Ahmet Atıl Aşıcı

Ahmet Atıl Aşıcı
Istanbul Technical University · Department of Management Engineering

Ph D

About

46
Publications
24,092
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
600
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
510 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120140
2017201820192020202120222023020406080100120140
2017201820192020202120222023020406080100120140
2017201820192020202120222023020406080100120140
Additional affiliations
September 2020 - August 2021
Istanbul Policy Center
Position
  • Fellow
Description
  • Working on my project titled The Green New Deal for Turkey to tackle the climate crisis
September 2017 - September 2018
University of Oregon
Position
  • Faculty Member
Description
  • Sabbatical
January 2009 - present
Istanbul Technical University
Position
  • Professor (Associate)
Education
September 2000 - July 2007
September 1997 - June 1999
Bogazici University
Field of study
  • Economics
September 1992 - June 1996
Istanbul Technical University
Field of study
  • Management Engineering

Publications

Publications (46)
Technical Report
Full-text available
TÜSİAD Ekonomi Göstergeleri Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin ülkemiz ekonomisi ve ticaretine olası doğrudan ve dolaylı etkilerini ele alıyor. Rapor, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politika araçlarını irdeliyor.
Technical Report
Full-text available
It contains the summary of the I-O and Applied General Equilibrium analysis on the effect of the EU's Border Carbon Adjustment Mechanism over the Turkish economy.
Technical Report
Full-text available
2019 tarihli Avrupa Yeşil Düzeni programının açıklanmasından sonra ABD, Çin ve Japonya gibi büyük ekonomik güçlerde de iklimle uyumlu dönüşüm hızlanmaya başladı. Bu yönelimin küresel ticaret, finansal akımlar ve diplomasi üzerinde önemli etkileri olacaktır. Oyunun kuralları değişirken buna uyum sağlamamanın maliyetleri de artacaktır. Raporda AYD'ni...
Article
Full-text available
In December 2019, the EU announced the European Green Deal (EGD) to create a climate-neutral continent by 2050. Accordingly, the EU Emission Trading System (ETS) will be revised to maintain economic growth against possible losses in competitiveness, leading to “carbon leakage.” Carbon border adjustment (CBA) is one of the mechanisms proposed to tac...
Technical Report
Full-text available
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) AB'nin 2005'ten beri yürürlükte olan ETS mekanizmasının AB-dışı ticaret ortaklarına genişletilmiş halidir. 2050'de AB'yi iklim-nötr bir kıta haline getirme hedefiyle birlik içinde sıkılaştırılması öngörülen karbon düzenlemelerinin yazında karbon kaçağı denilen (karbon düzenlemesi kaynaklı artan maliyetler...
Article
Full-text available
Bu makalenin yeşil dönüşüm sürecinde AB ve Türkiye arasında işbirliğinin hangi potansiyel kanallar üzerinden geliştirilebileceğini ortaya koymaktır. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) var olan düzenlemeleri birbiriyle uyumlu bir biçimde toplulaştırmıştır. Dahası, AYM Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi yeni mekanizmalar tasarlamış ve Döngüsel Ekonomi Eylem...
Preprint
Full-text available
The report, commissioned by the Greens/EFA group in the European Parliament, aims to determine possible platforms on which Turkey and the EU can cooperate over green transition.
Preprint
Full-text available
Avrupa Yeşil Düzeni’nin açıklanmasıyla beraber AB ile ticaret yapan ülkelerde “seragazı kırılganlığı” olarak adlandırılabilecek yeni bir ekonomik kırılganlık kaynağı ortaya çıkmıştır. Seragazı kırılganlığı, sektörel ihracatın seragazı yoğunluğu ve bu yoğunluk kaynaklı olası AB ihracatının düşüşünün o sektör ve ekonomi genelindeki katmadeğer (ekonom...
Technical Report
Full-text available
AB Avrupa Yeşil Düzeni'nin ihraç ürünlerine karbon-yoğunluğuna bağlı olarak uygulamaya koyacağı Sınırda Karbon Uyarlama mekanizması sonucu Türkiye Çimento, Seramik Karo ve Seramik Sağlık Gereçleri üreticilerinin ton üretim başına maruz kalacakları SKU maliyeti hesabı ve öneriler
Technical Report
Full-text available
AB'nin Sınırda Karbon Uyarlaması Mekanizması devreye giridiğinde Türkiyeli ihracatçıların karşılaşacağı Karbon Maliyeti hesaplanmıştır. Karbon fiyatına bağlı olarak (30 ya da 50 Avro) toplam maliyet yıllık 1.1 ile 1.8 milyar avro düzeyindedir.
Technical Report
Full-text available
I calculated the Carbon Bill that the Turkish exporters would face when the EU's CBA mechanism takes effect. Depending on the carbon price (30 or 50 Euro per ton of carbon), the total bill vary between 1.1 and 1.8 billion Euro annually.
Technical Report
Full-text available
Covid-19 kaynaklı ekonomik krize karşı açıklanacak ekonomik teşvik paketlerinin neden enerji dönüşümü ağırlıklı olarak tasarlanması gerekir?
Preprint
Full-text available
Classification Tree analysis of happiness of Turkish society in 2013
Preprint
Full-text available
Happiness is a cumulative process that involves several sources of non-linearities and complex interactions among factors, which are hard to account for with the regression analysis. Moreover, the existence of happy individuals having radically different backgrounds and circumstances hints that there may exist no unique recipe for happiness but a v...
Article
Full-text available
This paper analyses the subjective well-being levels in Turkey between 2004 and 2014 by relying on Turkish Statistical Institute’s Life Satisfaction Surveys. This is the first study ever suggesting an alternative well-being approach for Turkish population based on subjective measures. Inspired from the Bhutan’s Gross National Happiness and Cummins...
Book
