Andrea Dúll

Andrea Dúll
Eötvös Loránd University

Professor

About

80
Publications
60,485
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
282
Citations

Publications

Publications (80)
Article
Full-text available
Háttér és célok: Kutatásunkban tanulmányi célzattal készült pszichoanalitikus szemléletű csecsemőmegfigyelési jegyzőkönyveket vizsgáltunk. A megfigyelések eredeti céljukat tekintve az anya-csecsemő interakciókra, a baba fejlődésére, illetve a megfigyelő által átélt élményekre fókuszáltak, mi azonban arra kerestük a választ, hogy ezek az információk...
Article
Full-text available
Magyar diákok környezettudatos cselekedetei és szándékai-nagymintás vizsgálat a Fenntarthatósági Témahéttel kapcsolatban TANULMÁNYOK ÖSSZEFOGLALÓ A Fenntarthatósági Témahét programsorozata az egyik legnagyobb környezeti nevelési kezde-ményezés hazánkban. A Témahéthez kapcsolódóan zajlik a "Diákok és tanárok a fenntartha-tóságról" című kutatási prog...
Article
Full-text available
Purpose This qualitative study explores how trailing spouses form their relationships before and after a crisis such as the COVID-19 pandemic and what patterns can be observed. It explores their significant relationships with friends and extended family, focusing on dynamics and change. Design/methodology/approach The authors conducted semi-struct...
Article
Full-text available
A tanulmány célja az oktatási célú csecsemőmegfigyelés szempontrendszerének feltárásán belül a szociofizikai környezet reprezentációjának, azon belül pedig a tér szerepének bemutatása. Kvalitatív tartalomelemzésen (Grounded Theory) alapuló vizsgálatunkban annak jártunk utána, hogy a szociofizikai környezet és azon belül a tér milyen minőségben jele...
Article
Full-text available
A walkability – magyarul gyalogolhatóság, sétálhatóság vagy járhatóság – fogalmát számos tudományterület, így többek között a várostervezés, az egészségmegőrzés, a fenntarthatóság, a mentális betegségek, a környezetpszichológia és a szociológia egymással gyakran szoros átfedésben lévő témákat tartalmazó irodalmában megtalálhatjuk. A városi környeze...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to present an environmental psychological case study regarding an office design change. The employees of the researched company had the chance to decide whether to stay in the classic open office set-up or to switch to a shared desk supplemented by a one-day-a-week home office possibility. The authors examined t...
Conference Paper
Full-text available
One of the central research questions of environmental and sustainability education is what factors influence peoples' environmental behaviours. Palmer and Nael's (2000) classic research examining the life histories of successful environmentalists found the following influencing factors: Natural experiences (mentioned by 90% of respondents), school...
Article
Full-text available
A környezeti válság napjaink kiemelkedő kérdésköreként, s alapvetően emberi tevékenység következményeként a társadalom minden szintjén tanulmányozandó. Jelen kutatás az egyéni vizuális figyelmi mintázatokat, illetve az esetleges figyelmi torzítás megjelenését helyezte a középpontba, környezeti problémákat megjelenítő képekkel kapcsolatban, háboríta...
Article
Napról napra több kutatás erősíti meg, hogy nemcsak közelítjük, de át is léptük az ökológia krízishez vezető út küszöbét, így napjainkban a fenntarthatóságra nevelést segítő iskolai programok megvalósításának és népszerűsítésének rendkívül nagy jelentősége van. Számos országban évtizedek óta folyik ezen fenntarthatósági programok hatékonyságának ma...
Article
Full-text available
As climate change develops reactions such as eco-anxiety, eco-guilt and ecological grief are becoming increasingly common. Our aim was to develop questionnaires to assess these psychological consequences, and to examine their relationship with pro-environmental behavior (PEB). Items of the questionnaires were generated based on literature review an...
Article
Full-text available
A complex research program linked to the national Sustainability Thematic Week (STW) educational program was launched in 2020 to examine Hungarian primary and secondary school students’ environmental attitudes, behaviors, and awareness. The Hungarian newly developed version of the New Ecological Paradigm Scale for Children was used in a large sampl...
Article
Full-text available
Background: Climate change is one of the greatest challenges of the 21st century and it can affect mental health either directly through the experience of environmental traumas or indirectly through the experience of emotional distress and anxiety about the future. However, it is not clear what possible subtypes of the emerging "psychoterratic" sy...
