Ad Bergsma

Ad Bergsma
Saxion University of Applied Sciences · Department of Health Care

Doctor of Psychology

About

79
Publications
42,222
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
593
Citations
Citations since 2017
44 Research Items
411 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Introduction
Happiness and quality of life are my main interests and I am working to apply my knowledge and ideas to the field of dementia. This is part of my broader theme of the relationship between psychopathology and recovery / quality of life. My latest papers are about happiness interventions.

Publications

Publications (79)
Chapter
Full-text available
Most people want to be happy and many look out for opportunities to achieve a more satisfying life. Following a happiness training is an option, but the effectiveness of such training is being questioned. In this research synthesis we assessed: 1) whether happiness training techniques add to the happiness of their users, 2) how much happiness train...
Chapter
Full-text available
Most people want to be happy and many look out for opportunities to achieve a more satisfying life. Following a happiness training is an option, but the effectiveness of such training is being questioned. In this research synthesis we assessed: 1) whether happiness training techniques add to the happiness of their users, 2) how much happiness train...
Article
Full-text available
Geluk is een centraal doel in het leven van veel mensen, maar psychologen wrijven hen graag in dat het najagen van geluk futiel is. Dat zou betekenen dat gelukstrainingen ons niet wezenlijkgelukkiger maken. In deze studie zetten we de 3i4 bevindingen uit experimenteel onderzoek op een rijtje. Deze onderzoeks resultaten zijn ingevoerd in de World Da...
Article
To help older adults stay healthy and independent, different stakeholders have developed self‐management programmes that aim to support older adults in maintaining or improving physical and mental health. These programmes do not always match older adults’ needs and preferences. The aim of this study was to gain insight into independently living old...
Book
Full-text available
In het Handboek Werkgeluk staat de vraag centraal hoe hr-professionals en leidinggevenden een positieve spiraal kunnen creëren van meer werkgeluk en betere zorg. Wat kan de organisatie in deze uitdagende tijd doen voor een win-winsituatie voor personeel en patiënten? Twee schrijvers en redacteuren van het Handboek Werkgeluk hebben daarom een mana...
Article
Full-text available
Chapter
‘Traveling makes men wiser, but less happy’, wrote Thomas Jefferson (1787) in a letter to his cousin. One of the problems for travelers is the Mona-Lisa-effect. If you visit the Louvre in Paris, you may expect something of an epiphany when you will be confronted with Leonardo Da Vinci’s most famous painting. In reality the painting looks exactly th...
Article
Full-text available
Objective There is growing evidence that people with mild dementia can benefit from using tablets and apps. Due to their cognitive decline, people with dementia need support in learning how to use these devices. The objective of this review was to identify which training interventions work best to help people with mild dementia (re)learn how to use...
Article
Full-text available
Na flow en bevlogenheid is ‘werkgeluk’ het nieuwe buzzword geworden. Het wordt aan de man gebracht als een middel om meer geld te verdienen. Geluk werkt inderdaad prestatieverhogend. Coaches die cliënten willen helpen beter te presteren, kunnen zich echter beter richten op levensgeluk dan op werkgeluk.
Article
Full-text available
Most people want to be happy and many look out for opportunities to achieve a more satisfying life. Following a happiness training is an option, but the effectiveness of such training is being questioned. In this research synthesis we assessed: (1) whether happiness training techniques add to the happiness of their users, (2) how much happiness tra...
Article
Full-text available
Some positive psychologists claim that quantitative research leads to the most effective interventions for the intentional pursuit of happiness. A similar claim made in psychotherapy research resulted in failure; fifty years of experimental research has not improved psychotherapy outcomes. In this essay it is argued that the explosion in happiness...
Preprint
Full-text available
Most people want to be happy and many look out for opportunities to achieve a more satisfying life. Following a happiness training is an option, but the effectiveness of such training is being questioned. In this research synthesis we assessed: 1) whether happiness training techniques add to the happiness of their users, 2) how much happiness train...
