Anjuli van damme

Anjuli van damme
Ghent University | UGhent · Department of Criminology, Criminal law and Social law

Doctor of Criminological Sciences

About

28
Publications
19,783
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
205
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
156 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
June 2010 - present
Ghent University
Position
  • Teaching Statistics in Criminology
June 2010 - present
Ghent University
Position
  • The role of Procedural Justice in police-citizen encounters
June 2010 - May 2017
Ghent University
Position
  • Research Assistant
Education
October 2005 - September 2009
Ghent University
Field of study
  • Criminology

Publications

Publications (28)
Article
Street-level police officers are regularly confronted with complex situations and often have to make split-second decisions. Despite the importance of these decisions for procedural justice and police legitimacy, we know little about the factors that impact Belgian police officers’ decision-making. This article explores this topic by means of semi-...
Article
Purpose The purpose of this paper is to validate an instrument, based on previous research, for measuring procedurally just and unjust police behavior during interactions with citizens. Design/methodology/approach Data were gathered from September 2015 to January 2016 using systematic social observations in two local police forces in Belgium. A to...
Article
The question why people are willing to comply with the law and to cooperate with the police has received more attention the past several years. According to the procedural justice model this is caused by the fact that when civilians trust the police to treat them honestly and fairly, they will perceive the police as a legitimate institution that de...
Article
Full-text available
Personal contact with the police is mentioned as one of the key predictors of individuals’ opinions towards the police. But findings from earlier research contradict each other. Some researchers found an asymmetric relationship with a much stronger effect from unsatisfactory contact, compared with satisfactory contact, with regard to trust in the p...
Article
Full-text available
Personal contact with the police is mentioned as one of the key predictors of individuals’ opinions towards the police. But findings from earlier research contradict each other. Some researchers found an asymmetric relationship with a much stronger effect from unsatisfactory contact, compared with satisfactory contact, with regard to trust in the p...
Article
Full-text available
De vraag waarom mensen bereid zijn de wet na te leven en mee te werken met de politie krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Volgens het procedurele rechtvaardigheidsmodel komt dat door het feit dat wanneer burgers er vertrouwen in hebben dat politie hen eerlijk en rechtvaardig behandelt, deze burgers de politie zullen percipieen als een leg...
Article
Full-text available
“Is er iets met het gezag van de politie aan de hand?” Dit is de onderzoeksvraag die in dit Cahier centraal staat. Om deze vraag te beantwoorden, vertrekt de auteur vanuit de begrippen vertrouwen en legitimiteit. Het publiek vertrouwen in een instelling leidt er namelijk toe dat deze instelling ook als legitiem wordt gepercipieerd door burgers. Een...
Article
Full-text available
Deze bijdrage bestudeert het fenomeen pestgedrag onder leerlingen uit de tweede graad van het secundair onderwijs. Hoewel pestgedrag een oud en wijdverspreid fenomeen is, hebben studies pas de laatste jaren aandacht voor nieuwe verschijningsvormen van pestgedrag: cyberpesten is de overkoepelende term voor een reeks van pesterijen die via nhedendaag...
Article
Full-text available
The present article examines why Swedes cooperate with the police using the framework of the procedural justice theory. This theory assumes that trust in procedural justice and in the effectiveness of the police are important issues in shaping citizens’ perceptions of police legitimacy. Additionally, perceived legitimacy is necessary for the recogn...
Article
Full-text available
Procedural justice theory assumes that trust in procedural justice and in the effectiveness of the police are important issues for building the legitimacy of the aforementioned institution. Additionally, the perception of police legitimacy, as a result of public trust, is necessary for the recognition of police authority. When citizens recognize th...
Article
Full-text available
De procedurele rechtvaardigheidstheorie stelt dat publiek vertrouwen in politie nodig is opdat politie als legitiem wordt beschouwd. Dit publiek vertrouwen in politie wordt gevormd door enerzijds de gepercipieerde rechtvaardigheid en anderzijds de gepercipieerde effectiviteit van politie. De gepercipieerde legitimiteit van politie, als resultaat va...
