Abdullah Faruk Kılıç

Abdullah Faruk Kılıç
Adiyaman University · Department of Educational Science

PhD

About

56
Publications
59,969
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
82
Citations
Additional affiliations
June 2016 - May 2022
Hacettepe University
Position
  • Research Assistant
Description
  • March 2016 - October 2019 Research Assistant
August 2012 - March 2016
Ministry of National Education Turkey
Position
  • Assistant Specialist
September 2011 - August 2012
Gölpazarı Şehit Kemal Ay High School
Position
  • Mathematics Teacher
Education
July 2016 - October 2019
Hacettepe University
Field of study
  • Educational Measurement and Evaluation
September 2013 - September 2015
Hacettepe University
Field of study
  • Educational Measurement and Evaluation
September 2006 - June 2011
Dokuz Eylul University
Field of study
  • Mathematics Teaching

Publications

Publications (56)
Article
Full-text available
Korelasyon katsayıları birçok bilim alanında kullanılmaktadır. Bilim alanlarına göre kullanılan değişkenlerin tipleri de farklılaşabilmektedir. Bu araştırmada farklı örneklem büyüklüklerinde değişkenlerin kategori sayısı ve çarpıklığının korelasyon katsayılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen Monte Carlo...
Book
Full-text available
Elinizdeki Adım Adım Uygulamalı İstatistik kitabı alanında yetkin 16 bilim insanının yoğun çalışmalarının bir ürünüdür. Kitabı yazarken kendi yüksek lisans ve doktora yıllarımızda takıldığımız noktaları, yaşadığımız zorlukları; öğrencilerimizden ve araştırmacılardan gelen soruları referans alarak istatistiksel analizleri adım adım anlatmaya çalıştı...
Article
Full-text available
Researchers examine assumptions before performing most hypothesis testing. A common assumption is that the data are normally distributed. However, normality tests and descriptive statistics often create dilemmas for researchers, making it difficult to decide whether the data is normally distributed. The aim of the study was to compare univariate no...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmanın amacı iki bağımsız örneklemin karşılaştırılmasında kullanılan etki büyüklüğü katsayılarını (Cohen’in d, Hedge’nin g, Glass’ın Δ, Keselman vd.nin d, common language [CL], Cliff ’in Δ ve Vargha ve Delaney’nin A [VDA] katsayıları) örneklem büyüklüğü, alt grupların örneklem oranı ve alt grupların ortalamalarına göre karşılaştırmaktır. Araş...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmanın amacı test uzunluğu (20 ve 30 madde), örneklem büyüklüğü (500, 1000 ve 3000), yetenek dağılımının çarpıklığı (Ç.K. = {-2.5, -1.0, 0, 1.0, 2.5}), madde tepki kuramı (MTK) modelleri (Rasch Modeli ve Kısmi Puan Modeli [PCM], İki Parametreli Model [2PLM] ve Genelleştirilmiş Kısmi Puan Modeli [GPCM], Üç Parametreli Model [3PLM] ve GPCM, 2PL...
Conference Paper
Full-text available
No: 55-Abstract Presentation Type: Oral Presentation Purpose of the Study The aim of this study is to examine the effects of test length, sample size, skewness of ability distribution, item response theory (IRT) models for mixed format tests and the number of categories of polytomous items on ability estimation in IRT. Method The study is a Monte C...
Conference Paper
Full-text available
Purpose of the Study The aim of the study is to compare the effect sizes used in the comparison of two independent the groups. Method The study is a Monte Carlo simulation. The fixed conditions in the research are to determine the homogeneous variances of the groups and the group's scores follow normal distribution. Conditions manipulated in...
Article
Full-text available
In exploratory factor analysis, although the researchers decide which items belong to which factors by considering statistical results, the decisions taken sometimes can be subjective in case of having items with similar factor loadings and complex factor structures. The aim of this study was to examine the validity of classifying items into dimens...
Conference Paper
Full-text available
1. Karma formattaki testlerde denk olmayan gruplar için ortak madde deseni ile gerçekleştirilen eşitleme işlemlerinde ortak maddelerdeki madde parametre sapması miktarının ve oranının eşitleme hatalarına etkisi nedir? 2. Karma formattaki testlerde test uzunluğu, örneklem büyüklüğü, ortak madde oranı ve ortak maddelerin testte bulunduğu konumun madd...
Article
Full-text available
In the twenty-first century, the wide use of emojis in communication platforms has emerged. As a result, emojis have started to be used in scales. However, there are a limited number of studies in the literature that focuses on the effect of using emojis instead of Likert-type response categories in scales. Therefore, the focus of this study is to...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmanın amacı klasik test kuramına dayalı olarak ölçek geliştirirken çok boyutlu yapılarda madde ayırt ediciliğin incelenmesi üzerine öneri sunmaktır. Araştırma bir Monte Carlo simülasyon çalışmasıdır. Örneklem büyüklüğü (200, 500 ve 1000), boyut sayısı (2 ve 3), boyutlar arası korelasyon (0.00, 0.30 ve 0.50), kategori sayısı (2, 3, 5 ve 7) ve...
Article
Full-text available
One of the most important issues regarding exploratory factor analysis is determining the number of factors. Although many methods have been developed for this, parallel analysis is still among the most widely recommended and used. Its frequent use has led to many modifications and intensive method studies. In this study, the aim was a to investiga...
Article
Full-text available
Weighted least squares (WLS), weighted least squares mean-and-variance-adjusted (WLSMV), unweighted least squares mean-and-variance-adjusted (ULSMV), maximum likelihood (ML), robust maximum likelihood (MLR) and Bayesian estimation methods were compared in mixed item response type data via Monte Carlo simulation. The percentage of polytomous items,...
