Adrian Constantinescu

Adrian Constantinescu
Danube Delta National Institute for Research and Development (DDNIRD) · GIS

About

7
Publications
1,987
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
96
Citations

Publications

Publications (7)
Article
Full-text available
In wetland environments, vegetation has an important role in ecological functioning. The main goal of this work is to identify an optimal combination of Sentinel-1 (S1), Sentinel-2 (S2), and Pleiades data using ground-reference data to accurately map wetland macrophytes in the Danube Delta. We tested several combinations of optical and Synthetic Ap...
Article
The main scope of the paper is the implementation of future scenarios in the Lower Danube basin, supporting the development of River Basin Management Plans and future environmental policies. The 800 000 km² Danube River Basin extends across 19 countries, of which 14 are contracting parties of the ICPDR. The Lower Danube is occupied mostly by Romani...
Article
Full-text available
There are over 300 lakes interconnected by riverbranches and man-made canals in the Danube Delta (Romania). A multidisciplinary survey of these riverine lakes situated in large wetland complexes was made comprising hydrological modelling, remote sensing and monitoring of water quality, plankton, aquatic vegetation and fish communities. Between-lake...
Book
Full-text available
This report is the result of a scientific co-operation between the DDNI Danube Delta National Institute (Tulcea, Romania) and the RIZA Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (Lelystad, the Netherlands). The Dutch and Romanian ecologists in these institutes share a common concern with the ecology of temperate wetlands. The c...
Article
Full-text available
The work presents two major applications of CLC 1990 in Romania. The first application, requested by Romanian Waters National Administration, analyse the Romanian land cover of the Danube River catchments area upstream the hydrological monitoring stations accord- ing with the monitoring and information network EUROWATERNET designed by the Euro- pea...

Network

Cited By
    • Institute for Biological Research "Siniša Stanković" University of Belgrade
    • IHE Delft Institute for Water Education
    • Griffith University
    • Danube Delta National Institute for Research and Development (DDNIRD)
    • National Institute for Research and Development of Marine Geology and Geoecology (GeoEcoMar)

Projects

Projects (2)
Project
Production, verification and enrichment activities for a number of Copernicus land monitoring service related products and activities
Archived project
Obiectivul general: Stabilirea măsurilor optime de refacere a funcţiilor naturale tipice zonelor umede. Intervenţia umană a produs modificări în organizarea naturală a ecosistemelor spaţiului deltaic, limitând evoluţia naturală sau modificând-o radical în unele subunităţi. Modificările majore au afectat reţeaua hidrografică interioară a Deltei Dunării, deci, regimul hidrologic, în deosebi, regimul alimentării şi circulaţiei apei – factor vital în existenţa, evoluţia naturală a ecosistemelor şi diferenţierea spaţială a tuturor proceselor din interiorul Deltei Dunării. Acţiunea de reintegrare a sistemelor antropizate în sistemele naturale ale Deltei Dunării se înscrie în obiectivele prioritare privind stabilirea şi aplicarea măsurilor de reconstrucţie ecologică, prevăzute în “Planul de Management al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării”. Obiectivul general se realizează în două etape: - refacerea reţelei naturale de gârle şi canale, din interiorul ostroavelor, în vederea îmbunătăţirii regimului hidrologic al acestor zone; - refacerea funcţiilor naturale: hidrologice, biogeochimice şi ecologice. Prin acţiunea de reintegrare a sistemelor antropizate, în sisteme naturale, se urmăreşte, în principal, transformarea celei mai mari părţi din suprafaţa ostroavelor, suprafeţe de stufăriş-bălţi, în habitate şi zone de reproducere naturală, creştere şi cruţare pentru diferite specii autohtone de peşte de apă dulce şi migratori şi păsări acvatice. Zona propusă a fi supusă procesului de reintegrare în sistemele naturale deltaice este constituită din ostroavele: 1. Ivancea (107 ha); 2. Dranov 2 (327 ha); 3. Dranov 1(253 ha).