Ahmet Coşkun

Ahmet Coşkun
Erciyes Üniversitesi · Business Administration

Doctor of Business Administration

About

17
Publications
9,901
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
15 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Introduction
Ahmet Coşkun currently works at the Business Administration, Erciyes Üniversitesi. Ahmet does research in Management Science, Organizational Behavior and Business Ethics. Their current project is 'Unethical Pro-Organizational Behavior/Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış.'

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı örgütsel sinizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde tükenmişliğin aracı rolünün olup olmadığını ortaya koymaktadır. Elde edilen veriler anket yöntemi yardımıyla toplanmış ve daha sonra SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinde görev yapan çalı...
Article
Full-text available
Based on social cognitive theory (SCT), we develop and test a model that links ethical psychological climate to ethically‐focused proactive behavior (i.e., ethical voice and ethical taking charge) via two distinct mechanisms (i.e., duty orientation and moral potency). Results from multi‐wave field studies conducted in the United States, Turkey, Fra...
Chapter
Full-text available
Günümüzde piyasaların genel yapısı müşteri piyasası görünümündedir. Yani çok sayıda benzer işletmenin maliyet ve farklılaşma yoluyla benzer müşteri segmentlerine hitap edebilmek adına benzer ürünlerle rekabet ettiği ve maalesef pek çok ürünün müşteriye ulaşamadığı, dolayısıyla ciddi miktarda kaynak israfının olduğu bir pazar yapısı mevcuttur. Bu ve...
Chapter
Full-text available
Yönetim bir modern bilim disiplini olarak 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış olmakla birlikte insanlık tarihi kadar eski bir uğraşı ve düşün alanıdır. Etik de keza en eski düşünsel ve dini metinlerde dahi ele alınan bir konu olmanın yanında bugün de sosyal bilimcilerin ve düşünürlerin incelediği konuların başında gelmektedir. Yönetim ve etik, ya da...
Article
Full-text available
This study tries to reveal the dynamics of ethical business decision making process about environmental issues, in terms of Theory of planned behaviour framework. To do so, a survey analysis was held with 167 university students by taking an online questionnaire and the data were statistically analysed by using a statistic software (SPSS). Results...
Chapter
In a rapidly changing global market, it has become increasingly important and vital for the survival of the organization to be competitive and adaptive. In order to achieve this, organizational leadership needs a better understanding of the business cultures in which their companies are operating. One of the challenges is the lack of literature on...
Article
Full-text available
Yönetim ve organizasyon alanındaki iş ahlakı literatüründe genellikle çalışanların örgüt içine yönelik gerçekleştirdikleri ahlaki davranışlar araştırma konusu edilmiştir. Gerek Türkçe, gerekse uluslararası yazında çalışanların ahlaki olmayan nitelikteki davranışlarının örgütün ya da örgütteki bireylerin zararına gerçekleştirileceği düşünülerek ince...
Chapter
Leadership development has become an important phenomenon in Turkey, since the fast expansion of country’s economy requires growing attention to developing its human resources. Despite the regional and national political and humanitarian challenges recently faced, Turkey aims to become one of the top ten largest economies of the world. Both governm...
Article
Full-text available
Temel misyonu insana hizmet olan ve ahlakla çok kadim ve güçlü bir irtibatı olan sağlık hizmetleri sektöründe çalışanların zaman zaman hastalara yönelik gayri ahlaki davranışlar sergilemesinin veya öyle olmasa bile bu davranışların hasta tarafından gayri ahlaki olarak algılanmasının temel nedeni nedir? Hastanın insani özelliklerini yadsıyan bir par...

Questions

Question (1)
Question
I found that there is an inverted-U shape relationship between my moderation variable and dependent variable (y = b0 + b1*m + b2*m^2). Now, I would like to investigate the moderation role of m in the relationship between x and y.
So, which of the following equations should I use for moderation?
i. y = b0 + b1*x + b2*m + b3*x*m
ii. y = b0 + b1*x + b2*m^2 + b3*x*m^2
iii. or any other suggestions?
Thank you.

Network

Cited By