Chapter
It is commonly acknowledged that many survey measures of confidence in the criminal justice system suffer from a number of measurement problems. A major criticism is the use of single-item questions to evaluate the criminal justice system in general. In this article we contribute to an existing knowledge of measures by assessing two theoretical dim...
Chapter
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the interrelationships among ethno-centrism, authoritarianism, anomia, the lack of confidence in the criminal justice system, punitiveness and support for vigilantism in a cross-sectional sample of 1,078 Belgian university students enrolled at Ghent University during the academic year 2009-2010. The empha...
Chapter
Full-text available
It is commonly acknowledged that many survey measures of confidence in the criminal justice system suffer from a number of measurement problems. A major criticism is the use of single-item questions to evaluate the criminal justice system in general. In this article we contribute to an existing knowledge of measures by assessing two theoretical dim...
Chapter
Full-text available
It is commonly acknowledged that a lack of trust (distrust) towards governmental institutions goes together with the downfall of a democracy. Without trust, political democracy is at stake, mainly because of the doubted legitimacy of the governmental system. Hence, the aim of this PhD study is partially to describe to what extent individuals have (...
Chapter
Full-text available
‘Legitimiteit en slagkracht’ zijn volgens de rechtssocioloog Huyse de twee pijlers waarop elke democratie rust. Met legitimiteit bedoelt Huyse ‘de overtuiging, in brede lagen van de bevolking, dat de politieke instellingen en hun equipage het vertrouwen waard zijn’. Slagkracht definieert hij als ‘het vermogen van de overheid om te zorgen voor veili...
Article
Full-text available
Deze bijdrage handelt over de mate van vertrouwen die de burger stelt in politie en justitie, twee belangrijke instituties die de fundamenten van de democratische rechtsstaat dienen te waarborgen. In een internationale context is reeds heel wat diepgaand onderzoek gevoerd naar het vertrouwen van de burger in zowel politie als justitie. De justitieb...
Chapter
Full-text available
In de criminografie wordt vaak aandacht besteed aan adolescente daders van criminaliteit, maar veel minder aan adolescente slachtoffers. Uit studies uit het buitenland blijkt echter dat adolescenten niet alleen meer criminaliteit plegen dan volwassenen, maar ook meer slachtoffer worden. In deze criminografische studie wordt aandacht besteed aan de...
Article
Full-text available
Jonge adolescenten worden vaker dan hun oudere tegenhangers vergeten in onderzoek naar onveiligheidsbeleving en slachtofferschap. Deze verkennende studie tracht dit hiaat op te vullen en kijkt naar de onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten. In dit artikel wordt aandacht besteed aan drie dimensies van onveiligheidsbeleving, met name de cogniti...
Article
Full-text available
"Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de 'toetssteen', een steen die volgens het woordenboek dient om het gehalte van metalen vast te stellen maar die ik nooit heb gezien en waarvan ik nog steeds niet weet of hij echt bestaat of verzonnen is" (Mario Vargas Llosa, De taal van de hartstocht, 2002).
Article
Full-text available
“Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de ‘toetssteen’, een steen die volgens het woordenboek dient om het gehalte van metalen vast te stellen maar die ik nooit heb gezien en waarvan ik nog steeds niet weet of hij echt bestaat of verzonnen is” (Mario Vargas Llosa, De taal van de hartstocht, 2002).

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Politieambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met ethische dilemma’s in het werkveld. Politieambtenaren ervaren vaak moeilijkheden met het zoeken naar een oplossing voor zo een ethisch dilemma. Het gaat altijd om een afweging tussen bepaalde waarden en normen, en een kosten-batenanalyse van de verschillende actiemogelijkheden. Dit opleidingsaanbod van dilemmatrainingen heeft daarom als doel om politieambtenaren te leren omgaan met ethische dilemma’s in het werkveld en het stimuleert hen om ethisch te handelen. Dilemmatrainingen: "Politie-burgerrelatie" "Privétijd en sociale media" "Interne werking politie" (voor het operationeel kader) "Interne werking" (voor burgerpersoneelsleden) "Hoedanigheid politie" + Workshop ethisch leiderschap