Figure - uploaded by Andrzej Klimczuk
Content may be subject to copyright.

Source publication
Chapter
Full-text available
A. Klimczuk, Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich (Barriers and challenges of outplacement in study about companies in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 49-81.