Aleš Neusar

Aleš Neusar
University of Ostrava

Doctor of Psychology

About

47
Publications
32,461
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
114
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
71 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Additional affiliations
July 2015 - present
University of Ostrava
Position
  • Professor (Assistant)
May 2015 - present
The University of New York in Prague
Position
  • Lecturer
Description
  • Group Work Processes - workshop. Interview - workshop.
May 2013 - July 2013
University of Humanistic Studies
Position
  • Researcher
Description
  • Guest researcher. Cooperation with Wander van der Vaart and Jaap Murre.

Publications

Publications (47)
Article
Full-text available
Two formats of labeling in rating scales are commonly used in questionnaires: verbal labels for end categories only (END form) and verbal labels for each of the categories (ALL form). We examine attention processes and respondents’ burden in using verbal labels in rating scales. Attention was tracked in a laboratory setting employing eye-tracking t...
Article
Full-text available
Interpretations of data in qualitative research may be biased for many reasons. This paper explores three commonly overlooked problems from a rather positivist point of view and deals with them mainly through the lens of cognitive psychology and survey methodology. The first problem is that researchers and readers of the research tend to trust retr...
Book
Full-text available
http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/publikace/Neusar/PHD_existence_Neusar-Charvat-kol.pdf - FULL TEXT Co si představit pod titulem „PhD existence“? Existence znamená „bytí“. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, o...
Article
Full-text available
Writing an article isn't a straightforward process. It involves difficult decisions, dilemmas and even politics, and these have a substantial effect on article quality and impact. This is even more true now than used to be the case due to the massification of science and pressure to publish. The author explores six common dilemmas and offers guidan...
Article
Memory for time is often imperfect. We investigated indicators of dating accuracy for recent and remote personal events. In Study 1, 78 participants dated approximately 20 events from the past 3–11 weeks, and in Study 2, 40 participants dated approximately 25 events 3–5 years old. For date verification, events were obtained from participants’ partn...
Chapter
Full-text available
Abstrakt: Proces změny k lepšímu se podle transteoretického modelu dělí do několika fází od tzv. předzvažování, zva-žování, přípravy, akce až po udržení změny či úplné ukončení cyklu změny. V každém stádiu změny jsou určité intervence typicky užitečnější než jiné a některé mohou být i vyloženě kontraproduktivní. Příspěvek na mnoha příkladech z prax...
Article
Full-text available
Rozhovor Aleny Duškové s psychologem Alešem Neusarem o toxických vztazích, jak je rozpoznat a zlepšit či případně ukončit. (Můj svět, červenec 2021, s. 44-46)
Method
Full-text available
Lesson 16 - Real English with Amy. Ukázka z knihy angličtiny pro samouky. Učebnice není volně prodejná. Slouží pouze jako podpora pro jazykový mentoring. Více o metodě na www.jakobyzit.cz. Audio, video a další materiály k lekci 16 viz http://neusar.cz/skutecna-anglictina-s-amy
Method
Full-text available
Lesson ten (long reading) Havel's New Year's Address Václav Havel (1936-2011) Havel's inaugural speech in January 1990 captured the attention of millions of people around the world for its frankness and honesty. ||| Lekce deset (dlouhé čtení) Havlův novoroční projev Václav Havel (1936-2011) Havlův inaugurační projev v lednu 1990 zaujal pozornost mi...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Úvodník časopisu Pediatrie pro praxi popisuje fenomén, kdy někdy bývají léčeny děti místo toho, aby se psychologickými prostředky pracovalo s celou rodinou. Symptom dítěte bývá až překvapivě často minimálně z části projevem nějakého rodinného problému. Pokud symptom tedy budeme „léčit“ bez znalosti celé rodiny, může se lehce stát, že začneme dítě p...
Article
Full-text available
Smartphone dovede být velmi užitečným pomocníkem a zároveň i velmi problematickým vládcem. Sám o sobě není pro děti dobrý ani zlý. Množství světla, jeho užitečnosti, ale vyvažuje velké množství potenciálního stínu, který nelze jen tak přehlížet. Anglické "smart" značí, že je tento mobil "chytrý". Podobně chytrý a zralý by proto měl být i uživatel,...
Article
Full-text available
IQ. EQ. Ignorance. Dunningův–Krugerův efekt. Rozhovor Jana Čápa s Alešem Neusarem. Týdeník TÉMA. 29/2017. Vyšlo: 21. 7. 2017
Chapter
Full-text available
CZECH: Smartphone, tablet, notebook či internetové připojení jsou užitečnými nástroji a málokdo by se jich chtěl vzdát. Podobně jako lidé má ale každá vymoženost nutně i svou odvrácenou stranu – stín. A nejde pouze o jasné problémy jako např. závislost na sociálních sítích nebo online hraní. Existují i problémy subtilnější povahy, a mnozí lidé si j...
