Ali Murat Kırık

Ali Murat Kırık
Marmara University · Department of Radio, Television and Cinema

Associate Professor
Marmara University, Department of Radio, Television and Cinema

About

113
Publications
195,164
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
710
Citations
Introduction
I’m Associate Professor in Marmara University Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. In 2008, I obtained the Bachelor’s Degree from Marmara University Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. Meanwhile, I have worked in several media associations. In 2013, I was awarded the Ph.D. degree by the same department.My doctoral thesis is based on research I conducted on the use of the Social Media by the Turkish youth.
Additional affiliations
November 2009 - November 2020
Marmara University
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • I’m Associate Professor in Marmara University Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. In 2008, I obtained the Bachelor’s Degree from Marmara University Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. Meanwhile, I have worked in several media associations. In 2013, I was awarded the Ph.D. degree by the same department.My doctoral thesis is based on research I conducted on the use of the Social Media by the Turkish youth.
Education
September 2010 - June 2013
Marmara University
Field of study
  • Radio TV and Cinema
September 2008 - May 2010
Marmara University
Field of study
  • Radio TV and Cinema
September 2004 - June 2008
Marmara University
Field of study
  • Radio TV and Cinema

Publications

Publications (113)
Article
Full-text available
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi sosyal paylaşım ağları gerek Türkiye’de gerekse de dünyada her geçen gün yaygınlaşan bir kullanıma sahiptir. Bu mecraların etkisiyle habere ve bilgiye ulaşma kolaylaşmış ancak haberlerin üretilme, yayılma ve tartışılma şekli de büyük bir değişime uğramıştır. Sosyal medyanın yeni iletişim akışlarını kolayla...
Article
Full-text available
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler 21.yüzyılda yaşamın her alanında bir değişim ve dönüşüm başlatmıştır. İletişim olanağı artmış, çalışma sektörleri değişmiş, insani ilişkiler dönüşüme uğramış ve kısacası yaşamın her alanına teknolojinin yansımaları hakim olmuştur. Teknolojik gelişmelerin hızı ciddi bir ivme kazanarak eğitim alanında da kendisini...
Chapter
Full-text available
Haberler, bireylerin ilgisini çekmeyi, bilgilendirmeyi veya eğitmeyi amaçlayan, insan faaliyetinin yayınlanmamış bir anlatımıdır. Haberin ilk şartı objektif yani tarafsız olmasıdır. İkinci bileşen insan aktivitesidir. Haberler şu ya da bu şekilde insan faaliyetiyle bağlantılı olmalıdır. Haberlerde somutlaşan bir olaya mutlaka insan unsuru dâhil edi...
Article
Full-text available
This study examines the relationship of fear of missing out (FOMO) with heavy social networking among Turkish university students (aged 17 - 55). Factor analysis of FOMO scale led us to evaluate the construct under two dimensions as (1) fear of missing experience and (2) fear of missing activity. The results revealed that fear of missing activity i...
Article
Full-text available
Dijital teknolojilerle birlikte kişiler arası iletişim ve kitle iletişim iç içe geçmeye başlamış, izleyiciler kendi mesajlarını üretip bu mesajları kitlelere yayabilir hale gelmişlerdir. 2000li yıllardan itibaren sosyal medya platformları ve bu platformların toplam kullanıcı sayıları hızla artmış, bugün milyarlarla ifade edilen kullanıcı sayılarına...
Chapter
Full-text available
Nowadays, it is seen that the media has made great progress with technological developments. Today, this digital technology, which is constantly growing like a living organism and rapidly surrounds people and makes them dependent on it, has also surrounded and transformed the mass media. CGI animation technology constitutes an important part of thi...
Preprint
Full-text available
This study examines the relationship of fear of missing out (FOMO) with heavy social networking among Turkish university students (aged 17 - 55). The perception of the possible role of parental supervision on online activities is also investigated. Factor analysis of FOMO scale led us to evaluate the construct under two dimensions as (1) fear of mi...
Chapter
Full-text available
Suskunluk Sarmalı kuramını 1974 yılında Alman siyaset bilimci Elisabeth Noelle-Neumann (1998) ortaya atmıştır. Genelgeçer bir ifadeyle toplumda çoğunluğun hâkim olduğu bir görüşün azınlık tarafından benimsenmemesi sonucunda bu azınlığın sessizliğe sürüklenmesi şeklinde tanımlanabilir. Kişiler toplumdan dışlanmaktan ve görüşlerinin onları kötü bir d...
