Anita Magowska

Anita Magowska
Poznan University of Medical Sciences · Department of History and Philosophy of Medical Sciences

About

79
Publications
3,089
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
90
Citations
Introduction
Anita Magowska currently works at the Department of History and Philospohy of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences. Anita does research in History of Science. Her current project is 'The beginnings of neurology and psychiatry in Poland'.

Publications

Publications (79)
Article
Full-text available
Great War, Polish-Bolshevik War
Article
Full-text available
Biogram przedstawia sylwetkę Stanisława Bobiatyńskiego (1868-?), lekarza urodzonego w Wilnie, absolwenta studiów lekarskich w Moskwie, który zasłynął jako utalentowany dowódca wojskowy m.in. podczas obrony Wilna przed Armią Czerwoną w 1920 r. This is a short biography of Stanisław Bobiatyński (1868-?), a doctor born in Vilnius who graduated from me...
Article
Full-text available
Rozprawa doktorska Karola Marcinkowskiego (1800-1846) zatytułowana "De fontibus indicationum generatim" została opublikowana w 1823 r. w Berlinie jako pierwsza polska praca z zakresu filozofii medycyny. Jej autor był polskim lekarzem praktykującym w Poznaniu, wtedy w zaborze pruskim, szanowanym za patriotyzm i działalność dobroczynną dla najuboższy...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia działalność istniejącego w latach 1909-1949 Szpitala Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Poznaniu. Podstawą źródłową są materiały pochodzące ze zbiorów poznańskich elżbietanek i Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przedstawiono historię szpitala, za szczególnym uwzględnieniem dwóch wojen światowych, jego organizację, personel medycz...
Article
Full-text available
Great War and the sanitary train
Article
Full-text available
Letters to Dr. Józef Rolle, a psychiatrist
Article
Full-text available
Listy Józefa Bielińskiego – wybór
Article
Full-text available
Introduction The Great War (1914–1918) caused a dramatic increase in the number of limbless invalids. Orthopaedics became the field of medicine that could offer the most effective help for those patients. Objective This review article aims to present how new operations and methods in the field of orthopaedics spread to other countries during the G...
Article
Full-text available
Streszczenie. Artykuł stanowi komentarz do przytoczonej poniżej korespondencji Józefa Bielińskiego (1848-1926)-lekarza. W Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie zachowały się bruliony zawierające brudnopisy listów Bielińskiego z lat 1876-1878 i korespondencja do niego kiero-wana z tego okresu. Wszystkie listy są źródłem wiedzy o...
Article
Full-text available
Over the centuries, the development of knowledge about poisons and antidotes depended on their conceptualization, however, a range of poisons and the concept of antidote evolved. With the passing of time, different substances of plant, animal, and mineral origin, moreover, man-made ones, were used deliberatively, accidentally, or unintentionally as...
Article
The history of hunger is a story about natural disasters and wars, but, on the other hand, also about the investigation of evolutionary defense mechanisms concerning quantitative food shortages. The article presents how fasting and the experimental starving oriented the development of physiology, and it is based on a comparative analysis of monogra...
Article
Listy lekarzy do Seweryna Gałęzowskiego w Bibliotece Polskiej w Paryżu – wybór
Article
Artykuł przedstawia kontekst społeczny korespondencji prowadzonej przez lekarzy zamieszkałych w zaborach pruskim i rosyjskim z przebywającym na emigracji w Paryżu Sewerynem Gałęzowskim (1801-1878). Analizą objęto kilka listów przechowanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Ich treść dowodziła wymiany dóbr materialnych (pomoc finansowa nadsyłana z zie...
Article
Full-text available
Edycja tekstów źródłowych z zasobów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Article
Full-text available
Streszczenie. Komentarz wprowadza w problematykę listów, które napisały do Seweryna Gałęzow skiego (18011878) dwie jego pacjentki, Anna Laskiewicz i Rozalia z Bispingów Wessel. W tym czasie Gałęzowski przebywał na emigracji w Paryżu, dlatego chore kobiety mogły uzyskać od niego poradę lekarską tylko drogą korespondencyjną. Listy te są godne uwagi j...