Article
Full-text available
ZDE je fulltext: http://neusar.cz/snatkovi-a-vztahovi-podvodnici-a-podvodnice/
Article
Full-text available
The light (the positives) and shadow (the dangers) of the digital technologies - e.g. smartphones, laptops, tablets. Full text here: https://www.unyp.cz/news/light-and-shadow-digital-technologies-we-live-part-i AND here: https://www.unyp.cz/news/light-and-shadow-digital-technologies-we-live-part-ii
Book
Full-text available
Publikace je určena začínajícím autorům odborných textů z oblasti sociálních, huma-nitních a pedagogických věd. Ačkoliv jsou mezi jednotlivými disciplínami určité rozdí-ly, většina znaků odborného textu bývá stejná a autoři mívají s psaním podobné pro-blémy. Publikace má čtyři části. První část se zabývá otázkami, které autoři často řeší před samot...
Chapter
Full-text available
Pro začínající badatele bývá odborné psaní náročné. Některé obtíže souvisí s nedostatkem praxe, která se nedá ničím nahradit – abychom se naučili psát, musíme zkrátka hodně psát. Mnohé obtíže ale souvisí spíše s nevědomostí „jak na to“ a pouhá znalost může pomoci minimalizovat trápení při psaní. Autor využívá zkušeností s vedením workshopů pro začí...
Chapter
Full-text available
V průběhu studia doktorátu naráží studenti na nejeden problém, na který musí nějak reagovat. Text shrnuje nejčastější výzvy, se kterými se setkávají doktorandky a doktorandi humanitních a sociálněvědních oborů. Autor čerpá ze zkušenosti s vedením workshopů a z odpovědí na dotazníková šetření, ve kterých účastníci workshopů popisovali své zkušenosti...
Article
Full-text available
Psaní článku není přímočarým procesem. Zahrnuje těžká rozhodování, dilemata a dokonce i politická rozhodnutí, která mají významný efekt na kvalitu článku a jeho dopad. Díky masifikaci vědy a tlaku na publikování je to dnes pravda mnohem více než v minulosti. Autor prozkoumává šest běžných dilemat a nabízí rady, jak je řešit: a) proč bychom (ne)měli...
Book
Full-text available
A text about “work-life balance” that is focused on university students may surprise. Most of the full-time students do not work or work only partially and do not have their own family. So, there is usually nothing to “harmonize”. Yet, it has its meaning to deal with harmonizing personal and work life during this period because students’ future qua...
Technical Report
Full-text available
12 schools from the Czech Republic (secondary, high schools), 350 Samsung tablets. Interviews with students, teachers, headmasters, observation during classed. Study of best practices, tablets efficiency for educational purposes. Dvanáct škol z České republiky v praxi testovalo vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek. Žáci a učitelé dostal...
Article
Full-text available
Interpretace dat v kvalitativním výzkumu může být zkreslená z mnoha důvodů. Tento článek prozkoumává tři běžně přehlížené problémy z částečně pozitivistického pohledu a zabývá se jimi zejména skrze pohled kognitivní psychologie a metodologie dotazování [survey methodology]. Prvním problémem je, že výzkumníci či čtenáři výzkumů mají tendenci věřit p...
Chapter
Full-text available
Abstract: Asking questions is the most often used source of data in social sciences. It is not crucial if we have a positivist or a constructivist perspective – the only important thing is the quality of our data, because data is what we work with. Empirical studies of the process of answering questions show that intuitive assessment of the respons...
Book
Full-text available
Employability among psychology graduates accross Europe (Research report)
Thesis
Full-text available
A. NEUSAR – EXTENDED ABSTRACT OF THE DISSERTATION Memory for unique events: Predictors of dating accuracy INTRODUCTION & GENERAL AIMS The overarching goal of any scientific data collection is to acquire valid information. In the context of my dissertation this means collecting the temporal data of unique events properly but at the same time having...
Book
Full-text available
Note: Chapters 7.3, 7.4, 7.10 & 9. Co-authored with Eva Literáková. The author focuses on the (in)competence of human memory for dates and on the ways that people arrive at the dates at which unique events from their past happened. By unique events is meant a personal or public event which can be distinguished from other events. Date reconstructio...
Article
Full-text available
The study examines the accuracy of dating of public events from 2005 to 2008 and explores the properties of events that would enable them to function as temporal landmarks. The accuracy of public-event dating is usually not high even when the events were directly experienced by the respondents. There are only a few events comparable in their impact...
Chapter
Full-text available