Full-text available
26-27 Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Çılgın Projeler Konferansı’nda yapılan sunum ve konuşmaların dökümü
Article
The aim of the paper is to investigate how the location of non-carbon ecological footprint (home or abroad) changes along with environmental regulation. Ecological footprint measures the amount of biocapacity required to sustain the consumption patterns of human beings. Employing panel data analysis, the relationship between income and footprints t...
Article
Full-text available
This paper analyses the determinants of happiness in Turkey between 2004 and 2013 by relying on TURKSTAT’s Life Satisfaction Surveys. It contributes to the literature by employing a set of novel variables and a larger dataset which became representative at city-level in 2013. Some of the interesting findings are as follows: degree of hope is found...
Technical Report
Full-text available
İklim değişikliği insanlığın karşılaştığı en ciddi tehditlerden biridir. Küresel sıcaklık artışı, boyutu her geçen gün artan ekonomik, toplumsal ve ekolojik kayıplara sebep olmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız tehditler ne tek başına tüketicilerin bilinçlendirilmesi ne de özel sektörün temiz üretime teşvik edilmesiyle aşılabilir. İhtiyacımız olan,...
Book
Full-text available
Bu kitap 2014 yılının Eylül ayından basım tarihine kadar yaklaşık iki yıllık bir emeğin ürünüdür. Bir yüksek lisans tez önerisi olarak başlayan süreç TÜBİTAK 1001 projesi olarak ete kemiğe büründü. Kitaba temel olan tez Türkiye Ekonomi Kurumu’nca 2015 yılında yazılan en iyi yüksek lisans tezi olarak ödüllendirildi. Bu ödülden aldığımız cesaretle bu...
Article
Full-text available
This study investigates the income–environment relationship in Turkey by examining the components of the ecological footprint indicator within the Environmental Kuznets Curve (EKC) framework. Using co-integration techniques for the 1961–2008 period, we find an inverted U-shaped, hence EKC-type, relationship only between production footprint and inc...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to investigate whether countries tend to relocate their ecological footprint as they grow richer. The analysis is carried out for a panel of 116 countries by employing the production and import components of the ecological footprint data of the Global Footprint Network for the period 2004–2008. With few exceptions, the exis...
Chapter
Full-text available
Foreign Direct Investment currently constitutes the main mechanism for economic globalization. Despite the rising integration of the Turkish economy into the global economy, FDI performance of Turkey remained lower than many other developing countries until the early 2000s. This was followed by a period of a boom in which Turkey attracted record le...
Article
The multi-dimensional nature of the current global crisis requires a holistic approach in addressing economic, social and ecological problems. Following the crisis, several organizations started to publish reports on a concept called Green New Deal (GND) with reference to the New Deal policies of the 1930s in the USA. Since then, the concept has ga...
Article
Exchange rate regime choice is not exogenous, but it depends on the structural, political and financial features of countries. However, it is often the case that the regime actually pursued and the one that is imposed by country features do not match one to one. The existing empirical crisis models do not take fully into account the regime in which...
Article
Full-text available
This paper aims to explore the relationship between the economic growth and the pressure on nature from the environmental sustainability perspective. We measure pressure on nature as the sum of energy, mineral, net forest depletions and carbon dioxide damage, all measured in US dollars. The data is taken from the Adjusted Net Savings data of World...
Article
Following the demise of the Bretton-Woods, increasing number of countries has been opting for flexible exchange rate regimes. Exiting from fixed regimes however is not without costs. Regime transitions have often been occurred in the midst of a crisis, which has considerable economic costs in terms of output contraction and exchange rate depreciati...
Article
This paper improves upon the recently developed literature on exits from fixed exchange rate regimes in three ways: (1) It allows for two indicators for post-exit macroeconomic conditions, the change in the exchange rate and the change in the output gap; (2) it tests whether the distinction between orderly and disorderly exit is statistically justi...
Article
Full-text available
The wave of liberalization of capital movements, which swept Europe in the 1980s and the emerging market countries in the 1990s, has given rise to the two-corner strategy. According to this view only two exchange rate regimes are sustainable: hard pegs and fully flexible rates. Soft pegs in the middle are seen as doomed, open to irresistible and un...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
The goal of the project is to explore the distinct subsets of factors that lead to happiness via classification tree analysis
Project
To transfer and to adapt best practices of economic growth policies from EU countries on green economic growth that mitigate from and adapt to climate change, and to develop and disseminate specific policy proposals for Turkey in three key systems of economy: energy, city and land use.
Project
The aim of the project is to find out the determinants of happiness in each and every city in Turkey and summarizing them in infographics form in Happiness Maps by using the city level LSS 2013.