Ali Doğantekin

Ali Doğantekin
Bozok University · Tourism and Hotel Management

PhD

About

16
Publications
8,937
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
22
Citations
Additional affiliations
April 2017 - present
Bozok University
Position
  • Lecturer

Publications

Publications (16)
Article
Rooted in conservation of resources and job embeddedness theories as well as affective force approach and stress-strain-outcome model, our paper examines emotional exhaustion as a mediator between qualitative job insecurity and job embeddedness and perceived organizational support as a buffer against the effect of qualitative job insecurity on emot...
Article
Full-text available
The aim of this research is to reveal the effects of brochures and virtual reality, which are among the promotional tools in destination marketing, on the purchasing intention and compare the results of these two promotional tools. The theoretical background of the research was established within the framework of the Theory of Planned Behavior (TPB...
Article
Full-text available
z Turizm arzı kısa vadede değiştirilemeyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle turizm arzı belirlenirken bir önceki dönemin turizm talebi esas alınmakta ve Cobweb teoremi kullanılmaktadır. Bu durum, turizmde talebin tahmin edilmesini diğer sektörlere göre daha önemli kılmaktadır. Yapılan bu araştırmada da Eskişehir turizmine yönelik öneriler geliştiril...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to find out the contributions of sustainable tourism studies to sustainable tourism literature. In order to achieve this aim, a detailed literature review was conducted using the criteria specified in the method section of the study and a total of 143 articles were investigated. As a result of the examination of these a...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to find out the contributions of sustainable tourism studies to sustainable tourism literature. In order to achieve this aim, a detailed literature review was conducted using the criteria specified in the method section of the study and a total of 143 articles were investigated. As a result of the examination of these a...
Article
Full-text available
The aim of this study is to identify the relationship between personnel empowerment, intention to leave the job and perceived stress, and the mediating role of the perceived stress between intention to leave and empowerment. Accommodation enterprises in Eskişehir with three, four and five stars are included in this study. A questionnaire was used a...
Conference Paper
Full-text available
Krizler, işletmeler üzerinde olduğu gibi işgörenler üzerinde de bir takım etkilere sahiptir. Bu etkiler, genellikle olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, turizm öğrencilerinin kriz algılarının sektörde çalışma niyetlerini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ikinci,...
Conference Paper
Full-text available
Krizler oluşum yapılarına göre aynı anda birçok sektörü etkileyebilir. İki devlet arasında meydana gelen siyasal veya herhangi bir kamusal sıkıntı turizm sektörüne önemli ölçüde zarar vermektedir. Krizlerin iyi yönetilebilmeleri için temel unsur ortak hareket etmektir. Bu çalışma ile Türkiye-Rusya uçak krizinin Türkiye turizm sektörüne olan etkiler...
Conference Paper
Full-text available
Özet Krizler, işletmeler üzerinde olduğu gibi işgörenler üzerinde de bir takım etkilere sahiptir. Bu etkiler, genellikle olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, turizm öğrencilerinin kriz algılarının sektörde çalışma niyetlerini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ik...
Conference Paper
Full-text available
Özet Krizler oluşum yapılarına göre aynı anda birçok sektörü etkileyebilir. İki devlet arasında meydana gelen siyasal veya herhangi bir kamusal sıkıntı turizm sektörüne önemli ölçüde zarar vermektedir. Krizlerin iyi yönetilebilmeleri için temel unsur ortak hareket etmektir. Bu çalışma ile Türkiye-Rusya uçak krizinin Türkiye turizm sektörüne olan et...
Conference Paper
Full-text available
Helâl turizm faaliyetleri içerisinde otel işletmelerinin sundukları ürün ve hizmetler önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, Antalya ilindeki helâl turizm konseptli otel işletmelerini helâl turizm ilkelerine göre değerlendirmektir. Antalya ili, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olması ve sayıca daha fazla helâl konseptli...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Helâl turizm faaliyetleri içerisinde otel işletmelerinin sundukları ürün ve hizmetler önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, Antalya ilindeki helâl turizm konseptli otel işletmelerini helâl turizm ilkelerine göre değerlendirmektir. Antalya ili, Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olması ve sayıca daha fazla helâl konse...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; İstanbul ilindeki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarının algıladıkları örgütsel etik iklim ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. İstanbul ilinin evren olarak seçilme nedeni; gelen turist sayısı, turistik yatak kapasitesi ve birden fazla turistik faaliyete ev sahipliği yapması ba...
Conference Paper
Full-text available
Bir örgütü oluşturan kişilerin içerisinde bulundukları örgüte karşı beslediği duygusal bağlılık, örgütün uzun dönemde varlığı için hayati bir öneme sahiptir. Üniversitelerin önemli paydaşlarından biri olan öğrencilerin duygusal bağlığının belirlenmesi, üniversitelerin varlığını sürdürebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu çerçevede öğrencilerin...

Network

Cited By