Alain Hoekstra

Alain Hoekstra
Erasmus University Rotterdam, Netherlands · Rotterdam School of Management

Msc
Integrity management

About

97
Publications
23,317
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
208
Citations
Introduction
SEASONED INTEGRITY EXPERT with more than 20 years of experience. Combines policy, practical and research skills in the field of integrity management. Partime PhD. candidate with numerous publications which is also active in several international networks.
Education
September 1990 - December 1995
Erasmus University Rotterdam
Field of study
  • Public Administration

Publications

Publications (97)
Technical Report
Full-text available
The Internet and especially Web 2.0 caused a rapid and still increasing development in the use of social media, such as Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. This trend also takes place within the public sector, and is not without problems. Digital slip-ups, but also inadequate organisational responses to these new channels of communication m...
Article
Much research on integrity management centers on the internal activities and measures individual organizations can employ to foster integrity. Using institutional and cultural theory, this article, conversely, explores how organizations can cooperate with peer organizations to manage integrity. Based on empirical research, 23 different integrity pa...
Article
This article provides an overview of the key elements of ethical probity in the public sector: what is it, where does it go wrong and how can it be managed? To this end, the first section describes the general importance of public integrity. The concept of public integrity is explored and defined more in detail in the second section. To give more s...
Research
Full-text available
The study consists of five parts. First, a number of 'background features' of confidential advisers are described, together with how they combine their confidentiality work and how they regard their mission (2.1). We then describe how the confidential advisers are recruited and selected, which job requirements are set and whether these are formalis...
Article
Public integrity is crucial, especially for local government organizations. Although research points out that a systematic integrity approach is to be preferred, only limited knowledge is available about what such an approach should entail. This article presents a framework that contains seven theory-based elements constituting a complete integrity...
Article
Full-text available
This explorative study links theoretical reflections on integrity management with the results of a survey among integrity/compliance officers. Based on theory and literature, the first part of this study offers insight into the usefulness and necessity of integrity management and the relevant questions and considerations. Topics covered include: Wh...
Article
Full-text available
Vorig jaar hebben honderd integriteitsmanagers een online enquête ingevuld waaruit blijkt hoe zij het integriteitsmanagement van de eigen organisatie beoordelen. Daaruit komt onder meer naar voren dat de procesmatige aspecten van het integriteitsmanagement zwak ontwikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verankering van de integriteitsambities in een...
Article
Full-text available
Het eerste deel van de verkenning biedt, op basis van theorie en literatuur, inzicht in het nut en de noodzaak van integriteitsmanagement en in de vragen en overwegingen die daar betrekking op hebben. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: Wat betekent integriteit, waarom is het belangrijk en hoe verhoudt het zich tot begrippen als corr...
Data
Local integrity systems in the Netherlands, Germany and Flanders: What there is and what to learn from it (Research report; January 18, 2021) What can municipalities do to protect the integrity of their civil servants and to prevent integrity violations? And when will municipalities have their 'integrity system' in order and what about in the Neth...
Article
Full-text available
This publication aims to provide inspiration to civil servants and government institutions for promoting public integrity and good governance in any given country, and in Ukrainian government institutions particularly. Chapter 2 elaborates on what integrity within the public service means and provides a clarification on the relation between (pro-)i...
Book
Full-text available
Integriteit is een belangrijk thema in het openbaar bestuur. Dat geldt voor politici, met recent de politieke integriteitsindex met 44 affaires in 2020, maar ook voor de overheidsorganisaties. Wat kunnen gemeenten nu doen om de integriteit van hun ambtenaren te beschermen en om integriteits¬schendingen tegen te gaan? En wanneer hebben gemeenten h...
Article
Full-text available
What can municipalities do to protect the integrity of their civil servants and to prevent integrity violations? And when will municipalities have their 'integrity system' in order and what about in the Netherlands, Germany and Flanders? These kinds of questions have been answered by the Dutch public administration scholars Alain Hoekstra, Leo Hube...
Article
Full-text available
Most of the norms developed for integrity programs are grounded in positivist arguments focused on effectiveness. The norms developed in this article are grounded in normative arguments that are directly deduced from the concept of integrity itself. The four norms are intentional wholeness; organizational wholeness; societal wholeness; and processu...
