Ani A. Saratikyan

Ani A. Saratikyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA · Early archaeology

About

5
Publications
1,424
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
7 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (5)
Article
Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում պեղված բազմաթիվ հուշարձանների տվյալները վկայում են տարածաշրջանում ռազմականացման և «կանոնավոր ռազմական միավորների» ձևավորման աննախադեպ ծավալների մասին: Մասնագիտական գրականության մեջ բազմիցս է շեշտվել, որ հասարակության սոցիալական կազմում մ.թ.ա. II հազ. վերջերից կայուն տեղ է զբաղեցրել արհեստավարժ զինվորների խավը:...
Article
Bover cemetery is located in the middle of the villages of Shnogh and Teghut of the Lori region of the Republic of Armenia, to the west of the central part of Bover church, at an average altitude of 930 m above sea level. According to the results of excavations in 2012, it turned out that the tomb No. 45 is a cultburial tomb. A dog was buried in th...
Conference Paper
Full-text available
The work is devoted to the studying of the bone material received as a result of excavation of the Bardzryal burial ground of the Late Bronze and Early Iron Age. A series consists of 39 skeletons. The rite of public exhibiting of corpses was spread among a part of the population of the Bardzryal burial ground. The body of individuals was left on a...
Article
Full-text available
Osteological data from Late Bronze and Early Iron Ages skeletal series provide insight into health, disease, and stress levels in Bover site (Armenia, Lori Region). The sample was recovered during excavations in 2009 and 2015. Sixty two skeletons from burial ground Bover were analyzed macroscopically and X-ray for pathological conditions such as tr...
Article
Exploration of the weapon‐related traumas on human remains allows us to reconstruct the episodes of violence. This paper is an attempt of reconstructing the life and death of a female buried in the Early Armenian necropolis of Bover I (Shnogh, Lori province) based on a multidisciplinary approach integrating archaeological, written and paleopatholog...

Network

Cited By