Ahmet Sengonul

Ahmet Sengonul
Sivas Cumhuriyet University · Department of Econometrics

Professor

About

26
Publications
5,549
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
141
Citations
Citations since 2017
16 Research Items
94 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Additional affiliations
April 2015 - present
Sivas Cumhuriyet University
Position
  • Professor (Full)
June 2010 - present
Sivas Cumhuriyet University
Position
  • Head of Department of Econometrics
September 2003 - June 2010
Mersin University
Position
  • Professor (Associate)
Education
September 1997 - May 2003
George Mason University
Field of study
  • Economics
September 1995 - May 1997
University of Connecticut
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (26)
Conference Paper
Full-text available
The Covid-19 pandemic brought along a significant number of new cases and a frightening number of deaths, negatively affecting the daily routine behaviors of individuals and hospital visits of patients. In addition, the use and spread of the vaccine developed against the pandemic caused a partial increase in hospital visits of patients. Theberath e...
Conference Paper
Full-text available
The stability of the real effective exchange rate is an important barometer for economies and interacts with many macroeconomic indicators. This study analyzes the case of Turkiye as a representative of emerging markets. The effects of the Central Bank of the Republic of Turkiye (CBRT) foreign exchange reserves, the FX deposit ratio of the banking...
Article
Full-text available
Abstract Purpose: In this study, factors affecting employment in non - life insurance companies were examined. These factors are the financial variables of insurance companies, including financial profit-loss, total net premiums, total assets and technical profit-loss. Methodology: Fuzzy regression method was used as the solution method. Findings...
Conference Paper
Full-text available
Arkaplan: Covid-19 pandemisi kitlesel ölümleri beraberinde getirdiği için bireylerin günlük rutin davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu süreçte belirli dönemlerde, dünya üzerinde tam kapanmalar yaşanmış ancak kapanmanın zorunlu olmadığı zaman dilimlerinde de insanların davranışları normal yaşam davranışların dışında gerçekleşmiştir. Amaç:...
Article
Full-text available
21. yüzyılın en büyük problemlerinden biri iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel tahribatlardır. Günümüzde teknoloji kullanımının yoğun düzeyde artması, enerji tüketim seviyesinin yükselmesi ve finansal gelişmelerin insan hayatını kolaylaştırmasına rağmen, kalıcı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu sorunun temeline inildiğinde, sanayi devrimi...
Conference Paper
Full-text available
Sağlık alanındaki gelişim, iktisadi kalkınmanın temel unsurlarından biri kabul edilmektedir. Ekonomik büyümenin pek çok belirleyici unsuru bulunmakla birlikte, beşeri sermaye bu faktörler arasında ön plana çıkmaktadır. Bütün ekonomilerin temel hedefi olan sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması konusunda emek faktörünün gelişmesi önem gösterme...
Article
Full-text available
Günümüzde turizm sektörü sağladığı ekonomik etkiler nedeniyle ülkeler için önemli sektörden biri haline gelmiştir. Turizm, ekonomik büyüme ve döviz kazancı başta olmak üzere pek çok sektörü canlandırmakta ve istihdama katkı sağlamaktadır. Ayrıca turizm sektörü bölgesel avantajlarda sunmaktadır. Ülkelerin turist çekme kapasitesi doğal ve kültürel fa...
Article
Full-text available
Kullanım alanlarındaki artış enerji unsurunu büyüme ve kalkınmanın gereklerinden biri haline getirmektedir. Enerji kaynakları içinde, kullanım avantajları açısından ve çevresel etkilerinin diğer enerji kaynaklarına göre az olması nedeniyle elektrik enerjisi ön plana çıkmaktadır. Bu özellikleriyle dikkat çeken elektrik tüketimi ve büyüme arasındaki...
Article
Full-text available
Z Sanayi Devrimi'nin etkisiyle petrolün ulaşımda ve üretimde yoğun olarak kullanılması, ekonomiler için petrolü vazgeçilmez bir unsur yapmıştır. Dünya üzerinde petrol rezervlerinin belirli bölgelerde toplanması, diğer ülkeler için ithalatını zorunlu kılmıştır. Fiyatların petrol üreten ülkeler tarafından arz-talep koşullarının dışında belirlenmesi,...
