Aleksandra Marcinów

Aleksandra Marcinów
Wroclaw University of Science and Technology | WUT · Faculty of Architecture

About

12
Publications
2,977
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
The aim of this article is to discuss the colour transformations of one of the most representative Gothic façades in Central Europe—the southern façade of Wrocław Town Hall. Based on iconographic, architectural, and stratigraphic research, it was possible to find the remains of two stages of medieval colour changes. Based on these discoveries, an a...
Article
Full-text available
This paper presents the results of a research that was carried out in a castle in Prószków, a town near Opole, Poland. The investigations were based on the conducted architectural research, including iconographic studies and the analysis of the technology, building materials, and architectural details. The conducted research demonstrated that the R...
Article
Full-text available
Research and conservation issues concerning the Gothic north elevation of Kużuchów’s town hall are discussed in this paper. First, it presents the condition of the wall from before the latest repair work and the history of the building where the municipal authorities seat based on source materials, the research work that has been per- formed so far...
Article
Full-text available
The paper presents the results of research carried out in the palace at Żyrowa. The introduction discusses the architecture of the palace, analyses source references to the site and identifies successive owners. The architectural research into tech- nology, building material and architectural detail, as well as iconographic studies were the basis f...
Article
Full-text available
The results of research into two city gates, Kłodzka and Wodna (Water), and into the rycerska (Knight’s) Tower in bystrzyca Kłodzka are discussed in this paper. The research into the architecture of the three structures helped review the chronology of transformations they were subjected to between the beginning of the fourteenth century and the sec...
Chapter
Full-text available
W pracy przedstawiono zagadnienie adaptacji zamków Sudetów Zachodnich na cele turystyczne w XIX w. i 1. połowie XX w. W pierwszej części na podstawie dostępnego materiału źródłowego i literatury przedmiotu wykazano, iż temat do tej pory nie był opracowany w szerszym zakresie. Następnie omówiono kwestię zamków na tle rozwoju turystyki w Sudetach Zac...
Article
Full-text available
Pod koniec XVIII w. rozpoczął się w państwie pruskim rozwój struktur prawnych zajmujących się ochroną zabytków. Opieką objęto wówczas publiczne budynki i rzeźby. Na początku lat 40. XIX w. król Fryderyk Wilhelm IV powołał profesjonalne służby zajmujące się ochroną zabytków na terenie Prus. Utworzono wówczas stanowisko konserwatora zabytków. Kolejny...
Chapter
Full-text available
W artykule zaprezentowano zapatrywania niemieckiego architekta i konserwatora Bodo Ebhardta (1865–1945) na kwestię stopnia ingerencji w substancję zabytkową podczas prowadzenia prac w budowlach warownych. Po nakreśleniu sylwetki architekta opisane zostały zjawiska zachodzące w obszarze konserwacji i ochrony zabytków na terenie Niemiec w momencie ro...
Chapter
Full-text available
Dolny Śląsk, najbogatszy region w Polsce jeśli chodzi o liczbę zamków, dworów i pałaców, jest zarazem też miejscem gdzie wiele zabytkowych rezydencji jest w stanie ruiny. Przyczyniły się do tego nie tylko działania wojenne, ale również zaniedbania późniejszych użytkowników. Wśród 26 powiatów województwa możemy jednak zwrócić uwagę na dwa w których...

Network

Cited By