Article
Full-text available
Yoga, bedeni, zihni ve ruhu eğiten ve kişinin kendini tanımasını sağlayan en eski kişisel gelişim yöntemlerinden biridir. Hindistan’da ortaya çıkmasına rağmen, Yoga felsefesi tüm dünyaya yayılmıştır. Özellikle yoganın sağlık üzerindeki etkileri, ruhsal etkilerden daha çok araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada yogaya ilişkin genel bir bilgilendirm...
Article
Full-text available
İletişim; yaşamını sürdürebilmesi, sosyalleşebilmesi, bilgilerini aktarabilmesi gibi nedenlerden ötürü insanoğlu için her zaman önem arz etmiştir. Bu bağlamda insanlardaki iletişim kurma arzusu, tarih boyunca belirli dönüşümlerden geçerek devam etmiş, etkileşimin yoğun olarak yaşandığı günümüz küresel dünyasında ise giderek daha da artmıştır. Özell...
Article
Full-text available
Gazetecilik alanı son yıllarda ortaya çıkan yeni iletişim teknolojilerinin etkisiyle kökten bir değişime uğramıştır. Bu bağlamda iletişimin dijitalleşmesi haber üretim pratikleri ve gazetecilerin mevcut iş yapış şekillerini dönüştürmeye başlamıştır. Habercilik endüstrisindeki değişimler nedeniyle de günümüz gazetecilerinin sahip olması gereken mesl...
Chapter
Full-text available
With today’s widespread Internet use and the considerable potential of Web 3.0 technology, social movements are not only becoming more prominent but are also significantly affecting greater masses. Indeed, social movements’ most important political feature is their pro-democratic nature and their emergence in oppressive political environments. Led...
Chapter
Full-text available
2019’un sonlarında COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün patlak vermesi, dünya genelinde -yaş, ırk, sosyal statü vb. ayırt etmeksizin- insanlığın sağlığı ve güvenliği konusunda hem sosyal hem de ekonomik olarak derin bir tehdit oluşturmuştur. Dünyadaki ülkeler, salgının patlak vermesiyle ilgili yayılımı ve yaklaşan sağlık sorunları ve...
Article
Full-text available
Sosyolojik bir varlık olan insan kültürel, iktisadi, biyolojik ve tıbbi durumlardan da etkilenebilmektedir. 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında tüm dünyayı adeta etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, insanoğlunu küresel anlamda etkileyen uluslararası bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir takım...
Article
Full-text available
The impact of new media is felt everywhere in the world and it has resulted to radical changes in the broadcast media industry. The usage of new media has improved globally and African countries in particular have witnessed too the impact of new media. This study investigated practices of broadcast media usage in the age of convergent new media tec...
Chapter
Full-text available
Yeni iletişim teknolojileri iletişimin doğasını etkilediği gibi eylemlerin doğasını da değiştirerek aktivistleri güç karşısında karşı konulmaz bir şekilde anarşist yapmıştır. Arap Baharı’ndan başlayarak Öfkeliler hareketine “Wall Street’i İşgal et” hareketinden “Gezi Parkı” eylemlerine ve son olarak da Sarı Yelekliler hareketi gibi bahsedilen bütün...
Article
Full-text available
Aim: This article was written in order to analyze the media influence on the people in North Macedonia and how the leisure time influences on choosing media sources. Method: For the purposes of the article, we have taken the last conducted research by the North Macedonian State Statistical Office and have conducted a survey using a sample of 2080 h...
Conference Paper
Full-text available
Hayatın her alanında kendisini göstermekte olan dijitalleşme sürecinin medya alanında özellikle sinema, televizyon, reklamcılık gibi görsel kültüre dair eserlerin üretildiği alanlarda etkisi çok yüksek bir şekilde kendisini hissettirmektedir. Bu noktada dijital ortamda üretilen görsel estetiğin uygulamaya dönüşmesinde en belirleyici rol oynayan fak...
Article
Full-text available
Yakın geçmişte iletişimin temel mecrasının geleneksel medyadan yeni medya denilen sosyal medya alanına yönelmesiyle alışılagelmiş bazı kavramlar farklı anlamlara bürünmüştür. Bu kavramlardan biri de akran zorbalığıdır. Bu noktada teknolojinin “kötüye yorulması ve zarar verme amaçlı kullanılması” ile “siber (sanal) zorbalık” adı verilen yeni bir kav...
Article
Full-text available
Televizyon, yayınladığı çeşitli programlarla dünyanın neredeyse her yerinden ilgiyle izlenmektedir. Özellikle dizi ve filmlere olan ilgi televizyon izleme oranlarının artmasında çok etkilidir. Yeni medya ile beraber gelişim gösteren internet teknolojisi günümüzde aranan her şeyin adresi konumuna dönüşmüştür. İnsanlar artık istediği her içeriği, ist...