Article
Full-text available
Ekonomik unsurların gelecekte alacağı değerlerin tahmin edilmesi iç ve dış piyasa oyuncuları tarafından takip edilmekte ayrıca bir ülkenin ekonomik istikrarı hakkında fikir vermesi açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik birimler yatırım kararlarını geleceğe yönelik tah-minleri doğrultusunda oluşturmaktadır. Ekonomik göstergelerin g...
Article
Full-text available
The determination of current account deficit based on budget deficit has been the focus of attention in EU countries recently. In a theoretical explanation, the Ricardian Equivalence and the Keynesian Hypothesis do not agree on this argument, and thus, researchers have sought to choose between these hypotheses. Besides, Feldstein-Horioka puzzle may...
Article
Full-text available
After the liberalization of capital account in 1989 in Turkey, speculative capital inflows have significantly come for the higher interest rates induced by incremental budget deficits in Turkey. While the budget standing has got closer to balance, current account deficit problem has kept its agenda. Thus, a new potential determinant of current acco...
Article
Full-text available
Merkez Bankası’nın kamuyu finanse etmesi ve sürdürülemez borç dinamikleri, kamu sektöründe mali disiplinsizliğe (yüksek bütçe açıklarına) neden olmaktadır. Mali disiplinsizlik, özel sektörün de üretimini etkilemektedir. Bu durum, 2001 krizinin ortaya çıkmasının başlıca nedeni olmuştur. Kriz sonrasında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Progra...
Article
Today, some worldwide negative speculative developments variably increase the energy prices. For developing countries whose economic growth substantially depends on energy import, especially on oil-import, an increase in energy prices will negatively affect the cost of import, hence will lead to current account deficits. Accordingly, this study exa...
Article
Full-text available
Macroeconomic effects of short-term capital flows in Turkey through the financial liberalization process By employing a Vector Auto Regressive (VAR) model for the period 1990:01-2005:03, this paper analyzes the interaction of the short term capital inflow with the real variables such as investment and GDP growth, financial variables such as interes...
Article
Bu makale, 1990:01–2006:04 dönemleri arasında beklenen nominal US Dolar kur değişmelerinin belirleyicilerini, Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi çerçevesinde incelemektedir. Parametrik olmayan ve açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde çapraz etkileşimlerini de hesaba katan, Regresyon Ağaçlarının kullanıldığı bu analiz, tüm dönemi 2000 finan...
Article
Bu makalede, 1990:1 – 2005:3 döneminde, ekonomiye giren kısa süreli sermaye akımlarının, yatırım ve GSYİH artışı gibi reel göstergeler, faiz oranı, döviz kuru, enflasyon oranı gibi parasal göstergeler ve dış ticaret dengesi ile etkileşimi, bir Vector Auto Regressif (VAR) model yardımıyla araştırılmaktadır. Çalışmanın sonucundan, ekonomiye kısa süre...
Article
This paper investigates how monetary policy affects bank lending in Turkey. Kashyap and Stein (20003. Kashyap , A and Stein , J . 2000. What do a million observations on banks say about the transmission of monetary policy?. American Economic Review, 90: 407–28. [CrossRef], [Web of Science ®]View all references) show that if contractionary monetar...
Article
Full-text available
Starting with the liberalization of capital account in 1989, speculative capital inflows have significantly raised due to the increase in interest rates resulting from incremental budget deficits in Turkey. Because of the fact that current account deficit problem has been kept in agenda while the budget deficit in Turkey has got closer to balance,...
Article
Thesis (Ph. D.) -- George Mason University, 2003. Includes bibliographical references (p. 112)

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project