Article
Full-text available
A környezetpszichológia az 1960-70-es években az USA-ban és Kanadában alakult ki. A területnek Magyarországon - a jelen összefoglaló írásának idején - mintegy két és fél évtizedes múltja van. A hazai környezetpszichológia alapés alkalmazott kutatásokkal indult az 1990-es évek közepén a téma transzdiszciplináris, ember-környezet kölcsönhatást hangsú...
Article
Full-text available
A helyidentitás környezetpszichológiai fogalmát új megközelítésként személyiségpszichológiai szinten vizsgáló kutatássorozatunk második lépésében azt feltételeztük, hogy az egyetemista vizsgálati személyekkel elvégzett első mérés eredményeire (Berze és Dúll, 2018) alapozva létrehozott kérdőívünkkel felnőtt mintán is megbízhatóan mérhető a helyident...
Article
Full-text available
While the reasons that lead to the current crisis of the heritage preservation sector in Hungary are manifold, it is worth looking into what might be done to draw attention to some issues that may help consolidate the ground of common values; the foundation, upon which a meaningful dialogue can be constructed, leading to the appreciation of and wil...
Conference Paper
Full-text available
Understanding how people think about global challenges offers a window for the cultural changes needed in order to develop environmental policy measures to deal with them. The presentation gives an overview of two online surveys. The first was conducted in the United States on a national representative sample. The Hungarian study was a partial repl...
Article
Full-text available
Az óvodai csoportszobák vizsgálata kiemelt jelentőségű a koragyermekkori kutatások világában. Az óvoda mintát kínálhat, megannyi más mellett, a szociofizikai térrel való hatékony kapcsolat, a szociofizikai téri kompetencia kialakításához. Ezért rendkívül fontos olyan óvodai környezetek kialakítása, melyek ezt az érzést biztosítják az óvodásoknak. J...
Chapter
According to environmental psychology, in the process of behaviour physical environment is man’s companion, equal partner, which, together with the internal psychological processes and in interaction (transaction) with these, partakes in the behavioural process. This standpoint makes it possible to raise quite a few questions, psychological in natu...
Article
Full-text available
External and psychological aspects of homelessness were investigated based on the Theory of External and Psychological At-Homeness-Homelessness Continuum (Kántor & Dúll, 2018). A structured questionnaire was presented to 181 adult individuals living in different housing conditions. Four groups were identified through cluster analysis: 1) externally...
Article
Full-text available
A well-designed office environment is often touted as a key motivator nowdays, although it is not entirely clear how to use it consciously. Our goal was to understand the role of the physical environment in new generation offices and whether it can be a motivator at all. We asked open-office employees to describe the three main criteria of an excel...
Article
Full-text available
Space syntax provides information on the probabilities of certain behaviour types (e.g., seating choice, movement) depending on the configuration of space. The evolutionary approach (e.g. Appleton’s prospect-refuge theory) in environmental psychology can help designers in creating spaces by providing a better understanding why certain parts of an o...
Article
Full-text available
Háttér és célkitűzések: Winnicott énfejlődési modelljében három fő anyai működésmódot (holding, handling és tárgynyújtás) nevez meg, amelyek a gondozás különböző megnyilvá-nulási formáira vonatkoznak. Vizsgálatunkban célunk az volt, hogy feltárjuk, a szociofi-zikai tényezők-látens, nem tudatosuló természetük ellenére-pszichológiai szempontból olyan...
Article
Full-text available
In the present study we introduce the Grounded Theory method through the example of a study about similarities and differences in the opinions regarding glass façade buildings. We highlight the importance of using different samples. From a methodological point of view it is of utmost importance to pick the right method for data collection. Glass fa...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Absztrakt A mentális térkép környezetpszichológiai meghatározása szerint a környezettel kapcsolatos információ-kat cselekvéseik során szerzik meg az emberek. Működésében nagy szerepe van a helyekhez kötődő érzelmek-nek, amelyek a városi élet különböző jelenségeihez kapcsolódnak. A bemutatott mentálistérkép-vizsgálatok fókuszában módszertani kérdése...