Article
Full-text available
Streszczenie. Artykuł przedstawia życie i działalność naukową prof. Wandy WojtkiewiczRok (1947 2018). Była historykiem, nauczycielem w liceach a potem akademickim. Najdłużej była związana z Aka demią Medyczną we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe skupiały się przede wszystkim na histo rii medycyny lwowskiej w latach 18941939. Abstract. The arti...
Article
Full-text available
This brief commentary sheds some light on the doctoral thesis on fever intermittent by Jan August Kaczyński. Some information on the history of views on intermittent fever is provided.
Article
Full-text available
Streszczenie. Artykuł przedstawia życie i działalność lekarską Teofila Kaczorowskiego (18301889), w 1853 roku autora rozprawy doktorskiej o nietrzymaniu moczu, potem internisty praktykującego w zaborze pruskim, kolejno w Golubiu i Poznaniu. Omówiona została jego dysertacja i inne osiągnięcia lekarskie. Abstract. The article focuses on the life and...
Article
Full-text available
The original version of this article unfortunately contained a mistake. Title was incorrect. The corrected title is given below.
Article
Full-text available
Until the discovery of insulin, diabetes was a fatal disease. The diet was the only form of treatment for this disease. Since the discovery of the Langerhans Islands, huge progress has been made in the treatment of diabetes. In 1921 due to Banting's research and collaborators, there has been a revolution in the treatment of diabetes. A disease that...
Article
Full-text available
This article focuses on life and scientific developments of Zbigniew Bela (1948–2018) who was professor of the history of pharmacy and director of the Museum of Pharmacy of Jagiellonian University in Cracow. The aim of the article is to identify specificity of his research activity, particular because he was a Polish language scholar, however, inte...
Article
The article focuses on British contribution to the development of palliative and hospice care in Poland in the 1980s and beyond. It is based on archival research in the hospices in Cracow and Poznan and broad-scoped Polish journals’ review. The social background of the hospice movement in Poland is described. We explore the role of inspiration and...
Chapter
This chapter presents the mortality rates and the evolution of the tuberculosis (TB) epidemic in the Polish territories during the Second World War, mainly those occupied by the Germans. The Germans divided the occupied Polish territories into 2 parts, the Reichsgau Wartheland (Warthegau) and the Generalgouvernement. The Nazis considered the Warthe...
Article
Full-text available
Poznań Streszczenie: Janusz Zeyland (1897-1944) był wybitnym pediatrą i mikrobiologiem, znawcą gruźlicy dziecięcej i pionierem szczepień przeciwgruźliczych w Polsce. W czasie Powstania Warszawskiego zo-stał zastrzelony przez Niemców w szpitalu, w którym pracował. Krótki artykuł przedstawia nieznane fakty z życia Zeylanda na podstawie wspomnień jego...
Article
This article investigates early trends in veterinary research using a comparative analysis of historical records concerning a model early-19th-century animal hospital. Such a hospital was organized at the Medical and Surgical Academy in Vilnius in 1834-1842 to provide clinical teaching for vets and control animal plagues and was assumed to be a mod...
Article
The article focuses on the registers of patients of the surgical units of the Imperial University of Vilna and the Medical-Surgical Academy in Vilna as interesting sources for the history of Ashkenazi Jews in the city, especially their everyday existence and diseases. Personal data from these registers were analyzed and compared in order to identif...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to analyse trends in the development of pharmacy chains belonging to pharmaceutical wholesalers in Poland in the years 1989-2014. After the collapse of the Soviet bloc, the Polish pharmaceutical market, as in all of Central and Eastern Europe, followed in the footsteps of the global market and became highly commercial....
Article
This article presents the development of healthcare in Uganda when Dr. Wanda Blenska (1911-2014) worked there. The article aims to explain medical and cultural context of her activity as a doctor in Africa.
