Abdulmuttalip Pilatin

Abdulmuttalip Pilatin
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Department of Finance and Banking

Doctor of Finance and Banking

About

19
Publications
3,456
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
18
Citations
Citations since 2016
19 Research Items
18 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
Çalışmada Türkiye’de katılım bankacılığı tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Öncelikle katılım bankacılığı kullanımını etkileyen unsurlar faktör analizi ile sınıflandırılmış ve ardından ayrı t-testi ve Anova analizleri kullanılarak oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Katılım bankacılığı hizmeti kullanan bireylerin katılım bankası...
Article
Full-text available
The aim of this study is to synthesize the studies on the effect of social capital on economic growth with the method of meta-analysis. Social capital has an impact on economic development by influencing individuals, businesses, banks and the way they do business, and thus trade. In this study, the studies carried out in the years 2007-2021 are dis...
Article
Full-text available
Despite the increase in the number of service recipients from the banking sector and the increasing competition among banks, the share of Islamic banking in Turkey, which is a Muslim country, is low compared to other Islamic countries. This situation makes the customers' choice of participation banks very important. The fact that there are few stud...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bireylerin kripto varlık yatırımlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri belirlemektir. Bu çerçevede çalışma, 947 kişilik bir örneklem üzerinden yapılmıştır. Çalışmada iki alternatifin olduğu durumlarda kullanılan istatistiksel bir yöntem olan logit model kullanılmıştır. Araştırma sonuçları,Türkiye'de kripto varlık...
Article
Full-text available
The aim of the study is to create a social capital index on the basis of 81 provinces covering the years between 2007-2018 in Turkiye. While creating the social capital index, the method of creating the social capital index obtained from 2 networks and 2 norm variables, which was also used in previous studies, was applied. While the number of found...
Article
Full-text available
The aim of this study is to empirically examine the relationship between credit growth, credit quality and social capital of all commercial banks operating in Turkey for a period of twelve years between 2007 and 2018 on the basis of 81 provinces. In order to measure social capital on a provincial basis, the independent variable SC1 was obtained by...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, 2004-2017 döneminde Türkiye'de faaliyette bulunan 21 bankanın yıllık verileri üzerinden takipteki kredilerin belirleyicileri tespit edilmeye çalışmıştır. Çalışmaya bankaya özgü değişkenlerin yanı sıra ülkeye özgü makro finansal ve makroekonomik değişkenler de eklenmiştir. Çalışmada, takipteki kredilerin toplam aktiflere (NPL1) ve taki...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Ordu ilinde yaşayan tüketicilerin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu kapsamda 425 kişi ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Buna göre, Ordu ilindeki tüketicilerin demografik özellikleri, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler ve kredi kartı kullanma alışkanlıkları yapılan frekans analizi ile gös...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan tüketicilerin online alışveriş tutumlarını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Çalışmada yer alan veriler, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki tüketicilerle yüz yüze yapılan anketlerden oluşmaktadır. Elde edilen bu veriler üzerinden, tüketicilerin demografik özellikl...
Chapter
Full-text available
In accordance with the efficient market hypothesis which has a crucial place in the field of finance, stock prices of the companies trading in the market are purchased and sold at their real value. It is assumed that the actors in the market will evaluate and implement all of the information they possess. Besides, it is supposed that economic indiv...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, girişimsel pazarlama boyutlarının firma inovasyon ve finansal performansı üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak firma inovasyon performansı ile finansal performansın girişimsel pazarlamanın boyutları arasındaki ilişkilere yönelik hipotezler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu hipotezlerin testinde yapısal e...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the credit card ownership rates of the households living in the Eastern Black Sea region and the factors affecting the use of credit cards. It is known that the increase in household credit card usage leads to consumption expenditures and thus economic recovery. In addition, although credit card usage has a...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the credit card ownership rates of the households living in the Eastern Black Sea region and the factors affecting the use of credit cards. It is known that the increase in household credit card usage leads to consumption expenditures and thus economic recovery. In addition, although credit card usage has a...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, BİST Teknoloji Endeksi'nde işlem gören firmaların 2008-2018 dönemine ait verileri kullanılarak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları ile piyasa değeri / defter değeri, hisse başına kâr ve fiyat kazanç oranı arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada, panel birim kök testleri, yatay kesit bağımlılık testler...
Book
Full-text available
Uygarlıklar tarihi boyunca, insan önce toplama ile başlamış sonra takasla devam etmiş ve son olarak alış verişe başlamıştır. Bu süreç bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır. 21. Yüzyılın küresel dünyasında, alışveriş yapma, alışveriş merkezlerine gitmenin artık sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği görülmektedir. Alışveriş alışk...

Network

Cited By

Projects