Article
Employee reports about suspected integrity violations and other types of wrongdoing are widely acknowledged as an important method for disclosing misconduct and improving the integrity of organizations. Organizations and employees may benefit from appointing Confidential Advisers (CAs) as part of their internal reporting procedures. Confidential Ad...
Article
Full-text available
Whistleblowers typically report suspected wrongdoing within their own organisation, making use of the statutory internal whistleblowing procedure. Reports may give rise to an internal investigation into the suspected wrongdoing. When conducted properly, internal investigations strengthen an organisation’s integrity, boost confidence in the internal...
Chapter
Full-text available
In this chapter we introduce a management approach to ethics management. By managing ethics in a more pluralistic and dynamic way, ethics instruments will become more effective in fighting corruption. We make use of the Deming cycle to ground and structure our approach. We emphasize that ethics programs require a set of ethical components or instru...
Article
Full-text available
In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en complianceprogramma's. Het artikel maakt gebruik van de Deming-cyclus-ook wel PDCA-cyclus genoemd-om het belang van samenhang en continuïteit van deze pro-gramma's te benad...
Conference Paper
Full-text available
Employee reports about suspected integrity violations and other types of wrongdoing are widely acknowledged as an important method for disclosing misconduct. Adequate reporting procedures lower the threshold for internal reporting, improve the quality of the reports made, and reduce the risks of retaliation. Organizations may benefit from appointin...
Research
Full-text available
In deze bijdrage bezien we de morele vorming van aankomende professionals. Hierbij maken we een rondgang langs vooral het hoger en wetenschappelijk onderwijs en brengen we in kaart welke rol het funderend onderwijs heeft in de ontwikkeling van ethisch bewustzijn.
Research
Full-text available
Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen. Allereerst worden enkele ‘achtergrondkenmerken’ van vertrouwenspersonen in beeld gebracht, hoe zij hun vertrouwensfunctie combineren en hoe zij aankijken tegen hun taakopvatting (1). Daarna brengen wij in kaart hoe de vertrouwenspersonen zijn geworven en geselecteerd, welke functie-eisen er worden gesteld...
Article
Full-text available
Recent deden we vanuit het Huis voor Klokkenluiders onderzoek naar de stand van integriteitszaken. En precies om die zelfrapportage te vermijden niet onder werkgevers zelf, maar onder hun ondernemingsraden. Uit deze Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017 komt een zorgelijk beeld naar voren van de integriteitszorg bij de overhei...
Technical Report
Full-text available
Working on culture. Good organisations have an open and ethical culture. The benefits of an open culture are clear. More quality and job satisfaction, less absence due to illness, fewer chances of wrongdoing and more trust among colleagues, customers, citizens and stakeholders. For that reason, more and more sectoral codes and regulators are encour...
Research
Full-text available
De verkenning berust op een enquête onder meer dan 300 medezeggenschapsorganen en brengt de aanwezigheid en kwaliteit van integriteitsvoorzieningen bij werkgevers in Nederland in beeld. Ook de meldcultuur is bevraagd, net als de rol die de medezeggenschap zelf speelt in het bevorderen van integriteitsmanagement in organisaties.
Article
Full-text available
Niemand heeft zin in een werkplek waar pesten, intimidatie, isolatie en angst aan de orde van de dag zijn. Toch komen in de media steeds meer voorbeelden voorbij van organisaties waar een angstcultuur zou heersen: ziekenhuizen, universiteiten, gemeenten, winkelketens, ministeries en bedrijven. Geen enkele sector of bedrijfstak lijkt er immuun voor...
Research
Full-text available
Interviewed by Iviun Ion Stochita
Technical Report
Full-text available
‘Parliamentary attention for integrity’ contains the results of a preliminary review of Parliamentary attention for integrity. This is important as Parliamentary attention often serves as an incentive to improve integrity in the public and private sector. For example, it can instigate a Minister to encourage the public and private sector to take ex...
