Aleksander Jagiełło

Aleksander Jagiełło
University of Gdansk | UG · Chair of Transportation Market

PhD in Economics

About

19
Publications
9,288
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
65
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
65 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
The current quantitative and qualitative development of bike-sharing systems worldwide involves particular implications regarding the level of sustainability of urban development and city residents' quality of life. To make these implications as large as possible as well as the most positive, it is essential that the people who use municipal bikes...
Chapter
Full-text available
In recent years, free urban transport has become the area of interest among numerous groups. The article presents the analysis of social, economic and environmental rationale for introducing free urban transport.
Article
Full-text available
The article familiarizes the reader with the concept of Bus Rapid Transit systems as a type of transport that combines the advantages of conventional buses, tramways and urban rail transit systems. For this purpose, the genesis of the idea of BRT systems was presented and the system functioning in Curitiba, considered to be the progenitor of the co...
Chapter
The article presents the results of the research on the consumer profile as a key factor affecting the willingness to use the shared mobility services such as carpooling or bikesharing. A research based on 265 respondents shows that the customers who are participating in shared mobility have a different customer profile than those who are using the...
Article
Full-text available
In recent years fare-free public transport (FFPT) found itself at the centre of attention of various groups, such as economists, transport engineers and local authorities, as well as those responsible for the organisation of urban transport. The FFPT is hoped to be the answer to contemporary transport-related problems within cities, problems which...
Article
Full-text available
The electrification of public transport is an overwhelming trend, representing the first step in the energy transition of the transport sector. The transport sector is characterized by the prevalence of public ownership and the significant influence of the public sector. Accordingly, tendering procedures are widely utilized to identify the most eff...
Article
Full-text available
Electromobility is one of the leading trends transforming public transport worldwide. Supported by international organizations, such as the European Union, and national cofounding, public transport operators and local authorities are taking strategic decisions on the direction and scope of the electrification of rolling stock. Most of the electric...
Book
Obecnie na całym świecie, w tym w Polsce, prowadzone są prace analityczne, projektowe oraz wdrożeniowe związane z wymianą autobusów konwencjonalnych na elektryczne w celu zmniejszenia kosztów zewnętrznych generowanych przez autobusy miejskie i poprawienia postrzegania transportu zbiorowego przez mieszkańców miast. Inwestycje w tabor elektromobilny...
Chapter
The article attempts to verify the research hypothesis formulated by the author stating that the size of the tender (understood as the number of once purchased vehicles) negatively affected the final unit price of the purchase of a city bus. Confirmation of the hypothesis would testify to the potentially greater cost-effectiveness of functioning of...
Article
Full-text available
On the basis of the literature review and secondary research results presented in the article, it should be stated that the continuous modernization of the rolling stock used to provide collective urban transport services is one of the main tools to encourage urban residents to abandon the use of passenger cars for collective transport. In order to...
Article
Full-text available
In the majority of the developed and in some of the developing countries we can observe gradual shift from the conventional public urban transport vehicles driven by diesel fuel towards electric vehicles. The process requires changes in the demand and supply side of urban transport market in particular countries around the world. The aim of this pa...
Article
Full-text available
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych na temat występowania różnic w ocenie komfortu podróżowania pasażerów taborem nowym oraz starym, uwzględniając autobusy i trolejbusy eksploatowane na sieci organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Badania te posłużyły do oceny zasadności inwestycji taborowych w zbiorow...
Article
Full-text available
Streszczenie: Wielkość popytu na każdą usługę, również na usługę transportu miejskiego, jest nierozłącznie związana z jej rzeczywistą jakością, a także jakością postrzeganą zarówno przez osoby będące, jak i niebędące pasażerami tego rodzaju transportu. Głównym celem artykułu jest zobrazowanie wpływu jakości usług świadczonych przez Zarząd Komunikac...
Article
Full-text available
Streszczenie: W artykule przedstawiono preferencje pasażerów gdyńskiego transportu miejskiego w zakresie wzrostu dostępności przestrzennej usług przez wydłużenie trasy linii trolejbusowej. Jak wynika z badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni, dostępność niezmiennie plasuje się w hierarchii postulatów przewozowych na czwartym...
Article
Full-text available
Streszczenie: Rozwój technologii transportu elektrycznego, jaki można obecnie zaobserwować, oraz polityka klimatyczna i transportowa władz krajowych i europejskich przyczyniają się do upowszechniania energii elektrycznej jako źródła zasilania zbiorowego transportu miejskiego, czyni¹c trolejbusy atrakcyjnym przedmiotem badań. W artykule podjęto prób...
Article
Full-text available
This article provides research findings on the impact of changes in the organization of trolleybus line No. 29 on passengers’ travel behaviour, in particular the inhabitants of Fikakowo residential district in Gdynia. The article comprises the following sections: introduction, characteristics of line No. 29 and transport infrastructure and rolling...
Article
Full-text available
The aim of the article is to present preferences and transport behaviour of cyclists in Gdynia. Conducting research in this regard allows the local authorities to develop bicycle transport in a way that is adjusted to the expectations of users, while raising the chances of increasing the participation of bicycles in the daily travels of Gdynia inha...

Network

Cited By