Anna Urbanovics

Anna Urbanovics
National University of Public Service · Doctoral School of Public Administration

PhD Public Administration MA Sociology

About

73
Publications
15,531
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
113
Citations
Citations since 2016
73 Research Items
112 Citations
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
Introduction
Anna Urbanovics is a PhD student in Public Administration at the National University of Public Service, and research fellow at the Center for Network Sciences (NUPS, Budapest). She is graduated in International Security Studies MA at the National University of Public Service and Sociology MA at the Corvinus University of Budapest. She does research in Information Society, Scientometrics and International Relations.

Publications

Publications (73)
Article
Full-text available
A kutatócsoportok elengedhetetlenek az intézményi szintű tudományos teljesítmény fenn-tartásához és a nemzetközi versenyképesség javításához. A hazai intézmények számára prio-ritássá vált a nemzetközi egyetemi rangsorokon minél jobb helyen való szereplés, amihez az aktívan működő kutatócsoportok hozzájárulása jelentős. Az ezen csoportokat vezető me...
Article
Full-text available
Latin American countries begin to develop their national-level cyber policy including their cybersecurity strategy. The paper aims to provide a comparative analysis of the strategy development processes in six Latin American countries including Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru. The methodology is based on a mixed approach. For th...
Article
Full-text available
Purpose The aim of our paper is to investigate the role of a mentor leading a research team in the overall scientific performance of an academic institution and the possible risks of their departure with a special attention to their publication output. Design/methodology/approach By using SciVal subject area data, we composed a formula describing...
Article
Full-text available
A latin-amerikai országok is megkezdték nemzeti szintű, mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiáik kidolgozását. A tanulmány célja, hogy összehasonlító elemzést nyújtson a stratégiafejlesztési folyamatokról öt latin-amerikai országban: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában és Peruban. A kvantitatív elemzéshez az OECD AI Policy...
Article
Full-text available
Siguiendo a los países desarrollados, los países latinoamericanos comienzan a prestar cada vez más atención al desarrollo de sus capacidades de ciberseguridad. Alineados con estos, cada vez más países de la región crean su propia estrategia nacional de ciberseguridad, estableciendo los principales objetivos e intereses y definiendo los principales...
Article
Full-text available
在欧洲国家,对公共行政学作为独立学科有多种诠释,它处于法律、公共政策 和管理学三个传统学科的交叉点。探索中欧地区,尤其是捷克、波兰、匈牙利和斯 洛伐克组成的维谢格拉德国家的公共行政学研究状况尤其特别,因为这个学科在政 权更迭后才开始突出出现。本文对这些国家在2011年和2020年之间,在公共行政学 领域发表的文献进行文献计量分析。所分析的文献由Scopus引文数据库收录,进行 分析的工具是SciVal研究支持平台和VOSViewer文献计量分析软件。结果显示,匈牙 利和波兰著者对该学科主要采取法律方法,而捷克和斯洛伐克作者则采取管理方法 的倾向。就文献发表地点而言,区域期刊和会议论文集占主导。在合著关系方面, 区域合著伙伴较多,而与西欧国家的合作虽然较少,但这些文献引用频率较多。
Article
Full-text available
The paper aims to investigate the research patterns of Hungarian university full professors and career pathways in various disciplines. Hungary has a so-called ‘multi-stage’ formalized hierarchy that clearly defines the steps leading to achieve the appointment of full professor. Following the theoretical chapter in which different career scenarios...
Article
Full-text available
The use of international university rankings is an internationally recognized way of evaluating higher education systems and institutions. The QS ranking is one of the best-known among them, and it ranks institutions along six indicators. This study has two objectives. We first examine how the QS ranking and the university rankings derived from the...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic and the related political and economic crisis had serious negative effects on most Mediterranean countries. The paper aims to examine the measures introduced by the governments concerned to ease the crisis both from a quantitative and qualitative perspective. The impact of the activities of similar purpose of the institutions...