Chapter
Full-text available
In paragraaf 2 worden eerst de termen integriteit en misstanden gedefinieerd, waarbij wordt aangegeven hoe deze zich tot elkaar verhouden. Paragraaf 3 sluit daar op aan en richt zich op het belang van preventie. Omdat misstanden en integriteitsschendingen aan elkaar gelieerd zijn, bepleiten we in paragraaf 4 dat organisaties er goed aan doen om de...
Article
Full-text available
Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verplicht werkgevers om een meldregeling voor vermoedens van misstanden in te voeren en beschermt werknemers die op basis daarvan een melding doen. Met ingang van de wet opende ook het instituut Huis voor Klokkenluiders haar deuren.
Technical Report
Full-text available
University-level programmes in public administration in the Netherlands are not making sufficient efforts for civil service ethics education. It is more sideshow than purposive moral shaping of future civil servants. This is shown by interviews which BIOS held with thirteen representatives of eight university-level bachelor programmes and eight mas...
Technical Report
Full-text available
Universitaire opleidingen bestuurskunde in Nederland kunnen meer aandacht besteden aan de educatie van ambtelijke beroepsethiek. Het is nu eerder bijzaak dan Bildung. Het ethiekonderwijs blijkt te impliciet, te beperkt, te fragmentarisch, te intellectueel en te vrijblijvend. Studenten worden nauwelijks ondersteund in een morele vorming tot een goe...
Chapter
Full-text available
Austerity measures that currently hit down on public institutions have a negative influence on the time, resources, and attention, organizations (can) spend on integrity management. Integrity policies that are not institutionalized become susceptible to de-prioritization and neglect when resources get scarce. This may be imprudent since the risks o...
Chapter
Full-text available
In today’s world, public organisations pay more attention to ethics and integrity. In the Netherlands, public integrity was placed on the agenda in the early 1990s (Hoekstra & Kaptein, 2014). Dutch efforts in the field of integrity management can therefore be qualified as relatively long lasting. This book provides an overview and analysis of the D...
Chapter
Full-text available
BIOS originated just after the start of the new millennium. A massive fraud in the building sector, which also involved corruption of civil servants, lead to an intensification of Dutch integrity policies. In addition to issuing new integrity provisions in the Civil Servants Act, the Minister of the Interior and Kingdom Relations established BIOS t...
Chapter
Full-text available
The Dutch public administration is known for its high standards of integrity and the preventative scope of its integrity policies (European Commission 2014). As early as 1992, integrity was put high on the political agenda when the then Minister of the Interior, Ms Ien Dales, gave a ground-breaking speech before a yearly conference of the Dutch mun...
Article
Full-text available
Deze nieuwe aanpak combineert ‘soft’, ‘hard’ en ‘general’ controls, die in samenhang moeten worden ingezet om te komen tot een integriteitsbevorderende cultuur. De aanpak belicht expliciet dat ook de ‘hard’ (regels en onderzoeken) en ‘general’ (monitoring en organisatie) controls mogelijkheden bieden voor cultuurinterventies. Dit resulteert in een...
Technical Report
Full-text available
Samenhangend integriteitsbeleid moet ook aandacht hebben voor cultuur. Maar in de praktijk blijkt dat nog een lastige opgave. Hoe kunt u werken aan de cultuur in uw organisatie? Deze handreiking biedt praktische tips, een overzicht van mogelijke maatregelen en theoretische achtergrond bij het werken aan cultuur. Samenhangende cultuuraanpak Met d...
Article
Full-text available
Hoekstra en Talsma (BIOS): ‘Sociale media? Bescherm ambtenaren!’ Ambtenaren die sociale media gebruiken, moeten door hun werkgever worden behoed voor missers. Dit stel Ambtenaren zetten sociale media steeds vaker in voor hun werk. Maar net zoals elke nieuwe techniek, brengen sociale media nieuwe risico’s met zich mee. Hierbij verdienen ambtenaren g...
Article
Full-text available
Organisaties besteedden de afgelopen jaren meer aandacht aan thema’s als public governance, good governance en het managen van ethiek en integriteit. Maar integriteitsmanagement is nog zeer intern gericht op de implementatie van allerlei (interne) maatregelen binnen individuele organisaties. Kunnen organisaties ook samenwerken met andere (externe)...
