Anders Skriver Jensen

Anders Skriver Jensen
University College Capital | UCC · Department of Social Education

PhD

About

6
Publications
881
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
5 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
Introduction
My current research interests include early childhood curriculum studies, early literacy and play. I work with qualitative methods: Interviewing preschool teachers, leaders and parents; conducting observations and other fieldwork; working with preschool teachers to reflect on- and develop pedagogical practice. At the moment I'm working on a research project on children's play, and preparing applications for projects on STEM and quality in early childhood education.

Publications

Publications (6)
Chapter
Livet i daginstitutioner er båret af usynlige værdier, da normer for social interaktion er indlejret i en 'naturlig' praksis, som man ikke sætter spørgsmålsregn ved (Grannerud 1999). Derfor kan det være vigtigt at udforske de faktisk forekommende værdier, som pædagogerne løbende kommunikerer til børnene. Kapitlet, der handler om værdier i pædagogik...
Research
Full-text available
Rapporten ” Forståelser af leg og legefaglighed i dansk politik, forskning og pædagogisk praksis for 3-5 5-årige børn i dagtilbud” er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole på baggrund af en undersøgelse rekvireret af Tænketanken DEA i samarbejde med LEGO Fonden. Rapporten indgår som en del af et større vidensgrundlag om 0-6-års områdeårsområ...
Chapter
In this chapter we present a model for reflecting on curriculum development and design as an element of values education in preschool. Three values (democracy, care, and discipline) provide the foundation for an exploration of core curriculum concepts such as objectives, content, and principles. The theoretical perspective is provided by the contin...
Book
Full-text available
Nærværende􀈱rapport􀈱beskriver􀈱resultaterne􀈱fra􀈱en􀈱undersøgelse􀈱af􀈱hvordan􀈱–􀈱og􀈱i􀈱hvil􀈬 ket􀈱omfang􀈱–􀈱pædagoger􀈱i􀈱danske􀈱daginstitutioner􀈱inddrager􀈱de􀈱pædagogiske􀈱lærepla􀈬 ner􀈱i􀈱deres􀈱faglige􀈱refleksioner􀈱og􀈱praksis.􀈱Således􀈱belyser􀈱undersøgelsen􀈱på􀈱sin􀈱vis􀈱et􀈱 centralt􀈱aspekt􀈱af􀈱pædagogen􀈱som􀈱didaktiker.􀈱Metodisk􀈱er􀈱undersøgelsen􀈱gennemført􀈱 som􀈱en􀈱e...
Article
Det følgende er et eksempel på en konkret sproghistorie, som blev 'indf-anget' en sommerdag i en Københavnsk børnehaveklasse: Thomas laeser op Det er spisepause, og børnene sidder på deres pladser med madpakkerne fremme. Thomas er blevet tidligt faerdig med sin mad og går op til Mona (børnehaveklasseleder). Thomas spørger Mona, om han må laese en h...

Network

Cited By