Source publication
Presentation
Full-text available
Presentations of the revisions of the BS EN ISO 12215-5.

Similar publications

Book
Full-text available
Citace (podle ISO 690): BIAŁEK, Monika, ROTT, Dariusz. Marketingová a mediální komunikace dnes: V. Vyd. 1. Praha: Verbum 2017. Komunikace a média, sv. XI. ISBN 978-80-87800-35-5.
Article
Full-text available
Küreselleşmenin etkisiyle günümüz işletmeleri, sadece faaliyette bulundukları ülkede değil, dünyadaki diğer ülkelerdeki olaylardan etkilenir hale gelmiştir. Özellikle uluslararası ve çok büyük sermayeye sahip firmaların, yolsuzluk ya da hileli işlemlere girişmeleri bütün dünya piyasalarını olumsuz olarak etkilemektedir. Yolsuzlukları ve hileli işle...