Article
Full-text available
A társadalomtudományok hazai oktatói-kutatói teljesítményértékelésében meghatározó szerepet töltenek be az akadémiai bizottságok MTA doktori eljárások habitusvizsgálatához kialakított folyóiratlistái. A nemzetközi felsőoktatási piac felé nyitni szándékozó intézmények rangsorokban elfoglalt helyét ugyanakkor a nemzetközi indexált adatbázisok folyóir...
Article
Full-text available
A hadtudomány fejlődése során -specifikus jellegéből adódóan- mindig is kiemelt szerepet töltött be a tudományok között. Egyszerre szolgálja adott állam innovációs potenciálját, valamint az állam katonai feladatainak tervezését. A nemzetközi tudományos versenyképesség növeléséhez érdemes megvizsgálni a külföldi hadtudománnyal foglakozó katonai (véd...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány a nemzetközi tudományos versenyképességet méri a rendészettudományi profillal rendelkező intézmények körében. A nemzetközi tudományos szemléletváltásba jól illeszkedik az egyre kiéleződő verseny, mind a kutatók egyéni, mind az intézmények és országok szintjén. A nemzetközi tudományos szemléletváltás legjelentősebb folyamata a tudomá...
Article
Full-text available
A tanulmány hat ország (Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia) gazdaságtudományi kutatóinak Scopus-adatbázisban megtalálható publikációs teljesítményét és az általuk kiváltott számszerűsített hatásokat (például hivatkozásokat) elemzi. Empirikus kutatásunk eredményeként megállapítható, hogy a hat ország gazdaságtudo...
Book
Tizenkét tanulmány a sikeres tudományosklub-taggá válás útjáról A tudományos munka napjainkban iparrá vált, ahol nemcsak a kutatási eredmények, hanem azok megjelenési helye és indexáltsága, láthatósága is számít. Ezzel párhuzamosan a szerzőknek és intézményeknek egyre inkább a tudatos tervezés eszközeivel szükséges szervezniük tevékenységeiket ann...
Article
Full-text available
Összefoglalás A felsőoktatási rendszerek és a felsőoktatási intézmények értékelésének nemzetközileg elismert módja a nemzetközi egyetemminősítő rangsorok használata. Ezek közül az egyik legismertebb a QS-rangsor, ami hat indikátor mentén minősíti az intézményeket. Jelen tanulmányunk két célt fogalmazott meg. Először azt vizsgáljuk meg, hogy a QS-r...
Article
A felsőoktatási rendszerek és a felsőoktatási intézmények értékelésének nemzetközileg elismert módja a nemzetközi egyetemminősítő rangsorok használata. Ezek közül az egyik legismertebb a QS-rangsor, ami hat indikátor mentén minősíti az intézményeket. Jelen tanulmányunk két célt fogalmazott meg. Először azt vizsgáljuk meg, hogy a QS-rangsor és a Sco...
Preprint
Full-text available
Adott dokumentum a Dobos Imre, Sasvári Péter, Urbanovics Anna (2021): A QS-rangsor előrejelezhetősége a Scopus és a SciVal adatai alapján a hazai intézmények tükrében, Magyar Tudomány, 2021. szeptemberében megjelent folyóiratcikk függeléke. A felsőoktatási rendszerek és a felsőoktatási intézmények értékelésének nemzetközileg elismert módja a nemze...
Article
Purpose The European Union’s (EU’s) Common Security and Defence Policy (CSDP) has gained increasing attention as the EU faces new threats and challenges from its surroundings. As part of its CSDP, the EU currently runs six military operations and 11 civilian missions. This paper aims to analyze the EU’s social media use of four CSDP missions and op...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány a kutatási mintázatokat és előmeneteli utakat vizsgálja a hazai egyetemi tanárok körében. Magyarországon az úgynevezett "soklépcsős" formalizált előmeneteli rendszer terjedt el, amely pontosan meghatározza, hogy milyen követelmények mentén nyerhető el az egyetemi tanári kinevezés. A különböző forgatókönyveket (Sztár kutató, Kiemelke...
