Ali Sait Albayrak

Ali Sait Albayrak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Faculty of Busines Administration

PhD

About

12
Publications
1,268
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
98
Citations
Citations since 2016
5 Research Items
67 Citations
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214

Publications

Publications (12)
Article
Amaç–Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamacılığa karşı tutumlarını tanımlayan faktörler ile satın alma davranışları arasındaki ilişkileri modelleyip test etmektir.Yöntem–Çalışmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ve veri toplama araçlarından anket kullanılmıştır. Araştırma verileri olasılık...
Article
Z: Çalışan ses verme davranışı üzerinde liderlik etkileri anlayışını arttırmak için yürütülen bu çalışma, kişisel güç mesafesi yönelimi üzerinde odaklanmıştır. Amacı yardımsever liderlik ve çalışan ses verme davranışı arasındaki ilişkide kişisel güç mesafesi yöneliminin düzenleyici etkisini araştırmak olan bu çalışma 286 ÇAYKUR çalışanından oluşan...
Research
Full-text available
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 137–156.
Research
Full-text available
İstanbul University Journal Of The School Of Business Administration, Volume 42, Number 1, April 2013, p. 93‐112
Article
Örgütsel bağlılık, bir fikir, kişi, sistem ya da örgüte güçlü bir inançtır. Duyulan sorumluluktan veya yapılan anlaşmadan dolayı zamanı düzenli olarak bir şeye harcamaktır. Bir şeyi yapmaya inançla söz vermektir. Örgütlerin en önemli varlığı olan insanın örgütüne karşı olan duyguları etkin ve verimli performans göstermesinde en önemli faktörlerdend...
Article
Full-text available
Veri madenciliği, verilerden önceden bilinmeyen anlamlı bilgileri tanımlama ya da tahmin etme tekniklerini içermektedir. Çalışmada, İMKB 100 endeksinde sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 173 işletmenin 2004–2006 yıllarına ait yıllık finansal göstergelerinden yararlanarak veri madenciliği tekniklerinden birisi olan karar ağaçları tekni...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, sermaye yapısı politikası oluşturmak için KOBİ’lerde sermaye yapısını etkileyen en önemli faktörleri belirlemektir. Araştırmada hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB’de) işlem gören ve imalât sektöründe yer alan KOBİ niteliğindeki firmaların sermaye yapıları ile sermaye yapılarını etkileyen faktörlerd...
Article
The aim of this study is to discuss the theoretical and technical details of constant variance which is the most important assumption of least squares techniques. In this study, an attempt has been made to identify and esti- mate the trend and seasonal factors of total suspended particles (TSP) in Zonguldak using accurate and reliable method of wei...

Network

Cited By