaan om de kwaliteit van de verwijzing te optimaliseren.
Article
Full-text available
The objective of this study was to determine the effectiveness of a training to increase collaboration between general practitioners and occupational health physicians in the treatment of patients with low back pain (LBP) because more collaboration might improve a patient's recovery and shorten sick leave. In a controlled trial, the intervention in...
Article
Full-text available
José Brugmans is een 31-jarige gediplomeerde IC-verpleegkundige. Ze heeft een aanstelling voor 70% en draait normaal alle diensten (vroege, late en nacht, inclusief weekends) op de Intensive Care van het Streekziekenhuis. Ze verzuimt nu 3 weken vanwege lage-rugklachten. In het verleden is ze wel vaker met rugklachten uitgevallen, maar nooit langer...
Article
Full-text available
Samenvatting Heeft integrale benadering zin bij werknemers met arbeidsrelevante klachten van arm, nek of schouders (KANS)? Feuerstein et al. 1 verrichtten daartoe van maart 1999 t/m december 2000 een prospectieve RCT. 581 werknemers (ambtenaren, ca 40% administratief werk) voldeden aan de inclusiecriteria (tussen 18 en 65 jaar, tot 2 jaar tevoren g...
Article
Arianne Verhagen en Alex Verhoeven reageren op ons dilemma-artikel, waarin we beschreven hoe een bedrijfsarts werd geconfronteerd met een patiënt die door de behandelend fysiotherapeut een naar de huidige inzichten niet-effectieve behandeling kreeg voor arm-, nek- en schouderklachten. 1 Wij realiseren ons goed dat deze casus niet representatief is...
Article
Full-text available
Op 27 november 2003 organiseerde het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Hollands Midden een Fysio-infodag met als centrale thema ‘De Schouder’. Een van de workshops verzorgde ondergetekende met als thema: ‘Bedrijfsarts en fysiotherapeut samen in het netwerk van arbeid en gezondheid’. Ongeveer 40 deelnemers schreven zich in voor dit onderdeel. Volg...
Article
Full-text available
Johan is een 34-jarige promovendus in dienst van de universiteit. Hij is al 7 jaar bezig met een omvangrijk promotieonderzoek binnen de faculteit der politieke en sociale wetenschappen. Concreet gaat het om de samenwerking van overheid, industrie en universiteiten bij de ontwikkeling van op kennis gebaseerde economieën in Japan, Zuid-Korea en Hongk...
Article
Full-text available
Deze vraag vormde het uitgangspunt voor een workshop van de ICOH (International Commission on Occupational Health), en wel van het Scientific Committee Health Services Research and Evaluation in Occupational Health oftewel het comité met de lange naam. Sinds zijn oprichting (Amsterdam, 1992) is dit een van de actiefste Scientific Committees binnen...
Article
Full-text available
Een man van begin 30 is afkomstig uit een gebroken gezin. Zijn beide ouders zijn alcoholist en allang gescheiden. In zijn jeugd is hij meerdere keren van school veranderd, omdat de scholen hem wegens onhanteerbaar gedrag de toegang weigerden. Hij heeft vanaf zijn 10e levensjaar op diverse internaten gezeten.
Article
Full-text available
Samenvatting Lievense et al. 1 voerden een systematic review uit om bewijs te leveren voor de invloed van fysieke belasting op het optreden van heupartrose.
Article
Mevrouw de Haas is werkzaam als administratief medewerker bij een bank. Zij heeft al enige tijd klachten aan haar rechterschouder en verzuimt nu al 4 weken. U heeft haar al twee keer op het spreekuur gehad en via de huisarts is zij op haar eigen verzoek verwezen naar een oefentherapeut. Mevrouw is tevreden over de behandeling, maar zegt dat ze nog...
