Andrzej Wojciech Nowak

Andrzej Wojciech Nowak
Adam Mickiewicz University | UAM · Institute of Philosophy

Doctor of Philosophy Dr habil. prof UAM

About

55
Publications
13,575
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
76
Citations
Introduction
Andrzej Wojciech Nowak currently works at the Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University. Andrzej does research in Philosophy of Science, Social and Political Philosophy and Applied Philosophy. I am an academic teacher and researcher. I hold PhD and habilitation in philosophy. My areas of specialisation are Science Technology Studies, Philosophy of Technology, Sociology of Knowledge, Actor Network Theory, World-system Theory, Political and Public Philosophy and Sociology, Sociology of Communication, Critical Theory, Gender and Postcolonial Studies. I am the author of books: Ontological Imagination. Philosophical (re)construction of phronetic social science (2016, in Polish), Agency, System, Modernity (2011, in Polish) and co-author of Whose Fear? Whose Science? Structures of know
Additional affiliations
October 2006 - present
Adam Mickiewicz University
Position
  • Professor (Associate)
Education
October 1996 - June 2000
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Philosophy

Publications

Publications (55)
Chapter
This chapter addresses the infrastructural background of major transformations of morality and rationality in Poland after 1989. In the Polish context, Karol Wojtyla as a Polish pope and the Solidarity movement contributed massively to the relegitimization of the Catholic Church, including its conservative wing, allowing for a massive influence in...
Chapter
Full-text available
Refugia: The Survival of Urban Transspecies Communities encourages to us recognize the unexpected relations among species and to speculate about the possibility of their existence and development. It shows the need for care and support for multi-species urban communities by answering questions about the following: Which humans and non-humans may fi...
Article
Full-text available
Nowak combines an ontological sensitivity with post-humanism and the so-called ontological turn with the modernist postulate of a (sociological) imagination. His aim is to develop a concept of the imagination that allows for ontological analysis without compromising the possibility of formulating axiological propositions. The imagination described...
Research
Full-text available
The background for writing this review was that of Larry Wolff’s book, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilizations on the Mind of the Enlightenment, which was published in autumn 2020 in a Polish translation, more than 25 years after its first English edition. This review attempts to see how the book can be read today. This text is a (slight...
Research
Full-text available
recenzja książki Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia Przekł. Tomasz Bieroń Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2020 http://czaskultury.pl/czytanki/nieznosna-lekkosc-krytyki-oswiecenia/?fbclid=IwAR0g7g_FcCj8qDWYbDsuOsbszIDUg0VOOvIpd1UmxToy-qmtRUCDSdHDnSw
Article
Full-text available
Through autoetnographic analysis and presentation of selected artistic projects, this text analyzes postindustrial Konin agglomeration. Confronted with specific postsocialist experience, this approach highlights shortcomings of the posthumanist approach. By combining historical (postsocialist) and posthumanist analyses, Konin agglomeration becomes...
Article
Full-text available
https://www.criticatac.ro/lefteast/necromancy-or-hope-response-to-agamben/
Article
Full-text available
Recenzja książki Klementyna Suchanow, „To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze” Agora Warszawa 2020 http://czaskultury.pl/czytanki/ujawnic-hegemonie/
Chapter
Full-text available
Tekst ukazał się w:. Czy można filozofować po Kongo Belgijskim? [w:] (red.) Łukasz Musiał, Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski, Arkadiusz Żychliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010
Article
Full-text available
Wbrew stereotypowi to nie osoby w "czapeczce z aluminiowej folii" chroniącej przed promieniowaniem telefonów komórkowych są odpowiedzialne za to, że poglądy irracjonalne zalały sferę publiczną. Związki pomiędzy lękami i nauką trzeba rozpocząć od przy-pomnienia oświeceniowo-racjonalistycznej obietnicy, dzięki której nauka uzyskała tak wysoki status...
Article
Full-text available
Zwrot ontologiczny w humanistyce (wypracowany w tradycji studiów nad nauką i techniką oraz teorii aktora-sieci) dostarcza narzędzi umożliwiających badania ontograficzne (ontologicznie zradykalizowane badania etnograficzne). Siłą tej tradycji są empirycznie zorientowane studia deskryptywne, odtwarzające lokalne polityki ontologiczne, słabością natom...
Chapter
Full-text available
Las nie jest do końca naszym domem, jesteśmy tam raczej gośćmi, puszcza jest przypomnieniem, pokazaniem tego, że poza podmiotem istnieje też innobyt. Las to system, powiązanie nieba i ziemi, drzew, gleby, zwierząt, grzybów, istot ludzkich i pozaludzkich, a może i nieludzkich(?). Słowo las znaczy świat. Nie widzimy jego śmiertelności, wydaje się trw...
Article
Full-text available
https://bwa.wroc.pl/publikacje/biuro-14-i-15-polaczone-numery/
Chapter
Full-text available
Wstęp. Biometria, ciało a biopolityka i pedagogika rzeczy W tekście niniejszym przez pokazanie praktyk "self-trackingu" 1 przedstawię złożoność relacji między biometrią, praktykami biopolitycznymi a wytwarzaniem tożsamości. Warto zacząć od definicyjnego ujęcia biometrii; wedle Mordiniego to technologie, któ-re charakteryzowane są poprzez zdolność d...
Chapter
Full-text available
Rozdział "Tania natura" z książki: Raj Patel, Jason W. Moore: "A History of the World in Seven Cheap Things" (Black Inc., Carlton 2018) w przekładzie: Andrzej W. Nowak, Przemysław Czapliński. Przekład zamieszczony w książce: "O jeden las za daleko". Red. P. Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński (2019). Autorzy opisują zapoczątkowany w XV...
Book
Full-text available
Zaangażowanie materialności w przebieg procesów społecznych, kulturowych, które w ostatnich latach jest problematyzowane w ramach niejednorodnego „zwrotu ku materialności”, wymaga, w naszym przekonaniu, stawiania także pedagogicznych pytań o miejsca rzeczy w procesach edukacyjnych. Przed pedagogami (i nie tylko) stoi zadanie wręcz wymyślania nowych...