Article
Full-text available
Communication is an indispensable part of our lives as a necessity and a desired element since the existence of man. The ways of communication and tools that have been constantly changing and developing in the historical process have had an impact on societies in every age. These effects were more pronounced on societies, especially in traumatic ev...
Article
Full-text available
Communication is an indispensable part of our lives as a necessity and a desired element since the existence of man. The ways of communication and tools that ha-ve been constantly changing and developing in the historical process have had an impact on societies in every age. These effects were more pronounced on societies, especially in traumatic e...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to analyze the correlation among the addiction of smart phone, the internet addiction and the fear of missing developments of the licensed athletes. The study was designed in the descriptive and correlational survey models of the quantitative research method. 548 voluntary licensed athletes in total studying at sports edu...
Article
Full-text available
With the developing communication technologies, social media has started to take an important place in human life. Social networks, which cannot act independently of the society in which they live, host users of all ages and create a ground where ideas can circulate freely compared to traditional media. Unlike traditional media, fast and technology...
Article
Full-text available
With the developing communication technologies, social media has started to have an important place in human life. Social networking networks, which cannot act independently from the society in which they live, accommodate users from all ages and create a ground for ideas to circulate freely compared to traditional media. Fast, technology-based onl...
Book
Full-text available
Yeni iletişim çağında bireyler simülasyon evreninin içinde yaşamaktadır. Hepimiz uyuyoruz ama farkında değiliz. Sosyal medya, Baudrillard’ın (2018: 13) deyimiyle “gerçeğin yerini alan simülakr” olmuştur. Sosyal medya kullanıcıları, artık eski medyanın tek yönlü enformasyon diktasına karşı sosyal medyada daha özgür bir alan bulabilmektedir. Sosyal m...
Chapter
Full-text available
Sosyal medya bugün gündelik yaşamın bir parçası. Bireysel pratikler gibi, kurumsal pratiklerin de olmazsa olmazlarından olan sosyal medya, her geçen gün popülerliğini artırıyor. Sosyal medyanın popülerliğinin artması, kültürel ve toplumsal etkiler gibi, ekonomi temelli sektörel etkileri de beraberinde getiriyor ve yeni meslek biçimlerinin oluşmasın...
Chapter
Full-text available
Yeni iletişim çağında bireyler simülasyon evreninin içinde yaşamaktadır. Hepimiz uyuyoruz ama farkında değiliz. Sosyal medya, Baudrillard’ın (2018: 13) deyimiyle “gerçeğin yerini alan simülakr” olmuştur. Sosyal medya kullanıcıları, artık eski medyanın tek yönlü enformasyon diktasına karşı sosyal medyada daha özgür bir alan bulabilmektedir. Sosyal m...
Chapter
Full-text available
İçerisinde bulunduğumuz çağın tartışmalı kavramlarından olan kimlik, ontolojik bir temsiliyete işaret etmekte, çeşitlilikleri ile geleneksel kalıpların dışındaki formlara dikkat çekmektedir. Çeşitlilik, çokseslilik ideasındaki postmodernizm, kendisini modernizmden ve dogmalardan ayırarak konumlandırırken, ortaya koyduğu argümanlardan birisi olan ço...
Article
Full-text available
Today, social media is at the center of our lives, covering someone of all ages and all walks of life. Web 2.0 technology called interactive web has enabled more participatory structure in the virtual environment. This participatory structure revealed the creation of different content in different social networks. Especially around the world, YouTu...
Article
Full-text available
The digital revolution that took place as a result of the advances in the new communication technologies has influenced almost every area of life. Computers, internet and digital technologies led to a major transformation in broadcasting. As the interactive web technology called as Web 2.0 reached users of all ages and all walks of life, the phenom...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Bu araştırmada, lisanslı sporcuların akıllı telefon, internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkuları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmaya, seçkisiz olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yoluyla belirlenen...
Article
Full-text available
İnternet ve teknolojinin toplumlar üzerinde yarattığı etki, geleneksel vatandaşlık olgusunu dijital ortama da taşımış ve bu durum, dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık olgusu; düzenli, etkili internet erişimi ve bilişim okuryazarlığını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, günümüzün vazgeçilmez iletişim ve paylaşım araçl...
