Aleksandra Koprivica

Aleksandra Koprivica
University of East Sarajevo | UES · faculty of production and managament

About

19
Publications
11,734
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
9 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (19)
Chapter
In the conditions of a dynamic environment and constant market pressures for the implementation of internal and external changes, organizations have a great challenge, how to remain flexible, and at the same time stable and competitive. One of the approaches that enables the harmonization of these contradictions is the concept of creating an agile...
Article
Full-text available
Welding is a manufacturing process, which uses heat or pressure to form a homogeneous weld when joining homogeneous or heterogeneous metal materials or thermoplastics. The last decade has been characterized by the intensive development of unconventional welding processes, which use friction as an energy source, and in developed countries have taken...
Conference Paper
Full-text available
The complexity of the conditions that prevail in the cutting zone, on which the character and intensity of the cutting tools are dependent, is influenced by a large number of factors, such as: type of tool material and processing objects, cutting regimes (cutting speed, step and depth of cutting), cutting geometry tools and application of cooling a...
Chapter
There are several friction welding procedures that have, to a greater or lesser extent, a commercial application, among which can be distinguished FSW - Friction Stir Welding. Firstly, using the FSW procedure, straight-line compounds were obtained, and soon afterwards also curvilinear, including circular. In addition to the great interest in the FS...
Conference Paper
Full-text available
Svjedoci smo sve češćih dovođenja u sumnju opstanka svijeta, ovakvog kakvog ga poznajemo, iako se sa druge strane čini da je napredak i brzina razvoja koji se postiže bez premca u istoriji čovječanstva. Održivi razvoj podrazumijeva održavanje ravnoteže između upotrebe, štednje i obnavljanja svih resursa, te razumijevanje da će i generacije koje dol...
Article
Full-text available
We are witnesses of everyday changes, which can bring the world into the question of survival. On the other hand, the progress and the speed of changes are the keys of success. What is important is that we have to change the human being’s life, due to the concept of the sustainable development, which includes three dimensions: ecology, economy and...
Conference Paper
Full-text available
U obradnim procesima, proces habanja zahvata sve rezne elemente alata, krajnje je negativna pojava i ima različite oblike, intezitet i veličinu po pojedinim reznim elementima. Za mjerenje parametara habanja alata mogu se koristiti vanprocesni i procesni mjerni sistemi U savremenim proizvodnim linijama u kojima se koriste numerički upravljani obradn...
Conference Paper
Full-text available
Moderno okruženje predstavlja kaleidoskop promjena koga pokreću noviteti: novi proizvodi, procesi, konkurenti, tržišta, poslovni koncepti i sl. Čini se da nije moguće govoriti o ekonomskom razvoju naše zemlje, a da se fokus pri tome ne stavi na možda jedan od najvećih problema privrede, na veoma nisku konkurentsku sposobnost. Da bi preduzeće uspjel...
Conference Paper
Full-text available
We are witnesses of everyday changes, which can bring the world into the question of survival. On the other hand, the progress and the speed of changes are the keys of success. What is important is that we have to change the human being’s life, due to the concept of the sustainable development, which includes three dimensions: ecology, economy and...
Conference Paper
Full-text available
The key of a success, in making the physical prototypes of a good accuracy, is certainly a technology of a rapid prototyping (RP - Rapid Prototyping), by which are, relatively rapidly and inexpensive, produced different classes of a prototype. The RP technology implies a sequence of technological procedures which enable direct production of a compl...
Conference Paper
Full-text available
Proces odlučivanja u vezi izbora i korištenja obnovljivih izvora energije je multidimenzionalan, sastavljen od velikog broja aspekata vezanih ne samo za tehničku dimenziju problema već isto tako socijalnu, ekološku i društvenu. Metode multikriterijumskog odlučivanja omogućavaju bolje razumijevanje karakteristika problema, promovišu ulogu učesnika u...
Conference Paper
Full-text available
Postojanost reznih alata je jedna od najvažnijih eksploatacionih karaketristika alata i može se definisati kao sposobnost zadržavanja reznih karakteristika alata u toku odvijanja procesa rezanja. Na gubljenje reznih sposobnosti alata utiču razne pojave, a među najuticajnijim je habanje grudne i/ili leđne površine alata. Mnogobrojnim ispitivanjima u...
Conference Paper
Full-text available
Važan aspekt postizanja što kvalitetnijeg proizvoda na tržištu jeste njegov prolaz kroz razvojne faze. Jedna od ključnih faza razvoja jeste izrada prototipa proizvoda. Razvojem savremene tehnologije usavršena je izrada prototipa. Pored velikog broja danas dostupnih tehnika izrade prototipa, značajno mjesto zauzima 3D štampa. U radu je dat osvrt na...

Network

Cited By