Anna Pagès

Anna Pagès
Universitat Ramon Llull | URL · Faculty of Psychology, Education Sciences and Sport Blanquerna

Ph D. in Education by the Universitat Autònoma de Barcelona

About

32
Publications
2,408
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
30
Citations
Citations since 2016
10 Research Items
24 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468

Publications

Publications (32)
Article
In this article, I will analyse Wim Wenders's film Paris, Texas (1984) considering, on the one hand, the concept of destiny posed by René Arcilla in his work on Wenders's road movie philosophy of education and, on the other hand, the distinction between the eye and the gaze as Jacques Lacan defined it in The Four Fundamental Concepts of Psychoanaly...
Article
En este comentario sobre el Manifiesto por una Pedagogía Post-crítica nos preguntamos por el lugar desde dónde se organiza la exposición del texto, cuestionando algunas confusiones filosóficas que problematizan su propuesta, como el malentendido sobre qué es la Pedagogía Crítica. En un segundo momento analizamos lo que el Manifiesto denomina «herme...
Article
Full-text available
In this paper we propose to identify which gender performative categories constitute scholar identity. The core of this study encompasses both the perspective Sandra’s Bem gender schema theory (Gender schema theory 355 y Gender schema theory implications 604) and Judith’s Butler concept of significance frameworks (Género disputa 274-275). Methodolo...
Article
Full-text available
Resum. La Pedagogia tan sols pot relacionar-se amb l'objecte tecnològic i "habitar" la tecnologia modificant alguns dels seus supòsits teoricopràctics inspirats per l'objectiu de la "prescripció". La perspectiva de la Filosofia de l'Educació implica, epistemològicament, posar entre parèntesis la qüestió de "l'haver de fer", per introduir la pre-gun...
Article
A través de un estudio de caso en profundidad, el proyecto Arte y Escuela del Centro de Artes Contemporáneas de Vic (ACVIC), se analiza un proyecto de integración del arte en educación que hace visible un alto nivel de colaboración y reconocimiento mutuo entre profesionales del arte y la educación favoreciendo nuevas propuestas, metodologías y form...
Article
Full-text available
El objetivo de este artículo es revisitar la ética del liderazgo educativo teniendo en cuenta la incertidumbre axiológica en la que se halla Occidente. La ética del liderazgo educativo fue propiciada, en buena medida, por el paso de un enfoque educativo centrado en la gestión a uno de tipo pedagógico, tal como promovía el informe de Estados Unidos...
Conference Paper
Full-text available
Tradition is a heavy and sometimes gloomy word associated with education. For generations, education has been an essential way to pass on knowledge, attitudes, values and, of course, a certain idea of what is (or ought to be) the world we live in. In this sense, education can be defined as a practice of tradition because it frames and transmits, i...
Article
Full-text available
Este artículo expone el problema de la enseñanza de la Historia de la Educación en una época de crisis discursiva, debilidad hermenéutica y hegemonía de la cultura instrumental. Tres nociones básicas fundamentan este trabajo inicial: efectos de metáfora, genealogía y archivo. Conocer el pasado implica en primer lugar interrogarse por su existencia...
Article
In this article we examine how to update Hermeneutics as a Philosophy of Education in the first decade of the twenty-first century, after the intense reception that Education gave to Hans-Georg Gadamer's works during the eighties and nineties. The progressive hegemony of science and technology discourses as far as the extension of the phenomenon of...
Article
Full-text available
Comment définir la place symbolique de l’étranger dans le cadre de la pratique éducative de nos jours, qui vise à l’universel du « pour tous et toutes » et « l’égalité de chances »? La question de l’universel en éducation nous permet de mieux comprendre la fonction d’exception –au moins un- de l’étranger. Cet article analyse d’une côté la notion d’...
