Adam Chlebisz

Adam Chlebisz
Cracow University of Economics · Department of Economy

About

12
Publications
1,851
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie efektywności inwestowania w wybrane polskie fundusze akcji i ETF. Badanie zawarte w pracy ma za zadanie wykazać różnice w efektywności dochodowej między zbiorowymi sposobami na inwestowanie w krótkim i średnim okresie (od lipca 2011 do kwietnia 2018 roku) za pomocą metody porównawczej oraz wybranych w...
Article
Full-text available
Aim of the study: The aim of this work is an attempt to assess the effectiveness of the European Union's investment interventionism based on the relationship between GDP per capita and total EU expenditure for a given country of the Visegrad Group in the years 2000-2017. Materials and methods: The empirical study used the annual frequency data fro...
Book
Full-text available
Pisząc o jakości życia, a więc o efektach decyzji jednostek, nie sposób pominąć aspektów pozamaterialnych, które oddziałują na kształtowanie się zachowań ludzkich - kwestie wyznawanego systemu wartości, sposoby spędzania czasu wolnego, warunki mieszkaniowe czy poziom zaspokojenia potrzeb intelektualnych oraz społecznych - to jedynie przykłady niekt...
Article
Full-text available
The paper presents a partial evaluation of employment and factors related to the labour markets in European countries in 2007-2016. The interconnectedness of these determinants in the context of GDP dynamics per capita for each country was examined. The quoted partial subject literature and empirical research allowed to formulate the most important...
Article
Full-text available
Objective: The study is aimed at verifying the main determinants of GDP growth in Scandinavian countries with special regard to scientific progress. Research Design & Methods: The theoretical part presents economic growth models (Romer learning-by-doing model and McMahon endogenous growth model). In the empirical study, they were verified on the e...
Article
Full-text available
The article presents selected relationships between satisfaction with the financial situation and belonging of the state to the former socialist bloc, and selected labour market factors. Pearson's correlation coefficient, LOG and LOGIT modelling were used to show the European differentiation with labour market factors such as exposure to risk facto...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to identify the impact of market size and structure and a type of sector on the trends in research and development expenses. The study deals with the public enterprises of an active status registered in 23 European countries, whose data were attributed to the successive sectors according to Bureau van Dijk (BvD Sectors) clas...
Chapter
Cel i metody: Celem pracy było przedstawienie w perspektywie współczesnych badań interesujących zależności cyklicznych między wybranymi gospodarkami: chińską, amerykańską i europejską. Do wyjaśnienia zależności relacji między poszczególnymi wartościami makroekonomicznymi wykorzystano analizę cross-spektralną. Do określenia przyczynowości zmiennych...
Article
Full-text available
Celem pracy było porównanie i wskazanie różnic w edukacji i szkolnictwie w kontekście rozwoju gospodarczego Polski na tle wybranej grupy krajów europejskich w latach 2005-2017. Za pomocą analizy skupień zdefiniowano i wyodrębnioną podzbiór porównywanych krajów, które charakteryzuje podobieństwo względem dynamiki PKB na mieszkańca – Bułgarię, Polskę...
Article
Full-text available
Artykuł zawiera opis istoty i roli trzeciego sektora społeczno-gospodarczego w wybranych organizacjach, a także porównanie ich sposobów prosperowania i promowania swojej działalności. Wyznacznikiem komparatywności ww. kwestii są: opinie, komentarze, a także reakcje ludzi na wnoszony wkład w dobrobyt społeczny i budowaną świadomość publiczną. W arty...
Article
Full-text available
Wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedzielę jest tematem burzliwych dyskusji wśród przedsiębiorców, konsumentów, a także ekonomistów. Sceptycznie odnoszą się do tego pomysłu analitycy, wróżąc ogólny spadek wielkości sprzedaży i wzrost bezrobocia. Z kolei zwolennicy wprowadzonej regulacji zakładają, że przyczyni się ona do poprawy kondycji...

Network

Cited By