Question
Asked 2nd Jul, 2020

What is your understanding of power relations in social science?

I'd appreciate if you could share the name of articles and books that could point out to differing answers to my question.

All Answers (1)

13th Nov, 2021
Isaura Setenta Porto
Federal University of Rio de Janeiro
Você pode ler o livro "Microfísica do Poder" de Michel Focault.

Similar questions and discussions

Related Publications

Article
A review on the early social-science works that chose to identify places by invented names is presented. The convention of not naming real places became entrenched in sociology and anthropology. The tendency to venture closer to fiction than fact characterizes most books that hide the real names of the places they study.
Book
Full-text available
Dit rapport informeert over de opzet en resultaten uit een grootschalig longitudinaal onderzoek naar leerprocessen en effecten van het gebruik van computerprogramma’s tijdens het aanvankelijk leesonderwijs. Via vragenlijsten voor leerkrachten, het afnemen van tests bij leerlingen en gestructureerde observatie in groepen zijn zo betrouwbaar en valid...
Article
Probleemstelling Verwacht wordt dat er bij kinderen van 8 maanden een positief verband is tussen het executief functioneren en de ontwikkeling van number sense. Onderzoeksgroep Aan dit onderzoek hebben twintig respondenten deelgenomen, waarvan veertien jongens en zes meisjes. De gemiddelde leeftijd is 7,77 maanden. Methode Dit onderzoek betreft een...
Got a technical question?
Get high-quality answers from experts.