Alper Aytekin

Alper Aytekin
Bartin University · Management Information Systems

Professor
Working on ...

About

51
Publications
72,235
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
232
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
163 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
July 2020 - present
Bartin University
Position
  • Professor
January 2009 - September 2021
Bartin University
Position
  • Head of Department
June 2008 - June 2021
Bartin University
Position
  • Professor (Associate)
Education
October 2020 - December 2021
Ataturk University
Field of study
  • Computer Programming
October 2020 - December 2021
Anadolu University
Field of study
  • Web Developer
October 2016 - July 2019
Anadolu University
Field of study
  • Management Information Systems

Publications

Publications (51)
Article
Full-text available
In order to increase the competitiveness of companies, there are factors that need to be considered both in the domestic and foreign markets. In particular, companies that want to maintain their presence in the foreign market must differentiate from other companies in the industry and gain significant advantages over their competitors in order to m...
Article
Full-text available
It is estimated that by 2050 the world population will increase by one third. Most of these people will continue to live in developing countries. This means that more people will live in cities. According to FAO, if current revenues and consumption increase continue, agricultural production is expected to need 60% additional production to meet the...
Article
Full-text available
Bilgi teknolojileri teknolojik gelişmeler sonucunda çoğu işletmenin bünyesine dahil olmuş durumdadır. Bilgi teknolojilerine bağlılık, teknoloji kullanımındaki artışa bağlı olarak artmaktadır. Sürdürülebilirlik, iş performanslarını sürekli artırma ve iyileştirme istekleri, beraberinde bilgi teknolojilerini kontrol etme ihtiyacını doğurmaktadır. Bilg...
Book
Full-text available
Temel Kavramlar *İşletmelerin Amaçları ve Sorumlulukları *İşletmelerin Sınıflandırılması *İşletmelerin Kuruluşu *İşletmelerde Büyüme ve Büyüme Stratejileri *İşletmelerde Performans Kavramı ve Ölçümü *İşletmecilik Olgusunun Tarihsel Gelişimi *Yönetim *Üretim *Pazarlama *Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi *Muhasebe *Finansman *İnsan Kaynakları Yöne...
Article
Full-text available
• The selection of location is vital for a timber factory to keep on functioning. It is a significant decision during the setup of a business and the preparation of projects. Therefore, dual scaling method often used for selecting the timber factory location and Analytic Hierarchy Process (AHP) have been used in this study. While the AHP method and...
Article
Full-text available
Algoritma bir problemin çözümünün veya belirlenen amaca nasıl ulaşılacağının anlatıldığı yoldur. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere algoritma bir sonuç değil sonuca götüren yoldur. Günümüzde her alanında var olan algoritmalar; teknolojik gelişmeler ile hayatımızı daha da fazla etkileyerek yaşantımızda merkezi bir önem kazanmış durumdadır. Algoritmanın...
Article
Full-text available
Bilişim sistemlerinin önemi hemen her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de her geçen gün giderek artmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile birçok uygulamanın elektronik ortama taşınabilmesinin sayesinde bir hastanın sağlığı ile ilgili tüm bilgiler veri tabanına kaydedilmekte ve bu bilgilere ihtiyaç duyulduğu an hızlı bir şekilde erişilebilmektedir....
Article
Full-text available
Her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilişim teknolojilerinin, internetin yaygınlaşması ile birlikte hem kişisel hayatımızda hem de kamu kurumlarında kullanımı yaygınlaşmıştır. Bilgisayarların açıldığı andan itibaren otomatik olarak görev yapan, kullanıcı ile bilgisayar arasında köprü görevi gören ve bilgisayarların çalışm...
Article
Full-text available