Article
Full-text available
Environmental and emotional self-regulation skills play a critical role in promoting well-being of individuals and in encouraging healthy relationships. However, occurrence of chronic illness in one family member complicates routine dyadic coping processes for the couple. Additionally, according to environmental psychologists, self-regulation proce...
Article
Full-text available
Background, Objectives: Qualitative studies have become increasingly appreciated by psychological research since the 1990’s. The cooperative use of qualitative and quanitative methods can enhance this process. A perfect example can be a quantitative verifcation of reliability calculating inter-rater reliability when coding observation. One of the l...
Article
Full-text available
This study examined systematic behavioral responses (seating choices) to different design�ensemble configurations in a simulated version of a lounge in a creative workplace. The case�study setting was composed of five rooms based on a real-life project. A design team of practicing architects created two design ensembles that differed only in their...
Article
Full-text available
Following a brief historical overview of the research on homelessness, we will present the key concepts of our approach. Subsequently we will introduce the best-known models aimed at understanding homelessness from a psychological viewpoint. After that we will summarize the literature on the less known phenomena of “psychic home” and “psychic homel...
Article
Full-text available
Kutatásunkban a helyidentitás elméletét új megközelítésként az identitásorientációkra vonatkozó elképzelésekkel kapcsoltuk össze. Azt feltételeztük, hogy a helyidentitás mérhető identitásorientációként, tehát értelmezhető és megbízhatóan mérhető egyéni különbségeket találunk abban, hogy a helyekkel kiépített kapcsolat milyen mértékben fontos a szem...
Article
Full-text available
Akinek a szíve fáj, meggyógyítja ez a táj..." Érzelemszabályozás a régi pesti kávéházakban analitikus orientáltságú környezetpszichológiai megközelítésben A környezetpszichológia egyik fontos szemléleti alapja a pszichoanalízis. A tárgyakhoz való viszony, a tárgykötődés (Belk konstruktumai is magukba foglalják a pszichoanalitikus gondolatokat. A ps...
Article
Full-text available
ÖSSZEFOGLALÓ Háttér és célkitűzések: A környezetpszichológiai megközelítés szerint a fizikai környezet az ember egyenrangú partnere a viselkedéses folyamatokban, nincs ez másképp munkahelyi kon-textusban sem. Vizsgálatunkban egy, a munkavállaló-irodai környezet tranzakció mérését se-gítő kérdőív adaptálására vállalkoztunk. Módszer: Oldham (1988) ma...
Article
Full-text available
A vizsgálat háttere és céljai: az ember és a terek/tárgyak környezetpszichológiai tranzakciói során tudatosan és nem tudatosuló módon illeszkedés jön létre a környezet és használója között (személy–környezet összeillés). Az egész életen át tartó fejlődésben a személy–környezet tranzakció változásának fontos szerepe van (pszicho-bio kontextuális fej...
Article
Full-text available
Összefoglaló Háttér és célkitűzések: A ma szervezeteinek folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznie, ez pedig az irodák kialakításában is megmutatkozik. Egyre gyakrabban talál-kozunk például az ún. megosztott asztalos elrendezéssel (shared desk design), amely egy rugalmas, ám a saját munkaállomást nélkülöző rendszer. A gyakorlatban...
Conference Paper
Full-text available
When investigating links between the physical environment, experience and behavior, the theoretical framework of space syntax prioritizes the geometry related properties of space to explore the social function of that space. The present research aims to draw attention on other, aesthetic properties linked to materials. For this, the article explore...
Conference Paper
We report an experimental study investigating how changing vantage points and the context of viewing can lead viewers to shifts of attentional emphasis towards given architectural elements within an isovist, leading to different interpretations of these elements. We exposed a set of participants to interior views of the gallery space of Pulitzer Fo...
Article
Full-text available
The natural observation method is introduced through the example of a preschool research. The ongoing series of research is carried out in integrating kindergartens, focusing on the analysis of the interaction and the use of space. Our current work is related primarily to our experience in the research and data recording arrangement. The purpose of...
Poster
Full-text available
We investigated how people perceive public spaces (namely two city squares in Budapest, Hungary) using free recall mental mapping technique. The mental maps show us not only the physical characteristics of squares but also the ways people use spaces. Therefore, we believe that using mental mapping to study the transactional connection between indiv...