Conference Paper
Full-text available
Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş ile birlikte tüketim daha önemli hale gelirken simgesel ve anlamsal postmodern bir boyut kazandı. Modern toplumun standart, homojen tüketim alışkanlıkları postmodern tüketim ile birlikte esnek, geçici, farklı, bireysel tüketime dönüşmektedir. Tüketim toplumu yeni teknolojilerin de etkisi ile yayılma alanın...
Conference Paper
Full-text available
Web 2.0 internetin daha interaktif kullanılmasını sağlamış ve sosyal ağların hayatımıza girmesine olanak tanımıştır. Beğen, paylaş, yorum yap gibi interaktif özellikler sosyal ağların kullanıcılar tarafından tercih edilmesini artırmıştır. Sosyal ağların yaygınlaşması ve burada paylaşılan her şeyin veri olarak algılanması, işlenmesi ve depolanması v...
Conference Paper
Full-text available
Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş ile birlikte tüketim daha önemli hale gelirken simgesel ve anlamsal postmodern bir boyut kazandı. Modern toplumun standart, homojen tüketim alışkanlıkları postmodern tüketim ile birlikte esnek, geçici, farklı, bireysel tüketime dönüşmektedir. Tüketim toplumu yeni teknolojilerin de etkisi ile yayılma alanın...
Article
Full-text available
The TV series called ¨Dirilis: Ertugrul¨, which started to be telecasted at the channel TRT 1 on December of 2014, this series marked the last five years with its story, characters, music, production progress, depicted period in it, viewership and its references to the actual life. Additionally to this, even the set visitors of the series became a...
Article
Full-text available
Dünyada birçok alanda hızla artan dijitalleşme sadece teknolojik olarak dönüşümü değil aynı zamanda sosyokültürel, ekonomik, siyasi birçok alanda toplumun yeniden şekillenmesinde etkili olmaktadır. Özellikle 80'li yıllar sonrasında bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerinin hızla gelişerek insanların sosyal yaşamlarının vazgeçilmezi haline gelm...
Article
Full-text available
İletişim olgusu Antik Çağlar’dan beri Aristoteles gibi düşünürlerin çalışma alanlarının merkezinde yer almıştır. Kitle iletişimine olanak tanıyan araçların toplumlar tarafından içselleştirilmeye başladığı XIX. Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle, sosyal bilimlerin farklı inceleme alanları içerisinde “iletişim” alanına yönelik ilgi dikkat çekmektedir....
Article
Full-text available
İletişim, kişinin sahip olduğu bilgi birikimi ve buna bağlı oluşan duygu durumlarını, semboller kullanarak bir başka bireye iletmesidir. Kitle iletişimi ise bilginin, dönemin teknolojik ilerlemelerinden faydalanılarak kitlelere aktarılmasıdır. Kitle iletişim araçları, bilginin geniş kitlelere yayılmasını olanaklı kılmaktadır. Kitle iletişim araçlar...
Book
Full-text available
Medyanın, çocukların psiko-sosyal gelişimi üzerinde yoğun etkisi bulunmaktadır. Sinema, radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap gibi kitle iletişim araçları çocukların hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle geleneksel medyada çocuğun maruz kaldığı etki tartışma konusudur. Basılı gazeteler, dergiler ve kitaplar, kimyasal filmler, radyo v...
Book
Full-text available
İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukları daha fazla etkilenmektedir. Akıllı telefonları, tabletleri ve diz üstü bilgisayarlarıyla var olan dijital çocuk, hem içerik üreten hem de tüketen bir duruma gelmiştir. Alvin Toffler, üretici ile tüketici arasındaki sınırların silikleştiğini ve ya...
Article
Full-text available
Uzağı yakına getirmeyi sağlayan televizyon; çağımızın en önemli kitle iletişim araçları arasında yer almaktadır. Gerek görsel, gerekse de işitsel boyutu nedeniyle, her yaştan her kesimden izleyiciye hitap edecek içerikleri bünyesinde barındırmaktadır. Televizyon aracılığıyla farklı kültürler, ideolojiler, bakış açıları, yaşam tarzları sunulmakta; b...
Article
Full-text available
In the present age, the technology is developing rapidly and the need for information increases at an elevated speed as well. However, there are certain problems in obtaining and using the accurate information. The doubtful validity of the information distributed by the Internet makes it necessary to seek the truth and find out the facts. The philo...
Conference Paper
Full-text available
Sociological structure has undergone radical transformation as a result of the advancements in communication technologies both in Turkey and all around the world. The digital world remodels the social structure and pave the way for virtual communities, and a unique structure called cyber society has emerged. As internet technology is increasingly u...