Article
Bedrijfsartsen werken in hun spreekuur wisselend transparant en effectief. Onderzocht is welke werkwijze zou kunnen bijdragen aan een optimale uitkomst. Naar aanleiding van literatuuronderzoek is het beschreven werkmodel opgesteld. Hierin staat een procesmatige benadering centraal met onderverdeling in introductie, probleeminventarisatie, probleems...
Article
Collega Hamers benadrukt in zijn Ingezonden het belang van het onderscheid tussen expert- en adviesrol van de bedrijfsarts. In dit dilemma-artikel1 wordt nu juist een beroep gedaan op beide rollen tegelijk. De expert heeft kennis van de dynamiek van conflicten. De adviseur weet de valkuilen te vermijden. De competente bedrijfsarts weet dat hij zich...
Article
Full-text available
Een huisarts meldt ons de volgende ervaring: ‘April 2002. Mevrouw A komt op mijn spreekuur. Zes weken tevoren is bij haar een hypothyreoïdie geconstateerd. Zij was moe en snapte niet goed waar dat van kwam: ze had nu immers een leuke baan. Ruim een jaar geleden had zij overspannen thuis gezeten, zij was toen ook down en moe, maar deze moeheid was h...
Article
De onderneming WinTel, gespecialiseerd in hard- en software voor de telecommunicatiebranche, heeft de laatste reorganisatie overleefd. Na een drastische inkrimping van het personeelsbestand, waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk waren, 1 lijkt het bedrijf weer enige winst te maken. Op de stemming van de overgebleven personeelsleden heeft dit l...
Article
Full-text available
Klik voor de inhoud van dit artikel op de bovenstaande pdf-knop.
Article
De conferentie was georganiseerd door EACH (European Association for Communication in Healthcare) samen met o.a. het NIVEL. Het programma vermeldde de volgende thema's: research, patiëntenperspectieven, communicatie in de praktijk, gedeelde besluitvorming, cultuur en medisch onderwijs. Het doel van de conferentie was om docenten, onderzoekers, gebr...
Article
Een conflict over arbeidsvoorwaarden en veiligheid binnen een grote industriële onderneming loopt uit de hand. Kaderleden van de vakorganisaties hadden alle werknemers opgeroepen om voor onbepaalde tijd in staking te gaan, gelet op de onwil van de bedrijfsleiding om aan de werknemerseisen tegemoet te komen. Het management heeft echter in kort gedin...
Article
Full-text available
ZUSAMMENFASSUNG Ungefähr 2 % der Bevölkerung besitzen eine so hohe Intelligenz, dass dies zu Anpassungs-störungen am Arbeitsplatz führen kann, was im Einzelfall sogar bis hin zu Ausfallzeiten führen kann. Anhand bestimmter Merkmale und Signale können Betriebs-und Versiche-rungsmediziner eine Hochbegabung erkennen und besprechbar machen. Fallweise k...
Article
Full-text available
Gifted adults (people with a very high intelligence; 2% of the population) sometimes are not able to function adequately at work. Their high intelligence can cause them to dysfunction when adapting to the work situation, sometimes leading to absenteeism and disability. Hardly any scientific research on this topic has been performed. This article d...
Article
Full-text available
Inleiding Meer en meer wordt erkend dat hoogbegaafden met hun capaciteiten kunnen helpen om complexe vraagstukken op te lossen. 1 Velen van hen functioneren op hoog niveau. Maar net zoals een aantal hoogbegaafde schoolkinderen, disfunctioneren sommige hoogbegaafden op het werk en zijn ze ongelukkig. 2 Sommigen worden ziek en zelfs blij-vend arbeids...
Article
Een werknemer, chef verkoper in een sportzaak, meldt zich ziek. Het gaat om een man met een echtgenote die aan een ernstige manisch- depressieve psychose lijdt, en een kind van 3 jaar. Voor de echtgenote is geregeld opname op de psychiatrische afdeling van het streekziekenhuis noodzakelijk. Op het verzuimspreekuur blijkt dat de reden van het verzui...