Article
Full-text available
The paper aims to provide an overview on the field of European Union agencification, a later trend characterizing EU's policy agenda and functioning to a significant extent. EU agencies are responsible for a wide range of policies and an unavoidable element when testing EU's legitimacy. In the paper, the research field of EU agencification is analy...
Chapter
Full-text available
The e-government as an ever-growing dimension of public administration gets more and more attention worldwide [10]. It is considered an essential tool nowadays to improve efficiency and cost-effectiveness while providing better services to citizens. The study aims to investigate the egovernance research advancements and trends from the past 10 year...
Article
Full-text available
本研究报告将在匈牙利科学院(Magyar Tudományos Akadémia)所管理下的 社会科学研究机构与奥地利和德国类似研究机构科学业绩间作对比 。我们还衡量 了匈牙利研究机构之间的关系 ,并根据匈牙利科学作品库(Magyar Tudományos Művek Tár)的出版物 ,对匈牙利高等教育机构各个院系的业绩进行了考察 。根 据Scopus数据库中列出的发表物进行了国际对比 。这项研究基于奥地利和德国对 匈牙利科学界的强大影响 、合作和共同的历史沿革 。结果显示 ,相对于奥地利和 德国的研究机构 ,匈牙利的研究机构存在着明显的落后和不足 ,在研究模式上 , 尤其是在国际出版方面 ,值得向德国和奥地利的研究机构借鉴 。当然 ,各国用于 研究的资源也是因国而异
Article
Full-text available
A direkt finanszírozási publikációs modell a tudományos közösség közvetlen jutalmazási rendszere, amelyben a szerzők megjelent tanulmányaik után részesülnek jutalmazásban. A díjazás mértéke függ az adott közlemény megjelenési helyének indexáltságától. Jelen tanulmány célja, hogy a nemzetközi gyakorlatban nemzeti szinten alkalmazott publikációs mode...
Article
Full-text available
The performance-based publication model is a direct rewarding system among the scientific community, referring to the reward that authors receive for their publications. The amount of the reward depends on the citation index level of the journal in which a given article is published. Based on international best practices, the paper aims to investig...
Preprint
Full-text available
Magyarországon a társadalomtudományokkal foglalkozó kutatóknak egyszerre számos követelményrendszernek szükséges megfelelni, hiszen saját és intézményi előmenetelükre, versenyképességükre egyaránt írniuk kell a közleményeket. Az utóbbi években átrendeződő teljesítményértékelés fokozatosan a nemzetközileg magasan jegyzett közlemények felé tolja a pu...
Preprint
Full-text available
Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy a hazai társadalomtudománnyal foglalkozó karok publikációs teljesítménye miként kerül elszámolásra, különös tekintettel a nemzetközileg magasan indexált közlemények „hasznosulására”. Magyarországon a társadalomtudományokkal foglalkozó kutatóknak egyszerre számos követelményrendszernek szükséges megfelelni, hi...
Preprint
Full-text available
2020 december 31-én ismét legyűjtöttük és közzétettük az MTA IX. Osztály egyes bizottságainak hazai listás folyóiratok körében végzett éves elemzésünket. Az immár 3. éve közreadott lista a legjobban idézett folyóiratokat és a legmagasabb h-indexszel rendelkező lapokat rangsorolja. Az idézet szerinti elemzés számítási módszertana: a 2018-as és 2019-...
Preprint
Full-text available
A kutatói előmeneteli rendszerről korábban már írtunk, főleg a kutatási és publikációs előmeneteli követelményekre fókuszálva. Az előmeneteli rendszerek több pilléren nyugszanak, három főbb tevékenység köré szerveződve. Ezek a kutatási, az oktatási és a tudományos közéleti munkavégzés, melyek közül a kutatási tevékenység a leginkább mérhető és metr...
Preprint
Full-text available
A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR) ingyenesen elérhető portál, amely az Elsevier Scopus adatbázisára épülve folyóiratok és országok tudományos mutatóival áll rendelkezésünkre. Az SJR minőségi kategóriák, kvartilisek szerint rangsorolják az indexált folyóiratokat. Ezt a kvartilis beosztást a Scopus nemzetközi...
