Adam Warzecha

Adam Warzecha
University of Silesia in Katowice · Faculty of Humanities

Doctor of Philosophy

About

17
Publications
4,101
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Introduction
Research areas: Sociolinguistics, Discourse Studies, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Communication Theory, Persuasive Communication, Public Relations, Advertising, Media, Power/Knowledge/Language Courses taught: Public Relations Basics: History and Theory, Media Relations, Tools and Methods of Promotion: Public Relations, Tools and Methods of Promotion: Advertising, Ethics of Advertising, History of Public Discourse: Propaganda, Sociology of Language, Pragmalinguistics.
Additional affiliations
December 2019 - present
University of Silesia in Katowice
Position
 • Professor (Assistant)
Description
 • Courses taught: Public Relations Basics: History and Theory Media Relations Tools and Methods of Promotion: Public Relations Tools and Methods of Promotion: Advertising Ethics of Advertising History of Public Discourse: Propaganda Sociology of Language
October 2015 - November 2019
University of Silesia in Katowice
Position
 • PostDoc Position
Description
 • Courses taught: Public Relations Basics: History and Theory Media Relations Tools and Methods of Promotion: Public Relations Tools and Methods of Promotion: Advertising Ethics of Advertising History of Public Discourse: Propaganda Sociology of Language
March 2013 - September 2015
University of Silesia in Katowice
Position
 • Lecturer
Description
 • Courses taught: Public Relations Basics: History and Theory Media Relations Ethics of Advertising Tools and Methods of Promotion: Public Relations Tools and Methods of Promotion: Advertising Text Creation Workshop: Advertising
Education
February 2013 - December 2013
University of Silesia in Katowice
Field of study
 • Linguistics
October 1993 - November 1997
John Paul II Catholic University of Lublin
Field of study
 • Polish philology - PhD programm
October 1991 - June 1993