Article
Full-text available
Chapter
De gedachte was dat we ons brood moesten verdienen in het 'zweet uws aanschijns' , zoals de Bijbel het uitdrukt. Meer alledaags geformuleerd: werk was plicht en geluk voor thuis, als je daar genoeg energie voor overhield. Nog maar tien jaar geleden werd je nog meewarig aangekeken als je het onderwerp werkgeluk ter sprake bracht. Anno 2020 is werkge...
Chapter
Medewerkers bevinden zich in een staat van zijn die wij de ‘zekerheid van ongeluk’ noemen. Elke dag heb je de zekerheid dat je teleurgesteld raakt in de eigen omgeving, waarin je weer niet hebt gekregen waarnaar je verlangt. Medewerkers weten onvoldoende wat er van hen wordt verwacht en hun motivatie wordt ondermijnd. Ze hebben het idee dat cijfers...
Chapter
Het Job Demands-Resources-model (JD-R-model) is een goed uitgewerkt en empirisch onderbouwd model waarin de positieve en negatieve aspecten van werken samenkomen. Binnen het JD-R-model spreekt men van een stress- en motivatieproces, dat begint bij werkeisen en energiebronnen. Beide processen zijn relatief onafhankelijk van elkaar. Een van de basisv...
Chapter
Een beschrijving van de schijnbare tegenstellingen in het streven naar geluk. Aan de ene kant willen we ons gelukkig voelen bij de keuzes die we gemaakt hebben in het leven, aan de andere kant geven geluk en ongeluk aan of we al dan niet de goede kant op gaan in ons leven.
Chapter
Hoofdstuk over de bijdrage van levensgeluk en werkgeluk aan werkprestaties.
Article
Full-text available
Objectives: We tested the feasibility, implementation strategy and mechanism of impact of FindMyApps. FindMyApps is a tablet intervention consisting of a selection tool to help people with dementia find usable apps for self-management and meaningful activities, including training to support informal carers in employing errorless learning principles...
Article
Full-text available
Ben ik de baas over mijn leven? Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Eigen-Wijsheidschaal uit de Nederlandse Empowermentvragenlijst bij een christelijke patiëntengroep. Marieke Vreugdenhil-van der Valk sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Hanneke Schaap-Jonker bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Ad Bergsma psychol...
Article
Full-text available
Dementie staat hoog in de hiërarchie van het leed. Het denken, het voelen en het zelf worden zo bedreigd dat de persoon ten prooi valt aan angst, neerslachtigheid, betekenisloosheid of apathie. Dat is het beeld dat leeft bij het algemene publiek. Wat kan de positieve psychologie betekenen in de omgang met dit noodlottige ziektebeeld?
Article
Full-text available
Objective There is growing evidence that hand-held touchscreen devices (tablets) can support people with mild dementia to manage their life and engage in meaningful activities. However, as it can be difficult to find apps that match one’s personal needs, wishes and abilities, a person-centred selection tool was developed, called FindMyApps. Method...
Article
Gebruik van tablets en apps kan mensen met beginnende dementie helpen hun tijd zinvol te besteden en meer greep op hun leven te houden. Helaas worden deze mogelijkheden om allerlei redenen nog onvoldoende benut. De applicatie FindMyApps leert mensen met dementie een tablet te gebruiken en maakt het makkelijker apps te vinden die bij hun wensen en b...
Chapter
Full-text available
Overzicht werkboeken Eigen Regie en Herstel
Chapter
Full-text available
Herstel betekent voor iedereen iets anders. Iedere persoon beslist zelf wat belangrijk is voor hem of haar. In dit werkboek heeft u geleerd hoe mensen over herstel denken. U heeft een overzicht gekregen van werkwijzen die herstel ondersteunen. U heeft ontdekt wat herstel voor u betekent en op welke gebieden van uw leven u graag verandering zou zie...
Chapter
Full-text available
"Voordat ik wist welke ziekte ik had was ik verward en was ik bang voor wat er met me gebeurde. Niets klopte. Als ik stemmen hoorde, gaf ik meestal anderen of zelfs mezelf de schuld. Nu weet ik dat het horen van stemmen een deel is van mijn ziekte en dat ik er iets aan kan doen." Jan: muzikant, koordirigent, vader, herstellende van schizofrenie. "I...