Conference Paper
Full-text available
There are all kinds of integrity related legal provisions, standards, policies, guidelines, training courses, screening and reporting (whistle-blower) procedures, audits, risk assessments, (oath) ceremonies, as there are integrity agencies and officers among many other initiatives. This magnitude of activities requires an integrated, well-balanced,...
Conference Paper
Full-text available
Up until now research in the field of integrity management has focused strongly on the internal organization. This article takes another perspective and explores how organizations cooperate in the area of integrity management. Four types of integrity partnerships emerge from this empirical study: the Workshop (focused on developing instruments), th...
Article
Full-text available
The increased attention to integrity in the public sector during past decades has been accompanied by growing interest in integrity as a field of research. As yet, analyses of integrity policy as a change process has not been part of the research agenda. Insight into the actors, factors, and circumstances that influence policy change could lead to...
Article
Integrity of government organizations and institutions is one of the key pillars of successful democracy. In this paper we present an approach to perform an integrity assessment in a group setting. We present a case study in which we trained two groups of practitioners to execute the integrity risk assessment according to the Collaboration Engineer...
Article
Full-text available
Tot nu toe richt onderzoek op het gebied van integriteitmanagement zich sterk op individuele organisaties. In dit onderzoek hebben wij gekozen voor een nieuwe invalshoek, door te kijken naar de manier waarop organisaties met andere organisaties samenwerken op het gebied van integriteitsmanagement. Samenwerking tussen organisaties op het gebied va...
Chapter
Full-text available
Zonder een goed geëquipeerde integriteits-functionaris heeft integriteitsbeleid weinig kans van slagen. Het is echter niet wense-lijk, efficiënt of effectief dat hij al het inte-griteitswerk op zich neemt. We laten in dit artikel zien dat de integriteitsfunctionaris eerst en vooral de integriteitsactiviteiten in zijn organisatie moet coördineren. Z...
Chapter
Full-text available
De zorg voor integriteit en het integriteits-beleid heeft zich binnen de Nederlandse overheid gedurende de afgelopen twintig jaar geleidelijk ontwikkeld. Nadat het integriteits-beleid in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is geagendeerd, volgde een periode van regulering waarin wetten, regels en procedures tot stand zijn gekomen. Na...
Article
Full-text available
Volgens de overlevering zou Ien Dales integriteit ooit hebben vergeleken met een zwangerschap. Net zoals je niet een beetje zwanger kunt zijn, zou je ook niet een beetje integer kunnen zijn. Dit maakt van integriteit een binaire aangelegenheid; je bent het, of je bent het niet. Haar ambtsopvolger, Ronald Plasterk, houdt er – inmiddels twee decennia...
Article
Full-text available
Confucius (551-479 v.Chr.) hield zijn leerlingen het vol-gende voor: Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet over en richt je niet op wat in strijd is met de 'welvoeg-lijkheid' . De raad van deze Chinese wijsgeer wordt vaak verbeeld met de drie welbekende aapjes die hun ogen, oren of mond afdekken. In een enkel geval wordt er een vierde aap...
Article
Full-text available
Is HR de bewaker van integriteit binnen de organisatie? Zo luidde de kop van een recente discussie op het web. De meningen waren verdeeld, maar 'grosso modo' was men het erover eens dat HR de organisatie ogen en oren geeft. HR wordt niet zozeer gezien als de bewaker van… maar heeft veeleer een signalerende rol. Met name ten aanzien van de interne c...
Article
Full-text available
Op 18 december pleitte Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA), tij-dens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van BZK, voor een heus integriteitsoffensief in het openbaar bestuur. Integriteit is immers een kernwaarde van het openbaar bestuur, die echter nog te vaak in het geding is waardoor het vertrouwen van de burger in de overheid verder onder dru...
Article
Full-text available
22 in-tangere "Publeaks" is een pas gelanceerde media-website waarop mensen anoniem en laagdrempelig grote hoe-veelheden informatie over vermoede misstanden kunnen uploaden en lekken aan de pers. De idee is dat het con-trolerend vermogen van de journalistiek hierdoor toe-neemt en dat misstanden ontdekt, onderzocht en beëin-digd kunnen worden. Al me...
