Ahmet Gürdal

Ahmet Gürdal
International BURCH University

PhD

About

9
Publications
29,646
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations
Citations since 2017
3 Research Items
19 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
Introduction

Publications

Publications (9)
Article
Teaching Turkish to foreigners has gained significant momentum in recent years.New textbooks and studies increase rapidly in this field. The opportunities offered by linguistics should also be used in these studies.The use of context types should be actively involved in teaching Turkish to foreigners. This study was conducted to determinehow much o...
Article
Full-text available
ÖZ Her bir öğrencinin bireysel farklılıklardan kaynaklanan kendine has öğrenme biçemi/stili vardır ve bu stil onun en iyi öğrenebildiği yoldur. Bu çalışmanın amacı söz konusu kontrol grubunun yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde işitsel, görsel ya da bedensel öğrenme biçemlerinden cinsiyet değişkenine göre daha çok hangisine yöneldiklerini tespit...
Article
Full-text available
zet Makalenin amacı görsel ve işitsel vasıtalarla yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemlerini ve ilgili materyallerin kullanım esaslarını saptamaktır. Teknolojik eğitim araçlarının gelişmesiyle yabancı dillerin kelime öğretiminde sürekli görsel ve işitsel tabanlı yeni metotlar geliştirilmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde adayların hızlı ve...
Article
Full-text available
zet Makalenin amacı görsel ve işitsel vasıtalarla yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemlerini ve ilgili materyallerin kullanım esaslarını saptamaktır. Teknolojik eğitim araçlarının gelişmesiyle yabancı dillerin kelime öğretiminde sürekli görsel ve işitsel tabanlı yeni metotlar geliştirilmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde adayların hızlı ve...
Article
Full-text available
Makalenin amacı oyun ve bulmaca etkinlikleriyle yabancılara Tùrkçe kelime ôğretim yôntemlerini açıklamaktır. Yabancı dillerin kelime ôğretiminde ôğrenci motivasyonun sağlanması için oyun ve benzeri etkinliklere sıkça yer verilmektedir. Yabancıların hızlı ve kalıcı bir Ģekilde Tùrkçe kelimeleri ôğrenmelerini sağlamak amacıyla ilgili çalımalar incele...
Conference Paper
Full-text available
zet: Makalenin amacı oyun ve bulmaca etkinlikleriyle yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemlerini açıklamaktır. Yabancı dillerin kelime öğretiminde öğrenci motivasyonun sağlanması için oyun ve benzeri etkinliklere sıkça yer verilmektedir. Yabancıların hızlı ve kalıcı bir şekilde Türkçe kelimeleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla ilgili çalışmalar...

Network

Cited By