Adél Vehrer

Adél Vehrer
Széchenyi István University, Gyor · Department of Humanities and Human Resource Development

PhD

About

30
Publications
6,716
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
139
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
139 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040

Publications

Publications (30)
Article
Full-text available
Nemzeti történelmünk mozzanatai a néphagyományban ugyanúgy megőrződtek, mint a középkori krónikákban. A Sokoró vidékének mondavilága valamennyi történelmi korszakból őriz értékes folklór hagyományokat. Jelen tanulmány a honfoglaláskori elemeket emeli ki ezek közül. Történeti forrásaink is igazolják, hogy az Árpád-házi emlékek közül sok kötődik a Pa...
Book
Full-text available
A Tényő mondavilágáról szóló kötet a néprajztudomány, azon belül a történeti mondakutatás számára hiánypótló mű, mely a település emblematikus történelmi eseményeinkhez és nemzeti hőseinkhez kötődő hagyományait összegzi. A honfoglalás kora, a középkori keresztes lovagok, a hódoltság időszaka, a napóleoni idők, nemzetünk jeles költője, Petőfi, valam...
Chapter
Full-text available
A gyermekek tanulási folyamatai a paraszti társadalomban elsősorban a hagyományok elsajá-títása köré épültek, melynek fő közege a család és a helyi közösség volt, módszere pedig az apáról fiúra örökítés, emellett a megfigyelés, eltanulás, belenevelődés.
Article
Full-text available
Tanulmányunkban a győri Széchenyi István Egyetem közösségszervezés BA szakos hallgatóinak szakválasztási motivációit, valamint a kulturális és közösségi tapasztalatait, kötődését mutatjuk be. Vizsgáljuk azt is, hogy mekkora igény van körükben egy saját szakhoz kötődő közösség kialakítására. Közösség alatt olyan emberek csoportját értjük, akik közös...
Article
Full-text available
The 19th cen­tury saw a boom in the or­gan­isa­tion of civil com­munit­ies in all European coun­tries. Le­gis­lat­ive changes gave room for the in­sti­tu­tion­al­isa­tion of as­so­ci­ations, clubs and circles, and as a res­ult the num­ber of these or­gan­isa­tions mul­ti­plied. Re­search on as­so­ci­ations is a mul­ti­fa­ceted task, as they cover a...
Article
Full-text available
There is a well known European cycle of legends associated with the Knights Templar that has been passing down through several motifs connected to the Order's history. In the end of the 19th century it probably was our most popular historical cycle of legends. In this period most of the abandoned, destroyed church buildings were known as the Knight...
Article
Full-text available
A fatörzs- vagy fenyő-esküvő (borovo gostüvanje) a szlovén etnika híres népi hagyománya Magyarországon, amelyet a karnevál idején tartanak. A hagyományos társadalomban a karnevál a házasság ideje volt. A fatörzs- vagy a fenyőesküvő a valódi esküvői paródiája, amely felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, és emlékezteti a fiatalokat, hogy talá...
Article
Full-text available
A különféle közösségek, civil szervezetek hosszú múltra tekintenek vissza hazánkban, a dualizmus korától kezdve nagy szerepük van társadalmunkban. A szakmai, sport-, karitatív, valamint a kulturális célú civil szervezetek számát és intenzitását tekintve Európa élvonalában volt hazánk a 19–20. század fordulóján. Kutatásunkban arra kerestük a választ...
Article
Full-text available
This paper approaches museums’ possibilities to mediate culture from the perspective of adult learning. In this context it briefly outlines academic achievements of the past decades in the field of museum andragogy and sets forth the opportunities offered by the latest trends in interactive learning. The focal point of the theme is the fact that th...
Article
Full-text available
由于上世纪发生的社会和经济变化,使整个匈牙利民间传统体系不断演变,民间习 俗的不断转移已成为我们日常生活的一部分。许多世纪以来,传统在农耕社会中发 挥了关键作用,但现在几代人的变迁改变了它在这一进程中的作用。这项研究列 举了日常和假日文化的个别要素的例子,以及仍然保留的传统生活方式的过程。 它概述了农耕社会生活方式的变化和环境的存在,引导读者思考今天的社会意识 生活。节日文化的变化突现了三个民间习惯,这三个习惯与社区过去如此强烈主题 的体验有关,他们的文化旅游或传统的互补功能保留了它们对未来的意义。
Article
Full-text available
Az utóbbi évtizedekben a fiatalok és idősek tudása és tapasztalatai közötti különbségek egyre növekvő tendenciát mutatnak. Emellett hazánkban nincs kialakult gyakorlata az időskorra való felkészülésnek, ugyanakkor feltehetően a fiatalok idősképét befolyásolja családi szocializációjuk, valamint kapcsolattartásuk, lakóhelyük földrajzi távolsága nagys...
Article
Full-text available
This essay approaches museums’ possibilities to mediate culture from the perspective of adult learning. In this context it briefly outlines academic achievements of the past decades in the field of museum andragogy and sets forth the opportunities offered by the latest trends in interactive learning. The focal point of the theme is the fact that th...
Article
Full-text available
A testmódosítások, tetoválások és percingek a reneszánszukat élik, első sorban a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében. Napjainkban a kezdő munkavállalók közül szinte minden második valamilyen testmódosítással rendelkezik. A kiválasztási folyamatban ez a célcsoport sok esetben diszkrimináció áldozata. Ennek ellenére a HR területén alig kutatot...
Article
Full-text available
In the past few decader in Europe the examination of elderly people became important. This study presents how young people see elderly people, how young people prepare for active ageing, and this study shows attitudes of young people towards elderly people. Furthermore, in this paper we can read examples for active life of elderly people in the com...