Article
Full-text available
A természetes megfigyelés módszerét mutatjuk be egy óvodai kutatás példáján. A jelenleg is folyó vizsgálatsorozat integrált nevelést folytató óvodai csoportok-ban zajlik, a kutatás fókuszában pedig az interakció-elemzés és a térhasználat áll. Jelen munkánkban elsősorban a kutatási elrendezéssel és az adatfelvétellel kapcsolatos tapasz-talatainkat k...
Article
Full-text available
Az óvodai integráció és inklúzió hatékony vizsgálatának fontos részét képezi, hogy a fejlődési és pedagógiai történéseket a maguk természetes környezetében tanulmányozzuk. Ennek célravezető módszere lehet a megfigyelés, amellyel akár olyan momentumokat is megragadhatunk, mint a gyermek-gyermek és a gyermek-pedagógus interakciók. Jelen tanulmányunkb...
Article
Full-text available
Az emberek számára pszichológiailag jelentos a fizikai környezet, amiben dolgoznak. A munkakörnyezet befolyásolja teljesítményüket és jóllétüket közvetlenül és közvetett (például szimbolikus) módon. A környezetpszichológiai személy-környezet összeillés teó­ria (Proshansky, Ittelson, Rivlin,1970), a magánszféra elképzelés (Altman, 1975) és a helyelm...
Article
Full-text available
A krízisirodalomban konszenzus alakult ki arról, hogy a gyász az egyik legerosebb krízisprovokáló tényezo. Különösen fontos ez abban az esetben, ha kiterjesztjük a pszichoanalitikus tárgyvesztés-értel­mezés határait a szignifikáns személy elvesztésén túli eseményekre. Fried (1963) párhuzamba állította a helyvesztés élményét a fontos személyek elves...
Article
Full-text available
A családterápiás irodalomban vannak szórványos adatok, amelyek a családlátogatás pozitív szerepére utalnak, de a mindennapos gyakorlatban ezt a módszert ritkán alkalmazzák. Családterápiás munkánkban az evészavarban szenvedo betegek otthonában végzett családlátogatás a terápiás folyamat rutinszeru részévé vált. A közlemény a látogatások tapasztalata...
Article
Full-text available
A környezet átfogó fogalma és értelmezése sokféle formában és tartalommal van jelen a pszichológiában, azonban ezek a szeletek kevéssé állnak össze koherens elméleti rendszerbe. Tanulmányunkban a környezet fogalmának és elméleteinek általános szintu átgondolására vállalkozunk, egy ökológiai rendszerszemléletu szintézis körvonalainak felvázolására t...
Article
The aim of the study was to analyze the desktop subjects' gaze behavior and movement in the VR. Using the grounded theory method categories of the behavior evolved such as acts defying the laws of physics (e.g. reaching through walls, placing posters in the air), scanning and using off-topic materials (e.g. window, plant, partner's avatar), the siz...
Article
Full-text available
sszefoglalás. Fél évszázada a Kérdő István orvos és munkatársai, köztük Örményi Imre meteorológus által kidolgozott teszttel vizsgáljuk az emberek frontérzékenységet. Ez a teszt a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer egyensúlyát vizsgálja a hétköznapi szokásainkról szóló, 50 kérdésre adott válaszok alapján. Az OMSZ-ban 2006 és 2009 között tö...
Article
Full-text available
This article discusses three theses that explore the public realm in the modern city. Firstly, constructing buildings and places is always a public issue because the level of change within the sociophysical environment always exceeds the simple physical act of building. Public space is a controversial concept in architecture, environmental psycholo...
Chapter
Full-text available
The seventh district of Budapest once was home to the Jewish community, but World War II left the once flourishing Jewish neighbourhood with abandoned houses and poorlymaintained buildings, which were squatted in the early 2000s by ruin pubs and subsequently attracted and were populated by underground artists and cultural creatives ‐ now the area h...
Article
Full-text available
This paper addresses the question of whether the evidence on positive relationship between environmental attitudes and household energy consumption in advanced post-industrial societies can be extended to emerging economies. In this study, we focused on electricity use and utilized multivariate regression to test the above hypothesis on a sample of...
Article
Full-text available
Physical activity has a great influence on our health. Because of the environmental prerequisites of physical activity and health it would be important to explore what children think of this relationship. Therefore, this paper aims to highlight the connection among environment/urban planning and physical activity and the importance of them for heal...