Chapter
Full-text available
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde kategorik veri tipiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Kurulan ölçme modellerinin model-veri uyumunu incelemek için de uyum indekslerinden yararlanılmaktadır. Uyum indekslerinin alanyazında önerilen kritik değerleri ise sürekli veri setleri ve en çok olabilirlik kestirim yöntemiyle...
Conference Paper
Full-text available
Introduction: Factor analysis is frequently carried out with categorical data in the field of education and social sciences. Tetrachoric/polychoric correlation matrix is used in exploratory or confirmatory factor analysis performed with categorical data. However, it is stated in the literature that tetrachoric/polychoric correlations require large...
Conference Paper
Full-text available
Confirmatory factor analysis is a method frequently used in social sciences and used in the process of gathering evidence for construct validity. Confirmatory factor analysis results are evaluated using the fit indices. Fit indices are known to perform differently under different conditions. In addition, studies on the fit indices are concentrated...
Article
Full-text available
This Monte Carlo simulation study aimed to investigate confirmatory factor analysis (CFA) estimation methods under different conditions, such as sample size, distribution of indicators, test length, average factor loading, and factor structure. Binary data were generated to compare the performance of maximum likelihood (ML), mean and variance adjus...
Conference Paper
Full-text available
KILIÇ (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3129-1763) ÖZ/ABSTRACT Eğitim ve sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda korelasyon katsayıları değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Pearson momentler çarpımı (PPM) korelasyon katsayısının kullanılması için değişkenlerin normal dağılması gerekirken değişkenlerin...
Article
Full-text available
Exploratory Factor Analysis (EFA) is frequently used in educational and social sciences. EFA has been used in scale development and adaptation studies, in particular. Therefore, in this study, how to conduct EFA in R software has been explained. First of all, it is examined whether the data set holds the assumptions of EFA. When examining the assum...
Thesis
Full-text available
Bu çalışmanın amacı doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) kullanılan en çok olabilirlik (EÇO), güçlü en çok olabilirlik (G-EÇO), ortalama ve varyansların düzeltildiği ağırlıklandırılmış en küçük kareler (OV-AEKK), ortalama ve varyansların düzeltildiği ağırlıklandırılmamış en küçük kareler (OV-UEKK), ağırlıklandırılmış en küçük kareler (AEKK) ve Bayes...
Article
Full-text available
In this study, the purpose is to compare factor retention methods under simulation conditions. For this purpose, simulations conditions with a number of factors (1, 2 [simple]), sample sizes (250, 1.000, and 3.000), number of items (20, 30), average factor loading (0.50, 0.70), and correlation matrix (Pearson Product Moment [PPM] and Tetrachoric) w...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the effect of the item weighting method developed by researchers on the construct validity of the test. For this purpose, a Monte Carlo simulation study was carried out. Test length, average factor loadings, and sample size were considered as simulation conditions. Item weighting method was defined as follows...
Article
Full-text available
This paper aims to review the scale development research published in Turkey between 2006 and 2016 with regard to their processes of exploratory (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). Within this scope, the distribution of the studies according to years and factor analyses, the extent to which their hypotheses came through for both analysis...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate the criterion validity of PISA 2003 and2012 mathematical literacy scores via expecta-tion tables and correspondence analysis by using PISA 2003 and 2012 problem solving scores. Both scores were categorized in three different ways; PISA score intervals, dividing scores into 10% slices and 20% slices. For...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate whether factor scores can be used instead of ability estimation and total score. For this purpose, the relationships among total score, ability estimation, and factor scores were investigated. In the research, Turkish subtest data from the Transition from Primary to Secondary Education (TEOG) exam applied...
Conference Paper
Full-text available
Genel tarama modelinde tasarlanan bu çalışmanın amacı PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının ölçüt geçerliğini beklenti tabloları ve uyum analizi yardımıyla araştırmaktır. Bu amaçla PISA 2003 ve 2012 problem çözme becerileri puanları kullanılmıştır. Puanlar 3 farklı şekilde kategorize edilmiştir. İlk olarak PISA tarafından kullanılan...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Madde Tepki Kuramı’na (MTK) dayalı olarak gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarının farklı paket ve programlardan elde edilen sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik açısından incelenmesidir. Bu amaçla R program paketlerinden mirt, psych, irtoys ve catIrt paketleri ve MTK’ya dayalı olarak gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarınd...
Article
Full-text available
This study aims to compare reliability coefficients according to sample size (250, 500, 1,000, 2,500, 5,000, and 9,773), EFA factor extraction methods (PCA, PA, ULS, WLS, and MLE), CFA estimation methods (UL, ML, and GL), and correlation matrices (Pearson, phi, and tetrachoric). Therefore, it employs a basic research method. The study was conducted...
