András Bethlendi

András Bethlendi
Budapest University of Technology and Economics · Department of Finance and Accounting

Doctor of Philosophy

About

34
Publications
7,925
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
82
Citations
Citations since 2016
28 Research Items
74 Citations
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520

Publications

Publications (34)
Article
Household demand for green financial products is rarely investigated in the literature, except for ESG investments. This paper investigates the demand for a broader spectrum of finance (capital and banking markets together). The approach comes from data science in order to manage survey data's high dimensionality. Four consumer groups are formed re...
Chapter
This chapter provides an overview of the financial markets in the Emerging European Economies. The financial systems of these countries are less deep and less advanced than those of the more developed countries of the European Union. Generally, the lag is more substantial in capital markets. Nevertheless, due to the significant foreign ownership of...
Article
Full-text available
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködése keretében készült lakossági kérdőíves felmérésben a következő fő kutatási kérdésekre kerestünk választ: 1) a lakosság környezetvédelmi és pénzügyi ismeretei és attitűdje milyen kapcsolatban áll a zöldpénzügyi termékek iránti kereslettel, 2) mennyire...
Article
Full-text available
Based on a retail questionnaire survey conducted in the framework of the BME-MNB cooperation we aimed to answer to the following main research questions: 1) how the households’ environmental and financial knowledge and attitudes are related to the demand for green financial products, 2) how significant (price) support shall be used to channel Hunga...
Article
Full-text available
A hazai önkormányzati modellben a gazdálkodás központilag erősen leszabályozott. Ennek ellenére jelentős különbségeket találunk az önkormányzatok hosszú távú fenntarthatósága terén. A szerzők négy kutatási kérdésre keresik a választ. Górcső alá veszik a fenntarthatóság, a puha költségvetési korlát problémáját, a hasonló karakterisztikájú önkormányz...
Article
Full-text available
The article analyses the structural changes of the financial intermediary system of Eastern-Central European (ECE) countries, that joined the EU in 2004, namely the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia (ECE5) in the light of global and European trends from 2004 to 2016. Its two main focuses are the characteristics of the structura...
Article
Full-text available
Az árnyékbankrendszer számbavételének és adatgyűjtésének eszközei a globális pénzügyi válságot követően alakultak ki a fejlett országokban, ezzel szemben a KKE- (közép- és keleteurópai) régió országaiban ez nem valósult meg. Mindez az árnyékbankrendszer sajátosságaival, működésével és kockázataival foglalkozó publikációkban is tükröződik: míg a fej...
Book
Full-text available
A könyv célja az, hogy egy olyan általános keretet és naprakész tudást adjon az érdeklődőknek, amely segíti őket a felgyorsult pénzügyi folyamatok megértésében. 1. Pénz és pénzügyi rendszerek; 2. Monetáris politika; 3. Pénzügyi rendszer kockázatai és a pénzügyi stabilitás; 4. A tőkepiac reálgazdasági és pénzügyi stabilitási szerepe; 5. Közpénzügy...
Article
Full-text available
Purpose This study aims to assess the sustainability of local governments in a highly centrally regulated fiscal model. Design/methodology/approach This paper uses a novel approach, a broad data set of almost 3,200 local governments and network methods. This paper analyses financial data from annual reports and other socio-economic sources using c...
Article
Full-text available
The marked recession in 2008 gave rise to fiscal crises in several countries. One response was to spread rules-based fiscal policies. The article explores one of the main elements in such systems: independent fiscal institutions. The key question posed was whether this is a mainly European phenomenon, in line with the supranational regulations of t...
Article
Full-text available
The type of capital market transaction in which external investors become the members of an undertaking through capital increase by share premium is frequent in everyday business life. We confirmed the significance of the use of the capital reserve for the purposes of maintaining the solvency of an undertaking by using a descriptive statistical ana...
Article
Full-text available
A mindennapi üzleti életben gyakori az a típusú tőkepiaci tranzakció, amikor a külső befektetők ázsiós tőkeemelésen keresztül válnak egy vállalkozás tagjává. Leíró statisztikai elemzéssel igazoltuk a tőketartalék használatának a jelentőségét a vállalkozás fizetőképességének fenntartása szempontjából. A jogi szabályozás értelmezése, valamint a számv...
Article
Full-text available
A kockázati tőke piac növekvő mértékben keres befektetési lehetőségeket az oktatási technológiai (EdTech) startup-okban. A világon legsikeresebb és legértékesebb Edtech startup-okat vizsgálva megállapítható, hogy legtöbbjük nem az oktatás hagyományos módszereit kívánja radikálisan megváltoztatni, nem beszélhetünk disruptive technológiákról ezen a t...
Article
Full-text available
The article analyses the structural changes of financial intermediation on global and European level and in case of the East-Central-European countries that joined the European Union in 2004, namely the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia (ECE5), during the 2004-2016 period. Its focuses are the structural changes and interconnect...
Book
Full-text available
This book aims to provide an introduction to the main characteristics of the innovation and green financing promoting sustainable developments. Both innovative and green activities are phenomena with positive externalities and are, among other things, characterized by underfunding. The state, the regulator, has a significant role in boosting innova...
