Agnieszka Klimska

Agnieszka Klimska
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw · Center for Ecology and Ecophilosophy

PhD

About

27
Publications
4,543
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Introduction
My current research interests: ethical aspects of sustainable development, including ethical context of sustainable development law, ethical assumptions of the agendas and sustainable development strategies.

Publications

Publications (27)
Book
Full-text available
Monografia zatytułowana "Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny" to publikacja zawierająca propozycję tematyczną przygotowaną przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych. Doświadczeni Autorzy w swoich pracach starali się ująć rozmaite konteksty, wpływy oddziaływania sytuacji pandemicznej na polską szkołę. Tytułowy alert pedagogiczny z...
Article
Full-text available
In the case of philosophical justifications of sustainable development it is important to work out epistemological standpoints, adequate to the problems considered in the areas of particular development concepts based on speculative , theoretical knowledge as well as on practical one related to activity and serving its purposes. Epistemology must c...
Article
Full-text available
As part of ecophilosophy, new thinking and action models are proposed in harmony with the natural environment and the vision of sustainable development. The models contain axiological (eco-axiological) indications often justified by different positions, including anthropocentric and biocentric. The article presents axiological indications of select...
Article
Full-text available
Artykuł prezentuje analizę stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) w Polsce przed ogłoszeniem Dekady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2020-2030. Jego celem była ocena realizacji EZR w naszym kraju oraz wypracowanie zaleceń w zakresie jej uskuteczniania. Dokonano analizy aktualnych podstaw programowych dla szkoły podstawowej, liceum i te...
Article
The SEeB Editorial Team do not provide abstract for the published reports.
Chapter
Full-text available
W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań, jakie ekofilozofia proponuje w kontekście kryzysu pandemicznego, stawiając pewne rekomendacje w zakresie przyszłej edukacji. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Część pierwsza, tj. wpływ pandemii COVID-19 na dzieci w wieku szkolnym – przegląd wybranych zagadnień, poświęcona została na przybliżenie...
Article
In the face of the “weakness of indicators” of the progress in the implementation of the postulates of sustainable development, opinions appear about “the depletion of the paradigm of sustainable development”. So far, strengthening the practice of sustainable development, involved, among others, implementation of education for sustainable developme...
Article
Full-text available
The article presents issues related to the practice of sustainable development against the background of selected strategies and models of education. In the face of the ecological crisis, as well as growing threats to the social and natural environment, the need to modify education for sustainable development programmes appears more apparent. It ha...
Chapter
Full-text available
One of the most important goals of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development concerns life on land (SDG15). It seems that among the issues mentioned in SDG15, soil degradation and preservation is the matter which is least studied in theory and most neglected in practice. “Soil is the key to life on this planet – the foundation for...
Article
Full-text available
The present article raises the question of sustainable tourism in Poland and Slovakia, highlighting its significance, as well as its objectives and tasks. The situation of tourism in Poland is presented in relation to the issues of spatial economy, whereas Slovak example concentrates mainly on the importance of cultural heritage. Both interrelated...
Article
Full-text available
Przedmiotem artykułu jest rozpoznanie prawnych i etycznych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o wskazanie, w jaki sposób koncepcja zrównoważonego rozwoju wpływa na kształtowanie różnego rodzaju systemów regulacji zachowań. Zrównoważony rozwój stał się bowiem kategorią normatywną tak na poziomie prawa międzynarodowego i unijn...
Article
The Court of Justice of the European Union (CJEU) establishes in matters related to environmental protection to the concept of sustainable development. The aim of the research is to recognize whether the Court refers to specific axiology when citing sustainability issues in its justifications. It should be checked if CJEU equates to sustainable dev...
Article
Full-text available
The question of values more and more often constitutes a point of departure in deliberations on the practice of sustainable development. Some propositions have been developed for the axiological system of sustainable development. They are structurally complex since they incorporate defined levels of values Implementation of a given axiological syst...
Article
Full-text available
The 2030 Agenda for Sustainable Development is an institutional development plan for the world, assuming, among others, eradication of poverty, dignified life for all people and world peace by 2030. Implementation of 17 Goals of Sustainable Development means the achievement of specific social tasks, development of an inclusive society and equal ec...
Article
Full-text available
Various presentations of the current strategies for economic development increasingly stress the need to abandon the existing model of economy, its redefinition and the necessity to develop a new concept of knowledge-based economy (KBE). Consequently, knowledge is attributed an essential role in stimulating socio-economic development, including als...
Article
Full-text available
Civilizational threats considered from ecological, economic and social aspects are the rudimentary reference point for theoretical studies on sustainable development. Manifold concepts and interpretations of the risk issue were converted into proposals for solutions that are primarily reflected in strategic documents on sustainable development and...
Article
Full-text available
W artykule zostały podjęte rozważania nad zagrożeniami oraz dylematami etycznymi i prawnymi, wynikającymi z eksplozji demograficznej. Ukazano przyczyny tego zjawiska, przebieg i rokowania co do dalszego wzrostu liczby ludności na świecie. Przeanalizowano ponadto sposoby kontroli poczęć i zaprezentowano związek argumentacji wybranych stanowisk m. in...
Article
Full-text available
Artykuł stanowi próbę ukazania zasadności prowadzenia filozoficzno-etycznych rozważań nad koncepcją zrównoważonego rozwoju. Wychodząc od założeń tzw. filozofii rozwoju, prezentuje następnie aspekty filozoficzno-etyczne tej idei. Zasadnicza część tekstu koncentruje się na kwestii filozoficznych zasad zrównoważonego rozwoju.

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The project concerns research on the implementation of sustainable development, resulting inter alia from the Agenda for Sustainable Development 2030. The main goal is to analyze the ethical and educational activities undertaken in Poland and Slovakia