Article
Weather disturbances like fronts, influence human biorhythm, our biological balance becomes manipulated, and adaptation mechanisms are impaired. Our working hypothesis is that even the best chess players of the world are not exceptions from this rule. As their movements on the chess board, as well as the best possible ones, if they missed to make,...
Article
Full-text available
Family therapy is one of the most appreciated therapeutic modalities in the treatment of eating disorders. Home visits, which are not normally a part of the therapeutic process, were made an integral part of a programme carried out by our eating disorder unit. Theoretical support comes from environmental psychology and the structural family therapy...
Article
Full-text available
The early notions of place-identity and place attachment had implied an unambiguously positive affect that led to much controversy later on. In the nineties research was mostly influenced by emphasis on positive affect, this, however, created tension between environmental psychological theories of home and empirical applications. Recently, research...
Article
Full-text available
Korabbi kutatasi adatok egyertelmuen jelzik a droghasznalat merteke es a szabad ido felhasznalasanak jellemzoi kozotti osszefuggest, valamint specifikusan is felvetik a plazakban valo jelentosebb merteku idotoltes (csellenges) es a legalis, illetve illegalis szerekkel valo visszaeles kapcsolatat. Kutatasunk celja ezzel osszefuggesben a nagy bevasar...
Article
Full-text available
A kert fontos epitett termeszeti kornyezet az ember szamara. A kertalkotok kompozicioikat elsosorban a termeszeti elemekre formaljak. A kerttervezok nem az alkotoreszek teljes atalakitasara, hanem inkabb azok tervszeru elrendezesere torekszenek, hiszen a kertmuveszet celzottan esztetikai-erzelmi igenyeket szolgal. Kevesse feltart, ugyanakkor fontos...
Article
Full-text available
A környezet átfogó fogalma és értelmezése sokféle formában és tartalommal van jelen a pszichológiában, azonban ezek a szeletek kevéssé állnak össze koherens elméleti rendszerbe. Tanulmányunkban a környezet fogalmának és elméleteinek általános szintu átgondolására vállalkozunk, egy ökológiai rendszerszemléletu szintézis körvonalainak felvázolására t...
Article
Full-text available
A természetes/épített környezet megkülönböztetése számos környezetpszichológiai elmélet (vö. Dúll, 2001) alapja. Ezeknek a teóriáknak fontos jellegzetessége, hogy – különböző módon ugyan, de – szorosan összekapcsolhatók a pszichológia egyéb területeinek egészséggel és életminőséggel kapcsolatos megfontolásaival. A természeti környezet pszichológiáj...
Article
Full-text available
Összefoglalás: A pszichológia – pontosabban annak egyik új ága, a környezetpszichológia – modern eredmé-nyei újabban erõteljesen felhívják a figyelmet, hogy modern, mûvi környezetben élõ embernek is erõs motivá-ciója van a természeti környezettel való sokszintû, közvetlen kapcsolat fenntartására. A környezet-és egész-ségpszichológia feladatai közé...
Article
Full-text available
A városépítészet egész történetét végigkísérik a „Jó város - jó társadalom” elképzelések, vagyis az utópiák. A jelen tanulmányban néhány, a szépirodalomban megjelent ideális, tökéletes, kívánt városelképzelést, vagyis eutópiát elemzünk környezetpszichológiai és szimbolikai szempontból. A városok tényleges téri-társadalmi szerkezetének és folyamatai...
Article
Full-text available
A kornyezetpszichologiai helyidentitas-elmelet szerint a fizikai kornyezet a szemelyiseg fontos formaloja. A jelentős helyek az ismerősseg, a kontroll es az odatartozas erzese reven segitik az identitas kialakulasat, fenntartasat es kifejezeset. Elemzesunkben bemutatjuk, hogy a szazadveg Budapestjenek ilyen szerepet is betoltő intezmenye volt a kav...
Chapter
Full-text available
Article
A vizsgálatokból közvetlen ismeretek származtak (a) az otthon-otthonosság, (b) helykötődés, (c) helyidentitás, és (d) személy-környezet összeillés környezetpszichológiai konstruktumokról. Ezek az ismeretek jelentősen hozzájárulnak az elsődleges és másodlagos territóriumok - azaz a pszichológiailag kitüntetett szociofizikai terek: otthon, munkahely,...

Network

Cited By