Anday Türkmen

Anday Türkmen
Istanbul Gedik University · Interior Architecture and Environmental Design

Doctor of Philosophy

About

12
Publications
15,971
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
7 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
Additional affiliations
February 2019 - present
Mimar Sinan Fine Arts University
Position
  • PhD Student
September 2016 - present
Istanbul Gedik University
Position
  • Research Assistant
October 2014 - May 2016
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi
Position
  • Instructor

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
Özet - İnsanın, insanla ve nesneyle olan iletişiminin yine insan eliyle üretilen mekânlarda gerçekleşmesi; kendi gerçekliğini ifade ederken mekânsal olanaklardan istifade eden sinemanın yapısal oluşum sürecinde mimarlık disiplininden beslenmesini de zorunlu hale getirmiştir. Sinema tekniklerinin 20. yüzyıldan itibaren hız kazanması ise, mimarlık il...
Article
Full-text available
Kavram temsili ile biçim üretimi arasındaki bağlılaşık ilişkiyi öğrencilerin tasarım ideleri ve başarı düzeyleri üzerinden yorumlayan bu araştırma kapsamında iki hipotez kurulmuştur. Birinci hipotez, tasarımına somut kavramlar ile başlayan öğrencilerin soyut kavramlarla başlayan öğrencilere göre daha başarılı olduğu önermesine dayanmaktadır. İkinci...
Conference Paper
Full-text available
Katolik Kilisesi’nin siyasal etkinliklere eğilim göstererek halkı dinsel ve ekonomik açıdan zorlaması sonucunda gelişen Protestan Reformu, 17. yüzyılda Kilise’nin mutlak otoritesine alternatif sunabilecek başka spesifik mezheplerin de ortaya çıkmasına zemin oluşturmuştur. Avrupa’nın tinsel revizyon süreci olarak deneyimlediği mevcut şartlar altında...
Conference Paper
Full-text available
Günümüz tekil disiplin anlayışının, tasarım yaklaşımlarının uygulanabilirliğini azalttığı ve mesleki eğitimlerde disiplinlerarası müdahalelerin daha yaratıcı süreçlerin üretilmesine olanak sağlayabileceği motivasyonu ile biçimlenen bu araştırma İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2018-19 Eğitim/Öğretim yılı bahar dö...
Article
Full-text available
Mimarlık, sanat ve tasarım
Article
Full-text available
Özet // Toplumsal değişimler, sosyokültürel gelişmeler ve teknik yenilikler sanat alanında yenilikçi yaklaşımların üretilmesine olanak sağlamış ve bu ortam fotoğraf sanatını doğrudan etkilemiştir. Söz konusu etkileşim, fotoğraf sanatının tür, konu ve üretim yöntemleri açısından da değişime uğramasına zemin hazırlamıştır. Fotoğraf için tanımlı hale...
Chapter
Full-text available
Her birey zaman içerisinde kendi gerçekleşim düzeyine bağlı olarak gelişim göstermekte ve bu süreç içerisinde de kendini saran fiziksel çevre ile doğrudan iletişim kurmaktadır. Ancak yaşamlarını birtakım kısıtlılıklar ile sürdürmek zorunda kalan engelli bireylerin temel ihtiyaçlarını dahi yeterli ölçüde karşılayamaması kendini gerçekleştirme eşiği...
Conference Paper
Full-text available
Özet // Bu araştırma İstanbul Gedik Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Temel Tasarım dersini alan yirmi öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal zeminini oluşturan çalışmanın birinci kademesinde öğrencilerden, sınırlandırılmış bir düzlem üzerinde, seçtikleri temel geometrik formları kullanarak yüzeysel biçim...
Conference Paper
Full-text available
Özet // Eğitim, sağlık ve bilim gibi pek çok alanda bağlayıcı rol üstlenerek toplantı ve konferans sektörünün büyümesini sağlayan uluslararası ticaret ve küreselleşme kavramı, konaklama hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması ile kongre turizmini dünyanın hızla gelişen alanlarından biri haline getirmiştir. Ayrıca seyahat olanaklarının hızla a...
Thesis
Full-text available
With the development of travel opportunities and with the disabled people who has become an important niche market in the tourism activities, necessity of enhancing the access opportunities regarding hotel shared spaces took its place in the current design paradigms. In this context, the need for international conventions, which are created to supp...
Conference Paper
Full-text available
Faculty of Fine Arts and Architecture aims to analyze technical, functional and aesthetic data in design problems. In this respect, the Basic Design course, which is usually given in the first two semesters of the departments related to the design faculties, is a course providing the formation of the eight-semester design skill in the education cur...
Conference Paper
Full-text available
Son yıllarda seyahate ilişkin olanakların artması ve engelli bireylerin turizm faaliyetlerinde önemli bir niş pazar haline gelmesi ile birlikte, otel yapılarının erişilebilirliği güncel tasarım paradigmalarında kendisine haklı bir yer edinmiştir. Ancak otel yapılarının organizasyon şemasında büyük önem arz eden ortak alanların mekânsal kurgusundaki...

Network

Cited By