Chapter
The topic of e-democracy is a steadily growing issue in political science. Political parties exerting a more direct political representation rely on social media use to a great extent. In the present study a comparative analysis of the social media communication is conducted of two Hungarian anti-establishment parties, the Politics Can Be Different...
Article
Full-text available
Napjaink egyik legelterjedtebb technológiája a gamifikáció, melyet világszerte számos területen alkalmaznak. Empirikus kutatásunkat a szekunder kutatásunk és irodalmi áttekintésünk eredményeire alapoztuk. Ezek során informatikus és nem informatikus alapszakos (BA) hallgatók technológiabefogadási hajlandóságát vizsgáltuk a Kahoot! applikációval való...
Article
Full-text available
The most recent guideline of the Hungarian Accreditation Committee about the applications submitted by university professors subject to the requirements published in July 2019 entered into force on 1 September 2019. This document establishes new general minimum publication requirements for applicants, supplemented by special requirements for the sp...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to analyse the legal and political background of COVID-19 related measures introduced during the first wave of the pandemic in the Visegrad Group. These countries introduced measures within the state of emergency that may be violation against the values of the European Union, such as the rule of law. Design/me...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány az egyetemi tanári és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktori fokozatszerzési eljárásban használt útmutatókat és szabályzatokat vizsgálja azok követelményrendszere szempontjából. Célja, hogy az egyes indikátorok súlyát és jelentőségét összevesse, különös tekintettel a társadalomtudományok területére. A nemzetközi szakirodalom hár...
Preprint
Full-text available
Jelen tanulmányunkban folytatjuk az elmúlt hetek akadémiai előmenetel témaköréhez tartozó írásokat, amikben az egyetemi tanári és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktori fokozatszerzéshez előírt minimumkövetelmények teljesítésével foglalkoztunk. Ezen a héten arra keressük a választ, hogy mikor érdemes ezen feltételeket teljesíteni kutatói- oktat...
Preprint
Full-text available
Az Előmeneteli minimumkövetelmények Magyarországon – az egyetemi tanári és MTA doktori követelmények összevetése társadalomtudomány esetén című (Sasvári et al. 2020) közlemény témájához illeszkedve, a jelen tanulmány is az egyetemi tanári és MTA doktori minimum követelményrendszerek vizsgálatát végzi. Azt már részletesen bemutathattok, hogy milyen...
Preprint
Full-text available
Jelen rövid gondolatébresztő írásban az előmeneteli rendszerek minimumkövetelményeinek áttekintésére biztatjuk az olvasókat. Minden oktatónak és kutatónak egyaránt fontos az, hogy milyen gyorsan és milyen sikerrel halad szakmai útján, ami végső soron egyfajta motivációs eszköz is. Az előmenetel, az újabb pozíciók és kinevezések elérése nagyobb jutt...
Book
Full-text available
This book is the fruit of the conference Latin America and Hungary - Cultural Ties, held in Budapest. The 14 essays in this volume –written partly in English and partly in Spanish– range from the 19th to the beginning of the 21st century, and follow the movement of people and ideas across the Atlantic, from Hungary to Latin America and vice-versa....
Chapter
Full-text available
The paper tends to analyse contemporary articles to shape the image of Hungarians in Brazil based on the Folha de São Paulo newspaper. First of all, I would like to find out what kind of news the readers could read about the Hungarian situation, which events were communicated in the press and which Hungarian successes were reported about the Hungar...
Article
Full-text available
A legtöbb kutatási terület esetében rendkívül fontos annak akadémiai háttere. Az Európai Unió ügynökségei és az ügynökségesedési tendencia a kortárs európai uniós kormányzásnak jelentős, talán a legmeghatározóbb trendjévé vált. Ennek ellenére viszonylag kevés kutató foglalkozik ezzel a tudományterülettel. A kutatási területet jelentős részben egy e...