Publications

Publications (17)
Chapter
Full-text available
31 marca 2019 koszalińska fundacja SMS z Nieba opublikowała na Facebooku zdjęcia, na których widać księży i ministrantów palących książki. Były wśród nich m.in. opowieści o Harrym Potterze brytyjskiej pisarki J.K. Rowling oraz saga „Zmierzch” Stephenie Meyer. Zdarzenie to wywołało społeczne kontrowersje i zgorszenie. W badaniu zastosowano podejście...
Book
Full-text available
The present monograph documents and analyses the contemporary trends in public communication over the last decades which the general public, i.e., speakers outside the field of linguistics and cultural studies, has interpreted intuitively as “worsening” and “lowering of standards”. It focuses on expressivity in public discourse in Czech and Polish,...
Chapter
Full-text available
Udział Adama “Nergala” Darskiego, lidera deathmetalowego zespołu Behemoth, w telewizyjnym talent–show „The Voice of Poland” jesienią 2011 wywołał medialną burzę i ożywioną debatę publiczną. Sprawa ta skupiła jak w soczewce polskie życie społeczne, polityczne i religijne. Skrzyżowały się w niej heavy metal z popularnymi mediami i kulturą, kontrowers...
Book
Full-text available
Relations between the Roman Catholic Church and the public sphere in Poland have played an important role in socio-political life since the dawn of our statehood. Recently, however, the Church’s situation has become more complex. Its social position, until recently almost unchallenged, gradually decreases. The book is an attempt to answer questions...
Article
Full-text available
19 października 2017 roku przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie podpalił się Piotr Szczęsny. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł dziesięć dni później. W pozostawionych listach tłumaczył, że akt ten stanowił wyraz sprzeciwu wobec sytuacji w Polsce i polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie to wywołało gorącą dyskusję m.in. na temat gra...
Article
Full-text available
W roku 2011 i 2017 na ks. Adama Bonieckiego MIC dwukrotnie nałożono ograniczenie wystąpień medialnych, co wywołało sytuacje kryzysowe (konflikty medialne) na styku Kościół–sfera publiczna. Celem tego studium było określenie zastosowanych wówczas mechanizmów komunikacyjnych i strategii dyskursywnych. W analizie wykorzystano socjolingwistyczny aparat...
Chapter
Full-text available
Participation of Adam “Nergal” Darski, the leader of the death metal band Behemoth, in the television talent–show The Voice of Poland in autumn 2011 caused a media storm and fierce public debate in Poland . This story has focused as in a lens Polish social, political and religious life. Here heavy metal intersects with the popular media and culture...
Chapter
Full-text available
A. Warzecha, Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016, in: A. Kalisz, E. Tyc (ed.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, Katowice 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 197-206. "Postindustrial religiosity of Poles A.D. 2016". The years 2004–2005 were a moment of cultural breakdown for Poland, the crisis of identi...
Article
Full-text available
A. Warzecha, Aktywizm i władza: nowe kierunki poszukiwania ogólnej teorii public relations, „Forum Lingwistyczne” 2(2015), 139–146. „Activism and power: new directions in research for a general theory of public relations”. The article presents one of the newest proposal in research for a general theory of public relations. The most popular general...
Conference Paper
The paper presents a concept of the application of Critical Discourse Analysis (CDA) into the Public Relations (PR) research (Warzecha 2012). Methologically, it refers to the view of PR as a cocreationial communication activity, as proposed by Carl M. Botan and Maureen Taylor, and Norman Fairclough’s concept of discourse analysis (Botan & Taylor 20...
Article
Full-text available
The article presents one of the newest proposal in research for a general theory of public relations. The most popular general theories of public relations, i.e. the excellence theory, the contingency theory, the relationship management theory are corpocentric. They assumes, that organizations “invented” public relations. One of the newest approach...
Article
Full-text available
A. Warzecha, Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu zjawisk komunikacyjnych na przykładzie sprawy ks. Piotra Natanka, „Świat i Słowo” 22(2014) nr 1, s. 63–85. The text discusses the possibility of applying the Critical Discourse Analysis (CDA) into the research of various communication phenomena. Methodologically the author refers to t...
Article
Full-text available
Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, „Konteksty Kultury” 11(2014) z. 2, s. 164–189. The text presents the genesis, inspirations, basic assumptions, fields of interest and key concepts of the Critical Discourse Analysis (CDA) in the approachof its founder Norman Fairclough. CDA is a developing, in our co...
Thesis
The research area of the thesis is the Roman Catholic Church in Poland (henceforth: the Church, the Polish Church etc.), and the subject is to determine how the social practice of PR recontextualizes within it, combining various modern communication instruments. The dissertation attempts to answer three questions: (1) is it possible to conduct PR i...
Article
Full-text available
Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania), „Konteksty Kultury” 9(2012), s. 189–205. The article presents a concept of the application of the Critical Discourse Analysis (CDA) to the description of the organization – public relation in public relations (PR) studies. The starting point is the view of PR as a co-creational com...
Article
Full-text available
A. Warzecha, O użytecznym publicznie wizerunku, „Świat i Słowo” 4(2006) nr 2(7), s. 227–243. Na marginesie E. Hope (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005: Scientific Publishing Group, ss. 217 (recenzja).
Article
Full-text available
A. Warzecha, Intuicje religijne w „Sonecie daktylicznym” Henryka Mühlpforta, „Pallas Silesia” 2(1998) z. 2(3), s. 70–76. Artykuł przedstawia teologiczno-literacką interpretację wiersza śląskiego, barokowego XVII-wiecznego poety Henryka Mühlpforta. W tej perspektywie o religijnym charakterze utworu nie decyduje ilość motywów sakralnych, lecz konstyt...