Students from the Czech Republic and Slovakia reported about their motives to study doctoral degree in psychology, satisfaction with the study programme and career plans aft er successful fi nish of their studies. Data come from three interconnected studies and were collected under the auspices of VZKAS project. First study deals with the motivatio...
Chapter
Full-text available
This exploratory study focuses on the experience of beginning university teachers (both students and faculty members) with their preparation for teaching. Data were collected by online questionnaires in June 2009 in several Eu-ropean countries both from the point of view of beginning teachers (in particular) and department heads, all under the ausp...
Chapter
Full-text available
Báseň může být působivým prostředkem, pomocí kterého lze v některých případech analyzovat text nebo vyjádřit výsledky výzkumu... Báseň funguje jako zkratka, zhutňuje text, umocňuje emoce a nutí nás dívat se na problematiku z různých úhlů... Autor uvádí dva způsoby poetického přepisu a jeden příklad volné tvorby.
Article
Full-text available
Our paper deals with the concept quality of life (QOL) among children and adolescents and the methodological issues connected with research on QOL. Our survey was completed by 581 respondents from the general population, aged between 8 - 15 years old. Their task was to describe the term ‘quality of life’ and to describe poor, average and outstandin...
Article
Full-text available
The article introduces the first experiences with Czech adaptation of H. Bosma’s GIDS (Groningen Identity Development Scale) method applied in research on seventeen – year – old respondents of the longitudinal study ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). One of the objectives is to specify the commitments which a young per...
Article
Full-text available
The article introduces the first experiences with Czech adaptation of H. Bosma's GIDS (Groningen Identity Development Scale) method applied in research on seventeen - year - old respondents of the longitudinal study ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). One of the objectives is to specify the commitments which a young per...
Article
Full-text available
p. 41-44
Chapter
Full-text available
Rozhovor s dítětem jako svědkem: zaměřeno na sexuálně zneužívané dítě od 3 - 12 let
Article
Full-text available
O příčinách svého chování v běžném životě zpravidla nepřemýšlíme, pokud k tomu nemáme závažný důvod. Zájem o příčiny může vzbudit výzkumníkův (terapeutův) dotaz či situace, kdy je motiv našeho jednání rozhodující například proto, abychom mohli mít pocit úspěchu nebo naše chování hodnotit jako morální. Námi atribuované příčiny vlastního jednání se n...
Chapter
Full-text available
Příspěvek se zaměřuje na kognitivní přístup k metodologii dotazování (CASM), který nás již více než dvacet let obohacuje systematizovanými poznatky o tom, jak lidé rozumějí otázkám a konstruují odpovědi, a jakým způsobem se dotazovat například na frekvence chování, citlivé chování či postoje. Zajímavé je, že pokud se podíváme do literatury, která s...
Chapter
Full-text available
Zdravotní postižení. Heslo v encyklopedii.
Chapter
Full-text available
Problémem mnoha výzkumů, které se zabývají kvalitou života dětí, je skutečnost, že se ptáme dětí ze svého pohledu dospělých osob, svými metodami, svým slovníkem. Dotazuje se pouze na určité aspekty jejich života, o kterých se domníváme, že jsou pro děti důležité (Mareš, 2007). Málo se přitom zajímáme o to, jak důležité jsou určité aspekty kvality ž...
Chapter
Full-text available
Báseň může být působivým prostředkem, pomocí kterého lze v některých případech vyjádřit výsledky výzkumu. Může být hlavním a jediným výsledkem nebo doplňuje výsledky psané „běžnou prózou“ sociálních věd. Báseň funguje jako zkratka, zhutňuje text, umocňuje emoce a nutí nás dívat se na problematiku z různých úhlů. Může vznikat volnou poetickou tvorbo...
Chapter
Full-text available
Our survey was completed by 152 children who are between 8 – 11 years old. Their task was to describe poor, average and outstanding way of living of their friends and acquaintances. This survey is a reaction to the lack of research interested in how children themselves see the quality of their lives. This survey is a part of a research project mapp...
Thesis
Full-text available
This thesis is about a person after stroke. It considers this person to be a bio-psycho-socio-spiritual entity. It is focusing especially on people between the age of 25 to 65 who stay at home as invalid pensioners after they had a stroke. Disability or disablement is regarded to be highly socially constructed phenomenon. The significance of impair...
Thesis
Full-text available
Bufetění. Vybírání kontejnerů. Způsob života. Dumpster diving.

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Identify benefits and pitfalls of using technologies in the educational setting.