Conference Paper
Full-text available
Yeni iletişim teknolojileri birçok ülkede etkisini derinden hissettirmekte ve yayıncılığı etkilemektedir. Gerek gelişmiş, gerekse de gelişmekte olan ülkeler giderek dijital yayıncılığa önemli yatırımlar yapmakta ve böylece toplumsal yapı da değişime uğramaktadır. Ancak bazı ülkeler dijital dönüşüm sürecini tam olarak tamamlayamamıştır. Bu noktada A...
Conference Paper
Full-text available
ARPANET, which is regarded as the first wide network, emerged in the mid-1960s with military purposes and this technology led to emergence of the Internet in the following years. The internet technology that connected the computers to each other in the past, and which forms the basis of the entire communication network today, plays an active role i...
Conference Paper
Full-text available
Web 2.0’ın gelişim göstermesiyle birlikte sosyal medya giderek önem kazanmaya başlamıştır. Gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada sosyal medya kullanım giderek artmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları bireyselleştirmekte ve yalnızlaştırmaktadır. Bununla birlikte; sosyal medyanın kendine öz gü yapısı ve özellikleri bulunmaktadır. Sosyal medya her yaşta...
Article
Full-text available
İletişim çağımızın en önemli bilim dalıdır. Bu makalede, iletişim biliminin temel kavramları ele alınmaktadır. Mevcut kavramların iletişim eylemini açıklamakta yetersiz olduğuna değinilmektedir. İletişim Biliminin Türkiye ölçeğinde yeni bir kurumsal departmantalizasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, halen uygulanmakta olan lisansüstü ders pro...
Article
Full-text available
Dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına jenerasyon denmektedir. Bir diğer ifadeyle kuşak kavramı; hemen hemen aynı yıllarda doğmuş olup, aynı çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Her dönemin hâkim d...
Article
Full-text available
Media technologies have become actors in people's everyday life as they occupy a bigger portion of people’s leisure time for purposes of self-development and entertainment. Despite the invention of new media technologies of the Internet, smartphones, and computers, society still spends time in front of the screen watching television at a considerab...
Conference Paper
Full-text available
İletişim teknolojisi her geçen gün değişim süreçlerinden geçmekte, bu bağlamda yeni iletişim kanalları ve iletişim yöntemleri ortaya çıkmaktadır. İletişim boyutunda yaşanan gelişmeler sosyolojik yapıya da yansımaktadır. Kitle tabanının yaşam biçimini, ihtiyaçlarını ve taleplerini etkileyen teknolojik gelişmeler doğrultusunda sektörel pazarlarda faa...
Conference Paper
Full-text available
Teknolojik gelişmeler her geçen gün hızını artırarak büyük ilerleme kat etmektedir. Bu doğrultuda yeni iletişim ortamları ortaya çıkmakta ve kitlesel boyutta etki gücüne sahip faaliyetler giderek dijitalleşmektedir. Yeni medya olarak tanımlayacağımız bu değişim sürecinde iletişim kanalları ile beraber kişilerin rasyonel ve duygusal anlayışları da d...
Article
Full-text available
İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte iletişim alanında köklü bir değişim yaşanmış, etkileşim kavramı ortaya çıkmıştır. Web 2.0 ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal paylaşım ağları kullanıcıların aktif bir şekilde paylaşım yapmalarını sağlamıştır. Bununla birlikte spor gerek Türkiye de gerekse de Dünyada endüstri durumuna gelmiştir. S...
Article
Full-text available
Irkçılık tarih boyunca çeşitli şekillerde değişime uğrayarak varlığını sürdürmüştür. İnsanlar arasındaki eşitsizliği yok sayan ve toplumsal bütünlüğe zarar veren bir sorun olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. Irkçılık kavramı ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama eylemleriyle bağlantılı olup bu eylemleri gerçekleştirmek için "ırk" kavramı...
Article
Full-text available
Tarih sahnesinde insanoğlu toplum olabilme bilinciyle hareket etmiş ve ortak değerler çerçevesinde toplumsal bir bütünlük sağlanmıştır. Kültür olarak tanımlayabileceğimiz bu ortak değerler, aynı sınırlar içinde yaşayan insanları bir araya getirme gücünün yanı sıra, kitlede istendik yönde etki yaratabilmek adına siyasi düzlemde kullanılan bir etken...
Conference Paper
Full-text available
We are living in an era of rapid transformation in technology due to continuous progress of computer and internet technologies. New media and new communication technologies have emphasized the phenomena of speed and digitalization has had a deep impact on almost every field. Today, digital games, as the extensions of digital technology, effect peop...
