Arif Hüdai Köken

Arif Hüdai Köken
Hacettepe University

Doctor of Medicine

About

8
Publications
18,057
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Citations since 2016
8 Research Items
7 Citations
20162017201820192020202120220123456
20162017201820192020202120220123456
20162017201820192020202120220123456
20162017201820192020202120220123456

Publications

Publications (8)
Technical Report
Full-text available
Sağlık Hukukunda COVID 19 Bülteni (Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu) URL: http://www.ankarabarosu.org.tr/Page.aspx?SAGLIK_HUKUKUNDA_COVID-19_BULTENI&=137
Chapter
Full-text available
Bu çalışma acil servislere sağlık hizmeti almak üzere gelmiş madde kullanımı olan hastaya etik yaklaşımın etik çerçevesi ele alınmaktadır.
Article
Full-text available
Dioscorides lived in the 1st century AD in Anazarba in the Cilicia region of the Roman Empire. He gained a thorough medical education during his studies under Areios. He collected all his learning and experience together in a prodigious book, De Materia Medica, which encompassed nearly the entire pharmaceutical knowledge of his time and is accepted...
Article
Full-text available
XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı bilim, sanat ve ahlakın ışığında ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaptıkları faaliyetlerde insanı öncelemişler ve günümüze kadar ulaşan kültürel ve ahlaki miraslar bırakmışlardır. Ahilik teşkilatının yanı sıra neredeyse...
Article
Full-text available
ÖZ Ahilik Teşkilatı 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Bir esnaf ve sanatkâr örgütü olan Ahilik Teşkilatı XX. yüzyıla kadar Anadolu’da mesleki ve kültürel faaliyetler yapmıştır. Temeli bilim, ahlak ve çalışma olan bu örgüt felsefesi gereği insanı tam merkeze koymuş insan ve toplum için çalışmayı temel bir ilke edinmiştir. Anadolu’ya yer...
Article
Full-text available
İnsan olmanın beraberinde getirdiği hakların başında şüphesiz ki yaşam hakkı vardır. İnsanın yaşamına devam edebilmesi ve var olmasından kaynaklanan temel haklarını kullanabilmesi için, beden ve ruh sağlığının korunması esastır. Beden, ruh ve sosyal sağlığının korunması için gerekli ortamı herkes için eşit bir şekilde sağlamak ise devlet otoritesin...
Article
Full-text available

Network

Cited By

Projects

Projects (2)