Altuğ Koç

Altuğ Koç
Kirklareli University · Department of International Relations

Master of Political Science and International Relations
Studying PhD

About

6
Publications
1,844
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2016
4 Research Items
4 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0

Publications

Publications (6)
Chapter
Full-text available
Özet: Latin Amerika ve Karayipler’de yer alan 33 ülkenin her birinin tarihsel gelişimi ve ülke yapısı, tüm ortak paylaşımlarına ve miraslarına rağmen, birçok farklı özelliğe sahiptir. Orta Amerika’nın en büyük nüfusa ve ekonomisine sahip olan Guatemala; demografisi, siyasal sistemi, iktisadi yapısının iniş çıkışları ve sosyokültürel çeşitliliğinin...
Chapter
Full-text available
Özet: 1923’ten günümüze Türk Dış Politikası genel çizgisini koruduğu gibi, uluslararası sistemin değişen yapısına göre konum almayı da ihmal etmemiştir. İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Küba Füze Krizi, Johnson Mektubu, Sovyetler Birliği’nin dağılması gibi 20. Yy.’ın dünya siyasetini sarsan olaylar, Türkiye’yi de dolaylı ya da direkt olarak etkil...
Article
Full-text available
Özet: Michel Foucault, iktidarı konu ettiği çalışmalarında, iktidarın ne olduğunu cevaplamaya çalışmamıştır. Ona göre iktidar zaten her yerdedir. Esas aradığı iktidarın öznelere ve bireylere nasıl uygulandığıdır. İktidarın özneyle olan ilişkisi, yönetim sorunsalı ve özne, çalışmalarının ana temalarıdır. Kliniğin Doğuşu ve Hapishanenin Doğuşu çalış...
Article
Full-text available
Özet: Türk Siyasi Tarihi’nde önemli ve uzun yerlerden birine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 1965 Genel Seçimleri’ne çok az bir süre kala kendini resmen ortanın solunda bir parti olarak tanımlaması, CHP’nin merkez sol siyasete geçişinin ilk kıvılcımı olmuştur. Bu aynı zamanda, Türk Siyasi Tarihi’nde bu denli büyük ve köklü bir partini...
Book
Full-text available
İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak sunulduktan sonra kitap haline getirdiğimiz bu çalışmanın amacı, Türk Siyasi Tarihi’nin en eski ve en önemli siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi ve 1961 Anayasası’nın ardından oluşan yeni politik ortamdaki duruşunu ve dönüşümünü inceleyerek,...
Thesis
Full-text available
Öz: Bu çalışmanın amacı, Türk Siyasi Tarihi’nin en eski ve en önemli siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi ve 1961 Anayasası’nın ardından oluşan yeni politik ortamdaki duruşunu ve dönüşümünü inceleyerek, bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkan ‘Ortanın Solu’ söyleminin 1965 Genel Seçimleri’ndeki et...

Projects

Projects (2)
Project
Political System, Social Movements and Latin American States
Project
Investigating Derrida's hospitality concept.