Antón Costa Rico

Antón Costa Rico
University of Santiago de Compostela | USC · Pedagogy and Didáctica

About

86
Publications
7,605
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations
Introduction

Publications

Publications (86)
Article
Crónica da exposición gráfica e informativa sobre o patrimonio do Concello de Madrid relativo ao sistema escolar público durante o período de tempo que vai desde 1898, momento da perda definitiva das últimas colonias españolas, ate o non menos tráxico e posterior de 1938, na antesala da derrota definitiva da Segunda República en 1939.
Article
Joseph Lancaster foi un dos iniciadores dunha modalidade nova e de máis complexa factura do chamado ensino monitorial ou mutuo escolar. A presente edición en castelán reproduce a edición de 1805, a partir da terceira edición inglesa realizada en 1992.
Article
Full-text available
Célestin Freinet, cunha inquedanza intelectual, emocional e social extraordinaria, levou adiante unha intensa acción pedagóxica entre 1920 e 1966. Fíxoo con capacidade renovadora das escolas ao propoñer novas técnicas, instrumentos e recursos didácticos e novas orientacións de filosofía educativa, a partir dunha intensa experimentación práctica, co...
Article
Recensión de libro: L. López Ocón; V. Guijarro; M. Pedrazuela (eds.) (2018). Aulas abiertas. Profesores viajeros y renovación de la enseñanza secundaria en los países ibéricos (1900-1936).
Article
Recensión de libro: Encarnación Martínez Alfaro; Leoncio López-Acón Cabrera; Gabriela Ossenbach Sauter (eds.) (2018). Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939).
Article
Documentos: Xardíns escolares e festas da árbore en Galiza
Article
Full-text available
Os nenos e as nenas medramos coa lousa do silencio, que era o medo dos nosos pais, a súa maneira de protexernos [...], en certa maneira borrándo-nos a memoria, que foi a estratexia consciente do réxime vencedor. (Victor F. Freixanes, «Vento nas velas», La Voz de Galicia, 4.2.2018, p. 15) RESUMO: No contexto dun marco social tan intensamente rural c...
Article
Reseña do libro: Montse Pena Presas (2018). A voz insurrecta. María Victoria Moreno, entre a literatura e a vida
Article
Recensión do libro: Ferdinand Buisson (2017, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire.
Article
Full-text available
The important Editorial Labor of Barcelona, which had so much dissemination with its various bibliographic collections in Spain and in Latin America between 1920s to 1980s, was responsible for the editing of two notable Diccionarios de Pedagogía (Pedagogy Dictionaries), one in 1936 and another in 1964, both created from two different educational as...
Article
Full-text available
Does it make sense to speak of utopias in the field of education? Should educators cultivate utopia? In the hand of the recent fifth centenary of the first edition of Thomas More's Utopia, a reflection on its historical significance in relation to the history of education is addressed. The educators generated, especially since the century of the En...
Article
Full-text available
Los diversos procesos históricos de educación, con sus puntos de partida, sus intenciones y su relativa y específica institucionalización, se presentan ante nosotros en forma de plural manifestación a lo largo del tiempo, de los espacios y de las culturas. Es esta pluralidad la que también está presente cuando, haciendo un recorte de los espacios s...
Article
A escrita literaria de Agustín F. Paz reflectiu en distintos momentos variadas escenas da vida escolar en Galicia durante o tempo do Franquismo e da Transición. O presente texto pretende facer “dialogar” as narracións do escritor coas escrituras doutros autores galegos que tamén se achegaron á memoria da escola, compoñendo así un caleidoscopio de m...
Article
Full-text available
O presente contributo, de natureza socio-histórica, tenta presentar e explicar como aconteceu o cruzamento de liñas que se rexistrou en España, nos últimos trinta anos do século XX, os da transición e asentamento da democracia política, en relación coa práctica empírica, a política educativa e os discursos académicos, de alcance internacional neste...
Article
Full-text available
Resumen ¿Con que Historia de la Educación formar a nuestro alumnado universitario en la actualidad? La pregunta solo se puede responder adecuadamente atendiendo a lo que puede significar formar un habitus histórico-educativo y a los escenarios específicos de la formación pedagógica. El autor reflexiona sobre la cuestión y explica con algún detalle...
Article
Full-text available
