Alper Durukan

Alper Durukan
Van Yuzuncu Yil University · Science Education

Research Assistant & PhD Candidate @Science Education

About

26
Publications
3,456
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
33
Citations
Introduction
My name is Alper, a phD candidate at Science Education doctorate programme in Middle East Technical University and also working as a research assistant at Van Yuzuncu Yil University, Education Faculty, Department of Science Education since 2016. I am particularly insterested in the use of innovative technologies in science education; specificly virtual-reality assisted training of pre-service science teachers. I have a humble experience at quantitative, qualitative, and mixed methods.
Education
October 2018 - October 2022
Middle East Technical University
Field of study
  • Science Education
September 2016 - September 2018
Yuzuncu Yil University
Field of study
  • Pre-Service Science Teacher Training

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
The term “Virtual Reality” currently refers to a profound sensory immersion of the user in a synthetically generated virtual environment. It is foreseen that virtual reality will gain a substantial role in the instruction of science. In this literature review, the purpose was to investigate the research on the utilization of virtual reality in the...
Chapter
Full-text available
Araştırmanın amacı, sanal gerçeklik destekli fen öğretimi etkinliklerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek somut materyal örneklerinin tanıtılması ve bu sürece dair deneyimlerin araştırmacılarla ve uygulayıcılarla paylaşılmasıdır. Bu doğrultuda ilk olarak fen öğretiminde kullanılabilecek düşük maliyetli ve ulaşılabilir mobil sanal gerçeklik ara y...
Article
Full-text available
Innovative instructional technologies, especially virtual reality devices, are becoming more prominent and feasible in science education. Concerning science laboratories, activities enriched with virtual reality technology have the potential to make unobservable phenomena accessible in any school. This virtual reality technology has the potential t...
Thesis
Full-text available
Teknolojik imkânların gelişmesi ve olanakların yaygınlaşmasıyla çağın gereklilikleri de değişim göstermekte, nitelikli insan tanımı da bu doğrultuda evrilmektedir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bireyler yetiştirmeleri beklenen fen bilimleri öğretmen adaylarının da bu anlamda yetkinlik kazanmaları önem taşımaktadır. Fen bilimleri öğretmenl...
Article
Full-text available
Link: https://ijpe.penpublishing.net/makale_indir/2306 International Journal of Progressive Education, Volume 17 Number 4, 155-170, 2021. In the literature, there are studies that separately tackled with how the epistemological beliefs and multiple domains of intelligence of the individuals have developed through their experiences. However, no stu...
Conference Paper
Full-text available
The integration of information and communication technologies (ICT) in the training of pre-service science teachers has an essential place in the literature and promises meaningful outcomes. Therefore, it has become essential to define the connotations of undergraduate training experience for pre-service science teachers that will encourage them to...
Conference Paper
Özet çalışmanın kitap bölümü olarak genişletilmiş tam metnine bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.researchgate.net/publication/342353341_Sanal_Gerceklik_Destekli_Fen_Ogretimi_Etkinlikleri
Chapter
Full-text available
Günümüz fen eğitiminin en temel sınırlılıkları; böylesine kapsamlı bir disiplinin öğretiminde sınıfın dört duvarlarının arasında kalan alanla yetinilmesi ve alışılageldik öğretim yaklaşım ve materyallerinin böylesine kapsamlı bir konu alanının içselleştirilmesinde yetersiz kalmasıdır. 1960’lı yıllardan bu yana fen eğitiminde öğretim teknolojilerini...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, 5E öğrenme modelini takip ederek Fen Bilimleri dersi 4. sınıf kazanımları bağlamında fen laboratuvarında mikröğretim aktiviteleri gerçekleştiren öğretmen adaylarının uygulamalarından yansımaları ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı ikinci sınıfta öğrenim gören...
Conference Paper
Full-text available
Günümüz teknolojik gelişmelerdeki eğilimler düşünüldüğünde, yenilikçi öğretim teknolojilerinin gelecekte fen öğretiminde önemli bir paya sahip olacağı düşünülebilir. Nitekim teknolojik gelişmeler neticesinde kullanılmakta olan birçok öğretimsel yöntemler güncelliğini yitirmekte ve günümüzün trendlerine uyum sağlayamamaktadır. Bu nedenle geleceğin ö...
Conference Paper
Full-text available
It was aimed to investigate the pre-service teachers' epistemological beliefs, their intelligence profiles and the relation of their epistemological beliefs and intelligence profiles regarding different teaching branches. The descriptive model was used for determining epistemological beliefs and multiple intelligence areas of pre-service teachers....
Conference Paper
Full-text available
It will be inevitable to draw attention to the collective importance of the role of the teacher in the education of the students as well as the role of the teaching staff in the institutions that train these teachers. In pre-service education, it can be predicted that prospective teachers will take their "teachers" as role models, just like their f...
Conference Paper
Full-text available
The adaptation of countries to the innovations and changes brought by the 21st century and their advantageous position among the other countries will be possible by educating the individuals in a more qualified way. From this point of view, it is crucial to train qualified pre-service teachers taking place in various stages of the education system...
Conference Paper
Full-text available
Today's pre-service teachers will play an essential role in educating qualified individuals who will play an active role in the society in the coming years. Therefore, it is crucial to ensure professional development of pre-service science teachers. In this context, there is also a course in the science teacher training program of education faculti...
Conference Paper
Full-text available
Educational technologies positively affect the retention of the knowledge, owing to stimulation of multiple sensory organs. Therefore, innovative teaching technologies need to be integrated into educational environments. However, considering today's technological possibilities, it seems that studies on the usage of innovative technologies in educat...
Thesis
As the developing technological opportunities are becoming widespread, the requirements of the era changes and the definition of "qualified individual" evolves accordingly. Therefore the development of prospective science teachers that expected to nurture the individuals who can meet those emerging needs of the society, is gaining importance. Use o...
Article
Full-text available
The aim of the study was to seek the impact of inquiry-based learning instruction on pre-service science teachers’ academic achievement and knowledge of macroscopic, microscopic, and symbolic levels at analytical chemistry laboratory. Pre-test post-test control group as the type of quasi-experimental design was conducted. Convenience sampling metho...
Conference Paper
Full-text available
Virtual reality technology is a new and interesting technology. Virtual reality refers to creating a perception of a real environment through simulations appealing to more than one sense organ. Though this technology is still not as mature and common as computers, it is expected to substitute many devices in the future. Despite the limited number o...
Conference Paper
Full-text available
Research findings emphasize that technology should be included in the teaching process for effective and permanent learning to be achieved. In Turkey, attempts have been made to incorporate technology in the educational process and ensure more efficient use of technology by taking constructivist learning approach as basis in curricula. The main poi...
Conference Paper
Full-text available
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının temel felsefesi olan yapılandırmacı öğrenme kuramında öğrenci, araştıran ve bilginin kaynağını irdelemenin yanında elde ettiği bilgiyi de zihninde yapılandırarak özümseyen bir birey rolündedir (Milli Eğitim Bakanlığı[MEB], 2013, s. III). Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilen fen öğretimi, gel...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu Yaşadığımız çevre, kolayca bozulabilecek ve zarar görebilecek bir yapıya sahiptir. Diğer taraftan, günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi, bireylerin yaşamlarını kolaylaştırırken, aynı zamanda yaşanılan çevrenin zarar görmesine de neden olmaktadır (Artun, 2013). Yaşanan bu olumsuzluklar çevrenin yanında dünyanın ekolojik dengesinin bo...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında öğrendikleri öğretim yöntem ve modellerini uygulamaya aktarabilme durumunu araştırmaktır. Bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim bahar yarıyılında öğrenim gören üçüncü sınıf fen bilimleri 47 öğretmen adayı ile...