Conference Paper
Full-text available
Simulation studies are important in order to explore possible outcomes of different methods under specific circumstances. Studies might be conducted for non-existent data and the question “what kinds of results would we get if we use this method?” may be answered in simulation studies. Below phases are followed in simulation studies: 1) Determinat...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to investigate the effect of the number of randomly generated correlation matrices during the Parallel Analysis (PA), one of the dimension determination methods in exploratory factor analysis (EFA), on the results of the analysis. For this purpose, the Monte Carlo Simulation study was conducted. As simulation factors, the s...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate contributions of teachers’ behaviors on students’ creative thinking abilities. The population of study consist of mathematics, physic, chemistry and biology teachers employed in Anatolian high school, science high school, social science high school, sport high school and fine arts high school. The sample of s...
Conference Paper
Full-text available
In the case of multiple test applications, the equation of the grades students get from different test types is highly significant. Thus, test equating is applied usually during which anchor items are used. However, there are certain problems in that students might remember the anchor items, tests might not include anchor items and/or anchor items...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to compare the methods which are produced for estimating test dimensionality in terms of correlation matrix, item number, sample size and mean factor loading. Binary (1-0) and unidimensional simulated data were used in this study. The replication number was determined as 20 for each condition. Sample size (500, 1000, 3000 a...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study was to investigate the effect of item weighting on the construct validity. For this purpose, data of 9773 students who took Turkish subtest in Transition from Primary to Secondary Education Exam (TPSE) applied in 2013-2014 education year second term were used. First, the data set was divided randomly into 250, 500, 1000, 2500,...
Conference Paper
Full-text available
11460) Doğrulayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Kestirim Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ABDULLAH FARUK KILIÇ İBRAHİM UYSAL BURCU ATAR Hacettepe Üniversitesi Problem Durumu Sosyal, davranış ve eğitim bilimlerinde araştırma yapan çoğu araştırmacı genellikle doğrudan gözlenemeyen teorik kavramlar üzerinde çalışırlar. Bu kavramlar psi...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu Sosyal, davranış ve eğitim bilimlerinde araştırma yapan çoğu araştırmacı genellikle doğrudan gözlenemeyen teorik kavramlar üzerinde çalışırlar. Bu kavramlar psikolojide motivasyon, kaygı olabileceği gibi eğitimde sayısal yetenek olabilir. Bahsedilen teorik kavramları test etmek ve ölçmek için araştırmacılar yapısal eşitlik modellerin...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu Bir ölçme aracının geçerliği, test puanlarına dayanarak yapılan çıkarımların desteklenmesi amacıyla kanıtların toplanması sürecidir (Cronbach, 1984). APA, AERA ve NCME (1954) tarafından yapılan genel kabul görmüş sınıflandırmada geçerlik kanıtları içerik, yapı ve ölçüt temellidir. İçerik geçerliği, maddelerin konu ve davranış alanın...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study was to examine the use of exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) in the process of searching evidence for the construct validity of the scale adaptation studies in the journals indexed in the database of TÜBİTAK Journal Park between 2006-2016. Method Document review, a qualitative research met...
Conference Paper
Full-text available
The goal of this study is to investigate Item Response Theory (IRT) estimated ability and item parameters whether differs between groups or not. For this purpose, data of 8000 students who took Turkish subtest in Transition from Primary to Secondary Education Exam (TPSE) applied in 2013-2014 education year second term were used. First, it was check...
Article
Full-text available
This study aimed at determining the impact of demographic factors on the Internet usage purposes of high school students. The population of the study consisted of students between 9th and 12th grades from the Anatolian high schools, science high schools, social sciences high schools, sports high schools and fine arts high schools in Turkey. The sam...
Article
Full-text available
The aim of this study is to compare the psychometric properties of Turkish and mathematics subtests in common and make-up examination of TEOG applied in 2013-2014 school year. Turkish and mathematics tests of the common and make-up examinations were investigated comparatively within the frame of psychometric properties such as item difficulty, item...
Article
Full-text available
This paper makes a brief introduction to correspondence analysis concepts by answering the questions, “what is correspondence analysis?”, “what is the type of correspondence analysis”, “which data type is appropriate for correspondence analysis”, “what are the differences between correspondence analysis and other data analysis techniques?”, “how to...
Thesis
Full-text available
Genel tarama modelinde yürütülen bu çalışmanın amacı TEOG ortak ve mazeret sınavındaki Türkçe ve matematik alt testlerinin psikometrik niteliklerini karşılaştırmaktır. Türkçe ve matematik testlerinin ortak ve mazeret sınavları madde güçlüğü, madde ayırıcılık indeksleri, testin güvenirliği ve geçerliği gibi psikometrik özellikler çevresinde karşılaş...

Questions

Questions (2)

Network

Cited By