Aleksandra Monkos

Aleksandra Monkos
Adam Mickiewicz University | UAM · Department of Political Culture

Doctor of Philosophy

About

13
Publications
1,261
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
33
Citations
Introduction
Aleksandra Monkos conducts research at Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). She worked also at Stockholm University (Sweden, 2017) Taras Shevchenko National University in Kyiv (Ukraine, 2017/2018). Research interests: development cooperation; foreign aid; media assistance in Central and Eastern Europe; democratisation; digital activism.
Additional affiliations
January 2018 - present
Adam Mickiewicz University
Position
  • Principal Investigator
Description
  • Title: The role of Polish non-governmental organizations in assisting media development in Ukraine. Research project funded by National Science Centre (NCN) in Poland.
September 2017 - December 2017
Adam Mickiewicz University
Position
  • Research Assistant
Description
  • Title: Comparative Interest Group Survey Project. Research project funded by European Research Council (ERC), Research Foundation-Flanders (FWO-V) and Slovenian Research Agency, conducted by AMU and Aston University, http://cigsurvey.eu.
June 2017 - September 2017
Stockholm University
Position
  • Research Assistant
Description
  • Title: Screening Protest. Research project conducted at the Department of Media Studies (JMK) at Stockholm University in Sweden, funded by Swedish Research Council, http://screeningprotest.com.
Education
September 2014 - July 2018
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Political Science
September 2012 - June 2014
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Journalism and Social Communication
September 2009 - June 2012
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Journalism and Social Communication

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
The goal of this exploratory article is to examine the specifics and networks within and between conservative organizations at the local, regional, and national levels in Poland. By investigating these connections in 2016 using social network analysis and interviews, we contribute to a better understanding of the growth and structure of these group...
Article
The credibility of democracy promotion provided by countries experiencing democratic backsliding has raised many doubts lately. The goal of this exploratory paper is to examine Poland’s efforts to promote democracy through foreign aid in Ukraine. I find that after winning the elections in 2015, the populist government in Poland started to transform...
Article
Full-text available
The paper offers an analysis of media assistance, as a specific form of foreign aid, that Poland offers to strengthen media development in Belarus and Ukraine. It shows if Poland tailors media assistance according to the local context and existing challenges for democratic changes of recipient countries’ media systems. The study builds on the liter...
Article
(FULL TEXT: https://rdcu.be/PqHA) Civic education, i.e. activities aimed to teach citizens of recipient countries basic values, knowledge, and skills relating to democracy, has become a popular form of promoting democracy by NGOs from Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. This paper examines whether democracy promotion programmes, suc...
Article
Full-text available
The ongoing conflict between Ukraine and Russia provides many examples of using media, including technologically new ones, to conduct information warfare. The article focuses on the issue of the importance of digital media in the context of war in eastern Ukraine and socio-political protests (2013/2014) that preceded the armed conflict. This articl...
Conference Paper
Full-text available
The research analyses how the usage of language can help to attract the media assistance to the developing democracies such as Ukraine.
Article
This article analyses activists’ attitudes towards using social media for civic actions in authoritarian and democratising countries. Specifically, it examines whether civic activists in Belarus and Ukraine perceive social media as ‘liberation technology’ or as unhelpful and overhyped, a ‘net delusion’. We compare the ways in which civic activists...
Article
Full-text available
Wspieranie demokracji (democracy assistance) obejmuje działania donatorów, które mają przyczynić się do dobudowania społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznych instytucji państwowych, niezależnych mediów itd., a także wspierać dialog obywatelski w państwie partnerskim. Celem artykułu jest analiza wsparcia medialnego (media assistance) jako elemen...
Chapter
Full-text available
Celem artykułu jest uporządkowanie rozważań naukowych na temat pomocy zagranicznej, rozumianej jako zaangażowanie donatorów we wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego na świecie. W ramach niniejszej pracy wskazane zostaną rozróżnienia terminologiczne oraz omówione dwa wymiary międzynarodowego wsparcia dla rozwoju: publiczny i prywatny. Artykuł z...
Article
Full-text available
W efekcie stosunkowo udanej transformacji systemowej niektóre młode, demokratyczne kraje, które jeszcze w latach 80-tych i 90-tych otrzymywały pomoc demokratyzacyjną, zaangażowały się w charakterze nowych donatorów we wspieranie pro-demokratycznych przemian w mniej rozwiniętych państwach. Relacje pomiędzy post-komunistycznymi donatorami a odbiorcam...
Article
Full-text available
W ciągu ostatnich lat zjawisku ramowania (framingu) wielokrotnie zwracało uwagę wielu badaczy z pogranicza nauk o mediach i nauk o polityce. Medialna reprezentacja poszczególnych problemów może mieć wpływ na ich społeczny odbiór. Celem artykułu jest analiza wizerunku Białorusi konstruowanego przez dziennikarzy najpopularniejszych tygodników opiniot...
Chapter
Full-text available
Abstrakt Białorusini w Polsce postrzegani są najczęściej jako naród o słabo rozwiniętej tożsamości narodowej, wykazujący się "wschodnią" mentalnością i polityczną apatią. Jednostronność i negatywizm medialnego wizerunku Białorusinów i Białorusi mają zasadniczy wpływ na polską opinię publiczną, utrwalając popularne uproszczenia. Do źródeł stereotypo...

Network

Cited By