Article
Full-text available
En aquest article analitzarem “la manca de temps” contemporània com una modalitat del malentès en un sentit filosoficomoral. Partirem del text de Jankélévitch sobre el malentès per determinar en quina mesura entendre què vol dir un malentès allibera l’horitzó del temps. Farem un recorregut per la pregunta sobre “el temps que falta” com el resultat...
Article
Full-text available
RESUM: Aquest article planteja una pregunta i fa una crítica a la filosofia. Des d'on formulem les preguntes filosòfiques? Pot la filosofia donar resposta al punt d'enunciació? Aquest interrogant sorgeix d'algunes qüestions d'una opacitat simptomàtica per a la filosofia: com la posició femenina i la seva relació enigmàtica al saber. Per tal de cont...
Article
Full-text available
La pressa com a signe del temps, es podria convertir també en un element de la continuïtat de la vida moral, en el sentit que dóna a aquest concepte el filòsof russofrancès Vladimir Jankélévitch? En aquest article intentem desplegar la pregunta pel problema moral de la pressa des del punt de vista de la seva paradoxa, formulada per Jankélévitch: la...
Article
Full-text available
Al llarg d'aquest estudi, la professora Pagès analitza la relació entre l'educació i la societat del coneixement a partir de l'obra d'alguns sociòlegs i filòsofs contemporanis, especialment seguint l'obra d'A. Touraine. Investiga la noció de subjecte i les seves implicacions en el món educatiu i fa una anàlisi crítica dels processos d'estandaritzac...
Article
Full-text available
Aquest article és un esbos hermenèutic d’un dels aspectes centrals en el Diari Filosòfic de Hannah Arendt, de publicació recent. Es tracta de les condicions del pensar en el desemparament. Segons Arendt, el pensar és l’única activitat pura que podem dur a terme d’una manera incondicionada, i ens condueix a l’altre: ja sigui pel diàleg que hi manten...
Article
Full-text available
Este artículo pretende ser una aproximación a Gadamer desde la óptica de la Pedagogía. ¿Cómo restituir la perspectiva hermenéutica, como un enfoque epistemológico vinculado a la tradición humanista, al campo de la Pedagogía? En Verdad y Método, H.G. Gadamer redefinió el vínculo entre tradición y reflexión desde el concepto de “verdades alternativas...
Article
Full-text available
Aquest article planteja la pregunta filosòfica sobre l'ensenyar en una època on no resulta evident que l'ensenyar tingui encara algun valor de tipus humà més enllà de la programació. Potser podríem trobar altres possibilitats per l'ensenyar a altres nivells, com un bon software: però hi hauria una qualitat humana per l'ensenyar susceptible de "ser...
Article
Full-text available
Aquest article analitza la perspectiva de l'Erlebnis en l'obra de Gadamer Veritat i Mètode (1960). Tal com l'encara G. Simmel, referència cabdal en l'obra de Gadamer juntament amb Natorp i Bergson, la vivència constitueix un marc de distinció entre la vida i les seves determinacions. Gadamer postula que la clau de l'Erlebnis rau en el nexe entre la...
Article
Estudio hermenéutico que analiza la categoría de cultura en su dimensión de pasado, a partir de la interpretación de la obra de Gadamer, a quien la autora lo confronta con otros filósofos que han abordado esta cuestión como Nietzsche o Hegel o Heidegger.
Article
Full-text available
En: Temps d' educació Barcelona 2005, n. 29 ; p. 167-187 Se reflexiona pedagógicamente sobre la obra y pensamiento del autor H.G. Gadamer. Se cuestiona el cómo implantar la perspectiva hermenéutica en el campo de la Pedagogía y la relación que estableció el autor entre tradición y reflexión en el campo educativo. Se plantea también, qué es educar y...
Article
Què significa l'expressió de Gadamer "fer justícia a la historicitat de la comprensió? Aquesta expressió constitueix, segons l'autor de Veritat i Mètode, la línia fronterera amb el seu mestre Heidegger. Però també imiplica altres coses, la més important de les quals és la formulació del problema filosòfic de la transmissió a través de l'anàlisi de...

Network

Cited By