Article
Full-text available
Born in Russian Poland (at that time Poland was partitioned by Russia, Austro-Hungary and Prussia), Jan Piltz (1870-1930) graduated in medicine from the University of Zurich in 1895. His internship was served with Eugen Bleuler at the famous University Psychiatric Clinic in Burghőlzli close to Zürich (‘Burghőlzli’), then headed by Auguste Forel. Ho...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
W Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu przechowywana jest paczka poufnych dokumentów prof. Adama Wrzoska, wybitnego lekarza, antropologa, historyka i filozofa medycyny, organizatora szkolnictwa wyższego w międzywojennej Polsce i pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Zastrzeżenie poufności wygasło z końc...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia życie i zasługi dla rozwoju chirurgii dziecięcej dr Zofii Bartkowiak (1922-2003). Podczas okupacji hitlerowskiej była łączniczką i wywiadowcą Armii Krajowej, za co po II wojnie światowej została aresztowana przez funkcjonariuszy bezpieki. Zwolniona na mocy amnestii, ukończyła studia lekarskie w Lublinie, gdzie podjęła pierwszą p...
Article
Full-text available
The article focuses on the historical link between herbalism and art at the turn of the twentieth century. The aim of this investigation is to recognize medicinal plants shown as symbols in Polish painting between 1890 and 1914 and find some cultural context of their presence in artworks. In this qualitative study online art galleries and museum co...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia życie i dorobek naukowy zapomnianego polskiego psychiatry, Józefa Apolinarego Rolle (1830-1894). Był on jednym z pierwszych polskich lekarzy, którzy specjalizowali się w psychiatrii w Niemczech i we Francji. Przez większość życia kierował zakładem dla chorych umysłowo w Kamieńcu Podolskim. Zmodernizował opiekę nad chorymi, m.in....
Article
Full-text available
Acta Medicorum Polonorum 2014, s. 127-155 Streszczenie: Artykuł przedstawia życie i dorobek naukowy zapomnianego polskiego psychiatry, Józefa Apolinarego Rolle (1830-1894). Był on jednym z pierwszych polskich lekarzy, którzy specjalizowali się w psychiatrii w Niemczech i we Francji. Przez większość życia kierował zakładem dla chorych umysłowo w Kam...
Article
Full-text available
Wśród wielu polskich rękopisów przechowywanych w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie znajdują się listy Adama Wrzoska (1875-1965), patologa, historyka medycyny i antropologa z zaboru austriackiego, do Władysława Zahorskiego (1858-1927), historyka medycyny z zaboru rosyjskiego. Korespondencja dostarcza wiedzy o współpracy naukowej między...
Article
Full-text available
Do ważnych tekstów medycznych powstałych w XIX w. należy „Praktische Wahrnehmungen…” Józefa Dietla (1804-1878), lekarza urodzonego w zaborze austriackim w austriacko-polskiej rodzinie i uważającego się za Polaka, ale publikującego przeważnie po niemiecku. Przez kilkanaście lat pracował w szpitalu na przedmieściach Wiednia, a potem został profesorem...
Article
Full-text available
Introduction Wandering spleen is a rare condition in which the spleen is not located in the left upper quadrant but is found lower in the abdomen or in the pelvic region because of the laxity of the peritoneal attachments. Many patients with wandering spleen are asymptomatic, hence the condition can be discovered only by abdominal examination or at...
Article
This article focuses on the unique and hitherto unknown history of disabled ex-servicemen and civilians in interwar Poland. In 1914, thousands of Poles were conscripted into the Austrian, Prussian, and Russian armies and forced to fight against each other. When the war ended and Poland regained independence after more than one hundred years of part...
Article
Full-text available
Bronisław Kader (1863-1937) introduced one of the traditional methods of gastrostomy. He was a Polish doctor who had been trained by such eminent surgeons as Ernst von Bergmann, Otto E. Küstner, Jan Mikulicz, and Eduard von Wahl. The Kader method implies blunt division of the left rectus muscle and opening of the stomach by a very small incision. A...
Article
Full-text available
Listy Seweryna Gałęzowskiego (1801-1878) są ciekawym źródłem wiedzy o życiu co-dziennym polskich uchodźców politycznych w Paryżu w połowie XIX w. Nadawca listów ukończył studia lekarskie w Wilnie, uczestniczył w powstaniu listopadowym i po jego klęsce musiał uciekać na Zachód. Adresatem listów był Józef Bohdan Zaleski (1802-1886), polsko-ukraiński...