Conference Paper
We are living in an era of rapid transformation in technology due to continuous progress of computer and internet technologies. New media and new communication technologies have emphasized the phenomena of speed and digitalization has had a deep impact on almost every field. Today, digital games, as the extensions of digital technology, effect peop...
Article
Full-text available
Günümüzde bilgi işlem teknolojileri ve buna bağlı olarak internet büyük bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. İnternetin bu gelişimi, enformasyonun yayılması anlamında önemli bir gelişme olmakla birlikte, bir takım sorunları da beraberinde getirmekte ve ortaya çıkan sorunlar ise bu alanın hukuki olarak da ele alınması gerektiğini göstermektedir. B...
Article
Full-text available
Toplum ve bireylerin tüketim anlayışı üzerinde etkili olan TV programlarını inceleyen bu çalışma uygulamalı olarak hazırlanmıştır. Amaç: Bir ölçek geliştirme çalışması olarak hazırlanan bu çalışmada amaç, toplum ve bireylerin tüketim anlayışını etkileyen faktörleri ele almaktır. Temel amaç ise tüketim anlayışını etkileyen faktörlerden birisi olan T...
Article
Full-text available
Bilgisayar ve internet teknolojisine bağlı olarak gelişen ve yaygınlaşan sosyal medya, kimi çevrelerce yeni medya olarak da adlandırılmaktadır. Sosyal medya (yeni medya) başta gençler olmak üzere, çocuk ve yetişkinlerin de sürekli olarak kullandığı bir mecradır. Ancak bu mecranın, insanlığa ne getireceği ise belirsizdir. Bu iletişim biçimi eskiye o...
Article
Full-text available
As social media becomes the ideal space of sharing information in a simple and convenient way, it continues to attract numerous scholarly studies. This paper investigates the peculiarity of social media in the academic life of international students in Turkey, with an aim of ascertaining the social media tools used by international students. Second...
Book
Full-text available
İletişim olgusu, toplumsal bir varlık olan insan için her dönem önemli bir konuma sahip olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren doğa ile iç içe yaşayan insan beslenme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını giderirken iletişim kurmaya çabalamıştır. İletişim her dönem insanların hayatlarını biçimlendirmiş, yaşayışlarına yön vermiştir. Topl...
Article
Full-text available
İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte çok yönlü etkileşim imkânı tanıyan sosyal paylaşım ağları ortaya çıkmış ve bireyler sanal uzamın bir parçası durumuna gelmişlerdir. Sosyal medyanın kendine özgü yapısı sanal kültürün oluşumuna neden olmuş ve emoji adı verilen göstergeler eşliğinde organik bir dil meydana gelmiştir. Sosyal payla...
Article
Full-text available
Sosyal ağ sitelerinin fotoğraf, video, yazı ve içerik paylaşımı gibi özellikleri taşıyor olması bu sitelerin yaygın kullanımına zemin hazırlamıştır. Bugün Instagram, Snapchat, Facebook gibi uygulamalar popüler sosyal ağ sitelerinin ilk sıralarında yer almaktadır. Bu uygulamalarda bulunan hikâye özelliği ile 24 saatlik zaman diliminde benlik sunumla...
Conference Paper
Full-text available
Media companies almost threw traditional news making methods away, they look for and offer the ways that will allow news to be delivered just like in “pill-form" to readers. Especially following the development of web technologies, online journalism recorded rapid advancement in Turkey and took its place in journalism. “Clicking journalism” became...
Conference Paper
Full-text available
Media companies almost threw traditional news making methods away, they look for and offer the ways that will allow news to be delivered just like in “pill-form" to readers. Especially following the development of web technologies, online journalism recorded rapid advancement in Turkey and took its place in journalism. “Clicking journalism” became...
Article
Full-text available
İletişim, insanlık tarihinin en önemli olgusudur. Duygu ve düşünceler iletişim aracılığıyla paylaşılmaktadır. İletişim, karşılıklı olarak işaretlerin ve göstergebilimsel içeriklerin kullanılması yoluyla amaçlanan hedefleri gerçekleştirme ve sunulanları bir gruptan diğerine iletme eylemidir İletişim ve mutluluk ise insan yaşamında ön planda yer alan...
Article
Full-text available
İletişim teknolojileri günümüzde hızlı bir şekilde gelişim göstermekte ve dünyanın çehresi giderek değişmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimini sağlayan en önemli unsur ise şüphesiz internet olmuştur. Yeni medya, yoğun bir şekilde internet teknolojisinden beslenmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, geleneksel kitle iletişim araçlarını...
