Aneta Sobotka

Aneta Sobotka
University of Warsaw | UW · The Robert B. Zajonc Institute for Social Studies

PhD

About

12
Publications
1,984
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
53
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
41 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012

Publications

Publications (12)
Article
This article reports on a study using data from nation‐wide standardised examinations in Poland. We analysed the extent to which grade 9 student achievements have depended on the stability of their peer group over the course of middle school. We controlled for the fixed effects of schools attended by the students, as well as for individual achievem...
Article
Full-text available
One of the analysed explanations of social reproduction in a massive higher education system are differences in the decision-making process between non-traditional and middle class students. This paper explores social differences in the decision-making on where and what to study based on interviews with 42 Polish final grade secondary students. Mea...
Research
Full-text available
Publikacja opisuje zmiany w sieci szkół podstawowych dokonane w latach 2007–2012 przez gminy oraz pozostałe organy prowadzące. Przedmiotem analiz jest zamykanie i otwieranie szkół, zmiana organu prowadzącego szkoły, zmiana złożoności (filie, szkoły samodzielne, zespoły szkół) oraz zmia-na stopnia organizacji (prowadzone klasy w szkołach podstawowyc...
Article
Full-text available
In 1999, as a result of reforms of the education system, a new type of lower secondary school, called gymnasium, was introduced in Poland. The main objectives of introducing the gymnasium were to equalize the educational opportunities of rural youth, improve the level of education and extend general education by one year. The reformers envisioned g...
Working Paper
Full-text available
One important aspect of the debate on optimal school grade configuration concernsthe effect of peer group stability (versus disintegration)on student achievements. We address this issue in the context of the recent reform of Poland’s school systemthat has extendedelementary schooling to eight years and abolishedmiddle schools. Using data from the n...
Article
Full-text available
Wprowadzone w 1999 r. gimnazja miały służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Jednym z założeń reformy było stworzenie dużych, samodzielnych i dobrze wyposażonych gimnazjów, w których wspólnie uczyliby się absolwenci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Po kilkunastu latach funkcjonowania gimnazja pod względem org...
Article
Full-text available
W 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty wprowadzono w Polsce nowy typ szkoły powszechnej – gimnazjum. Głównym celem wprowadzenia gimnazjów było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, podniesienie poziomu kształcenia oraz przedłużenie o rok powszechnego nauczania. Gimnazja w zamyśle reformatorów miały być samodzielnymi szkołami w nowy...
Article
Full-text available
Celem autorów jest porównanie wyborów edukacyjnych dwóch grup społecznych uzyskujących wyższe wykształcenie w Polsce – przedstawicieli tradycyjnej „inteligencji” oraz osób pochodzących z niewykształconych środowisk, dla których studia wyższe wiążą się z możliwością społecznego awansu. Istotny kontekst badania stanowi dynamiczny proces upowszechnien...
Article
Full-text available
1. Ruchliwość przestrzenna mieszkających w Polsce osób w wieku do 30 lat jest niska. Około 75% badanych nigdy nie zmieniło miejsca (miejscowości) zamieszkania. Na migrację stałą nieco częściej decydują się młode kobiety niż mężczyźni, natomiast status społeczno-ekonomiczny rodziny, z której wywodzi się respondent, nie wpływa znacząco na skłonność d...
Chapter
Full-text available
Decentralizacja oświaty zawiera analizy i raporty dotyczące kształtowania się ustroju polskiej oświaty w ciągu minionego dwudziestolecia. Jest to tematyka nad wyraz ważna nie tylko dlatego, że ma wpływ na każdy z omawianych aspektów i każdą z dziedzin oświaty, ale także dlatego, że zawiera wiele pytań otwartych, na które wciąż jeszcze nie ma jednoz...
Book
Full-text available
Zarządzanie szkolnictwem ponadgimnazjalnym to wielkie wyzwanie dla samorządów. Jedną z podstawowych decyzji jest kształtowanie sieci szkół, a w konsekwencji również rozkładu uczniów w poszczególnych typach szkół. Czy samorząd powinien elastycznie reagować na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony uczniów i rodziców, i pozwalać żeby do liceów ogólnoksz...

Network

Cited By