Article
Full-text available
A cikk azt elemezi, hogy hogyan változott a pénzügyi közvetítő rendszer struktúrája globálisan, Európában, valamint a kelet-közép-európai régió azon országaiban, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, vagyis a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia (a továbbiakban: KKE5) esetében a 2004–2016 közötti időszak...
Article
Full-text available
The great recession of 2008 caused fiscal crises in several countries. This phenomenon highlighted the relevance of the problem of fiscal alcoholism and excessive sovereign debt. Nowadays rules-based fiscal policies have become more and more widespread to limit indebtedness. This article explores one of the most important elements of rules-based sy...
Article
Full-text available
Véleményünk szerint az információs és kommunikációs technológia (IKT) fókuszú startup-oknál, más startup-okhoz hasonlóan, a pénzügyi és számviteli kérdéseiknek hangsúlyosabban kellene megjelennie mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban, mert a nem megfelelő pénzügyi menedzsment meg tudja nehezíteni a startup-ok tőkebevonását és így a további nö...
Conference Paper
Full-text available
Az elmúlt öt évben dinamikusan emelkedett az európai Educational Technology (EdTech) startupokba áramló tőke volumene. A legsikeresebb európai EdTech startupokat vizsgálva megállapítható, hogy legtöbbjük nem az oktatás hagyományos módszereit kívánja radikálisan megváltoztatni, nem beszélhetünk disruptive technológiákról ezen a téren. Ehelyett olyan...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to present the indebtedness and crisis management of Hungarian municipalities in an international context. In Hungary specific factors also contributed to the evolution of a subnational fiscal crisis. The Hungarian municipalities had practically built a carry trade position using foreign currency borrowing. The signifi...
Chapter
Full-text available
The European sovereign crisis that followed the 2008 crisis showed that rules-based fiscal policy is insufficient in itself in order to avoid fiscal alcoholism and excessive sovereign debt. Nevertheless, these policies have become more and more widespread in order to limit indebtedness. This article deals with one of the most important elements of...
Chapter
Full-text available
One of the key aspects of local governmental sustainability is the proper operation of local budgetary processes. The frameworks of European local government operation are significantly determined by the European Charter of Local Governments, which is meant to ensure the financial independence of local authorities. At the same time, necessary limit...
Conference Paper
Full-text available
Vizsgálatunk alapvető kérdése, hogy a költségvetési tanácsok alapvetően egy európai modellnek tekinthetők-e, vagy egy globális standard kialakulásának lehetünk a tanúi.
Article
Full-text available
While the most important financial and accounting issues of early-stage enterprises with fast growth potential (startups) are widely covered in practice-oriented literature, academic studies do not deal with this subject. In the author’s opinion, this subject should receive more attention in academic writing, as inappropriate financial management c...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to broaden the literature on the factors that contribute to the over-indebtedness of the subnational sector and the related crisis management tools based on the experience of Hungary. In addition to the phenomena known from the literature (vertical imbalance, the fiscal tightening of the central government, the weakness...
Book
Full-text available
A devizahitelezés problematikájának kialakulását, majd a 2010. évet követő állami konszolidációját közpénzügyi, jogi- és európai uniós szabályozási szempontból mutatja be az a szakkönyv, amely Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár szerkesztésében jelent meg a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadónál. Magyarországon az első könyv, amely a devizah...
Book
Prof. Dr. Lentner Csaba (szerk.): Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi fogyasztóvédelem című szakkönyv Kiadó: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2012 A XXI. század világgazdasági és hazai folyamatai indokolják, hogy a Jó Állam aktív gazdaságpolitikai szerepet vigyen az általános közjó szolgálatában. Ésszerűen befolyásolja és szerv...
Article
I found that during booming years national policy makers were strongly constrained to decrease or effectively manage the risks of unhedged foreign currency lending (FCL) to households due to the economic characteristics of Central and Eastern Europe (CEE). Strong FCL growth was mainly driven by private sector consumption and investment. Foreign ban...
Article
Looking at almost forty years data the strong preference of consumption and housing investment to financial savings is an observable characteristic of Hungarian households long-term behaviour. This observation seems to be valid despite the substantial changes in the institutional system. Credit supply has played an important role in this. Household...
Chapter
The Hungarian policymakers are fully aware of the net gains that the single currency can bring to the Hungarian economy, and therefore support the adoption of the euro. At present, the government, based on the convergence program submitted in December 2004, considers 2010 as a feasible target date for euro adoption.
Article
In April 2003, the Basel Committee on Banking Supervision published the third consultative paper (CP3) of the new Basel Capital Accord relating to the prudential regulation of banks, which was followed in July 2003 by the EU Commission’s draft directive with the same contents, but slightly different detailed rules (Capital Adequacy Directive, CAD3)...

Network

Cited By