Article
Full-text available
Az utóbbi években egyre több szó esik a tudományos teljesítmény méréséről. A publikációk értékének számszerűsítéséhez elengedhetetlen az azokat megjelentető folyóiratok összehasonlítása, rangsoruk felállítása. A folyóiratrangsorok alapját többnyire a benne megjelent cikkek idézettsége adja: egy hivatkozás felfogható egy „szavazatként”, amit a hivat...
Article
Full-text available
A tanulmány a publikációs stratégiák és kutatói életpályák elemzésére vállalkozik a hazai egyetemi tanárok körében. A szerzők tudománymetriai módszerrel vizsgálják a 2016 és 2018 között sikeres egyetemi tanári pályázattal rendelkezők publikációs teljesítményét. Az eredmények alapján eltérő publikációs stratégiák rajzolódnak ki a tudományterületek –...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány az egyetemi alkalmazottak teljesítményértékelésére kíván külföldi példákat és módszereket ismertetni, melyek segítséget nyújthatnak a hazai intézmények jó gyakorlatainak kialakításá-ban is. Mivel a hazai felsőoktatási rendszerben eltérő pozíciókat és eltérő feladat-és munkaköröket találunk a nyugati mintákhoz képest, ezért az elemzé...
Preprint
Full-text available
Az 1967-ben alapított Emerald Group Publishing kiadó gyűjteménye közel 300 folyóiratot tartalmaz. A kiadó 13 tudományterületen, 353 felhívást tett közzé. Javasoljuk a kiadó folyóiratainak és konferenciaköteteinek felhívásait átnézni.
Preprint
Full-text available
Napjainkban a tudományos kommunikáció hagyományos modellje gyökeres változáson megy keresztül. Az internet megjelenése, valamint ezzel párhuzamosan a tudományos folyóiratok árválsága, a neves tudományos kiadók nagy haszonra törekvő árpolitikája együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az elmúlt két évtized alatt a nyílt hozzáférés kezdeményezés - Open...
Chapter
Full-text available
In today’s digitized world, where most of our activities are related to online platforms, the information security has become more essential than ever. Most countries have launched national strategies for the implementation of cyber security. In these, the education and training of information security professionals get particular roles. The Nation...
Article
Purpose This paper aims to investigate the mechanisms behind the development of e-democracy. The contrasting cases of Italy and Hungary are selected as the case studies. With the development of new information and communication technology, more and more elements of domestic politics have been transferred to the internet-based platforms. As a respon...
Article
Full-text available
A mai dinamikusan változó, és egyre inkább átrendeződni látszó nemzetközi tudományos közegben a tudatos tervezés elengedhetetlen a kutatók részéről. Jelen tanulmány ehhez a tudatos tervezéshez kíván ötleteket és javaslatokat felsorakoztatni, különös tekintettel a SciVal kutatástámogató egyik funkciójaként megjelenő tématerületi besorolások figyelem...
Chapter
Full-text available
2019. szeptember 1-jén lép életbe a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó új útmutatója, melynek követelményrendszerét 2019 júniusában tették közzé. A határozat új, minimális publikációs általános elvárásokat fogalmaz meg a pályázók felé, melyeket a tudományterületek speciális szempontjai egészítenek ki. A megfogalma...
Preprint
Full-text available
Az országok tudományos tevékenységeit elsősorban két nagyobb helyszín köti le, azok vagy a felsőoktatási intézmények oktatóitól és kutatóitól, vagy a kutatóhálózatok kutatóitól származnak. A legnagyobb különbséget a tevékenységek profiljában találjuk, míg az egyetemek elsődlegese feladata az előállított tudás megosztása, tehát a hallgatók oktatása,...
Chapter
Full-text available
A doktori iskolák egyfajta tudományos kutatóműhelynek is tekinthetők, ahol az oktatók és hallgatók (doktoranduszok) azonos tudományterületen, szomszédos kutatási területeken tevékenykednek. A témavezető-témavezetett kapcsolatokból számos további kapcsolat rajzolódik ki, hálózatosodás figyelhető meg közöttük. A doktori iskolában a témavezetők és a t...