Article
Full-text available
Poniższe listy dostarczają nowej wiedzy o okolicznościach, jakie w 1947 r. zmusiły prof. Antoniego T. Jurasza (1882-1961), wybitnego polskiego chirurga , bohatera września 1939 r., organizatora kliniki chirurgicznej w Poznaniu i dziekana Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu do emigracji do USA i przyjęcia amerykańskiego obywatelstwa. Mając 61...
Article
The eponymous of the Jurasz procedure is Antoni Tomasz Jurasz (1882-1961). The procedure is a standard approach to treating mature pancreatic pseudocysts that are in contact with the stomach, although recent advances in instrumentation have empowered surgeons to perform pseudocystogastrostomy laparoscopically for this problem. Dr. Jurasz was born i...
Article
Full-text available
Pamiętnik profesora zwyczajnego biologii ogólnej, Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego (1863-1946) dostarcza cennej wiedzy o życiu społeczeństwa polskiego przełomu XIX i XX wieku i o środowisku akademickim okresu międzywojennego. Jego autor był jednym z ostatnich przyrodników-encyklopedystów, znawcą całości świata zwierzęcego i roślinnego, żywego i wyma...
Article
Full-text available
W marcu 1945 r. powrócił ze Szczawnicy, gdzie ukrywał się podczas okupacji i pracował pod przybranym nazwiskiem, do Poznania rektor Uniwersytetu Poznańskiego i kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego tej uczelni, prof. dr Stefan Dąbrowski (1877-1947). Był jednym z tych wojennych tułaczy, których przybycie do Poznania wzbudziło...
Article
The paper presents how orthopedics as a new surgical specialty has emerged in Lviv at the end of the nineteenth century and the first decades of the twentieth century. A medical activity of professors who were in charge of the Surgery Clinic of the Lviv University (Ludwik Rydygier and Hilary Schramm) was described and the eminent orthopedists, Anto...
Article
In the mid-war period Poland had considerable, but little known, scholarly achievements in toxicology. This paper describes Prof. Jerzy Modrakowski (1875-1945), the pharmacologist and the toxicologist who created his own school of toxicological and pharmacological experiments performed on animals. The paper, devoted to the history of toxicology in...
Article
Full-text available
This article points to the possibility of the creative use of the UNESCO concept of heritage in the teaching of the history of medicine and pharmacy. This enriching teaching concept is of great importance, with 2002 being proclaimed the UNESCO Year for Cultural Heritage. The article discusses long-term experiences gathered at the Karol Marcinkowski...
Article
La pharmacie francaise a l'origine du developpement de la pharmacie en Pologne durant la periode de l'entre-deux-guerres. Pendant la periode de l'entre-deux-guerres, les contacts scientifiques et professionnels entre pharmaciens polonais et francais etaient animes. Les initiateurs de ces contacts etaient les professeurs Bruntz de Nancy et Koskowski...
Article
In the years 1918-1939, research in the field of pharmacology in Poznan was conducted mainly by graduates of Russian universities, Professors: J.H. Lubieniecki and A. Trzecieski. Just like the last Head of the Chair of Pharmacology of the Poznan University in that period, Professor R. Leszczynski, they had a comprehensive background as physicians,...
Article
The paper presents a rather little known problem connected with the history of Polish herbalism, namely the collecting of medicinal plants growing in the wild during World War One. The plants were collected by members of the poorest and least educated social groups, who had little knowledge about the plants they collected and were interested mainly...
Article
The Archive of the Poznan CEFARM, located in a three-story building at 15 Mostowa St. in Poznan, comprises a collection, difficult to assess in terms of its size, which documents the operations of pharmacies in Wielkopolska within nearly 50 years. A small part of this collection, i.e. only approximately 8-10 running meters of archives, constitutes...
Article
A botanist by education, Jan M. Dobrowolski devoted his whole life to the advancement of pharmacy. Working at the universities of Warsaw and Poznań, he organized medicinal herbs cultivation projects, for which he developed a theoretical basis. He also gave lectures for students of pharmacy, taking care to provide them with a comprehensive and moder...
Article
Nad názvem: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Network

Cited By