Article
Full-text available
The main aim of the text is to show how a game of Go (Weiqi, baduk, Igo) can serve as a model representation of the ontological-metaphysical aspect of the actor-network theory (ANT). An additional objective is to demonstrate in return that this ontological-meta-phys⁠ ical aspect of ANT represented on Go/Weiqi game model is able to highlight the key...
Chapter
Full-text available
Epidemia, pandemia to zjawiska, które odkrywają i ujawniają wiele. To doskonały test naszych kulturowych, społecznych lęków i strachów. Epidemie są włączane w politykę strachu, lęk przed chorobami napędzał takie zjawiska jak panika moralna, szukanie „kozła ofiarnego”, pogromy. Epidemie i pandemie mają też swą własną historię i ekonomię polityczną,...
Chapter
Full-text available
Chciałbym rozpocząć tekst od przywołania filmu Django Unchained 1. Posłuży mi on jako źródło metafor, dzięki którym przedstawię kondycję półperyferyjną. W filmie tym mamy parę głównych, powiązanych ze sobą bohaterów: niemieckie-go dentystę dr. Kinga Schultza, brawurowo zagranego przez Christophera Waltza, i tytułowego Django, uwolnionego przezeń ni...
Article
Full-text available
The text offers a reinterpretation of the metrological issues raised in the book Measures and Men by Witold Kula. The author indicates the pioneering nature of this book and uses contemporary theories of Science, Technology Studies to update it, which allows proposing the approach which may be defined as political economy of measure. This perspecti...
Article
Full-text available
Badania przeprowadzane wród pacjentów w krajach wysoko rozwi-nitych wskazuj na zwikszajc si liczb osób decydujcych si na terapie tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Termin 'medycyna niekonwencjonalna' jest oczywicie bardzo nieostry i trudno byáoby go precyzyjnie zdefiniowaü. Nie bd te podejmowaá próby dokonania ta-kiego ucilenia. Wykorzystam na...
Article
Full-text available
Abstrakt Celem podstawowym tekstu jest pokazanie, w jaki sposób gra w Go może posłużyć za modelowe przedstawienie ontologiczno-metafizycznego aspektu teorii aktora-sieci (ANT). Dodatkowym celem jest pokazanie i uwypuklenie kluczowego dla tej teorii aspektu onto-metodologicznej praxis. Słowa kluczowe: gry; Go/Weiqi; metafizyka empiryczna; wyobraźnia...
Article
Full-text available
Przyszłość nauk o kulturze w kraju półperyferyjnej nowoczesności Chciałbym zacząć od uwagi wstępnej-traktuję ten tekst jako głos w dyskusji, co wpłynęło na jego charakter. Chciałbym też, by spełnił rolę skromnego manifestu, propozycji do rozważenia. "Historie współczesności" 1-tak zatytułowana została dyskusja nad stanem polskich studiów kulturozna...
Book
Full-text available
Polish (english below) Gdyby chcieć zawrzeć główną myśl książki w jednym – chwytliwym zdaniu, na kandydatkę nadawałaby się następująca maksyma: Potrzeba nam, radykalnej, odważnej wyobraźni, uzupełnionej stanowczą wolą działania oraz roztropności, która będzie spoiwem. Aby jednak było to możliwe musimy nauczyć zarówno barokowej wyobraźni, która pozw...
Article
Full-text available
Andrzej W. Nowak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące "zewnętrze" Wstęp Tezą poniższego tekstu jest stwierdzenie, iż europejska nowoczesność ufundo-wała się w dużej mierze na symbiotycznym związku ze swym wypartym a kon-stytuującym ją zewnętrzem. Wyparte zewnętrze to zarówno gospodarcze, p...
Article
Full-text available
Nowak Andrzej W., Rozproszony ekspert a rozproszona baza danych-blogi sceptyczne, naukowe a struktury wiedzy [Distributed expert and distributed database-sceptical blogs and scientific structure of knowledge] edited by M. Krajewski-"Czowiek i Spoeczestwo", vol. XXXVI, iss. 2, Pozna 2013, pp. 257-275. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-23...
Article
Full-text available
Article is a trying to merge two theories: actor-network theory (ANT) and world-system analysis (WSA). Such a synthesis gives us an opportunity to combine an eth nographic approach, focused on actors analysis of ANT, with a networked, global perspective proposed by WSA. Both theories share the same type of holistic/ecological ontology of human soci...
Book
Full-text available
Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemian...
Chapter
Full-text available
"Wiedza fachowca, know how, wiedza ucieleśniona – słowa klucze tego tekstu, zostawię je chwilowo bez komentarza. Dziś kiedy tyle mówi się o społeczeństwie opartym na wiedzy, przeoczyliśmy fakt, że procesy, które zaszły w ostatnich 25 latach przyczyniły się do zniszczenia całych obszarów wiedzy. Niestety nie zauważamy tego, gdyż zbyt wąsko zaczęliśm...
Article
Full-text available
The article can be viewed as an attempt to ascertain Neo-Luddistic tendencies present in critiques of higher education reforms. In the Polish context they can be identified in marginalization of technoscience perspective. Author points at potentially emancipatory dimension of technoscience and necessity of imagining change, which could serve as an...
Article
Full-text available
The debate Why do we need human rights? took place on April 10th, 2013 at the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań. It was a part of the conference Philosophy is changing the world! organized under the auspices of Public Philosophy & Democratic Education journal. The participants of the debate were the youth from middle...
Article
Full-text available
This text is a presentation of the notion of ontological imagination. It constitutes an attempt to merge two traditions: critical sociology and science and technology studies-STS (together with the Actor-Network Theory-ANT). By contrasting these two intellectual traditions, I attempt to bring together: a humanist ethical-political sensitivity and a...
Article
Full-text available
Czy można być prawodawcą po Zygmuncie Baumanie? Tekst poniższy jest ćwiczeniem, pracą nad jednym pytaniem: czy można być prawo-dawcą po Zygmuncie Baumanie? To pytanie o niewystarczalność pozycji tłumacza 1 wobec neoliberalnego kapitalizmu. Tekst poniższy to pewne wyznanie. Zygmunt Bauman był i jest dla mnie ważnym punktem odniesienia. Jego Wielozna...

