Alejandro Pérez Diez

Alejandro Pérez Diez
University of Santiago de Compostela | USC · Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social

About

3
Publications
478
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Citations since 2017
3 Research Items
5 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (3)
Article
Full-text available
This article presents the approach and results of two doctoral research projects carried out within the framework of the Resclima project of the Universidade de Santiago de Compostela (Galicia). These researches are complementary: they offer a state of the question of the ERCC at the academic, political and school levels, more specifically in secon...
Conference Paper
Full-text available
O Cambio Climático (CC) é o gran reto socio-ambiental deste século. Para eludir os peores escenarios que prognostica a ciencia cómpre adoptar cambios profundos. Urxe tomar conciencia da vulnerabilidade humana diante desta ameaza, así como aceptar a maior responsabilidade das sociedades que máis contribúen ás emisións de Gases de Efecto Invernadoiro...
Conference Paper
Full-text available
O propósito desta comunicación é presentar a traxectoria trazada a través de tres proxectos que vinculan a investigación básica e aplicada coa formación de profesorado de educación secundaria en Galicia e República Dominicana en torno á cultura da sustentabilidade e a cooperación. Neste sentido, descríbese a relación temporal e metodolóxica entre o...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
O cambio climático (CC) supón o principal problema socio-ambiental que afronta a humanidade na actualidade, colocando nunha encrucillada ao modelo de civilización existente, a distribución equitativa das cargas e dos servizos ambientais, e a supervivencia da humanidade nas condicións actuais. Debido a súa orixe antropoxénica, enfrontar o problema constitúe o reto global de maior dimensión das sociedades actuais, con grandes implicacións sociais e educativas. Dende esta perspectiva, este traballo de investigación parte do obxectivo de visibilizar o papel que xoga o marco normativo e curricular en Brasil, España, Italia, México e Portugal na loita contra a crise climática, mediante unha análise cualitativa de contido focalizada en aspectos relevantes que axuden a comprender a súa abordaxe a nivel educativo e a propoñer liñas de equidade, innovación e mellora.