Preprint
Full-text available
Jelen tanulmány az egyetemi alkalmazottak teljesítményértékelésére kíván külföldi példákat és módszereket ismertetni, melyek segítséget nyújthatnak a hazai intézmények jó gyakorlatainak kialakításában is. Mivel a hazai felsőoktatási rendszerben eltérő pozíciókat és eltérő feladat-és munkaköröket találunk a nyugati mintákhoz képest, ezért az elemzés...
Preprint
Full-text available
A projekt heti, intenzív heti kurzusok hirdetése nem ismeretlen fogalom sem külföldi, sem magyar egyetemeken. Alapvetően tömbösített, nagyobb szervezett óramennyiséget jelöl, melyet a szemeszter bizonyos időszakára hirdetnek meg. Általában azt láthatjuk, hogy elsősorban: - módszertani (pl. statisztikai alapismeretek), - egy-egy szoftver megismerésé...
Preprint
Full-text available
A különböző európai felsőoktatási együttműködésekről már számos esetben írtunk ajánló jelleggel. Ezek a programok elismert, nemzetközi szinten is jelentős tudományos hatással rendelkező intézmények partnerségében valósulnak meg, ezért a jelenlegi legversenyképesebb oklevelet adják. Természetesen az Erasmus+ és egyéb európai uniós együttműködési pro...
Book
Full-text available
A tudományos publikálás alapjai című kötet 11 fejezete a kutatói és tudományos munka alapjait meghatározó kérdéseken vezeti végig az olvasót. A kötetben szereplő témák mind az operatív tevékenységekre, tehát egy-egy közlemény sikeres megírásához és későbbi menedzseléséhez, mind az egész intézményeket érintő többéves tudományos stratégia megtervezés...
Article
Full-text available
Publish or Perish places researchers under increasing pressure, but 20 percent of the publications receive more than 80 percent of the citations according to Garfield's Law of Concentration. The international indexing databases Scopus and the Web of Science try to index all the relevant publications. Being indexed by these databases must be a prior...
Article
Full-text available
A Publish or Perish jelensége miatt növekvő publikációs nyomás nehezedik a kutatók vállára, azonban a közölt eredmények mindössze 20 százaléka szerzi a hivatkozások 80 százalékát a Garfield-elv szerint. A releváns közleményeket a Scopus és Web of Science nemzetközi katalogizáló adatbázisok igyekeznek tömöríteni. Ebben a közegben való érvényesülés é...
Preprint
Full-text available
Az Elsevier vállalat tagja a kutatási és üzleti analitikai és adatmenedzsmentet végző szolgáltatásokat gyűjtő RELX csoportnak. A holland tulajdonú cég a kutatási folyamat összes lépésére megoldásokat kínál, legyen szó akár stratégiai, akár operatív tevékenységekről. Az ábrán egy teljes kutatási folyamatot kísérhetünk végig, melynek minden állomásáh...
Preprint
Full-text available
Az egyetemekkel kapcsolatban ma már elsősorban a versenyképességről és a költséghatékonysági kritériumok megvalósítása kapcsán beszélünk. Már az 1996-os OECD jelentésben is egyértelműen leszögezték, hogy a gazdasági teljesítményben meghatározó szerepet játszik az információ, tudás és technológia. Az EU döntéshozói is felismerték, hogy a versenyképe...
Preprint
Full-text available
A mai nemzetközi tudományos életben a kutatási eredmények közlemények formájában való megjelentetése prioritássá vált. Ezzel a folyamattal biztosíthatják a szerzők elsőbbségüket egyes felfedezések és eredmények birtoklásáért folyó harcban, de ez biztosíthatja számukra előmenetüket is. A nemzetközi tudományos rangsorok, katalogizáló adatbázisok és á...
Preprint
Full-text available
A Scimago Journal & Country Rank listája politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok (Political Science and International Relations) területén 466 kiadványt rangsorol, amiből 450 folyóirat. Ezen folyóiratok közül 300 darab található meg a Clarivate Analytics tulajdonában álló Web of Science nemzetközi katalogizáló adatbázisban is, 56 pedig Open Acce...