Chapter
Full-text available
Stress is een natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven. Stress treedt op tijdens het werk, op school, in relaties en in een gezin. Dat is op zich geen probleem, maar stress kan zich opstapelen en dan leiden tot het verergeren van psychische klachten en zelfs tot een opname. Dit werkboek richt zich op het aanleren van effectieve manieren van om...
Chapter
Full-text available
De geestelijke gezondheidszorg kan complex en verwarrend zijn. Er veranderd ook steeds zoveel in allerlei regelingen. Het is tegelijkertijd een systeem dat veel voor u kan betekenen. Dit werkboek heeft beschreven welke mogelijkheden de GGZ biedt. U heeft gekeken naar u behoeften en bedacht wat het meest nuttig voor u kan zijn. Wees u ervan bewust...
Article
Full-text available
‘Eigengereidheid en eigen wijsheid zijn voorwaarden voor herstel; ziekteinzicht en therapietrouw zijn herstelondermijnend’, luidde een stelling bij het proefschrift dat de prominente ervaringsdeskundige Wilma Boevink april 2017 verdedigde aan de Universiteit van Maastricht. In dit artikel onderzoeken we welke betekenis deze stelling heeft voor Illn...
Chapter
Full-text available
Het Steun-stress Kracht-kwetsbaarheidsmodel biedt een manier om te begrijpen wat de oorzaken zijn van een psychische klacht en de factoren die het verloop van de klacht kunnen beïnvloeden. Volgens het model is de biologische kwetsbaarheid een belangrijke oorzaak van een stoornis. Daarom is dit niemands schuld. Klachten of achteruitgang kunnen worde...
Chapter
Full-text available
Sociale relaties zijn een belangrijk deel in ieders leven. Gezonde relaties geven voldoening en steun. Ze maken het leven leuker en geven betekenis. Relaties die steun geven kunnen u ook helpen om uw doelen te bereiken en uw mentale gezondheid te bewaken. In dit werkboek heeft u geoefend met verschillende manieren om met anderen in contact te komen...
Chapter
Full-text available
Het opspelen van psychische klachten en opnames kunnen ontmoedigend werken. Doelen bereiken wordt dan moeilijker. Het bewaken van de persoonlijke balans is dan erg belangrijk. Dit werkboek is gericht op het helpen met en ontwikkelen van een signaleringsplan dat bijdraagt aan het bewaren van de balans. In dit werkboek heeft u geleerd waarschuwingssi...
Chapter
Full-text available
Medicatie is een belangrijk hulpmiddel bij de behandeling van psychische stoornissen. De klachten verminderen of blijven weg. Het kan heropname voorkomen. Het kan mensen ook helpen om vooruitgang te boeken in de richting van hun hersteldoelen. Medicijnen hebben echter ook hun nadelen. Veel mensen ervaren bijwerkingen en hebben moeite het voorschrif...
Chapter
Full-text available
Psychische kwetsbaarheid kan gepaard gaan met aanhoudende klachten. Voor een deel zijn dit levensproblemen waar iedereen mee te maken krijgt. Voor een deel zijn ze moeilijker op te lossen. Denk hierbij aan klachten als depressie, angst, slaapproblemen of het horen van stemmen. Zij kunnen u veel spanning veroorzaken. De klachten kunnen in de weg sta...
Chapter
Full-text available
Een gezonde leefstijl kan u een goed gevoel geven en het leven aangenamer maken. Gezond leven kan u ook helpen uw psychische kwetsbaarheid onder controle te houden en het gemakkelijker maken uw hersteldoelen na te streven. Dit werkboek richt zich op manieren om een gezond leven te leiden. Het eerste hoofdstuk begon met een discussie over gezonde...
Chapter
Full-text available
Er zijn vele redenen waarom mensen alcohol en drugs gebruiken. Mensen kunnen het gebruiken om beter contact te leggen, zich goed te voelen of te ontspannen of om met negatieve gevoelens of problemen om te gaan. Kwetsbaarheid voor psychische stoornissen maakt mensen veel gevoeliger voor de effecten van zelfs kleine hoeveelheden alcohol of drugs. Het...