Bilişim sistemleri, teknik olarak bir organizasyonda daha etkin ve kolay karar vermeyi sağlayan, yönetici veya karar vericilerin bilgiyi daha anlamlı ve işlevsel bir konumda sağlayarak işlerini hızlandıran, çağa ve gereksinimlere uygunluğu her an güncellenebilen sistemlerdir. Elde edilen ve işlenmesi gereken bilgi, bu sistemler aracılığıyla ihtiyaç...
Article
Full-text available
Sanayi devrimi sonrası artan rekabet ile farklılık oluşturmak isteyen üreticiler, teknoloji unsuruna daha büyük önem vermektedirler. Giyilebilir teknolojiler, teknolojinin yardımı ile oluşturulan inovatif ürünlerdir ve 21. yüzyılın en önemli teknolojik unsurlarından biri olarak kabul edilebilirler. Giyilen kıyafetlerin ve kullanılan aksesuarların ü...
Article
Full-text available
Geleceğe yön veren en önemli araçlardan biri olan kodlama, bugün gelinen noktada yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemli bir unsurdur. Bilişimin etkisini giderek artırdığı günümüzde kodlama öğrenmenin gerekliliği de giderek artmaktadır. Teknoloji çağı olarak da adlandırılan 21.yy da bir şeyler üretebilmek adına kodlama öğrenmeye küçük yaşlarda...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Bartın ilinde eğitim hizmeti veren resmi öğretim kurumlarında görev yapan ve bu kurumlarda yönetici kademesinde çalışmakta olan öğretmenlerin teknolojiye, teknolojik gelişme ve değişimlere uyumluluğu konusunda bir analiz yapılmıştır. Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumları ile Bartın Üniversitesi'nden bilişim konusundaki istek...
Book
Full-text available
Bu kitapta; sorunlar karşısında basit düşünmenin ne demek olduğu, algoritma ve akış diyagramları mantığı ile anlatılmaya çalışılmıştır. Ardından algoritmaların bir programlama diline nasıl dönüştürüldüğü gösterilmiştir. Bu konuların anlatımında ve örneklendirilmesinde QBasic dili ve günümüzün popüler programlama dili Java kullanılmıştır.
Article
Full-text available
Ülkemizde ve dünyada kullanım oranı artmakta olan bankamatikler günün her saati verdiği hizmetle banka müşterilerinin birçok ihtiyacını karşılamakta, insanların zamanının kısıtlı olması, işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istemeleri ve bu işlemleri gerçekleştirmeyi sıra beklemeden yapmak istemelerine bağlı olarak arayüz kullanım kolaylığı...
Article
Full-text available
Performance evaluation is one of the important tools of modern human resource management. The evaluation of the employees in public and private sector is an important managerial process both for the employee himself and the organization itself. Performance management is a systematic management tool and used in organizations to show employees their...
Article
Full-text available
Dijitalleşen dünyada son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında gelen ödeme teknolojileri gün geçtikçe hızlı bir şekilde gelişme göstermekte ve yeni ödeme teknolojileri ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde müşteriler, ürün veya hizmetleri satın almak için artık nakit para ihtiyacı duymamaktadırlar. İnsanoğlunun teknolojiye...
Article
Full-text available
That the foreign trade enjoys an important place in the industrialization policies shows the need to develop fiberboard industry and give important to this sector. For this reason, it has become very important to examine changes to occur in the production and foreign trade structure of fiberboard industry in Turkey over time. And hence in this stud...
Article
Full-text available
Today, paper is one of the most needed products for its cultural and industrial use. As an indispensable component in our lives, paper has been improved by technology and developments and it’s become more aesthetic and this leads to a gradual increase in the use of paper products per capita every year. In this study, forecasting was carried out in...
Article
Full-text available
While development and change of the social life in recent years has noticeably increased demand for forest products, the production, export and import of the forest products accordingly changed in terms of quantity and quality as well. This change have, of course, transformed the forest products economic sector to a more dynamic structure, ensuring...
Article
Full-text available