Using two previous reports as a reference, this paper examines the status of historical-educational research in Galicia and its contributions from the beginnings of the twenty-first century to the present. This particular contribution, rooted in the general studies and criteria of the sociology of knowledge, tests the reason for the historical-educ...
Article
Full-text available
Jaume Carbonell es un muy reconocido pedagogo, periodista y docente universitario. Cofundador, redactor y director durante casi cuatro décadas de la Revista Cuadernos de Pedagogía, puesto del que se jubiló en el 2012. En la presente entrevista se procura recorrer su trayectoria personal y profesional en calidad de analista y actor destacado de la e...
Article
Full-text available
Reseña de EDUCAZIONE, LAICITÀ E DEMOCRAZIA. TRA LE PAGINE DE ANTONIO SANTONI RUGIU, POR CARMEN BETTI, GIANFRANCO BANDINI y STEFANO OLIVIERO (A CURA DI).
Article
Recensión do libro: Gilbert de Tournai, De modo addiscendi (Sobre el modo de aprender). Edición bilingüe preparada por Javier Vergara Ciordia y Virgilio Rodríguez García.
Article
Recensión de libro: Fernando Cabral Pinto o (coord.): Educaçâo, História e Políticas. Tributo a Rogério Fernandes.
Article
Recensión do libro: Agustín Escolano Benito (2014): La España cubista de Luis Bello. Visiones desde la escuela.
Article
Recensión do libro: Antonio F. Canales Serrano& Amparo Gómez Rodríguez (Eds.) La larga noche de la educación española. El sistema educativo español en la postguerra.
Article
Recensión do libro: Justino Magalhães (2010). Da cadeira ao banco. Escola e modernizaçâo (Séculos XVIII-XX).
Article
Recensión do libro: Antonio Viñao Frago (2014): Religión en las aulas. Una materia controvertida.
Article
Full-text available
Reseña del libro de María del Mar del Pozo Andrés Justa Freire o la pasión de educar. Biografía de una maestra atrapada en la historia de España (1896-1965)
Article
Recensión de libros: Carlos Monarcha e Decio Gatti Júnior (orgs.) (2013). Trajectorias na formaçâo do campo da história da educaçâo brasileira. Uberlândia: Ediçôes da Universidade Federal, 240 pp. || Geraldo Gonçalves de Lima (2014). Modernidade e Educaçâo no Brasil Republicano. O grupo escolar Honorato Borges (Patrocínio/ Minas Gerais, 1912-1930).
Article
Recensión de libro: António Nóvoa, Francisco Marcelino & Jorge Ramos de Ó (orgs.) (2012). Sergio Niza. Escritos sobre educaçâo.
Article
Reseña de libro: Franco Cambi & Giuseppe Trebisacce (eds.) (2012). 150 anni dell'Italia unita. Per un bilancio pedagogico (I).
Article
Novas de Galicia, España e máis alá.
Article
Recensión de libro: Ana Lúcia Cunha Fernández (2012). A construçâo do conhecimento pedagógico: análise comparada de revistas de educaçâo e ensino; Brasil-Portugal, 1880-1930.
Article
Recensión de libro: María del Mar del Pozo Andrés (2013). Justa Freire o la pasión de educar. Biografía de una maestra atrapada en la historia de España (1896-1965).
Article
O tempo no que o investigador foi mozo é sometido a análise histórica, trazando un panorama crítico, e ao mesmo tempo densamente informativo, sobre un período da historia educativa de Galicia, no que se estaban a dar os primeros pasos cara á posterior conquista insuficiente da educación democrática.
Article
Recensión de libro: Jordi Monés. La pedagogia catalana al segle XX. Els seus referents. Este libro ofrece unha panorámica interpretativa e ao tempo unha precisa presentación informativa da historia pedagóxica de Cataluña ao longo do século XX.
Article
Recensión do libro do ano 2012 do que é autora Concepción Varela Orol, Crebas e naufraxios. A Biblioteca do Colexio de Fonseca nos séculos XVIII e XIX.
Article
Recensión do libro La iglesia católica en Galicia (1910-1936). Entre la Revolución de Portugal y la Cruzada de España, publicado no ano 2012 e do que é autor José Ramón Rodríguez Lago.
Article
Recensión do libro Aulas con memoria. Ciencia, educación y patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936), publicado no 2012 e do que son editores Leoncio López-Ocón, Santiago Aragón e Mariano Pedrazuela.
Article
De Galicia, España e máis alá. Historia da educación en Galicia. Notas de actualidade (2011-2012).
Article
INTRODUCCION. Bajo el peso de las transformaciones economicas y politicas que se estaban viviendo, y con el asentamiento del modelo de Estado liberal y burgues, aparecian nuevas problematicas sociales, al tiempo que los desajustes entre las distintas germinales clases sociales se hacian cada vez mas evidentes, lo que suscitaba interrogantes en torn...
Article
Full-text available