Article
Full-text available
beschouwing Technologische innovaties zullen de toekomst van ieder beroep veranderen, stelt Hogeschool Saxion op haar website: 'Welke opleiding je ook kiest, wij bereiden je voor op een wereld die steeds slimmer wordt.' Studenten van de hbo-v merken dit tijdens het nieuwe Smart Solution Semester, waarin ze soms zonder verpleegkundige begeleiding ee...
Article
Full-text available
Touchscreen devices (e.g. tablets) can be supportive for people with mild dementia. This study identified user requirements for the development of a tool for selecting usable apps in the domains of self-management and meaningful activities. Eight focus groups with people with mild cognitive impairment or mild dementia and informal carers were condu...
Article
Full-text available
Background: To offer good support to people with dementia and their carers in an aging and Internet society the deployment of hand-held touch screen devices, better known as tablets, and its applications (apps) can be viable and desirable. However, at the moment it is not clear which apps are usable for supporting people with dementia in daily lif...
Article
Wie zelfredzaamheid wil bevorderen, kan proberen kant en klare oplossingen aan te reiken. Maar in de praktijk gaan de hakken van de cliënt dan vaak in het zand. ‘Ja maar, ik heb helemaal geen netwerk.’ Effectiever is in te zetten op taalgebruik en een bejegening die cliënten aanmoedigen zelf oplossingen te bedenken.
Article
The patient of the future is a professional Stimulating self-management is a key point in the curriculum profile Bachelor of Nursing 2020 (BN2020) that aims to future-proof the profession of nurses. Improving self-management skills of patients may save costs and maintain quality of care. At the downside is the risk that patients will be overburdene...
Article
Full-text available
Verpleegkundelector Hilde de Vocht bestudeerde de palliatieve zorg als onderzoeker. Nu is zij gedwongen die zorg te bekijken vanaf de andere kant, als patiënt. ‘Ik kies niet voor uitzichtloze behandelingen, maar voor het intensief beleven van de goede momenten die mij resten.’
Article
De gemeente Enschede heeft gepeild of haar inwoners zich willen laten voorlichten over mogelijkheden om langer thuis te wonen. De meerderheid is positief, maar een deel van de respondenten vreest dat het stimuleren van zelfredzaamheid een synoniem is voor verwaarlozing.
Article
Full-text available
Possible tensions between wisdom and happiness have been extensively debated in philosophy. Some regard wisdom as the ‘supreme part of happiness’, whereas other think that a more accurate and wiser view on reality might reduce happiness. Analyzing a Dutch internet survey of 7037 respondents, we discovered that wisdom and happiness were modestly pos...
Article
Sara Ahmed has written a highly original book on happiness by not focusing on the content, but on the context in which the word happiness is used. Her chapters are titled Feminist Killjoys, Unhappy Queers, Melancholic Mirgants and Happy Futures. Ahmed convincingly shows that the pursuit of happiness may have unintended side-effects in different soc...
Article
Een nieuw behandelingprogramma waarbij gebruik wordt gemaakt van psychotherapeutische technieken verbetert de kwaliteit van leven bij dementie sterk. Dit blijkt uit het proefschrift van psychogeriater Ton Bakker . Alle reden om in de praktijk aan de slag te gaan met deze kennis, concludeert psycholoog en wetenschapsjournalist Ad Bergsma. Maar volge...
Article
Full-text available
Quality of life is often measured using questions about happiness. This method presumes that respondents are able to judge their life. Research suggest that this is typically the case, but this is not to say that everybody can. In that context one may doubt whether people with a mental disorder can judge their life adequately. Happiness can be reje...
Article
Full-text available
Three questions are addressed: (1) How (un)happy are people with and without mental disorders? (2) What are the clinical characteristics associated with happiness among people with a mental disorder? (3) Does happiness predict recovery from mental disorders? A representative sample (N = 7076) of the Dutch population was interviewed at baseline and...