ZET Fayda-Değer Analizi, çeşitli amaçların özdeş fiziksel ya da paraya ilişkin birimlerle açıklanamadığı durumlarda, ormancılıkta çok yönlü kullanımda en iyi çözümün bulunması için kullanılan psikometrik (içsel) değerlendirme yöntemidir. Bu yöntem önerilen seçeneklerin sonuçlandırılması için sistematik bir değerlendirmeyi sağlayarak karar vermeyi k...
Conference Paper
Full-text available
Many models are suggested to solve course timetabling problems, but a comprehensive solution could not be found because of the variety of constraints. In this study, a new approach was proposed to solve course timetabling problems that encountered by educational institutions frequently. Graph coloring algorithm is applied for produce an initial sol...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi öğrencilerinin yurt veya ev tercihlerine neden olan öncelikler araştırılmıştır. Arzu edilen sonuçları elde etmek için Bartın Orman Fakültesi'nde okumakta olan 199 öğrenciyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programına aktarılmış ve burada değerlendirilmiştir. Buna göre öğr...
Article
Full-text available
In this study, computer aided drying schedules were developed for Camiyani Black Pine (Pinus nigra var. pallasiana) lumber for less than 30 mm thick, between 30-60 mm thick and larger than 60 mm. Schedules were calculated on drying gradient basis. In this software (named KILNBRAIN), users can find more then one hundred other species' data (density,...
Article
Full-text available
This study has been prepared to determine the im-portance of existing historical, cultural and natural resource values and outdoor recreation areas in the City of Bartın and its environs. Besides, it has been prepared to expose the ecologic and economic potential values of existing re-creation resources. Also computer software, which deter-mines th...
Technical Report
Full-text available
The Economic Valuation of Conservation of Wildlife Resources and Hunting Services in Bartın: Number of studies on economic valuation of environmental resources, goods and services have been increased since 1980, especially in developed countries. In this context many studies on estimating economic values of conservation of wildlife resources and hu...
Article
Full-text available
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı gün geçtikçe daha yaygın hale gelmekte ve son zamanlarda eğitim kurumlarında uygulanması tartışılmaktadır. Mal üreten işletmeler gibi üniversitelerin de girdi, süreç, çıktı ve müşterileri vardır. Üniversiteler, rekabetin getirdiği şartlar nedeniyle, iç ve dış müşterilerin tatmini, istek ve beklentileri doğrultu...
Article
Full-text available
In this study, the effect of treatment time on dimensional stability, moisture content, and mechanical properties of heat-treated Anatolian chestnut (Castanea sativa Mill.) were investigated. Test specimens were subjected to a temperature of 180°C at atmospheric pressure for five different treatment times (2,4, 6, 8, and 12 hours). After the heat t...
Article
Full-text available
Value benefit analysis (VBA) is a psychometric instrument for finding the best compromise in forestry multiple-use planning, when the multiple objectives cannot be expressed in the same physical or monetary unit. It insures a systematic assessment of the consequences of proposed alternatives and thoroughly documents the decision process. The method...
Article
Full-text available
In this study, screw and nail withdrawal resistance of fir (Abies nordmanniana), oak (Quercus robur L.) black pine (Pinus nigra Arnold) and Stone pine (Pinus pinea L.) wood were determined and compared. The data represent the testing of withdrawal resistance of three types of screws as smart, serrated and conventional and common nails. The specimen...
Article
Full-text available
The difficult cultivation of the saffron plant (Crocus Sativus L.) make the spice of the same name made from its dried stigmas very valuable. It is estimated that some 75,000 blossoms or 225,000 hand-picked stigmas are required to make a single pound of saffron, which explains why it is the world's most expensive spice. The aim of this study was to...
Article
Full-text available