Preprint
Full-text available
A tudományos publikációk általában hasonló módon, általános logikai struktúra alapján épülnek fel, melyet fontos, hogy megismerjünk. A hasonló felépítés ugyanis nemcsak logikussá, érthetővé teszi a cikkeket, de a tájékozódást is meggyorsítja. A legtöbb tudományos publikáció a következő felépítést követi: Bevezetés, Módszertan, Eredmények, Megvitatá...
Preprint
Full-text available
A mai nemzetközi tudományos közösségben való sikeres helytállás érdekében a magyar kutatóknak is a nemzetközileg jegyzett folyóiratokban érdemes legújabb kutatási eredményeiket megjelentetni. Mint ahogy azt már azt az Államtudományi Hírlevél 2019/14 számának mellékletében is megírtuk, a pályázat alapú finanszírozási modell is erre ösztönzi a szerző...
Preprint
Full-text available
Napjainkban sokféle nemzetközi egyetemi rangsor létezik. Némelyek csak egyes tudományterületeket, mások képzéstípusokat értékelnek. A legelterjedtebbek a táblázatos megoldások, amelyek táblákat állítanak össze, szemléltetve a helyezéseket. Nemzetközi táblás értékelést ad például az QS-, THE-, ARWU- és a Leiden-rangsor is. Vannak listák, melyek az e...
Preprint
Full-text available
A pályázati alapú finanszírozás modell megjelenésével, mely világszerte, így Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer, akár egyetemi, akár egyéni szinten, előtérbe kerül a publikációs teljesítmény mérése. Ez a versenyképességre és átláthatóságra, alapvetően számszerűsíthető és objektív követelményrendszerre épülő modell a támogatásokat elnyert sz...
Preprint
Full-text available
A felsőoktatási programok sokszínűségének, valamint az egyetemek minőségi és színvonalbeli eltérésének köszönhetően egyre több tudományterülethez, akár tágabb, akár szűkebb vetületben sorban alapítják az akkreditációs programokat. E hálózatok minőségi jelzésként is szerepelnek tagjaik körében, így tehát az oktatói, kutató jó gyakorlatok (best pract...
Article
Full-text available
A mai digitalizált világban, amelyben az ügyintézés jelentős része az online felületekhez köthető, az információs rendszerek biztonsága még hangsúlyosabbá vált. A kiberbiztonság megvalósítására több országban állami szinten készítettek átfogó stratégiát, amelyben kiemelkedő szerep jut a kiberbiztonsági szakemberek képzésének. Az Egyesült Királyságb...
Preprint
Full-text available
A társadalomtudományi doktori iskolák oktatói komplex hálózatot alkotnak, melyben az egyes szerzők közötti társszerzői kapcsolatok mentén képet kaphatunk egyes kutatóműhelyek aktivitásáról, hozzáállásáról és sikerességéről. Az elemzéshez az Országos Doktori Tanács doktori iskolákra vonatkozó adataira és névlistáira támaszkodtunk, valamint a Magyar...
Article
Full-text available
Az MTA IX. osztály folyóiratlistái alapján a legtöbb nemzetközi folyóirat a Scopus adatbázisában indexeltek közül kerül ki, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) jelenlegi és egykori oktatói és kutatói tudományos tevékenységeinek értékelése során érdemes erre az adatbázisra támaszkodni. Az 1279 elemzett személy közül 205 fő rendelkezik Scopus-a...
Article
Full-text available
Az ismeretségi-, vagy kapcsolati háló, illetve hálózat (angolul social network) egy olyan rendszer, melynek szereplői között ismeretségi, rokoni, baráti vagy romantikus kapcsolat van...a nemzetközi tudományos közösség igényei alapján jöttek létre különböző tudományos közösségi oldalak, melyek közül regisztrált felhasználóik száma alapján a Google S...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The project aims to examine 20 American and 14 British universities with regard to their cyber security master degrees.