Anna Torrijos López

Anna Torrijos López
Generalitat de Catalunya · Secretaria de Política Lingüística

About

17
Publications
465
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
2 Citations
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0

Publications

Publications (17)
Book
Aquesta publicació té com a objectiu l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics realitzada a la Franja l’any 2014 (EULF2014), per tal d’oferir informació sobre la realitat sociolingüística dels municipis catalanoparlants d’Aragó, des d’una perspectiva acadèmica, quantitativa i representativa d’aquesta realitat sociolingüística. Es compara els resul...
Article
Full-text available
This article provides information on the origins, evolution and new functionalities of the System of Linguistic Indicators of the General Directorate for Language Policy. It also explains the main sources and areas and provides examples of graphic indicators that identify some of the pointers to the current situation of the language.
Chapter
Full-text available
Eng: Survey on language uses of the population in 2008: analysis. Volume 1. The languages in Catalonia: knowledge, use, transmission and linguistic attitudes Acces to: http://llengua.gencat.cat/permalink/2e24ce66-5384-11e4-8f3f-000c29cdf219
Article
Full-text available
Aquest article presenta els resultats obtinguts l’Aran de l’Enquesta d’usos lingüístics 2008, que és la segona edició d’una estadística oficial sobre els usos que les persones residents a Catalunya fan de les diverses llengües presents en el territori. En aquesta segona edició, s’inclou com a novetat una sobrerepresentació de la mostra a l’Aran per...
Article
Full-text available
Aquest article presenta els resultats d'una investigació inicial de caràcter exploratori per definir els conceptes, els possibles eixos d'estructuració i les qüestions que intervenen en el procés d'inserció laboral dels joves llicenciats en ciències polítiques i sociologia a Catalunya. Aquesta investigació de caràcter qualitatiu va voler ser una ei...
Article
Aquest article es basa en una anàlisi específica de l'Enquesta d'usos lingüístics a les empreses 2004-2007 per tal de conèixer les estratègies i els comportaments lingüístics que hi ha a les empreses de serveis de Catalunya.

Network

Cited By