Kâğıt üretiminde sürekli değişen koşullar nedeniyle prosesi kontrol altında tutmak zordur. İstenilen kalitenin sağlanabilmesi için, proses sırasında işleme ara vermeden gereken ayarlamalar yapılabilmelidir.
Article
Full-text available
İşletme kuruluş yeri seçimi, işletmenin faaliyetlerini ve ömrünü sürdürebilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Kuruluş yeri seçimi, işletmenin kurulması ve projelerinin hazırlanması sırasında önemli bir karar niteliği taşımaktadır. Karar vermeden önce detaylı incelemeler yapılması gerekir. Zira bu karar işletmenin gelecekteki faaliyetlerinde maliy...
Article
Full-text available
Ahşap tekneler, deniz içinde kullanıldıklarından ötürü açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur, deniz suyu, dalga kuvveti, rüzgar vb. bir çok olumsuz faktörün etkisine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle, uzun yıllar hizmet verebilmeleri için konstrüksiyonel olarak sağlam olmaları, üretimlerinde kaliteli malzemelerin kullanılması ve iyi bir i...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi’nin diğer orman fakülteleri içindeki yeri tartışılmıştır. Türkiye’de toplam 9 adet orman fakültesi vardır. Bu fakültelerin son 5 yıldaki öğrenci sayıları, akademik personel sayıları, öğrenci sayısının akademik personele oranları ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) taban puanları karşılaştırılmıştır. Bartın Orman Fakült...
Article
Full-text available
Yatırım projelerinin hazırlanması zor ve zaman alan bir süreçtir. Yatırım projelerinin hazırlanması kadar değerlendirmesi de hayati bir öneme sahiptir. Bu amaçla, yatırım projelerini değerlendiren bir bilgisayar paket programı geliştirilmiştir. Bu program sayesinde hazırlanan yatırım projelerinin Net Bugünkü Değer, Fayda/Maliyet, İç Karlılık oranla...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Bartın Orman Fakültesi ana binasının ve girişinin fotoğrafları dijital olarak çekilmiş. Daha sonra bu fotoğraflar dijital görüntü işleme programları ile düzenlenerek yeni fotoğraflar oluşturulmuştur. Bartın Orman Fakültesi binasının ve yerleşke girişinin çevre düzenlemesi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Bu çalışmada amaçlanan yapıla...
Article
Preparing investment projects is a hard & time-consuming process. Not only preparing but also evaluating the investment projects has a lot importance.Hence, a software program evaluating the investment projects has been developed. With this program, net present value, benefit/cost rate & international rate of return is found. Hence the evaluation o...
Article
Full-text available
Fayda-Değer Analizi, çeşitli amaçların özdeş fiziksel ya da paraya ilişkin birimlerle açıklanamadığı durumlarda, ormancılıkta çok yönlü kullanımda en iyi çözümün bulunması için kullanılan psikometrik (içsel) değerlendirme yöntemidir. Bu yöntem önerilen seçeneklerin sonuçlandırılması için sistematik bir değerlendirmeyi sağlayarak karar vermeyi kolay...
Book
Full-text available
Article
Full-text available
Endplan, endüstriyel plantasyon yatırımları için en uygun yerin seçilebilmesi ve çeşitli planlama stratejilerinin bir model üzerinde denenerek en iyi sonucu veren alternatifin tespit edilebilmesinin sağlanabilmesi için hazırlanmıştır. Karlılık ve verimlilik ilkelerine yönelik olarak tesis edilen ve işletilen endüstriyel plantasyonların değerlendiri...
Article
Full-text available
Araştırmada Orman Ürünleri İşletmelerine hammadde ile ilgili olarak 8 farklı soruluk anket çalışması uygulanmıştır. Bu amaçla Orman Ürünleri Endüstri sektörü faaliyet konularına göre (kereste, yonga levha, lif levha, kaplama, kontrplak, mobilya ve kağıt) olmak üzere yedi gruba ayrılarak kereste, mobilya ve kağıt sanayisinde büyük ölçekli işletmeler...
Article
Full-text available
Bu araştırmada ülkemizde kullanılan 8 farklı kağıt türünün talep tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Kağıt tüketimini etkileyebilecek değişkenler olarak kağıt ürünleri ve basım sanayisine ait toplam eşya fiyat endeks sayıları, ithalat ve ihracat miktarları, Gayri Safi Milli Hasıla ve nüfus faktörleri dikkate alınmıştır. Bilindiği gibi kağıt-kart...
Book
Full-text available
QBasic Programlama

Network

Cited By