Questions

Questions (2)
Question
Forum Lingwistyczne (Linguistic Forum) is a peer-reviewed international academic journal founded in 2014 by the Linguistics Institute of the University of Silesia in Katowice. It is published twice a year.
The journal aims to present research that explains phenomena and mechanisms occurring in language. The studies that address universal issues and describe and explain national languages' specificity are published. Through the presentation of currently conducted linguistic research projects, it aims to become a discussion forum available to all contemporary linguistic trends. It includes those considering the broader context of linguistic phenomena (cultural linguisticssociolinguisticsmedia linguisticsethnolinguistics). Also, submissions that demonstrate links between linguistics and other disciplines in the humanities and social sciences, such as communication studies, logopaedicsmedia studies, and sociology, are encouraged.
Forum Lingwistyczne is available in the Open Access Gold formula. The journal is indexed in EBSCOERIH PLUSMLA International BibliographyBazHumCEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and HumanitiesCEEOL - Central and Eastern European Online LibraryDOAJ - Directory of Open Access Journals, IC Journals Master List, PBN, Linguistic Bibliography Online, iSybislaw, WorldCat, Naviga, INFONA, and Arianta.
I'm glad to inform you that the 12th issue of Forum Lingwistyczne is now in preparation. It will be devoted to persuasive communication's theoretical and practical aspects, especially product promotionPublic Relations, broadly understood marketing discourse, propaganda, and social influence. We are especially interested in the linguistic aspects of communication, their social conditions, changes, and the emergence of new phenomena in the public discourse. Therefore, we encourage Authors to submit theoretical and material studies, methodological considerations, and case studies, which will fall into the following thematic groups:
 • verbal and non-verbal persuasion in public discourse;
 • theoretical issues of marketing discourse;
 • advertising as a cultural text;
 • advertising as a multimodal text;
 • ethical and legal issues of advertising and Public Relations;
 • discourse analysis of persuasive texts;
 • rhetoric and its application to the study of contemporary persuasive texts;
 • linguistic mechanisms of propaganda in the world of new media;
 • influence of the language of persuasion on social relations;
 • social criticism - analysis of the means of social exclusion and inclusion in the public discourse (categories own/stranger/friend/foe/scapegoat).
Submissions suggesting other interesting perspectives on the issues proposed here are also welcome.
The journal accepts articles written in one of the following languages: PolishEnglish, FrenchGermanRussianSpanish, and Italian.
The manuscripts should be formatted according to the 7th edition of the APA.
Articles for submission must be previously unpublished and should not be under evaluation or in the process of being published in another journal. The article should be accompanied by a short abstract (max. 800 characters) in the language of the paper and English. All texts undergo a double-blind review process compliant with COPE ethical guidelines. For further information, look at https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/dla_autora.
Papers should be submitted via the Open Journal System platform (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) by December 31, 2022.
We are looking forward to your texts!
Prof. Jacek Warchala
Assist. Prof. Adam Warzecha
Editors of the issue
Question
Napiszę parę słów o sytuacji pracowników nauki i uczelni w zmienionych warunkach, bo nie usłyszałem dotąd słowa ze strony pana premiera i wicepremiera o pakiecie ratunkowym dla polskiej nauki (pomysłu przekształcenia akademików w miejsca kwarantanny z oczywistych względów do tego rodzaju propozycji nie zaliczam).
Z powodu pandemii MNiSW i władze uczelni powinny zawiesić/złagodzić/przesunąć w czasie rygory dotyczące parametryzacji jednostek i ewaluacji pracowników. Konferencje na wszystkich uczelniach zostały, z oczywistych względów, odwołane. W ciągu ostatnich dni dostałem (i moje koleżanki i koledzy) kilka takich maili. Procesy wydawnicze i awansowe z pewnością się wydłużą. Części pracy badawczej i wydawniczej nie da się przecież wykonać zdalnie. Zebranie punktów do slotów w ciągu dwóch lat może okazać się nie lada wyczynem. Jestem przekonany, że ta nadzwyczajna sytuacja wymaga zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego.
Otrzymujemy w ostatnich dniach zachęty do wzmożenia działalności naukowej. Pomińmy na razie kwestię, kto, w jakim czasie i kiedy tę większą "produkcję naukową" opublikuje. Wielu moich kolegów i koleżanek te apele oburzają. Czasu na działalność badawczą wcale przecież nie mamy więcej. Biorąc pod uwagę to, że obowiązki dydaktyczne i administracyjne wykonujemy w tym samym zakresie, tyle, że zdalnie, a konwersja materiałów dydaktycznych wymaga dodatkowego nakładu, te zachęty można odebrać tak, że czas kwarantanny to dla nas czas wolny. To nieporozumienie. Młody Isaac Newton - z memu, który od kilku dni krąży w Sieci - pisząc w czasie zarazy o rachunku różniczkowym nie wypełniał slotów, nie podlegał ewaluacji i nie prowadził zdalnie zajęć.

Network

Cited By