Questions

Questions (2)
Question
I have a call to all those willing to help me, I collect materials (photos, texts, remarks, memories) concerning the infrastructure and m and materiality that you are exposed to, things which started to be visible, new areas of previously hidden infrastructure that became in a center of Your attention, material semiotic of pandemia, etc. during the COVID-19 pandemic
(please send to andrzej.w.nowak@gmail.com)
Question
I am interested in combining quite paradoxical aproaches at first glance. I am close to flat ontology in the style of actor-network theory and at the same time I am attached to classica, modern left-wing politics. Usually the followers of ANT are to some extent anti-modern or a-modern. Sometimes there is only a weak position, which simply cannot bear the Enlightenment promise contained in the 20th century social sciences. But sometimes reading Deleuze, Latour and others leads to purely reactionary attitudes in the style of Dark Enlightment.
On the other hand, supporters of Enlightenment praising and hoping its return in some new reflexive form are often naive ontologically, and fall into old-fashioned scientism or antitechnical dogma in the style of the Frankfurt school.
In my book "Ontological Imagination" I tried to show how to be a supporter of Enlightenment/Modernity and a without losing the Baroque ontology of Latour, Law or Deleuze.
I'm curious if anyone goes in a similar direction?

Network

Cited By

Projects

Projects (10)
Project
The aim of the project is to track new manifestations of materiality during the pandemic. Many material and infrastructural configurations have been revalued. Things that were previously invisible have become visible, and others that were overpresented have ceased to matter. Many materially significant new symbols, masks, our bodies have appeared, while maintaining social distance, the status of our homes, etc. The project aims to consolidate and investigate ontological politics revealed and implemented during the pandemic.
Project
...........