Un millón de gallegos emigró de Galicia a distintas tierras americanas entre 1860 y 1930, a Cuba, Argentina, Uruguay y Brasil, componiendo uno de los colectivos inmigrantes de mayor densidad. Hacia fi nales del siglo XIX algunos de ellos enriquecidos promovieron con sus recursos la creación de colegios en Galicia (España), que incorporaban los rasg...
Article
Full-text available
Not avalaible No disponible
Article
Full-text available
La contribución, con un título que podría ser enigmático y que se explica, pretende examinar cómo la escuela en Galicia se ha confrontado a lo largo de los siglos XIX y XX con el hecho de la existencia de una densa «cultura local» y una lengua, la gallega, de muy amplio uso social. La tesis general habla, en un primer momento, de que la lengua gall...
Article
Full-text available
La presente contribución analiza la figura del ideólogo, teórico social, economista y estudioso de la educación comparada internacional Ramón de la Sagra (1798- 1871). De origen gallego e iniciados sus estudios universitarios en Santiago, pronto su escenario se trasladará a Madrid, donde será uno de los fundadores del Ateneo. Profesor universitario...
Article
La construcción del conocimiento pedagógico tendrá lugar progresivamente a través de la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad de las ciencias de la educación. En este escenario se rompen las pespectivas tradicionales de fuerte ascendiente filosófica, para dar paso a una elaboración realizada con el concurso de las ciencias sociales, si b...
Article
Full-text available
Se exponen y analizan en la presente contribución los fundamentales acontecimientos e iniciativas emprendidas en España a favor de la modernización y renovación del sistema educativo desde la óptica del profesorado en el tiempo de recuperación de la democracia política, haciendo para ello particular mención al clima de innovaciones registradas a l...
Article
The present contribution analyses the figure of the ideologist, social theoretician, economist and internacional comparative education scholar, Ramón de la Sagra (1798-1871). Originally from Galicia and having begun his university studies in Santiago, he soon moved to Madrid, where he would become one of the founders of the Ateneo. University profe...
Article
Full-text available
En: Educació i Història Barcelona 1997-1998, n. 3; p.88-95 Desde una posición nacionalista el autor traza un amplio recorrido histórico que se remonta al comienzo de la Edad Media y a través del cual se detectan los diferentes intentos de castellanización de la cultura y de la colonización del imaginario colectivo gallego. Ello no obstante, a parti...
Article
En la presente Comunicación se pretende hacer una aportación desde Galicia al mejor conocimiento de las instituciones y los momentos forma-tivos de los maestros a finales del siglo XIX. Se hace especial referencia a la celebración de conferencias, congresos, certámenes y exposiciones pe-dagógicas en el período comprendido entre 1884 y 1904. Luego d...
Article
En: Historia de la Educación : Revista Interuniversitaria Salamanca 1998, n. 17 ; p. 445-451 En este artículo se hace referencia al legado bibliográfico de los Inspectores don Manuel Díaz Rozas y doña Cristina Pol ubicado en el Instituto Galego de Información, del Grupo Sargadelos, en Santiago de Compostela. Un total apróximado de 2.350 títulos y u...
Article
Bibliografía: p. 642-671 Dar una respuesta respecto a cómo y bajo qué condiciones se lleva a cabo la implantación de la jornada única, qué alteraciones produce en el sistema escolar
Article
p. 184-187 Destacar la importancia que tiene dentro de la pedagogía actual el estudio de la escuela moderna. Por intentar hacer una escuela del presente y del futuro, por ser cooperativa y democrática; por proporcionar el desarrollo natural del hombre; por definirse en la lucha diaria el servicio y con los valores más humanos de las clases populare...
Article
En: Revista de ciencias de la educación Madrid 2005, n. 202, abril-junio ; p. 279-293 El concepto de cultura engloba, no sólo el conjunto de obras de creación espiritual y artística, sino también el conjunto de los sistemas simbólicos, de las reglas sociales y de las destrezas que estructuran la vida colectiva de una sociedad estable en el tiempo....
Article
p. 185-187 Espoñer todo o fundamental encol da Escola Moderna
Article
En: Historia de la educación Salamanca 1997, n. 16, noviembre-diciembre; p. 91-112 Se intenta realizar una reconstrucción tipológica del escenario escolar primario europeo en cuanto a mobiliario, dotación y equipamiento escolar, durante los dos rimeros tercios del siglo XIX, como telón de fondo del panorama español. También se hace una revisión a l...

Network

Cited By