Questions

Question (1)
Question
Dear fellow academicians, firstly I wish the health & safety of you and your relatives during this pandemic; and present my kindest regards from Turkey. I am working on a research project that is orientated towards the pre-service training of science teachers through the utilization of low-end VR (Virtual reality) materials. Although bearing a humble background regarding this topic, I am also aware that there is still much to go before sufficiently rationalizing it and inferring any potential conclusions as a result of such an intervention.
Therefore, I am asking for your thoughts, backing, and counter-arguments against the use of VR in the training of pre-service science teachers. As a tentative outline, I am proposing the basic elements as follows;
The central educational gap that will be addressed: I plan to address the artificiality of the science instruction in the classrooms, which have been torn apart from the actual context that modern science is concerned with. My preliminary target in this manner is the facilitation of the instructional practices of pre-service science teachers.
Underlying theoretical perspective: I plan to adhere to the Contextual learning theory as my central perspective of research. In the research on VR-assisted science education, the most prominent tendency is the lack of theory, particularly in manipulative interventions. Apart from that, the Experiential learning theory appears as the dominant choice in the relevant literature, which primarily is in-line with high-end VR materials. However, I am keen to believe that the nature of contextual learning is compatible more with low-end VR materials, which I plan to utilize for this intervention.
What is the nature of the intervention that you plan to develop?: During the micro-teaching practices of pre-service science teachers, I plan to require them to use their mobile phones as VR headsets with the phone shell that I will provide. The reflections of this intervention will be evaluated with the focus group interviews and the quantitative queries regarding the technology acceptances of the participants as well as the peer reviews between the participants and the initial feedbacks of mine for them
Who is the target group of the intervention?: The target group of the intervention thought to consists of the pre-service science teachers from a state university that enrolled in the "Instructional Technologies" course.
What kind of setting will you use?: I plan to train and encourage the participants to use low-end VR during their micro-teaching practices during the approximately 12-week semester, first three weeks allocated for the necessary training. The required hardware power is abundant as the participants will use their devices, as the VR interface framework named Google Cardboard is compatible with most of the consumer devices. The head-mounted displays that I will provide are low-cost tools that just contain two biconvex optic lenses and an area that the smartphones from different sizes can be embedded. This even can be DIY' ed using regular cardboards, as the name suggests.
What kind of learning outcomes do you plan to target?: Technology acceptance of pre-service teachers, primarily through the mixed-method evaluations, in order to ensure the triangulation(s) of data, method, inferences resulting from these.
What I am requesting from you resembles a pre-peer-review for such a construction. For example, I would be flattered if you would propose alternative learning theories to take as the basis of such an intervention, sharing your ideas, the suitable VR-based materials, resources and tools to use in the process and may even propose an adequate educational design research framework for me to adhere to.
Let such a conversation to flourish, which would not only guide me during this process but also serve as a convalescent topic of discussion for relevant emerging research! As this encouragement implies, I intend to keep this discussion alive until being incapable of doing so :-) Let us brainstorm together and assemble as the "Avengers" of the science education literature!

Network

Cited By