Lab

Embodiment, Movement and Physical Education

Institution: Independent Researcher

About the lab

The lab explores the various ways physical education and movement can be experienced. Embodied and subjective dimensions is crucial but often neglected dimensions in the characterization of physical activity. Physical activity does not derive its meaning from measurable effects and instrumental rationality alone. (Inter-)Subjective feelings and experiences are important sources of meaning.
The lab carries out empirical and qualitative investigations of movement and physical education in primarily schools and day-care centres. Theoretically, the research are inspired by a wide range of philosophical, sociological and psychological works, such as R.S. Kretchmar, P. Sloterdijk, Merleau-Ponty, S. Gallagher, J. Dewey, R. Sennett.
https://www.via.dk/forskning/paedagogik-og-dannelse/krop-idraet

Featured research (1)

I mange år har fokus på bevægelse ligget på den fysiske del og i mindre grad på, at bevægelse også indeholder en sanselig, følelsesmæssig og relationel dimension. Sans for bevægelse undersøger ud fra et fænomenologisk og eksistentielt perspektiv, hvordan bevægelse og pædagogik er tæt sammenvævet. Den inspirerer til, hvordan pædagoger og lærere kan forstå og arbejde med bevægelse og de erfaringer og meningsforståelser, som følger med bevægelse. Bogen behandler en række pædagogiske temaer gennem en nær anknytning til praksis. Forfatterne kommer blandt andet ind på: Leg, Empati, Lidenskab, Bevægelsesglæde, Handicap, Energi osv. Bogen henvender sig primært til pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på pædagoguddannelser, og alle med interesse for bevægelse og pædagogik.

Lab head

Jens-Ole Jensen

Members (7)

Ole Lund
  • VIA University College, Aarhus, Denmark
Esben Stilund Volshøj
  • VIA University College
Kasper Lasthein Madsen
  • VIA University College
Mette Munk
  • VIA University College
Lise Réol
  • VIA UC, læreruddannelsen i Aarhus, Denmark
Henrik Taarsted Jørgensen
  • VIA University College
Michael Blume
  • VIA University College