Article
Full-text available
İletişim teknolojisinin gelişimi yeni kavramların ve alanların gelişiminde etkili olmuştur. Çalışmada incelenen internet, sosyal medya, ticaret kavramları her geçen gün gelişerek tek bir çatı altında toplanmıştır. İnternet teknolojisinin dönüşümü e-ticaret kavramını ortaya çıkarmış ve işletmelerin ürünlerini tüketicilere yer ve zaman fark etmeksizi...
Article
Full-text available
İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte çok yönlü etkileşim imkânı tanıyan sosyal paylaşım ağları ortaya çıkmış ve bireyler sanal uzamın bir parçası durumuna gelmişlerdir. Sosyal medyanın kendine özgün yapısı sanal kültürün oluşumuna neden olmuş ve emoji adı verilen göstergeler eşliğinde organik bir dil meydana gelmiştir. Sosyal payl...
Article
Full-text available
As a concept, community refers to people living together in a particular place or region as well as addressing to those social groups sharing some common or authentic benefits. Those means or channells of broadcasting which are owned and governed by the above mentioned social communities are called as community broadcasting channels. Broadcasting c...
Article
Full-text available
Geçmişten günümüze insan elindeki en önemli eğlence ve muhalefet araçlarından biri olan mizah, zamana ve teknolojiye bağlı olarak gelişim göstermiştir. Tiyatro, sinema, karikatür gibi önemli mizahi silahlar bugün de mevcut olsa da sosyal medya kavramı ile yeni bir mizahi form ortaya çıkmıştır: internet meme. İnternet meme (bizim daha iyi bildiğimiz...
Article
Full-text available
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sonucunda ortaya çıkan sosyal medya, gazetecilik uygulamalarında önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Sosyal medya, haberciliğin dijital hale gelmesine, çoklu haber unsurlarının bir arada kullanılmasına, hedef kitle geribildirimlerinin öğrenilmesine ve vatandaş gazetecilerin ortaya çıkmasına olanak sağla...
Article
Full-text available
Spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin özgüvenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını saptamayı amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda ayrıca cinsiyet, okul türü, sınıf, spor sıklığı, spor madalya ve spor takım değişkenlerinin öğrencilerin özgüvenlerinde anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığını inceleyen bu çalışma genel tarama modeli il...
Article
Full-text available
Nefret söylemi, dünyada ve ülkemizde kimlik bilinci, kimliksel ayrışmayla paralel olarak ortaya çıkan ve son yıllarda belirgin olarak suç teşkil eden bulaşıcı bir fiildir. Bir kişi ya da grubu hedef alarak dile getirilen nefret söylemi, söz konusu kişi ya da gruba karşı önyargı oluşmasına, hedefin düşmanlaştırılmasına ve nefretin büyümesine sebep o...
Article
Full-text available
Internet technology today shows a quick progress, and social networks increase their number of users on each day. Social networking, which is one of the main indicators of th e technology era, attracts people of all ages while the virtual world goes beyond the real life via the applications it offers. Especially young people show an intense inte...
Article
Full-text available
In today’s world where industries, service and technology converge, the change in human behaviour can clearly be seen. Change in TV watching behavior which is the subject of this study, can also be addressed in this regard. TV watching behaviour which was formerly meant to merely look at the screen has now become an activity the audience perform to...
Article
Full-text available
Endüstrilerin, hizmetin ve teknolojinin yöndeştiği günümüzde insanların da davranışlarında değişimlerin olduğu tüm açıklığıyla görülmektedir. Bu çalışmanın konusu olan televizyon izleme davranışındaki değişim de bu açıdan ele alınabilir. Eskiden sadece bir ekran karşısında gerçekleşen televizyon izleme alışkanlığı artık izleyicilerin tüm çevreleri...
Article
Full-text available
Günümüzde medyanın dijital gelişmelerle birlikte büyük ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Üç boyutlu (3D) dijital animasyon teknolojisi, medya alanında bu büyük ilerlemenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Görsel kültürün hızla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu çağımızda sanal ortamda yaratılan imgelerin gerçek kadar önemli yer...
Conference Paper
Full-text available
Internet technology has begun to rise in the new media age, and the interaction phenomenon has gained significance. Development and widespread use of mobile communication technologies has also led to a change in marketing approach, and an increase in the number of mobile marketing applications. Mobile marketing applications, which aim to reach cons...
Article
Full-text available
Internet technology today shows a quick progress, and social networks increase their number of users on each day. Social networking, which is one of the main indicators of the technology era, attracts people of all ages while the virtual world goes beyond the real life via the applications it offers. Especially young people show an intense interest...
