Ana Djanic Ceko

Ana Djanic Ceko
University of Osijek | UNIOS · Chair for Administrative Law and Science

PhD

About

22
Publications
1,588
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
3 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (22)
Article
Full-text available
Cilj je rada povijesnopravnom metodom i normativnom analizom propisa koji su bili na snazi od 1874. do 1991. ispitati ulogu i značenje instituta žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj. Uz mogućnost izjavljivanja žalbe vezuje se i pi-tanje organizacije tijela koja su vodila upravne sporove. Sto-ga su prikazane organizacija i struktura sudstva nadležnog...
Conference Paper
Full-text available
U kreiranju sustava suvremenoga pravničkog obrazovanja, nezaobilazna je i uloga pravnih klinika koje predstavljaju platformu za primjenu teorijskih i stjecanje praktičnih znanja u području prava. Pravne klinike nedvojbeno su prvi korak k osuvremenjivanju visokoobrazovnoga sektora jer daju mogućnost proširenja spoznaja i osobitu integraciju studenat...
Presentation
Full-text available
Održavanje e-dani Europe PRAVOS 2021
Conference Paper
Full-text available
Dürig understands the concept of human dignity as an essential content of law, which is the basic subject of constitutional protection and a necessary complement to justice. On the other hand, human dignity is seen as a moral constraint on political power, while the preamble to the UN Universal Declaration of Human Rights speaks of innate dignity....
Presentation
Full-text available
U izlaganju je naglašena važnost uloge socijalnih radnika u provedbi upravnih postupaka, CSS kao javne ustanove odnosno javnopravnog tijela u primjeni Zakona o općem upravnom postupku i posebnih zakona iz područja socijalne skrbi te ulozi socijalnih radnika u pružanju pravne zaštite prava stranaka o čijim pravima odlučuju u upravnim stvarima. Isto...
Conference Paper
Full-text available
In administrative matters, parties enforce their rights and legal interests against obligations before the administrative authority of first instance; furthermore, they can file an appeal to the second instance if they deem decisions as illegal or as an injustice done. Exhaustion of the appeal is in most legal systems as well as according to Croati...
Article
Full-text available
U radu se ističe odabrana praksa1 Upravnog suda u Osijeku2 (US OS) u odnosu na provođenje upravnog spora radi sudske kontrole zakonitosti3 ograničenja kretanja smještajem u Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik (TPC Tovarnik). U okviru upravno-sudske ocjene zakonitosti odlučuje se o potvrdi ili ukidanju donesenih rješenja Ministarstva unut...
Article
Full-text available
The result of expanding jurisdiction of the European Union (hereinafter: EU) is not only the increase in number of sectors in which special administrative procedures are enforced, but also the increase in number of corresponding bodies and agencies. The current state is characterised by lack of coordination and uniformity and absence of codified pr...
Presentation
Full-text available
The result of expanding jurisdiction of the European Union (hereinafter: EU) is not only the increment in number of sectors in which special administrative procedures are enforced, but also the increase in number of corresponding bodies and agencies. The current state is: incoordination, lack of uniformity and absence of codified procedural rules w...
Article
Full-text available
PREDSTAVLJANJE KNJIGE PROF. DR. SC. IVANA KOPRIĆA „USPAVANO SRCE DEMOKRACIJE: LOKALNA SAMOUPRAVA ZA GRAĐANE I ZAJEDNICU“
Article
Full-text available
Pregledni znanstveni rad UDK: 35.077.3(497.5) 351.94(497.5)(094.8) 347.998.85(497.5)(094.8 Ana Đanić, mag. iur, asistentica Pravni fakultet Osijek Doc. dr. sc. Lana Ofak Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu DJELOTVORNOST ŽALBE U UPRAVNOM SPORU KAO JEDAN OD TEMELJNIH INSTITUTA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA Sažetak: Kao najznačajniji oblik sudskoga nadzora...
Article
Full-text available
In some cases, administrative issues cannot be processed by applying the Administrative Disputes Act form 2010 and are not under the jurisdiction of the single-instance administrative courts and are therefore forwarded to the higher judicial instance. There are, however, no rules to be applied for recognizing such cases neither in the domestic nor...
Presentation
Full-text available
Within the Croatian administrative law, the realisation of the administrative-judicial protection of the parties` right to access information is ensured in a specific manner and is therefore considered an exception from the organizational concept of the two-instance courts. The law suit is normally submitted to the first instance administrative cou...
Article
Full-text available
Openness, transparency and availability of information from public authorities is, above all else, the foundation of a democratic society and also a significant factor in the growth and advancement of economy. To reflect this, the right of access to information was raised to the constitutional level in 2010 and constitutes one of the basic human ri...
Article
Full-text available
The paper will shortly show and analyze the legal framework of the right to access information based on grammar, logical and teleological method of interpreting the Act on the Right of Access to Information. The emphasis will be put on the competent authority, the procedure of leading the special administrative procedure as well as its features. Th...
Conference Paper
Full-text available
Since 2010 extraordinary legal remedy has been used in the Croatian system of administrative adjudication known as the request for extraordinary review of legality of the final verdicts. Through the grammatical, logical and teleological methods of interpretation, the paper analyzes the provisions of the Administrative Disputes Act from 2010 regulat...
Conference Paper
Full-text available
Through the public administration reform and Special attention will be given to examining the impact of this model in promoting and enhancing the efficiency of public administration with the intention of providing better quality of communication and services to citizens. Furthermore, the implications of its application in practice will be examined....
Conference Paper
Full-text available
Glavna obilježja proteklog desetljeća na području sigurnosti cestovnog prometa su povećanje broja prometnih nesreća i ozlijeđenih sudionika u prometu, dok je broj poginulih u padu. Na žalost, sigurnosti prometa se pažnja poklanja tek nakon prometnih nesreća. Zakon o sigurnosti prometa na cestama je od svog donošenja 1990. godine nekoliko puta znača...

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Archived project
Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.
Project
Istražiti način transponiranja procesnih direktiva EU u hrvatski prekršajni postupak u zakonodavstvu i praksi Istražiti odabrane opće institute prekršajnog prava i prava tržišnog natjecanja u zakonodavstvu i praksi te njihov povijesni razvoj Istražiti odabrane prekršaje i upravno-kaznene mjere u zakonodavstvu i praksi, s naglaskom na prekršajno-pravnu zaštitu posebnih skupina
Archived project
Osnovna analiza obuhvaća područje stručnog usavršavanja u širem smislu, analizu strateškog i zakonodavnog okvira, identifikaciju institucionalnih ključnih dionika, procjenu potreba državnih službenika i ponude usavršavanja službenika javne uprave u Republici Hrvatskoj, opis organizacije, rada i upravljanja programima DŠJU te analizu postojećih oblika komunikacije i suradnje.