Article
Full-text available
Richard Layard (2005) holds modern society responsible for an 'epidemic of mental disorder', which he sees as a major source of contemporary unhappiness. Yet average happiness is high in modern society and most people with a mental disorder feel happy most of the time. This appears in an analysis of a representative sample (N = 7,076) of the genera...
Article
Full-text available
This thesis is inspired by the utilitarian ideology that seeks the greatest happiness for the greatest numbers and tries to add to this cause considering three questions: 1) What is the quality of popular happiness advice? 2) Is unhappiness concentrated in people with mental disorders? 3) Does the pursuit of happiness cover all ground? Happiness a...
Article
Positive psychology should embrace negative experiences Positive psychology will harm itself if it submits to the tyranny of positivity (Held, 2002), that is apparent in parts of the self-help literature and for some of its prominent members. Negative emotions serve a critical function in our lives, and will enable us to stay focused on the parts o...
Article
De Canadese psycholoog Val Kinjerski heeft een training ontwikkeld om werkplezier te vergroten: Spirit at work. Werken slurpt daardoor niet alleen maar energie, maar maakt mensen enthousiast en vergroot betrokkenheid. Het gevolg is dat de kwaliteit van de zorg toeneemt. Ad Bergsma sprak met Kinjerski.
Article
Full-text available
Plato called poetry a ‘false Siren’, the ‘ally of all that is low and weak in the soul against that which is high and strong.’ (Bywater 1920) The problem was that onlookers in the theatre would become emotionally involved in the psychic conflicts and suffering that was depicted, whereas it would have been better to view the human condition with mor...
Article
The merits of positive psychology, a response to Jan Walburg Jan Walburg sums up interesting examples of successful positive psychology interventions that enhance happiness. I argue that the examples are very worthwhile, but that positive psychology could gain credibility by paying more attention to the limits of its possibilities. Positive psychol...
Article
Full-text available
Jan Walburg sums up interesting examples of successful positive psychology interventions that enhance happiness. I argue that the examples are very worthwhile, but that positive psychology could gain credibility by paying more attention to the limits of its possibilities. Positive psychology should make it clear who do not need help or perhaps cann...
Article
The positive psychology of mental disorders Rates of mental disorder are high in western countries and numbers of people seeking treatment for depressions are rising. This trend is commonly attributed to the perils of modern individualistic society. We argue that the fact that more people seek help for mental disorders, is not indicative for a harm...
Article
Full-text available
The demand for happiness advice is vast and many different thinkers have offered their views. This special issue presents a cross section of happiness counseling through the ages and considers the advice by classic Chinese philosophers, Epicurus, Schopenhauer, as well as contemporary New Age thinkers and self-help authors. The papers follow three l...
Article
Full-text available
Moving is an important decision for any homeowner, requiring one to weigh the familiar comforts of a home and neighborhood against the uncertain potential of a new location. A move decision may be even more challenging for an older person. On the one hand, older people often have a decades-long attachment to their current residence. On the other ha...
Article
Full-text available
Advice for a happier life is found in so-called ‘self-help books’, which are widely sold in modern countries these days. These books popularize insights from psychological science and draw in particular on the newly developing ‘positive psychology’. An analysis of 57 best-selling psychology books in the Netherlands makes clear that the primary aim...
Article
Full-text available
Epicurus was a philosopher who lived in Greece in the 3rd century B.C. Like his contemporaries, he was much concerned with the question of how to live a good life. In his view the Chief Good is to decrease pain and increase pleasure. Though Epicurus is reputed for advocating the pursuit of refined sensorial pleasures, he recognized the need for def...
Article
Full-text available
One of the aims of this special issue on happiness advice was to assess the reality value of recommendations. All papers checked empirical indications for effectiveness, typically by inspecting whether the things advised have been found to be related to happiness in empirical research. Some limitations of this approach are that some advisers used a...
Article
Full-text available
Article
Without Abstract
Article
Full-text available
Technological progress seems to open ways for redesigning the human organism. This means that the affective system that is built into the brain by evolution can be redesigned with intent. One of the consequences will be that the word progress will get a new meaning. Progress won't be confined to enhancing the conditions of living, but it will chang...

Network

Cited By