Alicia Dibbets

Alicia Dibbets
Utrecht University | UU · School of Law

LLM International Law, Human Rights

About

5
Publications
2,303
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Introduction
Alicia Dibbets currently works as independent human rights researcher, among others for the Research Centre for Social Innovation, Hogeschool Utrecht.
Skills and Expertise

Publications

Publications (5)
Article
Full-text available
The realization of human rights standards depends in part on the commitment of local actors. It can be argued that local public service professionals such as social workers can also be regarded as key players. The possible role of social workers becomes imperative if these professionals are working in a policy context that is not congruent with hum...
Technical Report
Full-text available
Omdat wet- en regelgeving lastig te doorgronden kunnen zijn, staan in verschillende Nederlandse gemeenten sociaal raadslieden de eerstelijns professionals in wijkteams bij. Deze rechtshulpverleners adviseren en ondersteunen individuele burgers en sociaal werkers op juridisch gebied. Zodoende leveren zij tezamen met de sociale professionals in de wi...
Technical Report
Full-text available
Met de transities in het sociaal domein en de daarmee veranderende rol van de sociaal werker wordt een mensenrechtenbenadering relevanter. Het sociaal werk wordt steeds vaker geprofileerd als ‘mensenrechtenberoep’ omdat deze professionals een brugfunctie vervullen tussen de leefwereld van burgers en het lokale beleid. Sociaal werkers in wijkteams b...
Article
Full-text available
The importance of specific professions for human rights realization is increasingly recognized. Journalists, teachers, and civil servants are all considered to play a role because their work affects individual rights. This is also the case for social workers. The connection between social work and human rights is evident in the large amount of lite...
Article
Full-text available
Mensenrechten krijgen steeds meer aandacht in Nederland op lokaal niveau, zo ook binnen het sociaal werk. Met de transities in het sociale domein en de daarbij veranderende rol van de sociaal werker kunnen mensenrechten een handzaam perspectief bieden. Hoe komen sociaal werkers in hun werk in aanraking met mensenrechten? En hoe wordt er nagedacht o...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking is getreden, op 1 januari 2015, is de gemeente verplicht onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. In bijna 90 procent van de gemeenten zijn wijkteams opgericht waarvan een deel deze onderzoeken voor de gemeente uitvoert, al dan niet met het mandaat om een juridisch besluit voor een voorziening te nemen. Aan de hand van een casestudy van lokale professionals worden 'legal capabilities' in kaart gebracht om zicht te krijgen op eventuele neveneffecten van het bieden van persoonlijk maatwerk aan burgers door sociale professionals. Deze verkenning van juridische kennis, vaardigheden en houdingsaspecten draagt bij aan de innovatie van de beroepspraktijk en onderwijs.