Article
Full-text available
Net zoals de bekende Siënese wandschilderingen van 'goed en slecht bestuur' uit de veertiende eeuw publieke functiona-rissen constant moesten doordringen van het belang van inte-ger handelen treffen we dergelijke afbeeldingen, vanaf de late middeleeuwen, om diezelfde reden ook in Nederlandse overheidsgebouwen aan. Een toonbeeld hiervan is het oude...
Article
Full-text available
In 1999 werkte ik bij een waterschap dat werd opge-schrikt door een integriteitsschending. Geprikkeld door het tumult dat dit teweeg bracht woonde ik later dat jaar een lezing van (wijlen) Henk van Luijk over integriteits-management bij. Van Luijk, nestor van de bedrijfsethiek in Nederland, zette hierin het verschil tussen een waar-den-en een regel...
Article
Full-text available
Scientific research and legal provisions offer more guidance on what regulations and instruments government organizations should apply to manage their integrity than on how they should manage integrity, although the latter is at least as important as the former. Based on interviews with integrity officials at Dutch local government organizations, t...
Chapter
Full-text available
Best practices op het gebied van integriteit komen meestal van grote organisaties. Dat is niet verwonderlijk. grote organisaties beschikken over meer middelen om inte-griteitsbeleid te ontwikkelen dan kleine en middelgrote organisaties en genereren zodoende ook meer voorbeeldmateriaal. Dat neemt niet weg dat de minder grote or-ganisaties zijn gehou...
Article
Full-text available
Het onderzoek ‘Integriteit verankeren!’ richt zich op de formalisering van het integriteitsbeleid binnen overheidsorgani­ saties. Meer specifiek gaat het over de aanwezigheid, inhoud, de reikwijdte en de kwaliteit van de nota’s en documenten waarin ministeries, provincies en waterschappen hun integriteitsbeleid vastleggen of verankeren. Centrale vr...
Article
In this (in Dutch written) paper I describe the developments of public integrity policy and argue that the care for integrity is not yet institutionalized in Dutch government organizations. I also describe the risks and difficulties that arrise of a fragmented, un-coordinated integrity approach.
Article
Full-text available
Door internet – en vooral Web 2.0 – heeft het gebruik van sociale media een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Ook binnen het openbaar bestuur lijkt het gebruik nog toe te nemen. Dat heeft ook de eerste uitglijders te zien gegeven. Digitale uitglijders, maar ook een eventuele inadequate reactie vanuit de organisatie daarop, tasten de integritei...
Chapter
In deze bijdrage neem ik u mee in de ont- wikkelingen van het integriteitsbeleid. Ik zal betogen dat die nu al een paar jaar stil lijken te staan en toon aan dat de zorg voor integriteit vandaag de dag nog steeds niet duurzaam is verankerd in de overheidsorga- nisaties. Zowel de problemen die dat met zich mee- brengt, als ook de redenen voor de geb...
Article
Full-text available
In deze bijdrage neem ik u mee in de ont-wikkelingen van het integriteitsbeleid. Ik zal betogen dat die nu al een paar jaar stil lijken te staan en toon aan dat de zorg voor integriteit vandaag de dag nog steeds niet duurzaam is verankerd in de overheidsorga-nisaties. Zowel de problemen die dat met zich mee-brengt, als ook de redenen voor de gebrek...
Technical Report
Full-text available
Sinds de gevolgen van de financiële crisis ook voelbaar werden binnen de overheid heeft het Bureau Integri- teitsbevordering Openbare Sector (BIOS) geleidelijk aan zorgelijke signalen ontvangen over de (mogelijke) im- pact daarvan op de integriteit en het integriteitsbeleid. Die signalen zijn enerzijds tot ons gekomen via de frequente contacten die...
Technical Report
Full-text available
Sinds de gevolgen van de financiële crisis ook voelbaar werden binnen de overheid heeft het Bureau Integri- teitsbevordering Openbare Sector (BIOS) geleidelijk aan zorgelijke signalen ontvangen over de (mogelijke) im- pact daarvan op de integriteit en het integriteitsbeleid. Die signalen zijn enerzijds tot ons gekomen via de frequente contacten die...
