Adeleh Rashidi

Adeleh Rashidi
Hacettepe University · Environmental Engineering

PhD

About

16
Publications
319
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Education
February 2012 - August 2018
Hacettepe University
Field of study
  • Environmental Engineering

Publications

Publications (16)
Article
Full-text available
In this study, Alkanna orientalis var. orientalis (L.) BOISS was analyzed to determine its nutritional contents and phytoremediation potential. The plant and soil samples were collected from Mahmutlu Hill in Aksaray in May (2019). The mineral contents of soil and plant samples (Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P, S, Zn) were determined by ICP-MS,...
Conference Paper
Full-text available
Determination of the Nutritional Effect of Sahara Dust on Lemna minor Living in Stagnant Waters Adeleh Rashidi1 , Ahmet Cemal SAYDAM1 , Gökçen BAYSAL FURTANA2 1 Department of Environmental Engineering, Hacettepe University, Turkey 2 Department of Biology, Gazi University, Turkey Abstract: In this study, the powders brought from Southern Tunisia/...
Article
Full-text available
In this study, Senecio vernalis Waldst. & Kit. was analyzed to determine a phytoremediation potential and nutritional contents are estimated. The plant and soil samples were collected between Karaören and Karkın villages in Aksaray in May (2021). The mineral contents (Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P, S, Zn) of the collected plant and soil samp...
Conference Paper
Full-text available
Tüm göl yüzeyi ve çevresindeki su yatakları ile bazı önemli komşu bozkır alanları da dahil olmak üzere Türkiye’nin Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen Tuz Gölü, sahip olduğu flora ve faunasıyla dünyanın en önemli doğal alanlarından biridir. Büyük bir bölümü tuzlu topraklar ile kaplı olan bölge, tarıma uygun olmayan verimsiz araziler gibi gör...
Conference Paper
Full-text available
Dünya üzerindeki toprakların yaklaşık %55’ini kurak alan ise bu alanların farklı seviyelerde tuzluluk problemleri vardır. Çöllerin ve tuzlu toprakların daha fazla genişlemesini önlemek amacıyla tuz seven bitkilerin (Halofit) üzerinde araştırmalar gerekmekte ve bu tip bölgelerin yeniden doğal hayata geçirilebilmeleri önem taşımaktadır. Halofit grubu...
Conference Paper
Özet Flora ve faunasıyla dünyanın en önemli doğal alanlarından biri Tuz Gölü’dür. Göl çevresindeki çoğu endemik halofit bitki türü, çeşitli kirlilik etkenleri ve insan aktivitesi sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Diğer yandan Tuz Gölü çevresinin büyük bir bölümü tuzlu topraklar ile kaplı olması sebebiyle tarıma uygun olmayan verims...
Presentation
ABSTRACT By definition, eutrophication is explained as the participation of essential nutrients such as phosphorus, sulfur and nitrogen into the water cycle as natural and anthropogenic resources, and the deterioration of water quality in lakes or any large aquatic ecosystems. As a result of eutrophication, the water forms a dark layer on the surfa...
Article
Full-text available
In this study, the aim was to model the toxic effect of copper (Cu) and analyse the removal of Cu in aqueous Saharan and non-Saharan mediums by Lemna minor. Two separate test groups were formed: with Saharan dust (S) and without Saharan dust (WS). These test groups were exposed to 3 different Cu concentrations (0.05, 0.50 and 5.00 ppm). Time, conce...
Article
Full-text available
The world is losing its inhabitability because new technologies bring impurities and climate, soil and the weather is changing day by day. National and international organizations are founded in order to prevent the destruction of the environment. The expansive nature of soils containing high amounts of clay minerals can be altered through chemical...
Conference Paper
Full-text available
Environmentally algae is an essential plant like organism since they can trap solar light energy and use this energy via photosynthesis and to produce food in the from of complex sugar molecules. Ecologically algae are important since microscopic algae are the source of much of Earth's oxygen and they are also act as a sink for atmospheric carbon d...
Research
One of the most important problems mankind faces is the desertification of saline lands. These areas have large amounts of salt to which plants have to have special responses to tolerate in the ecosystem. To avoid salinity and desertification, studies on the relationship between the elements of the ecosystem can be very important. In these areas, r...

Projects

Projects (2)
Project
Bu çalışma ile Aksaray’da yetişen ve endemic özellik gösteren Centaurea tuzgoluensis ve Limonium anatolicum türlerinin yaşam alanlarındaki ekolojik özelliklerinin incelenerek, türlerin korunma yöntemleri ve uzun vadede popülasyonlarının sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak ve fitoremediasyonda (yeşil ıslah) kullanım potansiyellerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çevresindeki flora ve faunasıyla dünyanın en önemli doğal alanlarından biri olan Tuz Gölü çevresi ve bu alanlarda yetişebilen halofit bitki türleri ağır metal kirliliği ile karşı karşıyadır. Ayrıca Tuz Gölü çevresinin büyük bir bölümü tuzlu topraklar ile kaplı olması sebebiyle tarıma uygun olmayan verimsiz arazilerdir. Arazi çalışmalarında, her tür için birer istasyon seçilecek ve bu seçilen istasyonlardan alınan toprak ve bitki örneklerinin Hacetepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve LA- ICP-MS Laboratuvarlarında ağır metal içerikleri (krom, kurşun, bakır, çinko, nikel, arsenik, kadmiyum, bor, mangan ve demir) ve konsantrasyonları 15 birey C. tuzgoluensis ve 15 birey L. anatolicum olmak üzere toplam 30 bitki ve 30 toprak örneği üzerinde, ayrı ayrı yapılacağından 60 örnek laboratuarda analiz edilecektir. Araştırma süresince laboratuar ve istatistiksel analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda C. tuzgoluensis ve L. anatolicum türlerinin ağır metal gideriminde kullanımının ekonomik ve ekolojik değer analizleri yapılarak, bu çalışmanın Aksaray ili için önemine, ekolojisine ve ekonomisine olan katkılara ilişkin görüşler belirtilecektir. Doğal ekosistemlerin korunması için yerel ve ulusal seviyede karar vericilere sürdürülebilir koruma politikalarının uygulanmasına yönelik temel prensipleri temin etmek, ve bölge halkı için ekolojik ve ekonomik olarak yaşanabilir bir geleceğe katkıda bulunmak hedeflenmektedir.