Article
Full-text available
The authors of the present essay have been teaching at the department of Human Resoursces Counselling, MA for a decade. They both consider demographic changes and discrepancy in the various generations’ digital competence as the greatest professional challenge. In this study of theirs, the authors present the principles along which they wish to pre...
Conference Paper
Full-text available
The authors of the present essay have been teaching at the department of Human Resoursces Counselling, MA for a decade. They both consider demographic changes and discrepancy in the various generations’ digital competence as the greatest professional challenge. In this study of theirs, the authors present the principles along which they wish to pre...
Article
Full-text available
The paper investigates how workflows can be communicated and shared through linguistic descriptions, digital content and technological tools. We focus primarily on the content and digital tools of e-learning and VR learning, however the results of the paper can be applied to collaborative workflows in general. The paper compares the effectiveness o...
Article
Full-text available
Teaching of ethnographical knowledge has a long history on the different fields of the higher education. In various departments of Széchenyi István University we have ethnographical subjects for many years. Nowadays local and national identity is primarily recognised in the teaching workforce. This knowledge is important for teachers and community...
Article
Full-text available
The study of Hungarian people’s folk beliefs has long been a major field of research in ethnography. Studies focus on rural people’s theories of the functioning of the world, mythological figures and people with supernatural powers. In folk culture this worldview and knowledge was passed from generation to generation up until the second half of the...
Article
Full-text available
Changes of dressing and traditional costumes in our country have been often influenced by historical factors. Value of the Hungarian clothing have been effected by the East and West since the settlement in the Carpathian Basin.Every society and historical era had its fashion, this is often influenced the traditional costumes. The long period of occ...
Article
Full-text available
Európában az utóbbi évtizedekben fontossá vált az idősödő korosztály jellemzőinek vizsgálata. Kiemelten fontos az idősödő társadalmakból következő problémák kutatása a felnőtt-tanulás területén. A tanulmány az idősek jellemzőit, szabadidős tevékenységeit, művelődési és tanulási szokásait mutatja be. Ezt egészíti ki a kérdőíves kutatás az idősödő ko...
Book
Full-text available
The exact exploration of the events of the 1956 Revolution and Freedom Fight is still a challenge for historical science. Searching for sources in archives and recording recollections may contribute to the accomplishment of this task. In her book that will probably be regarded as a curiosity in the future Dr. Adél Vehrer ethnographer combines these...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
In this study we examine the Hungarian people’s opportunity and situation in the Romanian labor market. We also highlight the positive and negative trends. In our research questionnaire we seek the answers to the Hungarian labor force would prefer the Hungarian dominated jobs and how much they are discriminated because of their nationality. The con...
Article
Full-text available
In folk cultures the complex system of folk customs regulated and determined the everyday lives and festivities of the members of former communities. In consequence of the social and economic changes that have taken place over the past century, the whole system of traditions have transformed and it has become part of our everyday lives to continual...
Article
Full-text available
The last few decades have resulted in a number of changes on environmental consciousness. The attitudes of the different generations to this issue are very different. Besides, the importance of knowledge-sharing among colleagues retiring and the ones just starting their careers or knowledge transfer among grandparents and grandchildren are now gene...
Article
Full-text available
Összefoglalás: A magyarországi szlovén nemzetiség látványos népszokása a rönkhúzás (borovo gos­ tüvanje), melyet farsang idején tartanak meg. A szokás él néhány magyar és német nyelvű településen is. A hagyományos társadalomban a farsang volt a házasságkötés ideje. A rönkhúzás vagy fenyőlakodalom az igazi esküvők paródiája, mely felhívja a figyelme...
Article
Full-text available
Európa minden népénél ismeretesek a tél eltemetését, kiűzését jelképező szokások. Ezek valamelyik tél végi vagy tavasz eleji naptári ünnephez kötődnek. A téltemető rítusok közül leggyakoribbak azok, amelyek során valamely rongyokból és szalmából készített bábut kiűznek a faluból, hogy az a telet is elvigye magával. Lehet ez egyébként más, a telet,...
Article
Full-text available
Európa-szerte évszázadokra visszatekintő tavaszünnep kötődik május elsejéhez és pünkösdhöz. A májusfa funkciója kettős: egyrészt a természet újjászületésének szimbóluma, másrészt a fiatalok tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. Tavaszköszöntő és közösségi jelkép funkciója a középületek előtt állított májusfák esetében valósu...

Network

Cited By