Article
Full-text available
Sinds de gevolgen van de financiële crisis ook voelbaar werden binnen de overheid heeft het Bureau Integri- teitsbevordering Openbare Sector (BIOS) geleidelijk aan zorgelijke signalen ontvangen over de (mogelijke) im- pact daarvan op de integriteit en het integriteitsbeleid. Die signalen zijn enerzijds tot ons gekomen via de frequente contacten die...
Article
The increased attention to integrity in the public sector during the past decades has been accompanied by growing scientific interest in integrity as field of research. As yet, analyses of integrity policy as change process has not been part of the established research agenda. Insight into the actors, factors and circumstances that influence policy...
Article
Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van het Nederlandse integriteitsbeleid in een viertal kenmerkende fasen over de periode 1990-2010. Naast een historisch overzicht biedt het artikel inzicht in de factoren en actoren die op dit proces van invloed zijn geweest. Deze beschrijving vindt plaats aan de hand van het model voor beleidsverandering va...
Article
Scientific research and legal provisions offer more guidance on what regulations and instruments government organizations should apply to manage their integrity than on how they should manage integrity, although the latter is at least as important as the former. Based on interviews with integrity officials at Dutch local government organizations, t...
Article
Full-text available
Ondanks de toegenomen aandacht voor integriteit binnen de overheid is er weinig bekend over de wijze waarop integriteit wordt georganiseerd. In de door ons onderzochte lokale overheden blijkt de mate van institutionalisering van integriteit samen te hangen met de organisatieomvang en blijken kleinere gemeenten doorgaans niet te beschikken over een...
Chapter
Full-text available
Bezoekadres Lange Voorhout 9-13, 2514 EA Den Haag postadres Postbus 556, 2501 CN Den Haag telefoon 070-376 57 65 fax 070-345 75 28 internet www.caop.nl e-mail info@caop.nl meer informatie Voor verdere informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Loes Spaans, Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepst...
Article
Full-text available
Het artikel beschrijft op welke wijze de weer in opkomst zijnde deugdenethiek een nuttige bijdrage kan leveren aan het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de overheid. De deugdenethiek wordt gepresenteerd als een noodzakelijke aanvulling op de tekortkomingen van de beginsel- en gevolgenethiek. Het bevorderen van integriteit vergt immers meer...
Article
Full-text available
Het thema integriteit is ‘hot’, hectisch en geniet toenemende belangstelling. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van de ontwikkelingen en de beleidscontext rondom dit thema. Centraal staat de vraag in hoeverre integriteitsbeleid een hype, luxe of noodzaak is. De conclusie is dat hoewel integriteit geen hype is, het door overheidsmanagers...
Article
Full-text available
Integriteit is een complex fenomeen. In diverse wetenschappelijke publicaties wordt dit weliswaar geconstateerd, maar in de huidige beleidspraktijk is dit inzicht thans nog onvoldoende verdisconteerd. Binnen het openbaar bestuur is het integriteitsbeleid lange tijd hoofdzakelijk benaderd vanuit het perspectief van de organisatie(structuur) en heeft...
Article
Full-text available
Recentelijk hebben zich binnen de verschillende lagen van de overheid een aantal opvallende integriteitsaffaires voorgedaan. Naast de fraude in de bouw- en onderwijssector kan gedacht worden aan affaires in de provincies Zuid-Holland en Gelderland, die zorgden voor een negatieve beeldvorming van de kwaliteit van het provinciaal bestuur. Ook het pol...
Article
Full-text available
Het Amerikaanse blad Time riep onlangs drie onbekende vrouwen uit tot ‘Persons of the year 2002’.1 Deze vrouwen hadden ernstige misstanden binnen de organisatie waar zij werkten aan de kaak gesteld. Klokkenluiders zijn van grote waarde voor organisaties en soms ook voor de gehele maatschappij. Toch reageren organisaties niet zelden negatief op sign...
Article
Full-text available
Na een decennialange fixatie op de bedrijfseconomische dimensie van overheidsfunctioneren, waarbij de aandacht hoofdzakelijk uitging naar aspecten van economy, efficiency en effectivity, lijkt sinds de eerste helft van de jaren negentig de aandacht voor de ethische dimensie van het openbaar bestuur sterk te zijn toegenomen. Na de dominantie van de...

Network

Cited By