Article
Vanaf de start in 1985 tot 5 jaar geleden is WinTel steeds een zeer succesvolle onderneming geweest. Het bedrijf groeide tot 4400 werknemers, en was jarenlang de onbetwiste marktleider op het gebied van de informatieen communicatiehardware. Na een eerste gedwongen inkrimping in 1999 moet WinTel opnieuw een pijnlijke, en nu veel ingrijpender reorgan...
Article
Full-text available
Samenvatting Met interesse las ik het opinie-artikel over human being management. De schrijvers geven argumenten voor het centraal stellen van de mens in organisaties. Deze argumenten onderschrijf ik (iedereen zal dat doen, vermoed ik), ze zijn overigens niet nieuw. Ook human resource management beroept zich hierop. Vervolgens geven de auteurs een...
Article
Full-text available
Huisartsen en bedrijfsartsen in opleiding (haio's en baio's) kregen als opdracht actief contact op te nemen met een persoon van de andere discipline. Zij moesten hierover een verslag schrijven, waarin zij aangaven wat volgens hen de effecten waren voor de patiënt, voor henzelf en voor de andere discipline. Vertegenwoordigers van beide disciplines w...
Article
Full-text available
Naar aanleiding van een flink aantal bijeenkomsten, waarin ik huisartsen en bedrijfsartsen heb horen praten over hun samenwerking, volgen hier enkele praktische suggesties, geordend naar knelpunten die door huisartsen worden genoemd.
Article
Samenvatting Wij danken collega Hamers voor zijn uitgebreide reactie op het artikel dat wij met Weel en De Jong schreven. Zijn betoog is volgens ons een juiste verzekeringsgeneeskundig (juridische) reactie op het fenomeen arbeidsconflict. Die juridische insteek is zowel de sterkte als de zwakte van zijn reactie. Juridisch geven wij Hamers volledig...
Article
Full-text available
Op de ENOP conferentie van 11 tot 13 oktober jongstleden waren veel arbeids- en organisatiepsychologen aanwezig, maar ook een aantal bedrijfsartsen, in totaal zo'n 50 deelnemers. De thema's die aan de orde kwamen, waren onder andere: stress, burn-out, interventie en preventie.
Article
In Australië is in de jaren 1997 en 1998 in de staat Victoria een grootscheepse campagne tegen lage-rugpijn gevoerd (met als controle de staat New South Wales). Een grootscheepse mediacampagne, seminars, werkplekbezoeken en richtlijnen voor artsen moesten meningen en attitudes over rugpijn veranderen, de medische behandeling beïnvloeden en verzuim...
Article
Full-text available
To study possible differences in trust between general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs) and the explanatory factors for trust. Insight into the factors predicting trust can improve programmes for stimulating the co-operation of GPs and OPs. On the basis of theories of trust and of social identity theory we expected, (1) in both...
Article
Serum samples from 127 Dutch forestry workers and 127 matched controls were tested for antibodies against Borrelia burgdorferi in an indirect immunofluorescence assay (IFA). Those of the forestry workers were also tested by Western blotting. The forestry workers were examined clinically for evidence of Lyme borreliosis without the examiner or the w...
Technical Report
Full-text available
An account is given of a first exploratory study on the prevalence or antibodies against Borrelia burgdorferi among Dutch forestry workers and on the association of seropositivity with signs and symptoms suggestive of Lyme disease and with medical and occupational history. Of the 127 participants 25 (20%) had serological evidence of past or present...
Article
Full-text available
missing reference list published in: Infectieziektenbulletin 1990; 1 (2): 18
Article
Full-text available
Abstract In this article we present the story of a young,university-educatedwoman,who struggles with making,choices in her career and in her life. In th iscase reportwe,provide background,information on gifted people at work (what jobs and companies are appropriate for highly gifted, how to deal with interpersonalproblems, how to apply for a job, h...

Network

Cited By