Article
Full-text available
Cinema is the art which is representing existing reality as most accurate and most obvious way. However, sometimes the reality and the screen may be different from each other. In addition to that, it is possible to say that cinema is a tool of the ideological discourse. Ideology is an important phenomenon embedded in the world cinema. We frequently...
Article
Full-text available
İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi ile birlikte iletişim altyapısı köklü bir şekilde değişikliğe uğramıştır. İnternet teknolojisi ile birlikte ortaya çıkan sosyal paylaşım ağları ise bireysel ilişkilerin değişmesine neden olmuştur. Bu çalışma, Twitter baz alınarak sosyal medya kullanımının televizyon izleme (reyting) oranlarına etkisinin ne...
Article
Full-text available
Originally intended to serve as a social communication tool, Facebook now offers a variety of services for itsusers. One of these services is online shopping that we can consider within the framework of social tradeconcept. These social networks are used for marketing purposes in sports sector and Facebook as one ofthesesocial networks enables its...
Article
Full-text available
Cinema which affects masses is an audio-visual art in the world. This study deals with the concept of arabesque culture, which emerged in the Turkish Cinema. Arabesque culture is formed by such as rural-urban migration, industrialization and rapid urbanization, slum housing. Arabesque culture has led to the formation of a new type of music in Turke...
Article
Full-text available
Bu çalışma uydu yayıncılığının tarihsel gelişimi, teknik yapısı, günümüzdeki durumu ve Türkiye’deki yayıncılığın geleceği üzerinde odaklanmaktadır. Alan yazın araştırması yöntemiyle hazırlanan çalışmada amaçlarına göre uydular detaylı bir şekilde aktarılmış olup, iletişim uydularının teknik işleyişi konusunda bilgiler verilmiştir. Uydu yayıncılığın...
Article
Full-text available
ÖzetÇağımızda sinema 7.sanat olarak adlandırılmaktadır. Görsel bir sanat dalı olan sinema gerçeğin aynası durumundadır. Bununla birlikte sinema, toplum ve siyaset ile sürekli bir ilişki içerisindedir. Azerbaycan sinemasında bu ilişki derinden hissedilmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan Sineması 3 dönem altında incelenmektedir. Propaganda ve siyaset h...
Article
Full-text available
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişim göstermesiyle birlikte zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır. Böylelikle etkileşim olgusu ortaya çıkmış ve kaynak alıcı, alıcı da kaynak durumuna gelmiştir. Yeni iletişim teknolojileri kamusal alan kavramının yeniden biçimlenmesini sağlamıştır. Sosyal ağlar, bloglar, akıllı telefonlar ve diğer yeni iletişim...
Article
Full-text available
İnternet çağımızın en önemli teknolojisi durumunda olup dünya genelinde yer alan milyonlarca bilgisayarın bir arada bağlantılı bir şekilde bulunduğu geniş bir ağdır. Her yaştan her kullanıcı internet teknolojisine yoğun bir şekilde ilgi göstermektedir. Toplum ve teknoloji birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Aile ise toplumun temel taşını oluşt...
Article
Full-text available
Şüphesiz ki; günümüzde “popüler kültür” gerek dünyada gerekse de Türkiye’de hemen hemen her alanda adından sıkça söz ettirmektedir. Popüler kültürün ortaya çıkışındaki en temel nokta ise sanayi devrimidir. Sanayi devrimi; insanların yerleşik hayata geçmelerini sağlayan neolitik devrimden sonra dünyanın yaşamış olduğu en büyük devrim olma özelliğine...
Article
Full-text available
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler iletişim alanının yeniden biçimlendirilmesini sağlamış ve haberleşme araçları çehrelerini değiştirmiştir. Kaynaktan gönderilen mesajın uygun kanallar vasıtasıyla alıcıya iletilmesi olarak tanımlanan iletişim süreci etkileşim öğesinin ortaya çıkmasıyla birlikte etkisini daha da arttırmış, alıcı, kaynak;...
Article
Full-text available
SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA KONUM BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIÖzet: Bu çalışmanın amacı “Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği”nin geliştirilmesi ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Bu ölçeğin sosyal medya ile ilgili çalışmalara referans olabileceği düşünülmektedir. Çalışma, başta Facebo...
Article
Full-text available
Eğitim faaliyetleri ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Çünkü eğitim, bireysel ve zihinsel gelişimin temel dayanak noktasıdır. Kitle iletişim araçlarının hızlı bir ivme kazanması ise eğitim üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Radyo, televizyon, bilgisayar, uydu, internet gibi teknolojilerle eğitimin çehresi köklü bir şekilde değişmiştir. İnternet...

Network

Cited By