Anna Walulik

Anna Walulik
Akademia Ignatianum w Krakowie · Instytut Nauk o Wychowaniu

About

23
Publications
1,518
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
47
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
44 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
The article presents Ignatian (Jesuit) spirituality as the source of a pedagogical concept that takes a subjective view of the human being regardless of their social position. Other subjects in the educational process (educator and personal God) are companions on the way to achieving good and developing one’s life potential. Another important aspec...
Article
Full-text available
This article presents a method for qualitative data analysis, which is called proxemic analysis. This method was based on a didactic method of structural analysis of narratives (Knecht & Knecht, 1992; Zirker, 1991). A proxemic analysis consists in working with data and indicating five categories in the text – actors, places, time, values, and expec...
Article
Full-text available
The article presents selected results of research with the use of decision trees on the importance of trust for the cooperation and communication of employees of the KGHM Polska Miedź S.A. Group Entities. Thanks to the method of classification trees, it turned out to be possible to show the potential of trust to reduce the negative (for organizatio...
Article
Full-text available
The aim of the article is to discuss how pedagogy of religion can contribute to the formation of moral competence and how this competence is in turn conducive to a new quality of life. Such analysis seems to be extremely important for modern educational theory. There are controversies concerning the role of morality in human life and its relationsh...
Book
Full-text available
The inspiration for the publication: The Pedagogy of Witness. An Anthropological – Kerygmatic Perspective has been drawn from the talks about what a confessed witness is, what it is about, and how it should be passed on. Based on such a discussion, scientific reflection was taken up upon the essence of the witness and the possibility of transferrin...
Article
Full-text available
Between assumed and desired competences of managers. Preliminary esults of research in the hotel industry Summary: Implementing training policy in the enterprise brings unquestionable benefits to the organization. It usually supports the process of building a positive image and market position of the institution. At the same time, in-company traini...
Article
Full-text available
Based on the biblical text J 20, 24-29 we were searching the possibility of giving the support to the development of a person, by Christianity. The carried out text analysis and its transposition to the pedagogical area enabled drawing the attention to the significant for the development of the person element, inspired by religion, which is spiritu...
Article
Full-text available
CEL NAUKOWY: Zamierzamy pokazać, jak specyficzna forma wychowania – wyrastające z tradycji ignacjańskiej towarzyszenie – sprzyja formacji wychowanka rozumianej jako trud wychowawczy przywiązujący wagę do rozwoju wszystkich jego umiejętności i talentów, całej osoby: ciała i ducha, intelektu, woli, uczuć. Przebieg procesów formacji zostanie zawężony...
Book
Full-text available
Książka stanowi efekt badań nad narracjami absolwentów Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Przedstawione analizy wskazują na znaczenie wiedzy religijnej dla integralnej refleksji nad życiem. Pokazują, że w procesie tym treści religijne mogą być wykorzystane w różny sposób, ale stanowią w życiu dorosłego istotny punkt odniesienia. Wyodrębniając róż...
Book
Full-text available
Książka ukazuje sposoby obecności w świecie człowieka dorosłego, który zdobywa wiedzę religijną, która może służyć nabywaniu umiejętności łączenia wiary i codzienności. Zaprezentowane badania świadczą o tym, że dorosły zdobywając wiedzę religijną „wiąże” ją z zadaniami dorosłości przynajmniej na dwa różne sposoby: poprzez modelowanie dotychczasowyc...
Article
Full-text available
In the article, we concentrate on the role of the form teacher and pupil in the processes of the humanity formation. We deduce this from the main source of Christian knowledge, which is the Gospel. From this perspective, we indicate the activity of one more upbringing subject who is God seen as a person. In the processes of upbringing inspired by t...
Article
Full-text available
The concept of integral education comprises multifaceted pedagogical measures supporting the person in achieving the highest possible level of maturity. The authors of the article seek the explanations for the meaning of the Gospel – the source of Christianity – for the processes of education. Their explanations focus on the three aspects of the Go...
Article
Full-text available
The article is aimed at showing the integral upbringing and its role in the pedagogical qualitative research. This kind of upbringing as an object of the pedagogical research at the same time has an impact on the subject of research – the researcher and the researched. It comes to it through the authenticity of form-teacher realizing one of its tas...
Article
Full-text available
Poszukiwanie roli religii w kształtowaniu dorosłości wyraża się w odkrywaniu czynników sprzyjających rozwojowi osoby. Wśród nich wymienia się coraz częściej religię, z uwagi na to, że zaspokaja ona potrzebę odkrywania źródła i sensu istnienia oraz działania. W chrześcijaństwie tym ostatecznym punktem odniesienia jest osobowy Bóg, który w Jezusie Ch...
Article
Full-text available
Dzieło katechetyczne „De catechizandis rudibus”, czyli o „Początkowym nauczaniu religii” ze względu na sposób, w jaki św. Augustyn traktuje jego adresata i adresatów jego przepowiadania można uznać za aktualne dla kolejnych pokoleń pedagogów - nie tylko katechetów, czy nauczycieli. Poddany przez Augustyna wnikliwej analizie cały proces nauczania ka...
Article
Full-text available
The aim of the article is to describe the grounding for the need for social rites and to emphasize the dangers of associating them with Christian initiation included in the sacrament of confirmation. The need for rituals, which is a tendency more and more revived in the postmodern society, inspires to rethink the initiation character of the sacrame...
Article
Full-text available
More and more radically progressive changes in different areas of life force an adult to search for a new way of presence in different areas of everyday life. Attempt to create the conditions for life marked by a new quality creates, at least in some dimension, adult education. Adult believers as religious education. The effects of this kind of sup...
Article
Full-text available
W artykule pokazana została możliwość wykorzystania dydaktycznej metody analizy strukturalnej tekstów narracyjnych w badaniach pedagogicznych. Refleksja nad narracjami prowadzona za pomocą analizy strukturalnej umożliwia identyfikację skutków doświadczenia poprzez ich twórcze i rozumiejące odkrywanie. Wskazywanie i interpretacja takich kategorii ja...
Chapter
Second-year undergraduates of a social work degree were introduced to study about lifelong learning using their own biographies to that end. The autobiographies written by the students from a teacher and researcher’s perspective do not constitute a rich research material but the interpretations of past events have determined about their value. Star...
Article
Full-text available
Abstrakt any sense – to liberate himself from this difficult, and sometimes even hopeless, situation. Starting from the assumption that in each man’s life there are situations of helplessness, i.e. border situations, the authors look for possibilities to overcome them. They establish two kinds of behavior characteristic for a man who experiences s...

Network

Cited By